Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2023

<span>Při ukončení zaměstnání můžete mít nárok na odstupné. Především pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele dle paragrafu 52 a) až c), zákoníku práce. Na odstupné je nárok 1 až 3 měsíce (někdy ale i za 12 měsíců). Výpočet se provádí na základě průměrné hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí.</span> Při ukončení zaměstnání můžete mít nárok na odstupné. Především pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele dle paragrafu 52 a) až c), zákoníku práce. Na odstupné je nárok 1 až 3 měsíce (někdy ale i za 12 měsíců). Výpočet se provádí na základě průměrné hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí.

Při ukončení zaměstnání (pokud vám výpověď dá zaměstnavatel), můžete mít nárok na odstupné. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných roků v zaměstnání, a také na tom, jaká je vaše průměrná hrubá mzda. V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok. Dozvíte se, jak a z čeho se provádí výpočet odstupného, a kdo na něj má nárok.

Kalkulačka: Výpočet odstupné v roce 2023

Kalkulačka minimální odstupné 2023
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Kdy je nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru?

Na odstupné při ukončení zaměstnání, máte nárok jenom v některých případech. Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67 a 68.

Na odstupné máte nárok pouze v případě:

 • Dostanete výpověď od zaměstnavatele (z důvodu nadbytečnosti, snižování stavů, rušení zaměstnavatele nebo jeho části apod.)
 • Pokud se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru (ze stejných důvodů jako v předchozím případě, nebo viz § 52 písm. a) až c) zákoníku práce)
 • Pokud nesmíte dále vykonávat své zaměstnání z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo pokud dosáhnete maximální doby expozice na daném pracovišti – tj. na základě posudku lékaře

Kdy není nárok na odstupné?

 • Pokud dá výpověď v zaměstnání zaměstnanec (bez ohledu na důvod)
 • Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou a nejedná se o důvody v paragrafu 52 a) až c) (tj. nejde o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, rušení zaměstnavatele nebo jeho části nebo přesun zaměstnavatele)
 • Pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou

Zaměstnavatel vám ale může vyplatit odstupné i v případech, kdy na něj není nárok ze zákona (nebo vám vyplatit vyšší odstupné). Může se jednat o odstupné dohodnuté například v kolektivní smlouvě apod.

Kolik je minimální odstupné podle zákona, při ukončení zaměstnání?

Výše odstupného se odvíjí od toho, jak dlouho pro daného zaměstnavatele pracujete. Na odstupné je nárok vždy v násobcích průměrného (hrubého) měsíčního výdělku. Při ukončení zaměstnání máte nárok na odstupné ve výši:

 • 1 měsíc = pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 1 rok
 • 2 měsíce = pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 2 roky
 • 3 měsíce = pokud jste v zaměstnání pracovali alespoň 2 roky
 • 12 měsíců = pokud je pracovní poměr ukončen kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání nebo kvůli dosažení maximální doby (expozice) na daném pracovišti

Z čeho a jak se vypočítává minimální odstupné?

Pro výpočet výše odstupného je rozhodující vaše průměrná hodinová mzda (průměrný hodinový výdělek) v posledním (ukončením) kalendářním čtvrtletí.

Výpočet odstupného tedy závisí na tom, jakou jsme měli mzdu v těchto třech měsících a kolik jste v dané době odpracovali hodin. Nebo i na tom, jestli jste odpracovali i nějaké hodiny přesčas. Nebo zda jste dostali nějakou odměnu (např. roční prémie):

 • Z průměrné hrubé hodinové mzdy se pak spočítá průměrný hrubý měsíční výdělek. A to tak, že se průměrná hodinová mzda přepočítá na jeden měsíc na základě průměrného počtu hodin. Průměrný rok má 365,25 dní.
 • Průměrná hodinová mzda se při výpočtu vynásobí průměrnou týdenní pracovní dobou (obvykle 40 hodin). A vypočtený výdělek za týden se vynásobí číslem 4,38 (průměrný počet týdnů v jednom měsíci).
 • Z průměrné hrubé měsíční mzdy se spočítá odstupné (podle počtu odpracovaných roků). Z odstupného se následně odečte daň z příjmů (15%), a případně i solidární daň. Jiné odvody (sociální a zdravotní pojištění) se při výpočtu odstupného neuplatní

Pro zjednodušení se dá odstupné vypočítat, jako násobek průměrné hrubé mzdy (kterou jste v těchto 3 měsících v zaměstnání dostali). Nebude to ale zcela přesná částka – výsledné odstupné se bude lišit. Je totiž rozdíl mezi průměrnou mzdou a průměrným výdělkem.

Jaké odvody se platí z odstupného?

Zatímco z platu platíte sociální a zdravotní pojištění a daně, u odstupného je to jinak. Z odstupného, některé máte nárok podle zákona, zaplatíte pouze daň ve výši 15%. Sociální a zdravotní pojištění se z odstupného neplatí.

Pokud vám ale zaměstnavatel vyplatí odstupné, které nenáleží podle zákona, pak se platí i sociální a zdravotní pojištění. A pochopitelně i daně.

Díky odstupnému, které dostáváte obvykle společně s poslední výplatou, můžete mít vysoký příjem  nad 161 296 Kč. Z částky nad tuto hranici se zaplatí zvýšená daň 23%. Pokud ale nebudete mít roční příjem vyšší než 1 935 552 Kč, pak  vám ale případně zvýšenou daň vrátí při ročním daňovém přiznání.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud v zaměstnání dostanete odstupné, pak se tím pozdrží výplata podpory v nezaměstnanosti. Pokud máte při výpovědi nárok na odstupné za 3 měsíce, tak následně na Úřadu práce první 3 měsíce nedostáváte podporu v nezaměstnanosti.

Na podporu od Úřadu práce vám vznikne nárok až od 4 měsíce nezaměstnanosti. O nic tím ale nepřicházíte. Za 4 a 5 měsíc byste dostali standardně vypočítanou podporu ve výši 65% z průměrné čisté mzdy, za 6 a 7 měsíc by to bylo 50% a za 8 měsíc by to bylo 45% (resp. za 8 až případně 13 měsíc).

Odstupné a exekuce na mzdu

Pokud máte exekuci na plat a při ukončení zaměstnání vám vznikne nárok na odstupné, pak podle aktuálně platných podmínek, vám exekutor nemůže zabavit celé odstupné.

Za každý měsíc, za který máte nárok na odstupné, by se započítalo nezabavitelné minimum. Tj. nezabavitelné minimum by se uplatnilo tolikrát, za kolik měsíců máte nárok na odstupné. To je průměrně velká změna, protože dříve se u dostupného uplatnilo nezabavitelné minimum jenom jednou, a skoro celé odstupné dostal exekutor.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2023

Diskuse: 18
 • Custom avatar Roman

  Dobrý den, cituji: „Pokud vám ale zaměstnavatel vyplatí vyšší odstupné, než mu ukládá zákon, pak se platí i sociální a zdravotní pojištění. A pochopitelně i daně.“
  Určitě se platí sociální a zdravotní pojištění z odstupného nad rámec zákona?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud odstupné náleží podle zákona, pak se sociální/zdravotní neplatí (bez ohledu na výši). Pokud je ale odstupné poskytnuto z jiného, než zákonem daného důvodu, pak už se odstupné platí sociální a zdravotní pojištění. Daň se odvádí vždy.

 • Custom avatar Marian Dzobak

  Dobrý den chci se zeptat mám dostat odstupne 11nasobek platu ale mám exekuci na mzde kolik by mi měli nechat dekuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Srážky se vám budou počítat z jednotlivých násobků průměrného platu. Pokud je to plat za 11 měsíců, tak se vám 11x započítá nezabavitelné minimum a provedou se příslušné srážky. Tj. jako byste výplatu dostal 11x po sobě. Viz paragraf 299, OSŘ:

   (4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

 • Custom avatar Vaše jméno

  Dobrý den, prosím o odpověď na následující.
  Zaměstnavatel nevyplatil mzdu v plné výši ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
  Mám v úmyslu dát okamžitou výpověď.
  Budu mít nárok na odstupné a po jakou dobu?

  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pozor jen na rozdíl mezi obvyklým výplatním termínem a termínem splatnosti mzdy (viz např. zde), pokud mzda skutečně nebyla vyplacena 15 dní po termínu splatnosti, pak můžete podat výpověď (okamžité zrušení pracovního poměru podle paragrafu 56, zákoníku práce) a vzniká vám nárok na náhradu mzdy za výpovědní dobu (2 měsíce nebo případně déle, pokud to tak bylo dojednáno – viz odstavec 2, paragraf 56, ZP – viz např. zde)

 • Custom avatar Pavel

  dobry den.chtel bych se zeptat.mam invalidni duchod 1.na zada jsem na neschopence zada je me a 61 roku a 32 roku delam ve stejnem podniku a na stejne pozici.v zadech me kruplo a uz jsem se kroutil bolesti.jelikoz delam na nakladce 10tun denne musim opustit todle pracovni misto ze zdravotnich duvodu nevim co mam delat a jesli mam narok na nejaky odstupny po takove praci vjednom podniku.dekuji moc za brzkou odpoved.

 • Custom avatar Nová

  Dobrý den, prosím z jakého období počítám odstupné, pokud zaměstnanec dostal výpověď k 31.3.2021. Během března nastoupil na nemocenskou, která mu dosud trvá. Dohodl se však se zaměstnavatelem na ukončení k 10.5.. Děkuji

 • Custom avatar Uherková

  Dobrý den, prosím jaké období použiji pro výpočet odstupného, když zaměstnanec dostal výpověď k datu 31.3. v průběhu března nastoupil na nemocenskou a v květnu chce ukončit pracovní poměr bez prodloužení o ochrannou dobu. Děkuji

 • Custom avatar Šárka Procházková

  Dobrý den, dneska jsem obdržela písemnou výpověď k 30.6.2022, firma dostala výpověď s prostor kde má prodejnu. Byla jsem zaměstnána 4 roky. Na kolik platů na odstupné mám nárok, když firma nedodržela dvouměsíční výpovědní dobu.
  Děkuji Šárka

 • Custom avatar Monika

  Dobrý den, mohu nastoupit do nové práce hned po skončení pracovního poměru (paragraf 52 ZP s tříměsíčním odstupným) ?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Odstupné vás nijak neomezuje v možnosti nástupu do zaměstnání. Odstupné má vliv jen u podpory v nezaměstnanosti, kterou byste nyní 3 měsíce nedostávala. Nebo pokud byste uzavírala nový pracovní poměr, u stejného zaměstnavatele, pak byste vyplacené odstupné vracela. Pokud ale nastupujete někam jinam, tak to ničemu nevadí.

 • Custom avatar Ludek

  Dobrý den
  Jak je to s odstupnym, pokud jsme 3mesice na 60%
  Bude se počítat z průměru nebo z těchto 60% ?
  Díky

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Odstupné se počítá na základě průměrného výdělku (ten se počítá z hrubé hodinové mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud v předchozím kalendářním čtvrtletí, není odpracováno alespoň 21 dní, pak se použije pravděpodobný výdělek).

   Pokud máte nyní příjem 60%, pak se zřejmě jedná o náhradu mzdy, tj. něco jiného než je mzda, a na výši odstupného by to nemělo mít vliv (záleží i na tom, za jaké období se u vás bude určovat průměrný výdělek).

   Průměrný výdělek, je něco úplně jiného než vaše průměrná měsíční výplata – viz zákoník práce, paragraf 351 a dále.

 • Custom avatar Václav Sedláček

  Dobrý den,chtěl jse se zeptat,zda bych měl dostat odstupné,když bych dostal výpověď na nadbytečnost a pracoval jsem v důchodu na dobu neurčitou bez přestávky v jednom zaměstnání 20l let a bez změny ve smlouvě? Děkuji Sedláček

 • Custom avatar Julie

  Dobrý den,
  dostala jsem výpověď z důvodu omezení obchodní činnosti společnosti. Na poslední výplatní pásce je výše odstupného, která je rozdílná proti výpočtu ve vaší kalkulačce. Všechny údaje jsou uvedené správně, ale rozdíl ve výpočtu účetní a vaší kalkulačky je výrazný. Můžete mi prosím poradit, kde bych si mohla nechat ověřit výpočet, případně i s vysvětlením.
  Děkuji Julie

 • Custom avatar jarda

  měl jsem mozkovou přihodu v praci marodim přičiněno vadou na srdci jak je to s odstupnym když mi neurolog nedoporučuje vykonavat praci ve stresu a tahani těžkych věci…mobilni doruč.baliku.česka pošta…ze srdcem jsem nikdy vadu neměl

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze