Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2024

<span>Při ukončení zaměstnání můžete mít nárok na odstupné. Především pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele dle paragrafu 52 a) až c), zákoníku práce. Na odstupné je nárok 1 až 3 měsíce (někdy ale i za 12 měsíců). Výpočet se provádí na základě průměrné hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí.</span> Při ukončení zaměstnání můžete mít nárok na odstupné. Především pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele dle paragrafu 52 a) až c), zákoníku práce. Na odstupné je nárok 1 až 3 měsíce (někdy ale i za 12 měsíců). Výpočet se provádí na základě průměrné hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí.

Při ukončení zaměstnání (pokud vám výpověď dá zaměstnavatel), můžete mít nárok na odstupné. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných roků v zaměstnání, a také na tom, jaká je vaše průměrná hrubá mzda (průměrný hrubý hodinový výdělek). V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok. Dozvíte se, jak a z čeho se provádí výpočet odstupného, a kdo na něj má nárok.

Kalkulačka: Výpočet odstupné v roce 2024

Kalkulačka minimální odstupné 2024
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Kdy je nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru?

Na odstupné při ukončení zaměstnání, máte nárok jenom v některých případech. Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67 a 68.

Na odstupné máte nárok pouze v případě:

 • Dostanete výpověď od zaměstnavatele (z důvodu nadbytečnosti, snižování stavů, rušení zaměstnavatele nebo jeho části apod.)
 • Jedná se o ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů (důvody uvedené  v § 52 písm. d)
 • Pokud se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru (ze stejných důvodů jako v předchozím případě, nebo viz § 52 písm. a) až c) zákoníku práce)
 • Pokud nesmíte dále vykonávat své zaměstnání z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo pokud dosáhnete maximální doby expozice na daném pracovišti – tj. na základě posudku lékaře

Kdy není nárok na odstupné?

 • Pokud dá výpověď v zaměstnání zaměstnanec (bez ohledu na důvod)
 • Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou a nejedná se o důvody v paragrafu 52 a) až c) (tj. nejde o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, rušení zaměstnavatele nebo jeho části nebo přesun zaměstnavatele)
 • Pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou

Zaměstnavatel vám ale může vyplatit odstupné i v případech, kdy na něj není nárok ze zákona (nebo vám vyplatit vyšší odstupné). Může se jednat o odstupné dohodnuté například v kolektivní smlouvě apod.

Kolik je minimální odstupné podle zákona, při ukončení zaměstnání?

Výše odstupného se odvíjí od toho, jak dlouho pro daného zaměstnavatele pracujete. Na odstupné je nárok vždy v násobcích průměrného (hrubého) měsíčního výdělku. Při ukončení zaměstnání máte nárok na odstupné ve výši:

 • 1 měsíc = pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 1 rok
 • 2 měsíce = pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 2 roky
 • 3 měsíce = pokud jste v zaměstnání pracovali alespoň 2 roky
 • 12 měsíců = pokud je pracovní poměr ukončen kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání nebo kvůli dosažení maximální doby (expozice) na daném pracovišti (důvody uvedené v § 52 písm. d)

Z čeho a jak se vypočítává minimální odstupné?

Pro výpočet výše odstupného je rozhodující vaše průměrná hodinová mzda (průměrný hodinový výdělek) v posledním (ukončeném) kalendářním čtvrtletí.

Výpočet odstupného tedy závisí na tom, jakou jsme měli mzdu v těchto třech měsících a kolik jste v dané době odpracovali hodin. Nebo i na tom, jestli jste odpracovali i nějaké hodiny přesčas. Nebo zda jste dostali nějakou odměnu (např. roční prémie):

 • Z průměrné hrubé hodinové mzdy se pak spočítá průměrný hrubý měsíční výdělek. A to tak, že se průměrná hodinová mzda přepočítá na jeden měsíc na základě průměrného počtu hodin. Průměrný rok má 365,25 dní.
 • Průměrná hodinová mzda se při výpočtu vynásobí průměrnou týdenní pracovní dobou (obvykle 40 hodin). A vypočtený výdělek za týden se vynásobí číslem 4,38 (průměrný počet týdnů v jednom měsíci).
 • Z průměrné hrubé měsíční mzdy se spočítá odstupné (podle počtu odpracovaných roků). Z odstupného se následně odečte daň z příjmů (15%), a případně i solidární daň. Jiné odvody (sociální a zdravotní pojištění) se při výpočtu odstupného neuplatní

Pro zjednodušení se dá odstupné vypočítat, jako násobek průměrné hrubé mzdy (kterou jste v těchto 3 měsících v zaměstnání dostali). Nebude to ale zcela přesná částka – výsledné odstupné se bude lišit. Je totiž rozdíl mezi průměrnou mzdou a průměrným výdělkem.

Jaké odvody se platí z odstupného?

Zatímco z platu platíte sociální a zdravotní pojištění a daně, u odstupného je to jinak. Z odstupného, některé máte nárok podle zákona, zaplatíte pouze daň ve výši 15%. Sociální a zdravotní pojištění se z odstupného neplatí.

Pokud vám ale zaměstnavatel vyplatí odstupné, které nenáleží podle zákona, pak se platí i sociální a zdravotní pojištění. A pochopitelně i daně.

Díky odstupnému, které dostáváte obvykle společně s poslední výplatou, můžete mít vysoký příjem  nad 131  901 Kč hrubého. Z částky nad tuto hranici se zaplatí zvýšená daň 23%. Pokud ale nebudete mít roční příjem vyšší než 1 582 812 Kč, pak  vám ale případně zvýšenou daň vrátí při ročním daňovém přiznání.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud v zaměstnání dostanete odstupné, tak to v roce 2024 už nemá žádný vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Dříve (do konce roku 2023) to bylo tak, že pokud byl při výpovědi nárok na odstupné za 3 měsíce, tak následně na Úřadu práce první 3 měsíce nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Na podporu od Úřadu práce byl  nárok až od 4 měsíce nezaměstnanosti.

Od začátku roku 2024, se ale mění podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. A jedna změna se týká právě i situace, kdy je nárok na odstupné. Podle nových podmínek, se podpora bude opět vyplácet hned od začátku evidence na Úřadu práce.

Odstupné a exekuce na mzdu

Pokud máte exekuci na plat a při ukončení zaměstnání vám vznikne nárok na odstupné, pak podle aktuálně platných podmínek, vám exekutor nemůže zabavit celé odstupné.

Za každý měsíc, za který máte nárok na odstupné, by se započítalo nezabavitelné minimum. Tj. nezabavitelné minimum by se uplatnilo tolikrát, za kolik měsíců máte nárok na odstupné. To je průměrně velká změna, protože dříve se u dostupného uplatnilo nezabavitelné minimum jenom jednou, a skoro celé odstupné dostal exekutor.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2024

Diskuse: 34
 • Custom avatar Roman

  Dobrý den, cituji: „Pokud vám ale zaměstnavatel vyplatí vyšší odstupné, než mu ukládá zákon, pak se platí i sociální a zdravotní pojištění. A pochopitelně i daně.“
  Určitě se platí sociální a zdravotní pojištění z odstupného nad rámec zákona?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud odstupné náleží podle zákona, pak se sociální/zdravotní neplatí (bez ohledu na výši). Pokud je ale odstupné poskytnuto z jiného, než zákonem daného důvodu, pak už se odstupné platí sociální a zdravotní pojištění. Daň se odvádí vždy.

 • Custom avatar Marian Dzobak

  Dobrý den chci se zeptat mám dostat odstupne 11nasobek platu ale mám exekuci na mzde kolik by mi měli nechat dekuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Srážky se vám budou počítat z jednotlivých násobků průměrného platu. Pokud je to plat za 11 měsíců, tak se vám 11x započítá nezabavitelné minimum a provedou se příslušné srážky. Tj. jako byste výplatu dostal 11x po sobě. Viz paragraf 299, OSŘ:

   (4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

 • Custom avatar Vaše jméno

  Dobrý den, prosím o odpověď na následující.
  Zaměstnavatel nevyplatil mzdu v plné výši ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
  Mám v úmyslu dát okamžitou výpověď.
  Budu mít nárok na odstupné a po jakou dobu?

  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pozor jen na rozdíl mezi obvyklým výplatním termínem a termínem splatnosti mzdy (viz např. zde), pokud mzda skutečně nebyla vyplacena 15 dní po termínu splatnosti, pak můžete podat výpověď (okamžité zrušení pracovního poměru podle paragrafu 56, zákoníku práce) a vzniká vám nárok na náhradu mzdy za výpovědní dobu (2 měsíce nebo případně déle, pokud to tak bylo dojednáno – viz odstavec 2, paragraf 56, ZP – viz např. zde)

 • Custom avatar Pavel

  dobry den.chtel bych se zeptat.mam invalidni duchod 1.na zada jsem na neschopence zada je me a 61 roku a 32 roku delam ve stejnem podniku a na stejne pozici.v zadech me kruplo a uz jsem se kroutil bolesti.jelikoz delam na nakladce 10tun denne musim opustit todle pracovni misto ze zdravotnich duvodu nevim co mam delat a jesli mam narok na nejaky odstupny po takove praci vjednom podniku.dekuji moc za brzkou odpoved.

 • Custom avatar Nová

  Dobrý den, prosím z jakého období počítám odstupné, pokud zaměstnanec dostal výpověď k 31.3.2021. Během března nastoupil na nemocenskou, která mu dosud trvá. Dohodl se však se zaměstnavatelem na ukončení k 10.5.. Děkuji

 • Custom avatar Uherková

  Dobrý den, prosím jaké období použiji pro výpočet odstupného, když zaměstnanec dostal výpověď k datu 31.3. v průběhu března nastoupil na nemocenskou a v květnu chce ukončit pracovní poměr bez prodloužení o ochrannou dobu. Děkuji

 • Custom avatar Šárka Procházková

  Dobrý den, dneska jsem obdržela písemnou výpověď k 30.6.2022, firma dostala výpověď s prostor kde má prodejnu. Byla jsem zaměstnána 4 roky. Na kolik platů na odstupné mám nárok, když firma nedodržela dvouměsíční výpovědní dobu.
  Děkuji Šárka

 • Custom avatar Monika

  Dobrý den, mohu nastoupit do nové práce hned po skončení pracovního poměru (paragraf 52 ZP s tříměsíčním odstupným) ?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Odstupné vás nijak neomezuje v možnosti nástupu do zaměstnání. Odstupné má vliv jen u podpory v nezaměstnanosti, kterou byste nyní 3 měsíce nedostávala. Nebo pokud byste uzavírala nový pracovní poměr, u stejného zaměstnavatele, pak byste vyplacené odstupné vracela. Pokud ale nastupujete někam jinam, tak to ničemu nevadí.

 • Custom avatar Ludek

  Dobrý den
  Jak je to s odstupnym, pokud jsme 3mesice na 60%
  Bude se počítat z průměru nebo z těchto 60% ?
  Díky

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Odstupné se počítá na základě průměrného výdělku (ten se počítá z hrubé hodinové mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud v předchozím kalendářním čtvrtletí, není odpracováno alespoň 21 dní, pak se použije pravděpodobný výdělek).

   Pokud máte nyní příjem 60%, pak se zřejmě jedná o náhradu mzdy, tj. něco jiného než je mzda, a na výši odstupného by to nemělo mít vliv (záleží i na tom, za jaké období se u vás bude určovat průměrný výdělek).

   Průměrný výdělek, je něco úplně jiného než vaše průměrná měsíční výplata – viz zákoník práce, paragraf 351 a dále.

 • Custom avatar Václav Sedláček

  Dobrý den,chtěl jse se zeptat,zda bych měl dostat odstupné,když bych dostal výpověď na nadbytečnost a pracoval jsem v důchodu na dobu neurčitou bez přestávky v jednom zaměstnání 20l let a bez změny ve smlouvě? Děkuji Sedláček

 • Custom avatar Julie

  Dobrý den,
  dostala jsem výpověď z důvodu omezení obchodní činnosti společnosti. Na poslední výplatní pásce je výše odstupného, která je rozdílná proti výpočtu ve vaší kalkulačce. Všechny údaje jsou uvedené správně, ale rozdíl ve výpočtu účetní a vaší kalkulačky je výrazný. Můžete mi prosím poradit, kde bych si mohla nechat ověřit výpočet, případně i s vysvětlením.
  Děkuji Julie

 • Custom avatar jarda

  měl jsem mozkovou přihodu v praci marodim přičiněno vadou na srdci jak je to s odstupnym když mi neurolog nedoporučuje vykonavat praci ve stresu a tahani těžkych věci…mobilni doruč.baliku.česka pošta…ze srdcem jsem nikdy vadu neměl

 • Custom avatar Simona

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ROZHODNÉ OBDOBÍ K VÝPOČTU ODSTUPNÉHO, PRACOVNÍ POMĚR UKONČEN S DVOUMĚSÍČNÍ VÝPOVĚDÍ K 31.12.2023″, s tím že v listopadu nastupuji na neschopenku. Bude díky nemocenské mé odstupné ve výši průměrného výdělku nějak ponížené?
  Děkuji mnohokrát za vaši rychlou odpověď.
  S pozdravem,
  Simona

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pracovní poměr vám skončí 31. 12. = tj. ještě ve 4 čtvrtletí, pro výpočet odstupného bude rozhodující průměrný výdělek ve 3 čtvrtletí (červenec – září).

   I kdyby vám do rozhodného období spadala neschopenka, pak to nemá žádný velký negativní dopad. Náhrada mzdy za nemoc, nebo nemocenské dávky, do výpočtu průměrného výdělku nevstupují …

   • Custom avatar Simona

    Ještě paní Králová k mému dotazu.
    Neschopnost u mě by pokračovala i po novém roce.
    Ani to nemá nějaký jiný vliv na odstupné?
    Děkuji vám mnohokrát za doplnění dotazu 🙂
    S pozdravem,
    Simona Vytvarová

   • Custom avatar Simona

    Paní Králová,
    prosím vás, nezlobte se, napsala jsem ten druhý dotaz úplně špatně.
    Chtěla jsem vědět zda pokud mi bude pokračovat neschopenka po výpovědi ke dni 31.12.2023, bude se snižovat podpora v nezaměstnanosti, na kterou bych po 3 odstupných platech měla nárok až v dubnu????
    Ještě jednou se omluvám za blbost, kterou jsem napsala.
    S pozdravem,
    Simona Vytvarová

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Pokud jste dostala výpověď ze strany zaměstnavatele, a pokud by vám měla neschopenka pokračovat i po skončení výpovědní doby, pak se výpovědní doba přeruší, a bude pokračovat až po skončení neschopenky (viz paragraf 53, odstavec 2, zákoník práce).

     Pokud je to výpověď ze strany zaměstnance (nebo pokud zaměstnavateli sdělíte, že na prodloužení výpovědní doby netrváte), pak by pracovní poměr končil k 31. 12.

     Pracovní neschopnost (a nárok na nemocenské dávky) máte i po skončení zaměstnání.

     Pro výpočet podpory, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek – pokud bude zaměstnání ukončeno k 31. 12., tak je to průměrný výdělek za 3 čtvrtletí, pokud by bylo zaměstnání ukončeno až během 1 čtvrtletí 2024, tak je to průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2023, atd.

     Od ledna 2024, by se měly měnit podmínky, odstupné už u podpory nebude hrát roli (zatím ale není definitivně schváleno).

     Podpora se snižuje, v případě výpovědi ze strany zaměstnance (nebo při dohodě), pokud to není na základě nějakého vážného důvodu; při výpovědi ze strany zaměstnavatele se podpora nekrátí …

     • Custom avatar Simona

      Vážená paní Králová,
      mockrát vám děkuji za vaši odpověď.
      Můj případ je ten první, tedy výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost, i když je to pro mě hodně bolestivé, mám 1.ID a jen horko těžko asi budu hledat novou práci 🙁
      S pozdravem,
      Simona Vytvarová

     • Custom avatar Simona

      Dobrý den paní Králová
      Ještě jednou a naposledy k vám mám prosbu.
      Můj zaměstnavatel mi nakonec místo výpovědní lhůty za měsíc listopad a prosinec oznámil po mé prosbě k překážce na straně zaměstnavatele s průměrnou mzdou a navíc s oznámením že 27.-29.12. budu čerpat dovolenou. Když půjdu v polovině prosince na neschopenku, dovolenou tedy nedočerpám, zůstává vše při starém a budu dále placena na nemocenské od zaměstnavatele a co s nevybranou dovolenou???
      Mnohokrát děkuji za vaši odpověď,
      S pozdravem,
      Simona V.

     • Jana Králová, kalkulacka.org

      Asi se v tom začínám ztrácet. Jak to chápu já:

      Dostala jste výpověď od zaměstnavatele, nyní jste ve výpovědní době, a pracovní poměr by měl skončit 31.12.2023. Aktuálně ale nepracujete, jste na překážce a dostáváte náhradu mzdy (průměrný výdělek), a na konci prosince byste měla čerpat dovolenou.

      Pokud tomu tak je, pak platí to, co jsem již psala. Pokud vám začne neschopenka před koncem výpovědní doby (a měla by pokračovat i v lednu), tak se výpovědní doba přeruší. Tj. pokud byste šla na neschopenku například 15.12.2023, a byla v pracovní neschopnosti až do konce ledna 2024, tak byste následně ještě 17 dní měla výpovědí dobu, a pracovní poměr by končil až v druhé polovině února 2024. Alternativně bysta mohl zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení výpovědní doby netrváte, a pracovní poměr by končil 31.12.2023.

      Zaměstnavatel vám platí nemocenskou jenom prvních 14 dní (a jenom v době kdy jste jeho zaměstnancem). Od 15 dne je nárok na nemocenské dávky (platí ČSSZ). Na ty je nárok i po skončení zaměstnání.

      Nevyčerpaná dovolená, se převádí do dalšího roku. Pokud nebude vyčerpána před koncem pracovního poměru, tak vám ji zaměstnavatel proplatí při ukončení zaměstnání.

 • Custom avatar Eva Kováčová

  Pracujem 5 rokou mám zmluvu na neurčito kolko je odstupné. Děkují

 • Custom avatar Iveta

  Dobrý den.
  Prosím o radu. Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost 10.11.2023, výpovědní doba začne běžet od 1.12.2023 do 31.1.2024.
  Na jakou výši odstupného má nárok, když je zaměstnaný od 02.01.2022. (PP skončí 31.1.2024 – trojnásobné?)

  Moc děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Vzhledem k tomu, že pracovní poměr bude v době ukončení trvat již déle než dva roky, tak je minimální odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

 • Custom avatar Zuzka

  Dobrý den, potřebovala bych poradit.
  Živnostník provozoval hospodu. Jeho zaměstnankyně – v červnu odpracovala 8hod., zbytek měsíce měla PN, v srpnu odpracovala 104hod., zbytek měsíce čerpala ŘD, v září odpracovala 8hod., 40hod. čerpala ŘD a zbytek PN. – od 10.9.2023 je zaměstnankyně na dlouhodobé PN. Živnostník provozovnu na konci září zavřel, ale živnost ukončit nemůže protože má pořád zaměstnankyni.
  Prosím o radu, jak postupovat při ukončení PN, která ještě nějakou dobu potrvá – ukončení PP, odstupné (musí vyplácet v každém případě)
  Děkuji

 • Custom avatar Roman

  Dobrý den,
  dostal jsem k 31.12.2023 výpověď z organizačních důvodů s tím, že mi bude vyplaceno odstupné. Pracovní poměr má skončit k 29.2.2024. Rozhodným obdobím pro odstupné by tedy mělo být 3. čtvrtletí 2023, protože výpověď byla VE 4. ČTVRTLETÍ 2023, nebo 4. čtvrtletí 2023, protože prac. poměr skončí V 1. ČTVRTLETÍ 2024?
  A ovlivní to nějak skutečnost, že jsem nyní od 15.1.2024 v pracovní neschopnosti, která bude nejspíš trvat i po 29.2.2024, tedy po skončení PP? Na prodloužení výp. doby trvat nebudu, chci k 29.2.2024 skončit, což zaměstnavateli oznámím.
  Z jakého rozhodného období mi zaměstnavatel bude vypočítávat odstupné? A kdy? Po skončení PP nebo až po skončení prac. neschopnosti, prosím?
  Děkuji za odpověď, situace je tak složitá, že nevím, jak to zjistit.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Odstupné se vypočítá z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pokud vám pracovní poměr končí 29. 2. 2024, pak je rozhodné období 4Q/2023. Je úplně jedno, kdy jste dostal výpověď, podstatné je datum, kdy končí PP – k tomuto datu se se zjišťuje průměrná výdělek – jak pro odstupné, tak i pro podporu v nezaměstnanosti. Pracovní neschopnost v 1Q/2024 nemá vliv na výpočet průměrného výdělku za 4Q/2023.

 • Custom avatar Emma

  Dobrý den,
  do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych ráda věděla, zda
  a/ se tam počítájí i „stravenky“, pokud mi je zaměstnavatel posílá na speciální kartu – nic dál nedaním..
  b/ příspěvěk od 2024 za práci z domova?
  c/příspěvěk na auto? Příspěvk na auto dostávám je formě pevné částky navíc k základnímu hrubému platu a pak vše společně daním jako celkovou hrubou mzdu.

  Ráda bych se ještě zeptala, pokud mi zaměstnavatel vyplatil příspěvek na auto i po dobu nemocenské a já jsem tím pádem v měsíci březnu 2024 neodpracovala ani jeden den, (rozhodné období je leden-březen) protože by mi prac poměr měl skončit 30.6.2024), bude se částka za auto počítat do odstupného? To samé pokud bych v březnu dostala nějakou odměnu, ikdyž jsem neopracovala ani jeden den (nemocenská).

  Děkuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • repka@vesna.cz: Dobrý den, ptám se za řidiče, zda mají nárok od zaměstnavatele na zajištění...
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...