Kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelné částky při společném oddlužení manželů 2022

<span>Nezabavitelné minimum, během společného oddlužení manželů je 9138,75 Kč (pro každého manžela). Za manželku nebo manžela či každé dítě se připočítá 3046,25 Kč. Nezabavitelné minimum se zvyšuje od 1. 1. 2021 a také od 1. 4. 2022.</span> Nezabavitelné minimum, během společného oddlužení manželů je 9138,75 Kč (pro každého manžela). Za manželku nebo manžela či každé dítě se připočítá 3046,25 Kč. Nezabavitelné minimum se zvyšuje od 1. 1. 2021 a také od 1. 4. 2022.

Soudní oddlužení (osobní bankrot nebo také insolvence), je určitý způsob, kterým je možné řešit vysoké dluhy, pokud je dlužník nezvládá splácet. Nejedná se ale o nijak snadný způsob řešení druhů. Režim oddlužení formou splátkového kalendáře je velmi přísný.

Dlužníkovi (nebo oběma manželům, pokud se jedná o společné oddlužení manželů) během insolvence zůstává jen určitá, nezabavitelná část platu (nebo jiného příjmu). A to po dobu 5 roků (v některých případech jen 3 roky). Takže po tuto dobu osobě v insolvenci nebo manželům zůstává jen minimální částka (nezabavitelné minimum).

Nejvyšší soud rozhodl, kolik má být nezabavitelné minimum v roce 2022

Aktualizace 12. 6. 2022

Nejvyšší soud, rozhodl 8. června 2022, kolik má být nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci.

V roce 2022, byla ohledně výpočtu nezabavitelné částky nejasnosti – na konci ledna 2022 bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Exekutoři a některé soudy, toto zvýšení ale nechtěli zohlednit při výpočtu exekuce a insolvence.

Nejvyšší soud ale rozhodl, že nezabavitelné minimum má být vyšší. Aktuálně (od 1. 4. 2022) by to mělo být 9138,75 Kč pro dlužníka, a 3046,25 Kč pro manželku, manžela nebo dítě.

Podrobnější informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu k výpočtu nezabavitelné částky, najdete zde.

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelného minima při insolvenci 2022

V této kalkulačce je možné spočítat výši srážek a nezabavitelných částek při společném oddlužení manželů. Do kalkulačky zadávejte čistou mzdu (nebo jiný obdobný příjem, jako například nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchod apod.), za oba manžele. A také celkovou výši všech dluhů, které budou řešeny v insolvenčním řízení.

Kalkulačka splátek při společném oddlužení od 1.4.2022

Manžel

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných dětí
Nezabavitelná částka za manželku

Manželka

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných dětí
Nezabavitelná částka za manžela

Výpočet

Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Co je to osobní bankrot nebo insolvence

Soudní oddlužení (nebo také osobní bankrot či insolvence), je proces, během kterého se dlužník může „zbavit“ dluhů. O povolení oddlužení se žádá u osudu, podáním insolvenčního návrhu.

Ve chvíli kdy je návrh podán, a zveřejněn v insolvenčním rejstříku, se dočasně pozastaví všechny exekuce. Resp. exekutor může zahájit exekuci, ale nemůže ji vykonat. Pokud jsou například prováděny srážky ze mzdy, tak jsou i po zahájení insolvence prováděny dále. Ale stržené finanční prostředky nejsou používány na úhradu dluhů, ale čeká se na rozhodnutí soudu. Stejně tak, pokud by byl zablokován účet v bance, banka nemůže provést vyplacení zablokované částky exekutorovi.

Pokud soud návrh na oddlužení schválí, pak exekutor nemůže ani zahájit další exekuci. Svou pohledávku musí přihlásit do insolvenčního řízení.

Společné oddlužení manželů

Podmínky pro společné oddlužení manželů jsou upraveny Insolvenčním zákonem (zákon číslo 182/2006 Sb.), paragraf 394:

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.

(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Kdy se žádá o společné oddlužení manželů

Pokud mají oba manželé nějaké dluhy – zvláště pokud se jedná o společné dluhy (spadající do společného majetku manželů, za které oba manželé ručí), pak by mělo být řešeno společné oddlužení. A to hned z několika důvodů.

Pokud by žádal každý z manželů o osobní bankrot samostatně, byly by jim některé dluhy (ty společné) započítány každému zvlášť, samostatně, v plné výši. Při společném oddlužení se dluh započítá jen jednou.

Při oddlužení si část peněz „bere“ insolvenční správce. Jednotlivec platí 900 Kč bez DPH měsíčně (za 2 manžele při samostatném oddlužení by to bylo 1800 Kč). Při společném oddlužení si ale insolvenční správce bere „jen“ 1350 Kč.

Při společném oddlužení manželů jsou manželé po dobu insolvenčního řízení považování za „jednoho dlužníka“ – což může mít vliv i na schválení (povolení) oddlužení. Pokud by při samostatném oddlužení jeden z manželů nesplňoval podmínky (třeba kvůli nízkému příjmu), soud by mu oddlužení nepovolil. Při společném oddlužení je již ale větší šance na schválení oddlužení pro oba manžele současně.

Nezabavitelné minimum při společném oddlužení manželů od 1. 4. 2022

Postup pro výpočet nezabavitelné částky při společném oddlužení je stejný, jako při insolvenci jednotlivce. Z příjmu (z výplaty, mzdy, či jiných příjmů) jsou prováděny srážky. Ty jsou ve stejné výši, jako při exekuci na mzdu/plat, z důvodu přednostní pohledávky.

Každý z manželů pak má nárok na základní nezabavitelné minimum. V roce 2022, jsou ale ohledně výše nezabavitelné částky, určité nejasnosti.

Od 1. 1. 2022, došlo k „běžnému“ zvýšení normativních nákladů na bydlení. Dále se během ledna 2022, schválilo i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů.

Protože došlo ke změně zákona, tak panují nejasnosti, zda se i toto mimořádné zvýšení, má projevit ve výpočtu nezabavitelné částky. Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti, se má použít i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Některé soudy, mají ale odlišný názor.

Od 1. 4. 2022 se dále ještě zvýšilo životní minimum (o 390 Kč na 4250 Kč), což také mění nezabavitelnou částku.

Jsou tak možné dva výklady (dva způsoby výpočtu nezabavitelné částky):

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

To, kolik tedy ve finále zůstane z platu při insolvenci, pak ještě závisí na výši čisté mzdy. Od ní se odečte základní nezabavitelná částka (v případě manželů se dvěma dětmi se takto každému odečte 18 278 Kč, případně jen 16 598 Kč). Pokud je čistá mzda vyšší, pak se zbytek rozdělí na třetiny. A jednu třetinu ze „své“ mzdy dostane každý z manželů (maximálně ale 8123 Kč, nebo případně jen 7376 Kč).

Pro konkrétní výpočet toho, kolik přesně peněz vám zůstane při společném oddlužení, a jaká bude výše srážek, můžete použít naši kalkulačku.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka pro invalidní důchodce. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka na směnku ihned bez poplatku. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelné částky při společném oddlužení manželů 2022

Diskuse: 1
 • Custom avatar lepeska

  jaka je nezabavitelna castka pro rok 2018 pro insolvenci stejna nebo bude jina insolvece je solecna manzelu

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Veronika: Dobrý den,máme 2 děti a jedno uplatňuje manžel a jedno já. V daňovém přizná...
 • stanickova.sona@seznam.cz: Letos mi byl přiznán příspěvek na bydlení 2239,-kč.Při dosazení nákladu na ...
 • Solc: Zdravím Vás: dotaz na odpisy "stravného" do nákladů OSVČ: mohu jako OSVČ př...
 • Eva Šťastná: Známý pobírá existečni minimum a to čast ve stravenkach. Platí si nocleh 1200 ...
 • jarda: měl jsem mozkovou přihodu v praci marodim přičiněno vadou na srdci jak je to s o...