Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2024

<span>Od ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet přídavků na bydlení (od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení, a mění se i zákon). Průměrná částka, kterou stát platí na bydlení, je cca 6300 Kč měsíčně. V roce 2024 to může být i více – viz nová kalkulačka pro výpočet přídavků.</span> Od ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet přídavků na bydlení (od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení, a mění se i zákon). Průměrná částka, kterou stát platí na bydlení, je cca 6300 Kč měsíčně. V roce 2024 to může být i více – viz nová kalkulačka pro výpočet přídavků.

Domácnosti, kde výdaje na bydlení představují více než 30% celkového čistého příjmu, mohou mít nárok na sociální dávky. Na Úřadu práce, je možné získat příspěvek na bydlení, který pokrývá část vysokých nákladů (to co je nad 30% příjmu).

Během roku 2023 se postupně zvyšoval počet domácností, které berou tuto dávku. Z cca 220 tisíc na začátku roku, až na cca 270 tisíc ve druhé polovině roku. Průměrná částka, kterou stát přispívá na bydlení, se zvýšila na cca 6300 Kč (viz statistiky MPSV).

Od začátku roku 2024, se budou měnit podmínky pro výpočet přídavků na bydlení. Budou se měnit normativní náklady (viz tabulky normativních nákladů, které platí od 1. 1. 2024).

Pro některé domácnosti, může tato změna znamenat i snížení vyplácených dávek. Pro některé rodiny to dokonce může znamenat, že v roce 2024 už nebudou mít vůbec nárok na dávky na bydlení.

Pro větší část domácností, to ale nemusí být až tak velká změna. Na přídavky bude nárok i v roce 2024, a částka by mohla zůstat +/- stejná.

Kalkulačka: Výpočet, kolik budou přídavky na bydlení od ledna 2024

Pro výpočet příspěvku na bydlení, je nutné zadat několik údajů (výpočet dávek na bydlení, se provádí individuálně, pro každou domácnost, podle skutečných nákladů na bydlení a příjmů).

Vstupní údaje pro výpočet přídavků na bydlení:

 • Počet osob, které v bytě bydlí (nemusí mít trvalé bydliště v bytě, podstatné je že bydlí společně)
 • Velikost města/obce (pro výpočet příspěvku se rozlišují malé obce (do 70 tisíc), větší města (nad 70 tisíc) a Praha/Brno)
 • Náklady na bydlení (zaplacený nájem; pro byty v osobním/družstevním vlastnictví se zadá 0 Kč, při výpočtu se automaticky doplní částka srovnatelných nákladů, podle počtu osob)
 • Platby za služby a energie (průměrné zaplacené výdaje za plyn, elektřinu, vodu, teplo, poplatky za popelnice, za úklid společných prostor v domě, apod.)
 • Pevná paliva (kdo topí uhlím, dřevem, apod., bude mít připočítánu paušální částku, topení plynem a elektřinou se uvede pod náklady na energie)
 • Příjem (průměrný čistý měsíční příjem za všechny osoby ve společné domácnosti)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvky na bydlení v roce 2024?

Základní podmínky pro nárok na sociální dávky na bydlení, se v roce 2024 příliš nemění. Bude platit několik menších změn. Úřad práce, bude mít možnost si zjišťovat více informací sám (informace o nákladech na energie může získat přímo do dodavatele plynu/elektřiny; informace o příjmech může získat přímo od zaměstnavatele nebo od ČSSZ; informace o finanční situaci může získat přímo od banky, apod.).

Pro nárok na příspěvek na bydlení musí být splněny především tyto podmínky:

 • Náklady na bydlení jsou vyšší než 30% čistého příjmu
 • Těchto 30% příjmu nepřekračuje normativní náklady na bydlení
 • Jedná se o bydlení v nájmu, v podnájmu (celý byt), ve vlastním bytě/domě, v družstevním bytě, nebo případně i na základě věcného břemene, nebo v rekreačním objektu (chata/chalupa)
 • Nárok má majitel bytu, člen družstva, nebo i ten kdo má uzavřenou platnou nájemní/podnájemní smlouvu (žádost může podat i manžel/manželka nebo jiná oprávněná osoba)
 • Musí být doloženy náklady na bydlení (dokládá se 2x za rok, nebo při změnách)
 • Musí být doloženy příjmy (dokládá se 2x za rok, nebo při změnách)

Kromě toho jsou zde i další obecné podmínky, pro nárok na sociální dávky (jako je bydliště na území ČR, a mnoho dalších – viz zákon o státní sociální podpoře).

Kolik budu přídavky na bydlení pro rodinu v roce 2024?

Výpočet příspěvku na bydlení, se odvíjí od skutečných nákladů na bydlení (dokládá se 2x za rok), od toho jaké jsou průměrné příjmy.

Roli hraje i počet lidí, kteří společně bydlí, velikost města nebo forma bydlení. A hodně záleží i na tom, jaké jsou normativní náklady na bydlení.

Přídavky na bydlení se vypočítají individuálně pro každou domácnost. Někdo může mít nárok jenom na „pár stokorun“. Pro jinou domácnost mohou být přídavky na bydlení klidně i 10 tisíc korun za měsíc, nebo i více (horní hranice je stanovena tím, kolik jsou normativní náklady).

V roce 2023, se průměrná částka, kterou platí stát jako příspěvek na bydlení, zvýšila na 6300 Kč. Je pravděpodobné, že v roce 2024 se bude průměrná částka i nadále zvyšovat

Od 1. 1. 2024 se očekává větší zdražení a budou se zvyšovat i různé náklady na bydlení – bude se zvyšovat daň z nemovitostí, bude se zvyšovat DPH (například pro vodné a stočné), budou se zvyšovat poplatky za popelnice (v některých městech i o 100%), budou se zvyšovat poplatky za vodu, bude se zdražovat plyn a elektřina, apod.

Kolik budou dávky na bydlení od ledna 2024:

 • Pokud se v nějaké rodině zvýší náklady na bydlení, tak to může znamenat, že budou mít v roce 2024 nárok i na vyšší přídavky
 • Pokud už ale nějaká rodina měla velmi vysoké náklady (které byly stejné nebo vyšší než normativní náklady na bydlení), tak už se ale dávky více nezvýší
 • A může dojít i ke snížení, kvůli nižším normativním nákladům na bydlení
 • Ke snížení dávek, může dojít například i kvůli zvýšení příjmu (od 1. 1. 2024 se například bude zvyšovat minimální mzda)

Co se počítá do nákladů na bydlení?

Pro výpočet přídavků na bydlení, se použijí průměrné náklady za poslední 3 měsíce (resp. za předchozí kalendářní čtvrtletí). Náklady se dokládají 2x za rok, nebo pokud dojde k nějaké změně (například při stěhování do jiného bytu, při změně dodavatele plynu/elektřiny, apod.).

Do nákladů na bydlení se počítají především tyto zaplacené výdaje:

 • Nájemné (může případně zahrnovat i platby za energie a služby)
 • Platby za energie (elektřina, plyn)
 • Platby za služby (studená voda, teplá voda, teplo, poplatky za popelnice, úklid společných prostor, poplatky za výtahy, společná televizní anténa, apod.)

Platby za plyn, elektřinu, apod., musí být napsány na jméno žadatele o dávku (pokud je například elektřina napsaná na majitele bytu, pak to musí být započítáno do položky nájem).

Případný přeplatek nebo nedoplatek za služby či energie, se zohlední v nákladech na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy je zaplacen nebo vrácen

Do nákladů na bydlení (pro nárok na příspěvek) se nepočítá:

 • Nepočítají se příspěvky do fondu oprav (ty jsou zohledněny v paušální částce – srovnatelné náklady pro družstevní byty a byty/domy v osobním vlastnictví)
 • Nepočítají se splátky hypotéky (nebo jiných úvěrů na bydlení)
 • Nepočítají se náklady na rekonstrukci nebo další výdaje spojené s údržbou nemovitosti
 • Nepočítají se skutečné platby za uhlí nebo dřevo (je zohledněno v paušálních nákladech na pevná paliva)
 • Nepočítá se zaplacená kauce u nájmu nebo podnájmu
 • Nepočítají se poplatky za internet, za kabelovou televizi, za pevnou telefonní linku, ani TV/rozhlasový poplatek

Co se počítá mezi příjmy pro sociální dávky (osoby ve společné domácnosti)

Pro nárok na různé sociální dávky (kam spadá i příspěvek na bydlení), se počítají různé příjmy.

Obvykle se započítají v měsíci, kdy vám přijdou na účet (neplatí to vždy, někdy se příjmy počítají v měsíci, kdy na něco vznikl nárok).

Vždy se ale jedná o čisté příjmy:

Pokud je někdo například v exekuci (nebo v insolvenci), tak se mu pro nárok na sociální dávky počítá čistá výplata před tím, než se z ní provedou srážky na exekuci či insolvenci.

Je nárok na příspěvek na bydlení na ubytovně?

Při bydlení na ubytovně obvykle není nárok na přídavky na bydlení. Může být ale nárok na doplatek na bydlení. Jedná se o dávku hmotné nouze (nárok mají jenom osoby ve hmotné nouzi). Na doplatek na bydlení je nárok i v některých případech, kdy je současně pobírán i příspěvek na bydlení.

Je nárok na příspěvek na bydlení pro studenta?

I student může mít nárok na příspěvky na bydlení. Nesmí se ale jednat o bydlení na koleji. Musel by to být běžný byt, užívaný na základě nájemní smlouvy (nebo podnájemní smlouvy). Podmínky pro studenty, jsou v zásadě stejné, jako pro všechny ostatní.

Studenti jsou ale obvykle až do 26 roků, považováni za nezaopatřené dítě, a tím jsou „automaticky“ posuzováni pro nárok na sociální dávky společně s rodiči. Záleží tedy i na tom, zda student bydlí u rodičů, jestli má nějaké příjmy, a jestli je stále nezaopatřeným dítětem.

Jak se počítají přídavky na bydlení pro OSVČ (živnostníky)?

Na sociální dávky, mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ). U živnostníků se jako příjem počítají buď skutečné příjmy (1/12 z posledního daňového přiznání). Nebo se může započítat paušální částka, která je do 30. 6. 2024 stanovena na 20 100 Kč (pro OSVČ hlavní) a 10 000 Kč (pro OSVČ vedlejších).

Co se dokládá pro přídavky na bydlení?

Žádost o příspěvek na bydlení, je možné vyřídit i jenom přes internet (takže se to často obejde i bez dokládání nějakých formulářů nebo potvrzení).

V žádosti je nutné uvést skutečné náklady na bydlení (viz výše – co se počítá do nákladů) a také čisté příjmy (viz výše – se počítá jako příjem).

V případě nejasností, si následně Úřad práce může vyžádat doložení dokladů a potvrzení (například může chtít vidět nájemní smlouvu, zaplacené složenky nebo faktury, výpis z účtu, apod.).

V roce 2024, by ale vyřizování přídavků mělo být opět o něco snadnější – Úřad práce bude moci více věcí zjišťovat sám.

Kdy chodí přídavky na bydlení na účet?

Příspěvek na bydlení (stejně jako i další sociální dávky), vyplácí Úřad práce až zpětně. V lednu 2024, tedy dostáváte na účet příspěvek na bydlení za prosinec 2023. Výplatní termíny pro sociální dávky, se liší podle jednotlivých Úřadů práce.

V některých lokalitách, je i více výplatních termínů během jednoho měsíce. Může seto lišit i v rámci jednoho města. Takže třeba na Praze 10, může chodit příspěvek na bydlení v jiný den, než na Praze 4, i když je to třeba jen o pár ulic dál.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka pro lidi s exekucí. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka do 30000 Kč ihned v hotovosti na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar Milan

  Tak zadal jsem vše co bylo potřeba a vyšel mi ještě vyšší příspěvek než v roce 2023.
  takže nevím, když je to snížené o skoro 3 000kč tak by to mělo být asi taky míň.

 • Custom avatar Daniel

  Dobrý den,

  mám PID 3 stupně ve výši od ledna 2024 14605 Kč, mamka starobní 18837 Kč a ségra PID 3 stupně ve výši 13912 Kč, dále přídavky na vnučku 1470 Kč, výživné 500 Kč a moje mamka je poručník vnučky ze zdravotních důvodů mojí ségry.

  Mám byt v OV a platíme 18871 Kč z toho služy(elektřina 2150 Kč, služby spojené s užíváním bytu 14160 Kč, ještě nevím zda dojde ke zvýšení cen služeb z důvodů DPH od 01. 01. 2024. Nyní pobírám PnB ve výši 2 045 Kč. Jsem 4 osoby z toho dítě 7 let. Chci se zeptat zda budu mít nárok na PnB i od 01. 01. 2024 nikde nevidím kalkulačku co by zohledňovala počty osob v bytě včetně nezl. dítěte.

  Děkuji za odpověď.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Aleš Jan: Převod půjčky do 10 minut po schválení Potřebujete nutně peníze na realizaci ...
 • Josef: Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti. Mohu si nějakým způsobem přivyd...
 • Alicja Skowroska: Nabídka půjčky @2% sazba!!! Naše společnost je právní organizací, která b...
 • Vaše jméno: aa...
 • L.pechar@seznam.cz: Dobrý den, uvádíte, že za každých 20 odpracovaných hodin je nárok na 1,54 ...