Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

<span>Od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny.</span> Od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny.

Od začátku ledna 2021 začíná platit novela zákoníku práce (konkrétně od 1. 1. 2021). Ta mimo jiné mění způsob, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezmění.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2021

Kalkulačka dovolená 2021
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

 Jak se mění výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) mění to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Základní nárok na dovolenou se ale nemění. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 máte nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 máte nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Mění se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 máte na dovolenou nárok, pokud odpracujete alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 máte nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2021?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden, vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platí, že dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně jako 800 hodin)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2021

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2021 v zásadě nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2021

Ani ostatní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2021 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (práce přesčas), tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

Diskuse: 43
 • Custom avatar Štěpa

  Dobrý den.
  Ráda bych se informovala na možnost čerpání dovolené před odchodem na mateřskou dovolenou. Plánovaný termín odchodu na mateřskou dovolenou mám 2. 8. 2021. Pracuji na celý úvazek 40 týdně s nárokem na dovolenou v celkové výši 25 dní za rok.
  Můj dotaz zní, smím si před odchodem na MD vyčerpat celých 25 dní dovolené?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Od začátku roku 2021, už nemáte dovolenou 25 dní, ale 200 hodin.

   Vzhledem k tomu, že u zaměstnavatele budete zaměstnaná po celý rok (nejprve zaměstnání a následně mateřská dovolené, za kterou vám vzniká standardní nárok na dovolenou), tak se vám nárok na dovolenou nekrátí. Máte tedy nárok na dovolenou za celý kalendářní rok. Pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit (o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel), tak si ji můžete dovolenou vyčerpat před začátkem mateřské. Pokud byste ji nevyčerpala před začátkem mateřské, tak na ni máte nárok bezprostředně po skončení mateřské (tam už nepotřebujete souhlas zaměstnavatele, jen mu to oznamujete).

 • Custom avatar Libuše Smějová

  Dobrý den, ukončuji pracovní poměr k 31.1.2021. K novému zaměstnavateli nastupuji 1.2.2021. Chci se zeptat zda mi vznikne na dovolenou ještě u starého zaměstnavatele.
  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Zákoník práce, paragraf 213:
   (3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.

   Tj, pokud v lednu odpracujete 4 týdny, pak vám vznikne nárok na poměrnou část dovolené, na 4/52:

   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

   • Custom avatar Ilona T.

    Dobrý den. Ale v tom případě budou 4 týdny odpracované až na konci ledna a paní končí. Tzn. že si dovolenu „nestihne“ vzít, pokud to chápu dobře. Děkuji.

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     při ukončení zaměstnání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené či na její převedení k novému zaměstnavateli, zaměstnavatel může umožnit i čerpání dovolené na kterou ještě nevznikl nárok (jinak by si lidé v lednu vlastně nikdy nemohli brát dovolenou, s výjimkou čerpání převedené dovolené ….)

 • Custom avatar Luboš

  Dobrý den. Nějak se v tom ztrácím. Nový zákon určuje jako termín odpracovaný týden v roce. Tak že, pokud v roce vyberu 5 týdnů dovolené, rok má 52 týdnů, zbývá tedy odpracovaných 47 týdnů, tak nemám odpracovaný celý fond a krátí se mě dovolená? A druhá otázka, mám v roce celkem hodně odpracovaných přesčasových hodin cca 300 hodin. Podle nového zákona by se měla dovolená prodlužovat, pokud ano o kolik? Upřesňuji, mám nepravidelnou pracovní dobu tkzv. 2+2+3 dny za sebou( pondělí, úterý, pátek, sobota a neděle jeden týden a středa , čtvrtek druhý týden) do fondu se mě započítává po odečtení přestávek na oběd 11,25 hodin na směnu. Máme dovolenou 17 směn v roce. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Čerpání dovolené se považuje za výkon práce (paragraf 348, zákoník práce), tj. 47 týdnů práce + 5 týdnů dovolená = odpracovaný celý rok, nic se nekrátí

   add práce přes čas- paragraf 213:
   (5) Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

 • Custom avatar Jan

  Dobrý den
  Na kolik hodin dovolené ,bych měl mít nárok, když mám 12-tky(11 odpracovaných hodin),krátký a dlouhý prac. týden(2 a 5 prac. dní, což je 22 odpracovaných hodin jeden týden a 55 odpracovaných hodin druhý týden).Ve firmě máme 1 týden dovolené navíc, takže 5 týdnů dovolené.
  Předem děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Záleží na tom, jakou máte stanovenou týdenní pracovní dobu, 22+55 hodin by odpovídalo týdenní pracovní době 38,5 hodiny, tj 5*38,5 = 192,5 hodiny dovolené

   • Custom avatar Jan

    Dobrý den,
    Děkuji za odpověď, Takto mě to vyšlo také, ale naše mzdovka přišla s tím, že jsme v kategorii 37,5 hod/týden, tak nám vyměřili jen 188 hod. Když jsem je na to upozornil, odkázali mě na zákonodárce. Mají na to nárok ,nám ubrat dovolenou? Na koho se obrátit? No ,ono to je „jen 5 hod“, ale …..

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     37,5 hodiny je vícesměnný, nebo nepřetržitý provoz nebo náročné provozy (těžba uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkum ap.). V takovém případně by ale vaše průměrná týdenní pracovní doba neměla překročit tuto hodnotu – průměr za období 26 týdnů (resp. 52 týdnů), jinak by se jednalo o práci přes čas

 • Custom avatar Petra

  Dobrý den. Není mi jasné, za jakých podmínek se započítává doba pracovní neschopnosti do odpracované doby pro výpočet poměrné části dovolené. Např. pracovní neschopnost od 1.1.2021 do 31.1.2021. Práce první dva týdnyy v únoru 2021, druhé dva týdny čerpání dovolené z roku 2020 (převedeno 10 nevyčerpaných dní). Ukončení pracovního poměru ke dni 28.2.2021. Týdení pracovní doba 37,5 hod., 5 týdnů dovolené. Kolik hodin dovolené bude náležet za rok 2021?
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud u zaměstnavatele nepracujete po celý rok, tak vám vzniká nárok na poměrnou část dovolené, po odpracování alespoň 4 týdnů (4 násobků týdenní pracovní doby):

   viz paragraf 213, Zákoník práce:

   (3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.

   Pracovní neschopnost se pro nárok na dovolenou započítává (do výše 20 násobku týdenní pracovní doby), ale jen pokud pro zaměstnavatele v daném roce odpracujete alespoň 12 týdnů

   Nárok na dovolenou vám tedy vzniká za dobu kdy pracujete + za čerpání dovolené, tj. na 4/52, což by mělo být 14,5 hodiny

 • Custom avatar Irena

  Dobrý den,
  zaměstnavatel nám stanovil pro rok 2021 nárok na 22 dní dovolené. Přepočteno na týdny 4,4 x 40 hod týdně, činí nárok dovolené 176 hod. Dá se tako postupovat při výpočtu nároku?
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Marta

  Dobrý den,
  na rok 2021 nám zaměstnavatel stanovil 25 dní dovolené, dlouhodobě jsem na PN, přibližný návrat do zaměstnání bude srpen 2021. Mám dotaz, jak se mi bude krátit dovolená na tento rok. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud u zaměstnavatele bude zaměstnaná po celý rok, pak se vám jako za neschopenku započítá 20 týdnů. Pokud byste následně pracovala od srpna, tak to bude 22 odpracovaných týdnů. Celkem tedy budete mít nárok na 42/52 dovolené (za každý násobek týdenní pracovní doby je nárok na 1/52). Pokud máte pracovní dobu 40 hodin, tak je to 200 hodin dovolené celkem. Tj. budete mít nárok na 162 hodin dovolené (při 8 hodinové směně je to 20 dní a 2 hodiny)

 • Custom avatar Olga

  Dobrý den, nesedí mi výpočet u kratších úvazků zaměstnanců. Máme např. zaměstnance s týdenní pracovní dobou 19,5hodiny (směny nastaveny 3 dny v týdnu po 6,5h) doba určitá končí letos 30.9. Nárok na letošní dovolenou mi vyšel 9 dnů po 6,5h = 58,5hodin.. nicméně kalkulačka stanoví 72h, což neodpovídá nastavení směn. Co je tedy správně?
  Děkuji Vám za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud má zaměstnanec týdenní pracovní dobu 19,5 hodiny a nárok na 4 týdny dovolené, tak je to celkem 78 hodin dovolené za rok.

   Pokud bude pracovat do 30.9.2021, tak by to mělo odpovídat tomu, že odpracuje 39 násobků týdenní pracovní doby, tj. bude mít nárok na 39/52 dovolené = 58,5 hodiny, což se zaokrouhlí na celé hodiny = 59 hodin

   Pokud do kalkulačky zadám 4 týdny dovolené + týdenní pracovní dobu 19,5 + 39 odpracovaných týdnů, tak mi vyjdete tento výsledek …. nevím na základě jakých vstupních údajů vám vyšel výsledek 72

   • Custom avatar Olga

    Dobrý den, doplňuji – u nás je zaměstnancům poskytován týden dovolené navíc, takže celková roční výměra dovolené je 25 dnů/ 5 týdnů..

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     5 * 19,5 = 97,5 hodiny dovolené, za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu je pak nárok na 1/52

    • Custom avatar Jana

     Dobrý den, myslím, že to má program správně (celých týdnů do 30.9.2021 je 38) – tedy 38/52*97,5=71,25 tedy 72 hodin dovolené.

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den,
  zaměstnankyně přetahuje do nového roku 10 dní dovolené.
  Do února má práci na plný úvazek, od března zkrácený na 0,3 úvazku.
  Jak to bude s přepočtením dovolené?
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   V případě, že zaměstnanec v průběhu roku změní svůj pracovní úvazek, dojde i ke změně jeho nároku na výměru dovolené. Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru jednotlivých období s různou délkou stanovené pracovní doby.

 • Custom avatar Olga

  problém vidím v tom, že u nás je nárok na dovolenou pouze ve dnech směny, takže zaměstnanec s týdenní pracovní dobou (po-út-st po 6,5h) má nárok na dovolenou jen v tyto dny.. pokud vycházím z počtu dnů, pak mi to nevychází – 25 dnů na rok při odpracování celého roku v plném úvazku, u tohoto úvazku je to 12 dnů a pokráceno dobou určitou do 30.9. = 9 dnů.. a při uvažování směny 6,5h je výsledek 59h.. ty rozdíly jsou markantní a bohužel při použití kalkulačky dochází k rozporu – k neúměrnému zvýhodnění kratších úvazků

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   od 1.1.2021 ale nárok na dovolenou nevzniká ve dnech ale v hodinách, pokud má zaměstnanec nárok na 5 týdnů dovolená a má týdenní pracovní dobu 19,5 hodiny, pak je to 97,5 hodiny dovolené

 • Custom avatar Olga

  u kratších úvazků se stanovenou směnou např. PO-ÚT-ST po 7-7-6h je týdenní pracovní doba 20h,další úvazek např. PO-ÚT-ST po 6,5h = celkem 19,5h.. zde mi vychází rozpor ve výpočtu.Neboť u úvazku 19,5h s dobou určitou do 30.9. to při uvažování 25 dnů/5 týdnů dovolené na rok pro plný úvazek vychází 25/40 x 19,5 = 12 a do 30.9. = 12 . 0,75 = 9 dnů a toto se vynásobí směnou 6,5h = 58,5h.. kalkulačka počítá 72.. čím tento rozpor vzniká?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   plný úvazek = 5 * 40 = 200 hodin dovolené, za každý odpracovaný týden je nárok na 1/52 dovolené = 3,84 hodiny
   zkrácený úvazek = 5 * 19,5 = 97,5 = 200 hodin dovolené, za každý odpracovaný týden je nárok na 1/52 dovolené = 1,875 hodiny
   vypočítaná dovolená se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru

   viz paragraf 213 ZP:
   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

 • Custom avatar Lucie

  Dobrý den.

  ráda bych se informovala na možnost čerpání dovolené před odchodem na mateřskou dovolenou. Řešeno na začátku diskuse, jen plánovaný termín odchodu na mateřskou dovolenou mám již od 22. 3. 2021. Pracuji na celý úvazek 40 týdně s nárokem na dovolenou v celkové výši 25 dní za rok.
  Mám nárok na celých 25 dní dovolené? Dle mého názoru ano (odpracováno 11 týdnů, 28 týdnů mateřká a 13 rodičák (limit max 20)). Předem děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Elena

  Dobrý den. Partner pracuje jako řidič MKD a je všeobecně známo, že dle zákona jejich týdenní pracovní doba je 40 hodin. To však absolutně nesouhlasí s realitou. Že zaměstnavatelé neproplácí přesčasy, je věc veřejná. Prosím, jak se dopočítat nároku počtu hodin na dovolenou ? Děkuji.

 • Custom avatar Hanka

  Dobrý den,
  ráda bych se informovala na možnost čerpání dovolené před odchodem na mateřskou dovolenou.
  Plánovaný termín odchodu na mateřskou dovolenou mám 3. 3. 2021. Pracuji na celý úvazek 40 týdně s nárokem na dovolenou v celkové výši 20 dní za rok. Od 1. 2. 2021 chci nastoupit na nemocenskou. Zajímalo by mne, zda budu mít nárok na dovolenou a případně kolik dnů? Zda je možné ji vyčerpat před nástupem na nemocenskou (posunula bych nástup např. na další týden v únoru), případně na kolik hodin mi vzniká nárok. Děkuji předem za reakci.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Podle nové úpravy, pokud pro zaměstnavatele pracujete alespoň 4 týdny, pak vám vzniká nárok na poměrnou část dovolené. Při úvazku 40 hodin a 4 týdnech máte nárok na 160 hodin dovolené. Poměrná část je tedy 4/52, tj. 12,3 hodiny, což se zaokrouhlí na 13 hodin, na začátku února si tedy můžete vzít 13 hodin dovolené. Vzhledem k tomu, že následně budete na mateřské dovolené, tak vám v roce 2021 ale bude vznikat nárok na delší dovolenou (i mateřská se vám započítá pro nárok na dovolenou). Pokud se nepletu tak v roce 2021 byste měla mít nárok na celou dovolenou za kalendářní rok (4 týdny práce + 28 týdnů mateřská dovolená + 20 týdnů nemocenská/rodičovská). Dovolenou můžete čerpat i bezprostředně po skončení mateřské, před začátkem rodičovské, nemusíte ji mít vyčerpanou před začátkem mateřské (o nic nepřijdete).

 • Custom avatar Zdeňka

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co se stane se zlomky hodin, které vzniknout z důvodu zaokrouhlování nebo třeba čerpání půl dne dovolené.
  Např. my máme 37,5 h týdenní pracovní dobu a 5 týdnu dovolené, tj 187,5 h/rok po zaokrouhlení 188.
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Viz paragraf 216, Zákoníku práce:
   (5) Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
   Tj. měla byste mít nárok na 188 hodin dovolené. Následně ji čerpáte z této sumy po hodinách (právě s ohledem na to, že den nebo půlden dovolené mohl s ohledem na rozložení směn, znamenat jiný počet hodin se to měnilo na hodiny), tj, nebudete si brát „půl den dovolené“ ale například 4 hodiny …

 • Custom avatar Hana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik týdnů se mi započte do výpočtu dovolené když mám pracovní smlouvu od 1.1.2021 do 31.3.2021. Pracovní smlouva na 40 hod.týdně.
  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar JANA

  Dobrý den, prosím Vás, čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou v roce 2021, nárok 5 týdnů. Paní končí MD 26.5.2021, pak čerpání 20 dní dovolené z 2020 – vychází mi 24 odpracovaných týdnů + 20 týdnů rodičovské dovolené. 24+20= 44 týdnů. 44/52*200= 169,23 tedy nárok na 170 hod. dovolené. Je to prosím, ok? A co s těmito 170hod. dovolené- může si je vybrat také před RD a počítají se do odpracované doby, stejně jako dovolená za rok 2020? To by pak byl nárok ještě jiný? Moc děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano, možnost čerpání dovolené ihned po skončení mateřské a před začátkem rodičovské zůstala zachována, na tom se nic nezměnilo. Tj. paní může být na mateřské, následně čerpat dovolenou (která se počítá jako výkon práce) a následně rodičovskou.

   Takže nárok na dovolenou by vznikal za dobu 20,5 (MD) + 4 (dovolená 2020) + 20 (rodičovská) + 2,5 (dovolená 2021), tj. pokud to počítám správně tak jako „práce“ jí tam bude vycházet 47 týdnů, tj. 181 hodin dovolené

 • Custom avatar Václav

  Dobrý den, možná to nechápu zcela správně, ale při základním nastavení pracovního úvazku 40 hodin týdně a při 160 hod (4 týdnech) dovolené, mám na plnou dovolenou nárok až „po“ odpracování 52 týdnů. Po 50 týdnech mám nárok na 154 hodin. Abych získal nárok na zbývající 6 hodin dovolené (resp. půlden), musím odpracovat i poslední 2 týdny v roce, reálně tedy nárok získám až po 31.12.. Kdy si mohu ten poslední půlden vybrat, když do dalšího roku nemohu nic ze základní výměry dovolené převádět? Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   pokud jste zaměstnaný po celý rok, u jednoho zaměstnavatele, tak máte nárok na dovolenou za celý rok, čerpání dovolené se počítá jako „práce“ pro nárok na dovolenou. Tj. 48 týdnů práce a 4 týdny dovolené vám dají dohromady 52 týdnů „odpracované“ doby za kterou máte nárok na 160 hodin dovolené ….

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den,mám dotaz: zaměstnanci pracují v jednom týdnu na ranní směnu pondělí až pátek 5 hod. denně , sobota a neděle volno. Další týden odpolední směnu po-pá po 4 hod. a so-ne po 3 hod denně.. Odpracují 25,5 hod. týdně v průměru. Je správně výpočet 25,5 x 5 týdnů dovolené = 128 hod. dovolené ?
  Ještě prosím , zamsěstnanec, který pracuje nerovnoměrně na 40,25 hod. týdně (11,5hod. směna) bude mít dovolené také při 5 týdnech pouze 200 hod.?
  Děkuji moc za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   viz paragraf 213:
   (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

   při týdenní pracovní době 25,5 a 5 týdnech je to 128 hodin
   při týdenní pracovní době 40,25 a 5 týdnech by to vycházelo na 202 hodin

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: viz paragraf 213: (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovní...
 • Lenka: Dobrý den,mám dotaz: zaměstnanci pracují v jednom týdnu na ranní směnu ponděl...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: pokud jste zaměstnaný po celý rok, u jednoho zaměstnavatele, tak máte nárok na ...
 • Václav: Dobrý den, možná to nechápu zcela správně, ale při základním nastavení prac...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Ano, možnost čerpání dovolené ihned po skončení mateřské a před začátkem ...