Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání v roce 2024 (poměrná část, nárok i pro DPP a DPČ)

<span>V roce 2021 se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Aktuálně je nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte odpracovat minimálně 4 týdny. Od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou i u DPP a DPČ</span> V roce 2021 se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Aktuálně je nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte odpracovat minimálně 4 týdny. Od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou i u DPP a DPČ

V roce 2021, začala platit novela zákoníku práce, která (mimo jiné), poměrně výrazně změnila způsob výpočtu dovolené v zaměstnání. Nárok na dovolenou (a její čerpání), už není ve dnech, ale v hodinách. Jsou zde ale i další změny.

Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezměnilo.

Od začátku nového roku (od 1. 1. 2024), začíná platit další velká změna, která vyplývá z novely zákoníku práce, která byla schválena na podzim 2023.

Od ledna 2024, mají nárok na dovolenou i zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti. Nárok na dovolenou, vzniká už po 80 odpracovaných hodinách. Pokud nebude dovolená vyčerpána v průběhu dohody (DPP nebo DPČ), pak je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2024

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Podmínky pro dovolenou v roce 2024 – nárok bude i u DPP a DPČ

V roce 2023, byla schválena novela zákoníku práce. Ta přinesla nové podmínky práce na home-office. Nebo i změny podmínek pro práci na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Většina změn, sice začala platit hned na podzim 2023, pouze nárok na dovolenou i u práce na dohodu DPP a DPČ, byl odložen až na začátek roku 2024 (platí od 1. 1. 2024).

Nárok na dovolenou u DPP a DPČ, bude v případě, že budou odpracovány alespoň 4 týdny nepřetržitě a současně nejméně čtyři násobky fiktivní týdenní pracovní doby (20 hodin/týden). Jinými slovy, pro nárok na dovolenou u dohody, bude nutné odpracovat alespoň 80 hodin.

Výpočet dovolené u dohody je stejný, jako u klasického zaměstnání. Za každý odpracovaný násobek týdenní pracovní doby (za každých 20 hodin) bude nárok na 1/52 z celkové dovolené (tj. například na 3,08 hodiny dovolené).

 Jak se změnil výpočet dovolené v zaměstnání (změna od roku 2021)

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) změnila to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání. Tyto změny, platí i v roce 2024 (nejsou žádné novinky).

Základní nárok na dovolenou se ale nezměnil. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 byl nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 je nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Změnilo se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 byl na dovolenou nárok, pokud bylo odpracováno alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 je nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby)

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2024?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platilo, že se dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od roku 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně například  jako 800 hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2024

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2024 nijak nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2024

Základní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2024 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (díky rozvržení směn) tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání v roce 2024 (poměrná část, nárok i pro DPP a DPČ)

Diskuse: 237
 • Custom avatar iveta

  dobry den mam naky nerok na dovolenou kdyz jsem cely rok 2021 do 1,9,21 marodila dekuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Musíte mít odpracovány alespoň 4 týdny aby vám vznikl nárok na dovolenou za tyto 4 týdny. Pokud v roce 2021 budete pracovat alespoň 12 týdnů (12 násobků týdenní pracovní doby), tak se vám následně zohlední i předchozí pracovní neschopnost. Po 12 týdnech by byl nárok na dovolenou za 32 týdnů (12 odpracovaných + z neschopenky se započítá maximálně 20 týdnů).

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den,
  zaměstnanec pracující na 37,5hod týdně/7,5hod denně/ žádá o zkrácení pracovní doby od 1.10.2021 na 20hod týdně/4hod denně/. Prosím jak je to z výpočtem dovolené? nárok je 20dní, tj.150hod při 7,5hod/den.

 • Custom avatar vaclava.skulinkova@vugtk.cz

  dotaz: pracovník pracoval od 1.1.2021 do 31.3.2021 na úvazek 1. Od 1.4.2021 snížení úvazku na 0,8.
  Z roku 2020 převáděl 4 dny dovolené. Máme 5 týdenní dovolenou.
  Kolik dovolené mu zbývá do konce roku 2021 ?
  Děkuji
  Vendula

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pro zjištění poměrné délky dovolené zaměstnance (jelikož nepracoval po celý kalendářní rok) je třeba stanovit průměrnou délku týdenní pracovní doby s využitím počtu kalendářních dnů připadajících na jednotlivá období s různou délkou týdenní pracovní doby.

   Tj. spočítáte si počet pracovních dní od 1.1.2021 do 31.3.2021, který násobíte týdenní pracovní dobou, při úvazku 1. Dále si spočítáte počet dní v období 1.4.2021 do 31.12.2021, který násobíte týdenní pracovní dobou při úvazku 0,8. Z toho vám pak vyjde průměrná týdenní pracovní doba, která se použije pro běžný výpočet dovolené. Celkový počet hodin dovolené za rok, bude 5 týdnů * průměrná týdenní doba.

 • Custom avatar Emilie Mrázová

  Dobrý den,

  není mi jasný výklad týkající se nemocenské ve vztahu ke vzniku nároku na celkovou délku dovolené za r.2021. Máme pravidelné týdenní směny ve výši 40 hodin, plánovaná dovolená je základní 160 hodin + dodatková dovolená 40 hodin, tedy předpokládaných 200 hodin za odpracovaných 52 týdnů. Náš dlouholetý zaměstnanec onemocněl v období 07.07.-1010.2021, tedy zameškal 68 směn = 13,5 týdne, do konce roku lze předpokládat, že jej odpracuje. Jaký je jeho skutečný nárok na dovolenou za celý rok 2021?
  Ve mzdovém SW ABRAGen máme nastaveno, že po čtvrtletí, které neodpracoval, mu nevznikl nárok na dovolenou.

  Děkuji, s pozdravem,

  Mrázová E.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud zaměstnanec v daném kalendářním roce (2021), odpracoval alespoň 12 týdnů (což pro vašeho zaměstnance platí), pak se mu z neschopenky započítá až 20 týdnů, jako „odpracovaná“ doba pro nárok na dovolenou

   viz paragraf 216, ZP:
   (2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu
   a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

   (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

 • Custom avatar Jana K

  dotaz: dobrý den, zaměstnanec nastoupil 7.6.2021. 40 hod prac. týden, 4 týdny dovolené/rok. PN od 20.6. do 1.10.. Program vypočítal napřed 93 hodin dovolené do konce r. 2021, ted přepočítal na 47 hodin – samozřejmě za předpokladu, že pracovník bude v prac. poměru do konce roku 2021. Je to prosím správně.
  Velice děkuji
  Jana K

 • Custom avatar Věra Gruberová

  Dobrý den,
  dovolím si Vás poprosit o radu při výpočtu nároku na dovolenou. Zaměstnanec měl do 31.7.2021 úvazek 0,2 a celou dobu čerpal neplacené volno. Od 1.8.2021 má úvazek 1 a již plně pracuje. Předpoklad je, že bude do konce roku pracovat. Jaký má nárok na dovolenou? Firma poskytuje 4 týdny dovolené.
  Děkuji

 • Custom avatar Laďka

  Mě by zajímalo, jak to bude s dovolenou, když pracuji při rodičovské dovolené. Nyní pracuji 6 hodin denně a dítě chodí do dětské skupiny nebo hlídá babička. Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Asi nerozumím dotazu. Pokud v jednom pracovním poměru čerpáte rodičovskou dovolenou, tak vám nárok na další dovolenou u tohoto pracovního poměru, vznikne jen v případě, že byste v tomto pracovním poměru odpracovala v daném kalendářním roce, mimo dobu rodičovské dovolené, alespoň 12 týdnů (pak se vám může započítat až 20 týdnů z rodičovské dovolené)

   Pokud máte během rodičovské dovolené sjednaný další pracovní poměr, nebo nějakou práci na DPČ, tak vám případná nárok na dovolenou může vznikat u tohoto dalšího pracovního poměru / dohody, podle běžných podmínek.

 • Custom avatar Renata

  Dobrý den,

  zaměstnanec 40 hodin týdně, pracoval od 1.1.2021, od 9.5. na dlouhodobé nemocenské, do konce roku, základní dovolená 4 týdny. Kolik dnů bude činit jeho dovolená? Moc děkuji!

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Od 1.1.2021 do 8.5.2021 je 88 pracovních dní, tj. zřejmě 17,6 násobku týdenní pracovní doby. Tím, že pracoval více než 12 týdnů, dá se z nemocenské započítat 20 týdnů. Tj. měl by být nárok na 37/52 dovolené. Při 160 hodinách dovolené mi to vychází na 114 hodin.

 • Custom avatar Martina

  Dobrý den, paní Jarko, také momentálně řeším zaměstnance na zkráceném úvazku 19,38 a v nerovnoměrné pracovní době. Za rok by měl mít nárok na 97 hodin /5 týdnů/ dovolené fon za rok 1007 hodin. On však za rok odpracoval 1352 hodin. Jestli jsem si to dobře spočítala, tak bych mu měla přidat 29 hodin dovolené? Děkuji za konzultaci

 • Custom avatar Irena

  Dobrý den,
  pracuji na úvazek 40hod/týd.a dovolenou za rok 20dnů. Za měsíc mám jako vedoucí pracovník 25-35hod přesčasu. Navýší se mi tím nárok na více hodin dovolené?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Za práci přes čas, máte nárok na náhradní volno nebo na příplatek ve výši 25% průměrného výdělku. Na dovolenou to nemá vliv … viz paragraf 141 zákoník práce. Nárok na dovolenou „navíc“ vzniká u hodin odpracovaných v rámci běžného rozpisu směn.

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den, krátí se za nemoc COVID dovolená? Zaměstnanec byl měsíc v pracovní neschopnosti s diagnózou covid, poté měsíc pracoval a pak byl 7 měsíců opět v PN s následky covidu.
  Děkuji za odpověď
  J.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud zaměstnanec v kalendářním roce odpracuje alespoň 12 týdnů, pak se mu ze všech nemocenských (nebo ošetřovného či rodičovské, apod.) započítá pro nárok na dovolenou, až 20 týdnů – viz paragraf 216, odstavec 2 a 3, zákoník práce

 • Custom avatar Pavlína

  Dobrý den paní Jano, prosím o radu. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 5.10.2021 na zkrácený úvazek 30h týdně. od 13.12.2021 je v karanténě a karanténa pokračuje i v roce 2022, dosud nebyla ukončena. Jaký má nárok na dovolenou v roce 2021 a nárok na dovolenou v roce 2022 zatím nevznikl, pokud se domnívám dobře. Děkuji Pavlína

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Od 5.10.2021 do 12.12.2021 je to 47 pracovních dní, tj. měl by být nárok na dovolenou za 9 týdnů (záleží ale i na rozložení pracovní doby = co skutečně odpracoval). Protože u vás nemá alespoň 12 týdnů, tak se nezohlední neschopenka, tj. pouze 9/52 z celkové dovolené. Pokud by měl 4 týdny a 30 hodin týdně, pak by to bylo 21 hodin.

   Pokud v roce 2022, zatím nepracoval, tak nárok na dovoleno není. Musí být minimálně 4 týdny, aby se zohlednila i pracovní neschopnost, tak minimálně 12 týdnů (mimo dobu na neschopence).

 • Custom avatar Josef Skokan

  Přeji dobrý den, obracím se na vás s následujícím dotazem. Z důvodu organizačních změn na straně zaměstnavatele ukončuji dohodou pracovní poměr ke dni 30.06.2022. Každopádně splňuji podmínku odpracování alespoň 12 a více týdnů v roce 2022. Má prosba se týká výše nároku na dovolenou. Zaměstnavatel mi započítává plně odpracovaných 25 týdnů ( 26 týden, který pracuji /30. června vychází na čtvrtek/ mi již nezapočítává). Já si myslím, že v přepočtu na odpracované dny při nároku na 160 hodin/rok dovolené mám nárok na plných 80 hodin ( poměrná část). Předem děkuji za odpověď a přeji vám úspěšný den.

 • Custom avatar Blanka

  Dobrý den, prosím Vás o výpočet mého nároku na dovolenou za rok 2021 a 2022. Nárok na dovolenou
  za kalendářní rok činí 25 dnů a můj úvazek je 5 hodin denně. V roce 2021 jsem od 1.1. 2021 do 30.6.2021 pracovala a odpracovala všechny směny. Od 1.7. 2021 do 27.12.2021 jsem byla práce neschopná /rizikové těhotenství/, od 28.12.2021 jsem na mateřské dovolené a ta mi bude končit 11. 7. 2022. V roce 2021 jsem žádnou dovolenou nečerpala. Od 12.7.2022 požádám o čerpání dovolené z roku 2021 a dále pak budu čerpat dovolenou z roku 2022. Prosím Vás o sdělení, kolik činí nárok na dovolenou z roku 2021 a jaký nárok mi vznikne za rok 2022. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. B

 • Custom avatar Jana Kubíková

  Dobrý den, prosím o radu.
  Jako zaměstnanec pracuji na 7,5 h denně tj. 37,5 hodin týdně, dovolená 25 dní. Nemoc od 13.1. 2022 do 17.6.2022. Kolik hodin mi vynikne nárok na dovolenou pokud budu pracovat do konce roku, s předpokladem že již nebudu nemocná?
  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar petr vít

  pracoval jsem od 1.1.2022 a od 14.3.jsem v na nemocenské , podnik nám ukončil k 30.6.2022 smlouvu ptám se na kolik mám nárok dovolené děkuji za odpověd Petr Vít

 • Custom avatar Vendula

  Dobrý den, zaměstnanec pracující ve firmě od konce roku 2020. Nárok na 4týdny dovolené , týdně 40 hod. úvazek. V roce 2021 pracoval až do 20.8.2021, kdy onemocněl a na PN byl do 30.5.2022. V 7/2021 čerpal 40 hodin dovolené.
  Prosím počítám dobře, že zaměstnanci náleží z roku 2021 zůstatek dovolené 120 hodin? V roce 2022 k 31.5.2022 bude mít 154 hodin dovolené v případě, že bude dále pracovat. Děkuji

 • Custom avatar petr vít

  zaměstnán jsem byl od 08.2021 tento rok jsem pracoval od 1.1.2022 a od 14.3.jsem v na nemocenské , podnik nám ukončil k 30.6.2022 smlouvu ptám se na kolik mám nárok dovolené zaměstavatel mi proplatil 43hod. a to se mě nezda prosím o potvrzení zda to spočítali správně nebo né děkuji za odpověd Petr Vít

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud máte v daném kalendářním roce (2022), odpracováno méně než 12 týdnů (12 násobků týdenní pracovní doby), tak se vám nemocenská (neschopenka) pro výpočet dovolené nezohlední. Nárok na dovolenou tedy bude jen za odpracovanou dobu do toho 14.3. Konkrétní výpočet dovolené pak záleží na týdenní pracovní době, na tom kolik máte v zaměstnání dovolené, kolik bylo odpracováno atd (tyto údaje neznám, takže více neporadím).

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na řádnou dovolenou čerpanou bezprostředně po ukončení mateřské dovolené za situace, kdy:

  Nemocenská (rizikové těhotenství) trvala 4. 8. 2022 až 9. 10. 2022.
  Mateřská začala 10. 10. 2022 a měla by tedy končit 24. 4. 2023 (28 týdnů).
  Roční fond dovolené při zkráceném úvazku 35 hodin/týden je 140 hodin.
  Zůstatek dovolené z roku 2022 je 0,5 hodin.

  Na kolik dní řádné dovolené, kterou si lze vybrat mezi mateřskou a rodičovskou, vzniká v tomto případě nárok, prosím?

  Předem velice děkuji za radu.

 • Custom avatar Radana

  Dobrý den,

  jaký je nárok na dovolenou při dlouhém a krátkém týdnu. Zaměstnavatel má 200 hodin dovolené.
  Bude tento nárok pro tyto zaměstnance stejný nebo se nějak krátí?
  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Asi nevím, na co přesně se ptáte? Pokud je v zaměstnání odpracován celý rok, pak je nárok na celou roční dovolenou (200 hodin). Pokud jenom část roku, pak je za každý odpracovaný násobek týdenní pracovní doby nárok na 1/52 z celkové dovolené.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...