Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

<span>Od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny.</span> Od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny.

Od začátku ledna 2021 začíná platit novela zákoníku práce (konkrétně od 1. 1. 2021). Ta mimo jiné mění způsob, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezmění.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2021

Kalkulačka dovolená 2021
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

 Jak se mění výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) mění to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Základní nárok na dovolenou se ale nemění. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 máte nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 máte nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Mění se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 máte na dovolenou nárok, pokud odpracujete alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 máte nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2021?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden, vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platí, že dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně jako 800 hodin)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2021

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2021 v zásadě nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2021

Ani ostatní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2021 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (práce přesčas), tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

Diskuse: 195
 • Custom avatar Ivana

  Za rok jsem měla nárok na 20 dní dovolené, během ledna a února jsem nevybrala žádnou dovolenou a ve výplatnici za únor mi vypočetli dovolenou 18 hodin. Takže to je špatně, nárok má být 24 hodin. Děkuji za ujasnění.

 • Custom avatar Alena

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně výpočtu dovolené. Pracovní smlouva od 11/2020 do 11/2021 s předpokladem prodloužení. Nárok na dovolenou 5 týdnu. Pracovní úvazek 40 hodin týdně. V kalkulačce pro výpočet nároku dovolené vyšlo 184,8 hodin nároku na dovolenou. Avšak zaměstnavatel na výplatnici uvádí 181 hodin. Žádnou dovolenou jsem od počátku roku nevybírala. Je možné, že ještě něco odečítají?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud budu předpokládat pracovní poměr do 30.11.2021, tak je to 47 týdnů, tj. 47/52 z 200 hodin = 180,76 hodiny dovolené

   • Custom avatar Alena

    Moc děkuji.
    Hezký den.

 • Custom avatar Zdena

  Dobrý den,
  mám dotaz na dovolenou r. 2021. Zaměstnankyně je na MD do 2. 4. 2021. Z loňského roku má 180 hodin dovolené, které bude čerpat po MD a chce čerpat i dovolenou z r. 2021. Máme nárok na 5 týdnů dovolené a 37,5 hod pracovní týden. Jaký bude její nárok na dovolenou r. 2021?
  Děkuji Vám za odpověď

 • Custom avatar Irena

  Dobrý den, paní Králová,

  moc bych Vás chtěla poprosit o pomoc, nevím si rady s nárokem na dovolenou po mateřské dovolené. Máme zaměstnankyni, která měla mateřskou dovolenou od 3.7.2020 do 10.2.2021. Po ukončení mateřské dovolené si čerpala dovolenou z roku 2020, a to v délce 13,5 dne (tedy 108 hodin, při 8hodinovém denním úvazku). Rodičovskou dovolenou má do 3 let věku dítěte, tedy do 21.8.2023. Jaký celkový nárok jí, prosím, vznikne na rok 2021? I čerpání rodičovské dovolené se počítá do nároku? Moc Vám předem děkuji za odpověď a pomoc. Irena

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Jako „výkon práce“ pro nárok na dovolenou se jí může počítat pouze čerpání mateřské dovolené, převedené dovolené z 2020 a dovolené za 2021 (pokud ji bude chtít také čerpat). Nárok na dovolenou za rodičovskou vznikat nebude, protože mimo dobu rodičovské dovolené nebude mít alespoň 12 týdnů – viz paragraf 216 ZP:

   (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

   Pokud byla byla čerpána jen mateřská a převedená dovolená z 2020, tj. do 2.3.2021, tak je nárok na 8/52 dovolené (25 nebo 31 hodin, podle toho jestli máte 4 nebo 5 týdnů). Pokud by i tato dovolená byla čerpána po skončení mateřské, pak by to vycházelo na 9/52, tj. 28 nebo 35 hodin.

 • Custom avatar Stanislava

  Dobrý den, jaký nárok na dovolenou bude mít zaměstnankyně, pokud pracuje takto:
  od 1-2/2021 má 4 hodinový pracovní úvazek, tedy týdenní 20 hodin
  od 3/12/2021 bude mít 8 hodinový pracovní úvazek , týden tedy 40 hodin
  Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Vypočítalo by se to podobně, jako běžný nárok na dovolenou:
   1, nejprve kratší pracovní doba tj. 8/52 z např. 80 hodin/rok (pokud máte 4 týdny/160 hodin) = tj. např. 12,3
   2, a k tomu 44/52 ze 160 hodin/rok (pokud tedy bude pracovat celý zbytek roku, pokud je část, tak příslušný kratší počet týdnů), tj. např. 135,38
   3, Celkový výsledek se pak zaokrouhlí na celé hodiny = 148 hodin

 • Custom avatar Marek

  Dobrý den, manželka je na nemocenské od 1.1.2021, tuto práci by už nezvládla, proto podává v dubnu výpověď /2mes.vypov.lhůta/, Dohodla se tedy se zaměstnavatelem na ukončení k 30.červnu. Pokud by zbytek domarodila, nemá tedy nárok na dovolenou? A pokud by třeba oddělala v květnu 4 týdny, má nárok na nějakou část dovolené? Je to dvousměnný provoz, 5 týdnů dovolené – 38,75 x 5 – 194 hod dovolené za rok. Mockrát děkuji. M.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Doba na neschopence se podle nových podmínek pro nárok na dovolenou započítá, pokud je mimo neschopenku odpracováno alespoň 12 týdnů (v aktuálním kalendářním roce).
   Nárok na dovolenou nově vzniká až po odpracování alespoň 4 týdnů. Pokud by tedy v květnu pracovala 4 týdny, pak by jí vycházela dovolená na 15 hodin (4/52 z 194)

 • Custom avatar IVA

  Dobrý den, zaměstnankyně nastoupila 27.9.2020 na mateřskou. Mateřská ji skončila 10.4.2021. Jaký bude mít nárok na dovolenou, když úvazek má na 28 hodin týdně a má nárok na 25 dní dovolené, starou dovolenou nemá. Vyšlo mi 38 hodin dovolené, to je 6,7 dne dovolené. Nebo se do výkonu práce započítá i dovolená, kterou by čerpala, to by bylo pak o něco více dovolené. Jak je to správně? Děkuji.

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den,
  chtěla bych Vás požádat o kontrolu výpočtu dovolené po mateřské. Zapletla jsem se do toho. Zaměstnankyně pracuje 40h /týdně, 4 týdny dovolené. Od 1.1. do 13.8.2020 zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou, od 14.8.20 do 25.2.21 mateřská dovolená. za rok 2020 mi vychází 15 dní (156 dní rodičovské dov. pokrátí 20 dní o 3/12). V roce 2021 končila mateřská 26.2 a čerpání dovolené 15 dní do 18.3.2021 – 10 týdnů. Za 2021 nevzniká žádný nárok na dovolenou za následnou rodičovskou dovolenou. Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano, za 2021 nebude vznikat nárok na dovolenou za rodičovskou („odpracováno“ méně než 12 týdnů), bude vznikat nárok jen za dobu na mateřské dovolené a následné čerpání běžné dovolené (převedení z 2020 a té z roku 2021, pokud bude čerpána také).

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Pavel: Dobrý den, jsem důchodce a zhruba 2 roky mám aktivní živnostenský list, nicmé...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Rozhodné období (červen - září 2020) se pro pokles příjmu o 50% nepoužívá....
 • Lenka: Dobrý den, múj dotaz. Jsem zaměstnaná na částečný pracovní úvazek a součas...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Ne, to už na ošetřovné nárok nebude....
 • Lenka: Dobrý den. Prosím chci se zetat. Pokud dítěě nenastoupí do školy z důvodu, ž...