Kalkulačka nemocenská 2024: Výpočet neschopenky od 1. ledna 2024

<span>Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (zaměstnavatel). Náhrada mzdy za nemoc, je 60% z hrubé mzdy. Od 15 dne, platí neschopenku stát (ČSSZ). Nemocenské dávky se postupně zvyšují z 60% až na 72%. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské.</span> Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (zaměstnavatel). Náhrada mzdy za nemoc, je 60% z hrubé mzdy. Od 15 dne, platí neschopenku stát (ČSSZ). Nemocenské dávky se postupně zvyšují z 60% až na 72%. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské.

Během neschopenky, má většina zaměstnanců nárok na nemocenskou. Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel (firma). Od 15 dne, platí neschopenku stát (ČSSZ).

V obou případech, ale neschopenka znamená propad příjmu. I když se z nemocenské neplatí sociální, zdravotní nebo daň, pořád je to výrazně méně, než kolik je běžná čistá mzda.

I to je jeden z důvodů, proč v poslední době klesá počet lidí, kteří si berou neschopenku. Poměrně hodně zaměstnanců, se snaží lehčí nemoc „rozchodit“ nebo to nějak „přežít“ doma na home-office, jen aby si nemuseli brát neschopenku.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na kolik bude vycházet nemocenská od ledna 2024. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice (pro výpočet náhrady mzdy za nemoc i pro výpočet nemocenských dávek).

Pro někoho, to může znamenat i mírné zvýšení nemocenské. Pro většinu zaměstnanců, ale případný rozdíl nebude příliš velký.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské během neschopenky od 1. 1. 2024

V této kalkulačce pro výpočet neschopenky, si můžete orientačně spočítat, na kolik by vyšla nemocenská v roce 2024.

Prvních 14 dní, je nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (60% z hrubé mzdy, resp. z redukovaného průměrného výdělku). Od 15 dne je nárok na nemocenské dávky od státu (60 – 72% z hrubé mzdy, resp. z redukovaného denního vyměřovacího základu).

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Prvních 14 dní neschopenky – výpočet náhrady mzdy za nemoc 2024

I když se v minulém roce spekulovalo o tom, že by se obnovily první 3 dny neplacené neschopenky (byl to jeden z návrhů, jak ušetřit, který ale nakonec nebyl schválen), tak i v roce 2024 bude platit, že neschopenka je nadále placená hned od 1 dne.

Prvních 14 dní, platí nemocenskou firma (zaměstnavatel). Je nárok na náhradu mzdy za nemoc:

 • Náhrada mzdy za nemoc je 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku
 • Prvních 14 dní jsou placeny neodpracované hodiny (zameškané z důvodu neschopenky)
 • Prvních 14 dní se proplácí svátek nebo víkend, jenom pokud na tento den vycházela pracovní směna
 • Náhrada mzdy za nemoc, je vyplácena zaměstnavatelem, v obvyklý výplatní termín
 • Z náhrady mzdy za nemoc se neplatí sociální, zdravotní nebo daň

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, se v roce 2024 použijí tyto redukční hranice:

 • 1 redukční hranice = 256,55 Kč
 • 2 redukční hranice = 384,83 Kč
 • 3 redukční hranice = 769,48 Kč

Na náhradu mzdy za nemoc, je nárok hned od prvního dne v novém zaměstnání (tedy i ve zkušební době). Nárok je ale jenom v době, kdy pracujete pro zaměstnavatele.

Pokud neschopenka začne až po skončení zaměstnání, tak sice může být nárok na nemocenské dávky od 15 dne. Prvních 14 dní neschopenky po skončení zaměstnání, vám ale nemocenskou neplatí nikdo.

Výpočet nemocenské dávky od 15 dne neschopenky 2024

Při delší neschopence, je od 15 dne nárok na nemocenské dávky. Ty už neplatí firma (zaměstnavatel), ale stát (ČSSZ). Na nemocenskou od 15 dne, je nárok i po skončení zaměstnání. Na nemocenské dávky mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ).

Nemocenské dávky, se postupně zvyšují, podle délky neschopenky (maximální doba je 380 dní):

 • Od 15 do 30 dne je nárok na 60%
 • Od 31 do 60 dne je nárok na 66%
 • Od 61 dne a díle je nárok na 72%
 • Nemocenské dávky, se vypočítají z redukovaného denního vyměřovacího základu (vychází se z hrubé mzdy za posledních 12 měsíců)
 • Nemocenské dávky jsou placeny za všechny kalendářní dny (včetně víkendu, za sobotu i neděli, nebo i za svátek)
 • Maximální délka nemocenské je 380 dní (je ale možné požádat o prodloužení o dalších až 350 dní)
 • Pro pracující důchodce, je maximální délka nemocenské jenom 70 dní
 • Nemocenské dávky, chodí na účet do 30 dnů (obvykle v průběhu následujícího kalendářního měsíce)

Pro výpočet nemocenských dávek, se v roce 2024 použijí tyto redukční hranice:

 • 1 redukční hranice = 1 466 Kč
 • 2 redukční hranice = 2 199 Kč
 • 3 redukční hranice = 4 397 Kč

Nárok na placenou neschopenku u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Na placenou neschopenku (náhradu mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky), mohou mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP), nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Na placenou neschopenku vzniká nárok u dohody, pokud je dosaženo alespoň minimálního příjmu (který zakládá účast na nemocenském pojištění). Limity pro účast na nemocenském pojištění se v roce 2024 nemění:

 • Pro dohodu DPP je nárok na nemocenskou při příjmu nad 10 000 Kč hrubého měsíčně
 • Pro dohodu DPČ je nárok na nemocenskou při příjmu od 4 000 Kč hrubého měsíčně

Pokud u dohody nejsou splněny podmínky v měsíci, kdy začíná neschopenka, tak může být nárok na nemocenskou, pokud byly podmínky splněny během předchozích 3 měsíců.

Výpočet nemocenské, je pro dohodáře stejný, jako pro všechny ostatní zaměstnance. I oni mohou mít nárok na náhradu mzdy za nemoc (prvních 14 dní) nebo i na nemocenské dávky (od 15 dne).

Nárok na placenou neschopenku u živnostníků (OSVČ) v roce 2024

Na nemocenské dávky, mohou mít nárok i živnostníci (OSVČ). Ti ale nemají placenou neschopenku ihned (prvních 14 dní OSVČ nedostává nemocenskou). Ale až od 15 dne.

Aby měl podnikatel (OSVČ) nárok na placenou neschopenku, tak si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění, alespoň 3 měsíce, před začátkem neschopenky. V roce 2024 je to minimálně 216 Kč měsíčně. Při minimální platbě, ale výpočet nemocenské vychází jen velmi nízký.

Nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání

Na nemocenskou může být nárok i po skončení zaměstnání. Platí to v případě, že neschopenka začala ještě během pracovního poměru, a pokračuje dále i po výpovědi. Nebo to platí i v případě, že neschopenka začne do 7 dní, od výpovědi (tj. během ochranné doby).

Pokud neschopenka začne až později (déle než 7 dní), když už je nezaměstnaný například vedený na Úřadu práce, tak už není nárok na nemocenské dávky. Pokud je to ale do 7 dní, tak platí v podstatě stejné podmínky, jako během zaměstnání.

Jediný rozdíl může být v tom, že po skončení zaměstnání, není nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní po skončení zaměstnání, tedy nemusí být nárok na „placenou neschopenku“).

Jaká je maximální délka neschopenky?

V zásadě se jedná o dvě různé věci – maximální délka neschopenky a maximální doba, po kterou může být nárok na nemocenské dávky.

Maximální délka neschopenky, se odvíjí od zdravotního stavu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, pak se neschopenka obvykle ukončuje po 180 dnech. Jinak ale může být neschopenka „neomezeně“ dlouhá.

Něco jiného je nárok na nemocenské dávky. Základní maximální doba, po kterou může být nárok na nemocenské dávky je 380 dní (pro pracující důchodce jenom 70 dní). Při vyčerpání celé maximální podpůrčí doby, je ale možné podat žádost o prodloužení – až o dalších 350 dní.

Vycházky a kontroly během neschopenky

Ten, kdo je v pracovní neschopnosti, má i některé povinnosti. Mezi tyto povinnosti patří dodržování pokynů lékaře. A dodržování doby, kdy jsou povoleny vycházky.

O vycházkách během neschopenky rozhoduje lékař. Nemusí je povolit vůbec (při závažnějším zdravotním stavu), nebo může vycházky povolit na maximálně 6 hodin denně, v době od 7:00 do 19:00.

Pouze ve výjimečných případech a základě žádosti, je možné povolit i „neomezené vycházky“. Individuální režim vycházek, se týká některých zvláště závažných zdravotních stavů (mohlo by se jednat například o některé případy onkologické léčby).

Během neschopenky, také může „kdykoliv“ přijít kontrola. Prvních 14 dní, může kontroly provádět i firma (zaměstnavatel). Kontrolu sice nemusíte pouštět k sobě do bytu, ale musíte se jí prokázat (identifikovat se).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 300000 Kč bez příjmu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Krátkodobá půjčka pro každého. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka nemocenská 2024: Výpočet neschopenky od 1. ledna 2024

Diskuse: 3
 • Custom avatar Irena

  Dobrý den,
  k 31.1.2024 mi končí pracovní poměr. Od 26.1.2024 jsem práce neschopná a neschopnost bude pokračovat až do února. Jestliže platí prvních 14 prac. dnů náhradu mzdy za nemoc zaměstnavatel, bude platit i po skončení prac. poměru, tedy po 31.1.2024?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ne – zaměstnavatel vám platí nemocenskou, jenom v době, kdy pro něj pracujete (když jste jeho zaměstnanec). Po skončení zaměstnání, už není nárok na náhradu mzdy za nemoc. Bude ale případně nárok na nemocenské dávky od 15 dne.

   Budete mít nárok na náhradu mzdy za neodpracované hodiny (směny) v období od 26.1.2024 do 31.1.2024.

   Od 1.2.2024 do 8.2.2024 nemáte nárok na žádnou nemocenskou.

   Od 9.2.2024 budete mít nárok na nemocenské dávky od státu.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ještě doplním – pokud by se jednalo o výpověď ze strany zaměstnavatele, tam může dojít k prodloužení výpovědní doby, a pracovní poměr skončí až po skončení neschopenky (při ukončení dohodou, výpovědí od zaměstnance, u pracovní smlouvy na dobu určitou se nic neprodlužuje; trochu odlišné podmínky jsou při ukončení zaměstnání ve zkušební době).

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...