Minimální zálohy – sociální, zdravotní a nemocenské pojištění pro OSVČ (zvýšení v roce 2023)

<span>Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní je v roce 2023 ve výši 2944 Kč (pro vedlejší je to 1178 Kč). Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní je v roce 2023 ve výši 2336 Kč. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2023 zvýšeno na 168 Kč.</span> Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní je v roce 2023 ve výši 2944 Kč (pro vedlejší je to 1178 Kč). Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní je v roce 2023 ve výši 2336 Kč. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2023 zvýšeno na 168 Kč.

V roce 2023, dochází opět ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší). Zvyšuje se i minimální nemocenské pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné).

Rovněž se navyšuje minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). A dochází i ke změnám u paušální daně (paušální odvody pro OSVČ).

Minimální zálohy pro OSVČ hlavní, se zvyšují o cca 200 Kč (sociální + zdravotní pojištění). Což není až tak velký růst (v roce 2022, se minimální zálohy zvýšily o cca 500 Kč).

Minimální odvody pro OSVČ se v roce 2024 zvýší o 1154 Kč

Od 1. Ledna 2024, dochází ke zvýšení minimálních záloh pro OSVČ. Více budou platit OSVČ hlavní i vedlejší. Zvýší se i paušální daň.

Minimální zálohy 2024:

 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní se zvýší na 3852 Kč
 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší se zvýší na 1413 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění se zvýší na 2968 Kč

Podrobné informace pro rok 2024 najdete zde:

Zvýšení minimálních záloh pro OSVČ od 1. 1. 2023

Pro všechny OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, se od ledna 2023, zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění (které je povinné). Zvýšení je o 198 Kč (103 Kč + 95 Kč).

 • Minimální povinná platba pro OSVČ hlavní, je v roce 2023 ve výši 5 666 Kč
 • Zahrnuje minimální sociální (2944 Kč) + zdravotní pojištění (2336 Kč)
 • Zvýšení o 198 Kč oproti roku 2022
 • Zvýšené zdravotní pojištění se platí od začátku roku (od lednové splátky)
 • Zvýšení sociální pojištění se platí po zahájení podnikání nebo po podání přehledu o příjmech

Tuto minimální částku (5666 Kč), musí platit například začínající podnikatelé, hned od začátku podnikání, bez ohledu na to, jestli již mají/nemají nějaké příjmy (tržby).

Minimální zálohy platí i všichni ostatní, pokud mají nižší příjem (obrat) – vychází se z posledního přehledu o příjmech (podává se po daňovém přiznání).

Zvyšují se i minimální zálohy pro OSVČ vedlejší. Pro ně ale platí několik výjimek, kdy někdy nemusí platit ani tyto minimální zálohy (viz dále).

Tabulka: Minimální odvody OSVČ v roce 2023 – sociální, zdravotní a nemocenské pojištění

Minimální zálohy OSVČ 2022 2023 Zvýšení
Minimální sociální pojištění OSVČ hlavní 2 841 Kč 2 944 Kč +103 Kč
Minimální sociální pojištění OSVČ vedlejší 1 137 Kč 1 178 Kč +41 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 627 Kč 2 722 Kč +95 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 187 Kč 2 336 Kč 149 Kč
Nemocenské pojištění OSVČ (hlavní i vedlejší) 147 Kč 168 Kč +21 Kč

Od kdy se platí zvýšené minimální zálohy v roce 2023?

Minimální záloha na zdravotní pojištění, se všem zvyšuje hned od začátku roku (stejně tak je hned od začátku roku 2023, nutné zvýšit minimální platbu nemocenského pojištění – pro ty, kdo si ho platí).

Zvýšené minimální sociální pojištění, platí hned od začátku roku, především pro začínající OSVČ.

Ostatní budou navyšovat minimální platbu, až po podání aktuálního přehledu o příjmech (termín je nejpozději 2. 5. 2023 nebo 1. 6. 2023 (elektronické podání), popř. 1. 8. 2023 (s daňovým poradcem)).

Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2023

Minimální záloha na sociální pojištění, se pro OSVČ hlavní, v roce 2023 zvyšuje na 2 944 Kč.

Minimální vyměřovací základ je v roce 2023 ve výši 10 081 Kč měsíčně. Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní, je stanoveno jako 25% z průměrné mzdy v ČR.

OSVČ hlavní, musí platit minimální zálohu na sociální pojištění, hned v prvním roce podnikání. V následujících letech, potom platí zálohu, vypočítanou na základě podaného přehledu o příjmech.

Vždy je to buď minimální částka (bez ohledu na skutečnou výši příjmů), nebo vyšší částka vyplývající z příjmů v předchozím roce.

Kolik je sociální pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší)

Sociální pojištění pro OSVČ je 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je jedna polovina ze zisku z podnikání.

Příklad: OSVČ s tržbami 1 milión korun, a výdajovým paušálem 60%, má zisk z podnikání ve výši 400 000 Kč. Sociální pojištění se platí z částky 200 000 Kč. Tj. cca 4 866 Kč měsíčně. Při 40% paušálu a obratu jeden milión korun je to cca 7300 Kč měsíčně (jedna polovina zisku je 300 000 Kč).

Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší v roce 2023

Ten, kdo má podnikání jen jako vedlejší činnosti (při zaměstnání, k důchodu, během studia, během mateřské (rodičovské), apod.), platí minimální zálohu na sociální pojištění jenom někdy.

Sociální pojištění se nemusí platit vůbec, pokud jsou příjmy z podnikání nižší, než rozhodná částka. Ta se v roce 2023 zvyšuje na 96 777 Kč (příjem za rok).

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší, se zvyšuje na 1 178 Kč (opět, platí se buď minimální záloha, nebo částka vypočítaná na základě posledního podaného přehledu o příjmech).

Tabulka: Minimální odvody OSVČ v roce 2023 – sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ 2022 2023 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč +67 824 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 116 736 Kč 120 972 Kč +4 236 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 46 704 Kč 48 396 Kč +1 692 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 9 728 Kč 10 081 Kč +353 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 892 Kč 4 033 Kč +141 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 841 Kč 2 944 Kč +103 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 137 Kč 1 178 Kč +41 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 93 387 Kč 96 777 Kč +3 390 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023

Hned od ledna 2023, se navyšují i zálohy na zdravotní pojištění. Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, je od 1. 1. 2023 ve výši 2722 Kč (o 95 Kč více než v roce 2022).

Minimální zdravotní pojištění, je aktuálně stanoveno jako 13,5% z jedné poloviny průměrné mzdy.

Minimální zálohu na zdravotní pojištění, je nutné platit hned od začátku podnikání. Platí to především pro OSVČ hlavní. Zvýšená záloha je splatná už od lednové zálohy (nečeká se tedy na podání přehledu, jako u sociálního pojištění).

OSVČ vedlejší, nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění v prvním roce podnikání.

V následujících letech, pak nemusí platit minimální zálohu (minimum je za ně platí zaměstnavatel nebo stát, podle toho, co je jejich „hlavní“ činnost). Platí jen zdravotní pojištění, jen na základě svých příjmů.

Tabulka: Minimální odvody OSVČ v roce 2023 – zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění OSVČ 2022 2023 Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 627 Kč 2 722 Kč +95 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se neplatí se

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OBZP

Od ledna 2023, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění, pro osoby bez zdanitelných příjmů. To se týká například těch, kdo pracují na DPP s příjmem do 10 000 Kč. Nebo u těch kdo pracují na DPČ s příjmem do 4000 Kč (u vyšších příjmů platí zdravotní pojištění zaměstnavatel).

Minimální zdravotní pojištění, si musí platit i všichni, kdo jsou zcela bez zdanitelných příjmů, a nespadají do žádné z kategorií pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát (děti, studenti do 26 roků, důchodci, nezaměstnaní na ÚP, lidé na mateřské/rodičovské, lidé na neschopence, invalidní důchodci, apod.).

Minimální zdravotní pojištění (pro OBZP) je v roce 2023 ve výši 2 336 Kč (o 149 Kč více, než v roce 2022).

Minimální pojištění pro tyto osoby, vychází z aktuální minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 17 300 Kč (zdravotní pojištění je 13,5% z minimální mzdy).

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2023

Zdravotní pojištění OBZP 2022 2023 Zvýšení
Minimální mzda 16 200 Kč 17 300 Kč +1 100 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 187 Kč 2 336 Kč +149 Kč

Minimální nemocenské pro OSVČ v roce 2023

Placení sociálního a zdravotního pojištění, je pro OSVČ zpravidla povinné (je několik výjimek). Naopak placení nemocenského pojištění, je dobrovolné.

Kdo chce, ten si platí nemocenské pojištění (a má pak nárok i na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence, nebo na peněžitou pomoc v mateřství (mateřská), apod.).

Kdo nechce, ten si nemocenské pojištění platit nemusí (pak nemá nárok na placenou neschopenku, nebo na mateřskou při narození dítěte, atd.).

Nemocenské pojištění (aby vznikal nárok na nemocenské dávky) musí být placeno alespoň v minimální výši (a nějakou minimální dobu – pro nemocenskou jsou to 3 měsícem, pro mateřskou je to 270 dní za poslední 2 roky, resp. 180 dní za poslední rok).

Případně je možné platit i více – maximum je 2,1% z vyměřovacího základu (stejný jako pro sociální pojištění).

Minimální platba nemocenského, se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 168 Kč (v roce 2022 to bylo 147 Kč).

Platbu je nutné zvýšit hned na začátku roku. Pokud by někdo platil dále „starou“ částku, tak účast na nemocenském pojištění zanikne.

Tabulka: Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2023

Nemocenské pojištění OSVČ 2022 2023 Zvýšení
Minimální vyměřovací základ 7 000 Kč 8 000 Kč +1 000 Kč
Minimální nemocenské pojištění OSVČ 147 Kč 168 Kč +21 Kč

Zvýšení a změny u paušální daně pro OSVČ v roce 2023

V roce 2023, se mění i systém platby paušální daně – jedna paušální platba, která zahrnuje daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění (OSVČ platí jen jednu částku a nemusí řešit daňové přiznání nebo podávání přehledu o příjmech).

V roce 2023, jsou nově 3 pásma pro platbu paušální daně. V závislosti na výši příjmu (tržeb) a na možném výdajovém paušálu, se rozlišují 3 skupiny:

 • I. pásmo paušální daně – všechny OSVČ s ročními příjmy do 1 miliónu nebo OSVČ s s ročními příjmy do 1,5 miliónu a s možností uplatnit výdajový paušál 60% nebo 80%, nebo OSVČ s příjmy do 2 miliónu korun s možností uplatnit výdajový paušál 80%
 • II. pásmo paušální daně – OSVČ s ročními příjmy do 1,5 miliónu Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 miliónů Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem
 • III. pásmo paušální daně – OSVČ s ročními příjmy do 2 milióny Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma

Výše měsíční platby se odvíjí, do které kategorie (I. – III. pásmo), bude podnikatel spadat. U první kategorie, je měsíční platba 6 208 Kč (o něco málo více než minimální zálohy, zahrnují už ale i daň).

Nemocenské pojištění, není do paušální daně zahrnuto – kdo chce, musí si k paušální dani, navíc připlácet i nemocenské pojištění.

Tabulka: Kolik je paušální daň pro OSVČ v roce 2023

Paušální daň 2023 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 3 386 Kč 7 446 Kč 11 388 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 722 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Celková měsíční paušální platba 6 208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 20000 Kč do hodiny ihned i na ruku. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní online půjčka do 150 000 Kč bez úroků a bez poplatků. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Minimální zálohy – sociální, zdravotní a nemocenské pojištění pro OSVČ (zvýšení v roce 2023)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...