Kalkulačka rodičovská 2024 – kdo má nárok na zvýšený rodičovský příspěvek?

<span>Od ledna 2024 se zvýší rodičovský příspěvek na 350 000 Kč. Rodičovská se současně zkrátí jenom na 3 roky. V následující kalkulačce si může spočítat různé varianty rodičovské dovolené. Pro děti narozené do 31. prosince 2023 se podmínky nemění. Změny platí až pro děti narozené do 1. ledna 2024.</span> Od ledna 2024 se zvýší rodičovský příspěvek na 350 000 Kč. Rodičovská se současně zkrátí jenom na 3 roky. V následující kalkulačce si může spočítat různé varianty rodičovské dovolené. Pro děti narozené do 31. prosince 2023 se podmínky nemění. Změny platí až pro děti narozené do 1. ledna 2024.

Rodičovská stoupne od ledna 2024 o 50 tisíc korun. Na konci listopadu 2023, schválili Senát zvýšení rodičovského příspěvku na 350 000 Kč (resp. na 525 000 Kč pro dvojčata). Na vyšší rodičovskou, ale nebudou mít nárok všechny maminky. Nárok bude jen u dětí narozených od 1. 1. 2024.

Jak se zvýší rodičovský příspěvek v roce 2024?

Rodičovský příspěvek se nezvyšoval několik roků. Proto se již nějakou dobu jednalo o zvýšení. To co nakonec bylo schváleno a bude platit od začátku roku 2024, je ale jenom kompromis.

Rodičovský příspěvek se sice zvýší, ale jenom poměrně málo. Pokud by se měla zohlednit celková inflace, pak by se rodičovská musela zvýšit až na nějakých cca 400 tisíc korun.

Zvýšení ale nakonec bude jenom na 350 000 Kč. Navrhovaná pravidelná valorizace této sociální dávky úplně vypadala. Stejně tak nebylo schváleno ani zvýšení rodičovské u dvojčat na dvojnásobek základní částky (nyní je to jenom 1,5 násobek).

Rodičovský příspěvek v roce 2024:

 • Pro jedno dítě se zvýší na 350 000 Kč (o 50 tisíc korun více)
 • Pro dvojčata se zvýší na 525 000 Kč (o 75 tisíc korun více)

Kdo bude mít nárok na zvýšený rodičovský příspěvek od ledna 2024?

Na zvýšenou rodičovskou, navíc budou mít nárok jenom děti, které se narodí až v novém roce (od 1. 1. 2024). Aktuálních cca 270 tisíc rodičů, co pobírá rodičovskou, nedostane ani 1 Kč navíc.

Není tedy podstatné, kdy si maminka půjde vyřizovat rodičovskou na Úřad práce. Rozhoduje datum narození dítěte:

 • Datum narození do 31. prosince 2023 = rodičovský příspěvek bude jenom 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata)
 • Datum narození od 1. ledna 2024 = rodičovský příspěvek bude zvýšený na 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč na dvojčata)

Kolik bude maximální rodičovská v roce 2024?

U rodičovského příspěvku, je možné zvolit měsíční částku – kolik budete od státu dostávat peněz. V roce 2024 platí tato omezení:

 • Maximálně do 13 000 Kč (pro maminky, které neměly nárok na mateřskou, nebo mají jenom nízký vyměřovací základ)
 • Maximálně do 19 500 Kč (platí pro dvojčata nebo vícerčata a pro maminky, které neměly nárok na mateřskou, nebo mají jenom nízký vyměřovací základ)
 • Maximálně do 53 910 Kč (platí pro jedno dítě, resp. částka může být maximálně do 30násobku denního vyměřovacího základu pro PPM)
 • Maximálně do 80 865 Kč (platí pro dvojčata, resp. částka může být maximálně do 30násobku denního vyměřovacího základu pro PPM, u dvojčat je nárok na 1,5 násobek základní částky)

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – výpočet rodičovského příspěvku od ledna 2024

Maminky, které měly nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, prvních 28 nebo 37 týdnů), si obvykle mohou zvolit i vyšší rodičovský příspěvek, než je základních 13 000 Kč nebo 19 5000 Kč.

V praxi to ale dělá jenom menší část maminek, protože se tím současně zkracuje i doba, po kterou se rodičovská vyplácí.

Pro možnost volby vyšší částky (nad 13 tisíc korun), může být v žádosti o rodičovskou doložen i příjem otce dítěte (druhého rodiče, stačí jeden z nich).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Zkrácení rodičovského příspěvku v roce 2024

Zvýšení rodičovské, ale není jediná změna, která začíná platit od 1. 1. 2024. Zkrátí se i maximální doba, po kterou je možné tuto sociální dávku čerpat:

 • u dětí, které se narodily do 31. 12. 2023, může být čerpání rodičovské rozloženo až na 4 roky (do 4 narozenin)
 • u dětí narozených od 1. 1. 2024 to bude zkráceno na 3 roky (do 3 narozenin).

Maximální doba pro rodičovský příspěvek se nově sjednotí s tím, jaká je délka rodičovské dovolené.

Rodičovská dovolená (volno v zaměstnání) je totiž už nyní jenom maximálně na 3 roky – resp. rodičovská dovolená končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte.

Co je to rodičovský dovolená?

Rodičovská dovolená je volno, které poskytuje zaměstnavatel – v zákoníku práce je to definováno takto – viz paragraf 196 ZP:

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na jeho písemnou žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která se vyřizuje na Úřadu práce (podobně jako přídavky na dítě, porodné nebo přídavky na bydlení).

Na rodičovský příspěvek je nárok po narození dítěte (buď hned po porodu, nebo poté, co skončí výplata mateřské, tj. cca od 5 měsíce po porodu).

Nárok na rodičovskou je i bez předchozího zaměstnání

Na rodičovský příspěvek, mají nárok „všichni rodiče“, kteří se budou starat o nejmladší dítě v rodině. Předchozí zaměstnání, hraje roli jen pro možnost volby vyšší měsíční částky (nad 13 000 Kč).

Na rodičovský příspěvek (základní částku), je nárok i bez předchozího zaměstnání. Nárok mají i ženy, které jsou před porodem nezaměstnané. Nebo i těhotné studentky, které zatím nestihly nastoupit do nějakého zaměstnání.

Rodičovská dovolená a školka

Během rodičovské dovolené (v době kdy je čerpán rodičovský příspěvek), může dítě chodit i do jeslí nebo školky. Má to ale omezení.

Pro děti do 2 roků je stanoven maximální limit na 92 hodin měsíčně (pro děti s nějakým zdravotním omezením, které potřebují speciální péči, jsou odlišné podmínky).

Starší dítě (nad 2 roky) už ale může během rodičovské chodit do školky bez omezení. Je jedno, jestli tam bude jenom půl dne a budete si ho vyzvedávat po obědě, nebo jestli si ho vyzvednete až po „spinkání“.

Práce nebo brigáda během rodičovské

Jak během rodičovské dovolené, tak i během pobírání rodičovského příspěvku, je možné bez omezení pracovat v nějakém zaměstnání, nebo mít nějaký přivýdělek na brigádě.

Během rodičovské je možné i podnikat jako  OSVČ – podnikání v době pobírání rodičovského příspěvku (nebo obecně v době péče o malé dítě) se považuje za vedlejší činnost (platí se nižší nebo žádné zálohy na sociální a zdravotní pojištění).

Může mít na rodičovskou nárok  i cizinec?

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout rodičovskou dovolenou všem zaměstnancům. Nárok tedy platí i pro cizince. I zahraniční zaměstnanec, má nárok na rodičovskou až do 3 roků dítěte.

S nárokem na rodičovský příspěvek pro cizince to je ale složitější. I cizinci mohou mít nárok na rodičovský příspěvek v ČR. Bude ale záležet na tom, zda mají v Česku trvalý pobyt a bydliště, jestli je splněna minimální doba pobytu v ČR (minimálně 1 rok), a případně i další podmínky.

Musí mi zaměstnavatel držet místo během rodičovské?

Po skončení rodičovské dovolené, se maminky vrací zpět do zaměstnání. Během rodičovské dovolené není možná výpověď (kromě několika málo specifických výjimek).

Po návratu zpět do zaměstnání, vám zaměstnavatel musí dát práci, která je v souladu s tím, co je napsáno v pracovní smlouvě. Nemusí to ale být úplně přesně ta samá pracovní pozice, jako před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Na úplně stejnou práci je nárok jenom po skončení mateřské dovolené (nebo třeba po skončení dlouhodobé neschopenky). Po rodičovské jsou mírně odlišné podmínky.

Může být nárok na rodičovský příspěvek při pobytu v zahraničí?

Když pomineme podmínky, které musí být splněny, aby vůbec vznikl nárok na rodičovský příspěvek v ČR, tak je omezení i v tom, že příjemce této sociální dávky musí mít bydliště v České republice.

A pozor na to, že bydliště má v právním slova smyslu jiný význam než trvalé bydliště. Bydliště na území ČR znamená, že zde skutečně žijete, a/nebo zde máte ekonomické zájmy, atd.

Jak se vyplácí rodičovská? Kdy chodí rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek, se stejně jako i ostatní sociální dávky, vyplácí bezhotovostně na účet v bance nebo složenkou na poštu (kde dostanete peníze i v hotovosti).

Rodičovský příspěvek, jako pravidelná měsíční dávka, je vyplácen zpětně – takže v lednu 2024, dostáváte ještě rodičovský příspěvek za prosinec 2023. A příspěvek za leden, přijde na účet v únoru.

Výplatní termín pro rodičovský příspěvek se liší podle konkrétního Úřadu práce – jednotlivé úřady (v různých městech) mají i různé výplatní termíny pro sociální dávky.  Příspěvky mohou chodit v různé dny během měsíce – rozdílné výplatní termíny, mohou být i v rámci jednoho města.

Diskuse: Kalkulačka rodičovská 2024 – kdo má nárok na zvýšený rodičovský příspěvek?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...