Kalkulačka: Výpočet příspěvek na živobytí 2024

<span>Příspěvek na živobytí patří mezí základní sociální dávky pro osoby s nízkým nebo nedostatečným příjmem. Příspěvek na živobytí je ve výši rozdílu mezi tím, jaká je vaše částka na živobytí (životní nebo existenční minimum) a jaké jsou vaše příjmy (snížené o náklady na bydlení). V roce 2024 je životní minimum 4 860 Kč a existenční minimum je 3 130 Kč.</span> Příspěvek na živobytí patří mezí základní sociální dávky pro osoby s nízkým nebo nedostatečným příjmem. Příspěvek na živobytí je ve výši rozdílu mezi tím, jaká je vaše částka na živobytí (životní nebo existenční minimum) a jaké jsou vaše příjmy (snížené o náklady na bydlení). V roce 2024 je životní minimum 4 860 Kč a existenční minimum je 3 130 Kč.

Od státu je možné získat různé sociální dávky. Většina z nich je určena těm kdo mají nízké příjmy. Pro ty, kdo mají velmi nízké (nebo žádné či nedostatečné) příjmy, jsou určeny především dávky hmotné nouze. Pokud je někdo úplně bez příjmu (nebo má jen velmi nízký příjem), může získat příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima).

Na příspěvek může mít nárok jak jednotlivec, tak i rodina (skupina osob ve společné domácnosti). U dávek hmotné nouze (kam kromě příspěvku na živobytí, patří i doplatek na bydlení), se neposazuje pouze příjem žadatele, ale hodnotí se celková sociální a majetková situace.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na živobytí v roce 2024

Kalkulačka příspěvek na živobytí 2024
Informace o osobách
Počet dospělých osob
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí 6 - 15 roků
Počet dětí 15 - 26 roků
Informace o bydlišti
Bydlíte v Praze?
Informace o příjmech
průměrné čisté příjmy za poslední 3 měsíce, součet za všechny osoby)
Čistá měsíční mzda
nebo příjmy z podnikání

Podpora v nezaměstnanosti
nebo podpora při rekvalifikaci

Nemocenská
nebo náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci
nebo ošetřovné nebo PPM

Sociální dávky
rodičovský příspěvek, přídavky na dítě

Výživné
nebo příspěvek na výživu neprovdané matce

Důchod

Ostatní příjmy

Výpočet

UPOZORNĚNÍ: Výpočet příspěvku na živobytí je pouze orientační. Jako částka živobytí se v kalkulačce počítá životní minimum jednotlivce pro dospělé osoby a životní minimum dítěte pro děti. Ve skutečnosti je ale celý výpočet komplexnější. Z Různých důvodů může být částka životního minima snížena na existenční minimum. Částka pak může být i zvýšena např. z důvodu nutnosti dietního stravování. Přesné informace o nároku vám sdělí na Úřadu práce.

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima)?

Příspěvek na živobytí patří mezi základní sociální dávky pro osoby ve hmotné nouzi. Tedy pro lidi, co mají nízký nebo nedostatečný příjem.

Příspěvek na živobytí vychází z toho, jaké je životní nebo existenční minimum jednotlivce (nebo rodiny). K zatím poslednímu zvýšení životního a existenčního minima došlo od začátku roku 2023 (zvýšení o cca 5,2%). Během roku 2023, o žádném dalším zvýšení vláda nerozhodla.

A není zatím ani v plánu zvyšovat životní a existenční minimum na začátku roku 2024.

Na příspěvek na živobytí má nárok především:

 • Ten, kdo má na území ČR trvalé bydliště a skutečně zde pobývá (má zde skutečné bydliště)
 • Ten, kdo je osoba ve hmotné nouzi (jeho příjem, resp. příjem všech společně posuzovaných osob nedosahuje částky na živobytí)
 • Osoba starší 68 roků (nebo příjemce starobního či invalidního důchodu)
 • Nezaměstnaný (pokud má nárok na podporu nebo se aktivně snaží hledat práci, třeba už jen tím, že je vedený v evidenci úřadu práce)
 • Rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené (péče o dítě do 4 roků)
 • Zaměstnanec (který pracuje alespoň 20 hodin měsíčně a má nedostatečné příjmy)
 • Nezaopatřené dítě
 • Ten kdo je na neschopence (v dočasné pracovní neschopnosti)
 • A jiné případy

Co je to částka na živobytí a jak souvisí s příspěvkem na živobytí?

Pro příspěvek na živobytí je rozhodující pojem „částka na živobytí“. Částka na živobytí, je pro každou osobu stanovena individuálně. Jedná se o příjem, který by daná osoba měla mít pro zajištění svých základních potřeb.

Částka na živobytí není to samé co životní minimum (pouze ze životního a existenčního minima vychází):

 • Částka na živobytí je u osoby, která dluží na výživném minimálně za 3 měsíce, odpovídá existenčnímu minimu jednotlivce
 • Částka na živobytí u nezaměstnaného, který byl v posledních 6 měsících propuštěn pro hrubé porušení pracovní kázně, odpovídá existenčnímu minimu jednotlivce
 • Částka na živobytí u osoby, která je celý měsíc ve zdravotnickém zařízení s celodenní péčí odpovídá existenčnímu minimu jednotlivce
 • U nezaopatřených dětí nebo u osob nad 68 roků (důchodci) je částka na živobytí stejná jako životní minimum dítě (podle věku) nebo životní minimum jednotlivce/dospělé osoby
 • V ostatních případech se může použít buď životní, nebo existenční minimum (prvních 6 měsíců se zpravidla použije životní minimum, pokud berete příspěvek na živobytí delší dobu, pak se to sníží na existenční minimum)
 • Částka na živobytí může být zvýšena, pokud má některá osoba od lékaře nařízeno dietní stravování

Kolik je příspěvek na živobytí v roce 2024

Pro výpočet příspěvku na živobytí se vychází z toho, jaká je částka na živobytí:

 • Od příjmů (všech osob, kterých se tato sociální dávka týká), se odečtou náklady na bydlení
 • Odečítají se skutečné náklady na bydlení (maximálně ale 30% příjmu dané osoby)
 • Příjmy se nezapočítávají celé, zohlední se to, zda máte například příjem ze zaměstnání nebo z jiného relevantního zdroje
 • Jako příjem se započítá jenom 70% z čisté výplaty (nebo z jiných příjmů podle zákona o dani z příjmů), nebo z důchodu (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký či sirotčí)
 • Jako příjem se započítá jenom 80% z podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, z nemocenských dávek, z mateřské, z ošetřovného apod.
 • Jako příjem se započítá 100% z ostatních příjmů (rodičovský příspěvek, přídavky na dítě nebo jiné sociální dávky a všechny ostatní příjmy podle příslušného zákona)

Tj. pokud pracujete v zaměstnání (nebo jste nezaměstnaní a dostáváte podporu), pak se vám pro účely výpočtu příspěvku na živobytí započítá jenom část výplaty nebo podpory. To je stanoveno proto, aby byli lidé motivováni svou finanční situaci zlepšovat. Díky, byť jen minimálnímu příjmu ze zaměstnání, mohou mít nárok na vyšší příspěvek na živobytí, než ten kdo nepracuje vůbec.

Výše příspěvku na živobytí je pak stanovena, jako rozdíl mezi vašimi skutečnými příjmy (které jsou sníženy příslušným přepočtem a které jsou sníženy o náklady na bydlení) a mezi tím, jaká vám byla vypočítána částka na živobytí.

Příklad jak vypočítat příspěvek na živobytí pro rodinu v roce 2024

Pak Novák je nezaměstnaný a dostává podporu ve výši 8500 Kč měsíčně. Paní Nováková je na rodičovské a dostává rodičovský příspěvek ve výši 7500 Kč měsíčně. Mají 3 děti ve věku 1 rok, 5 roků a 9 roků. Bydlí v Praze.

 • Částka na živobytí by se zde spočítala jako součet částek životního minima
 • Životní minimum této rodiny je = 16 520 Kč
 • Jedná se o součet = 4470 Kč za p. Nováka, 4040 Kč za p. Novákovu, 2480 Kč za dítě 1 rok, 2480 Kč za dítě 5 roků a 3050 Kč za dítě 9 roků
 • Jako příjem se započítá 70% z podpory v nezaměstnanosti = 5 950 Kč
 • Jako příjem se započítá 100% z rodičovského příspěvku = 7 500 Kč
 • Celkový příjem rodiny se bude počítat jako 13 450 Kč
 • Náklady na bydlení v Praze (30% z příjmu) = 4 035 Kč
 • Příjem po snížený o náklady na bydlení = 9 415 Kč

Vzhledem k tomu, že příjem (snížený o náklady na bydlení), je nižší než vypočítaná částka na živobytí, pak má tato rodina nárok na příspěvek na živobytí. Výše příspěvku by odpovídala rozdílu mezi částkou na živobytí a příjem:

 • Výše příspěvku na živobytí pro rodinu = 7 105 Kč

Uvedený příklad, je ale pouze orientační (zjednodušený). U dávek pomoci ve hmotné nouzi, je posuzována celková sociální a majetková situace žadatele.

Příspěvek na živobytí pro důchodce 2024

Na příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima) mají nárok všichni, kdo mají nízké (nedostatečné) příjmy. Nárok tedy bude mít i důchodce.

Pro důchodce (68 roků a více) platí, že jako částka na živobytí se započítá životní minimum. Nedochází tedy ke snížení na existenční minimum. Výše příspěvku by se pak odvíjela od toho, jaký má důchodce starobní nebo invalidní důchod.

Pro důchodce, došlo v minulém roce ke změně. Byla schválena novelu zákona, která by změnila způsob, jak se ve výpočtu příspěvku na živobytí započítává důchod. Díky tomu, by mohlo mít více důchodců nárok na tuto sociální dávku, nebo by se jim i o něco málo, mohla zvýšit výše vyplácené dávky.

Příspěvek na živobytí pro bezdomovce 2024

Na příspěvek na živobytí může mít nárok i bezdomovec. U něj by se ale s největší pravděpodobností jako částka na živobytí započítalo existenční minimum. To je od dubna 2024 ve výši 3 130 Kč. Pokud by bezdomovec neměl jiné příjmy (např. invalidní nebo starobní důchod), pak by jako příspěvek na živobytí mohl dostat právě oněch 3 130 Kč. Záleželo by ale i na posouzení individuální situace – zda se bezdomovec snaží o aktivní zlepšení své situace.

Příspěvek na živobytí a exekuce 2024

Na příspěvek na živobytí můžete mít nárok, i když jste v exekuci. Pozor jen na to, že jako příjem, se lidem v exekuci započítá jejich celá čistá výplata (tj. to co mají před tím, než se provedou exekuční srážky).

Příspěvek na živobytí (jako ostatní dávky hmotné nouze), patří mezi příjmy, které nemohou být postiženy exekucí. Příspěvek na živobytí vám tedy exekutor nemůže zabavit.

Kdo vyplácí příspěvek na živobytí?

Příspěvek na živobytí se podobě, jako ostatní sociální dávky, vyřizuje na Úřadu práce.

U příspěvku na živobytí je oproti jiným sociálním dávkám jeden rozdíl. U většiny sociálních dávek se dokládají příjmy za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

U příspěvku na živobytí je to podobné, současně ale platí, že pokud u vás dojde k nějaké zásadní změně sociální situace, tak je možné požádat o příspěvek na živobytí i na základě změny příjmu v aktuálním měsíci. Tj. není potřeba čekat 3 měsíce, než se projeví změna příjmu.

Příspěvek na živobytí je možné vyřídit osobně nebo i elektronicky. Formuláře pro žádost o příspěvek na živobytí je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Kromě samotného formuláře s žádostí o příspěvek, budete potřebovat i další formuláře. Doklad o výši příjmu. Doložit celkové majetkové a sociální poměry. Informace o bytu, kde bydlíte. Potvrzení o studiu (u dětí), potvrzení o výživném, potvrzení od lékaře (např. pokud máte nařízeno dietní stravování) a i další dokumenty a formuláře.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet příspěvek na živobytí 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...