Kalkulačka OČR – výpočet ošetřovné v roce 2024

<span>V roce 2024, je nárok na ošetřovné (OČR), pouze podle běžných podmínek. Na ošetřovné je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní u samoživitelů a samoživitelek). Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy). Nárok mají jenom zaměstnanci (nárok na OČR není u DPP. DPČ a OSVČ).</span> V roce 2024, je nárok na ošetřovné (OČR), pouze podle běžných podmínek. Na ošetřovné je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní u samoživitelů a samoživitelek). Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy). Nárok mají jenom zaměstnanci (nárok na OČR není u DPP. DPČ a OSVČ).

V případě, že jste zaměstnáni, a onemocní vám dítě, nebo případně i jiný člen rodiny, máte právo na placenou pracovní neschopnost, abyste se mohli postarat o nemocného. Jedná se o nemocenskou dávku „ošetřovné“. Na této stránce jsme pro vás připravili aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše OČR v roce 2024.

Podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2024

V předchozích letech, se kvůli epidemii COVID, různě měnily podmínky pro ošetřovné. Docházelo ke zvýšení ošetřovného na 70% nebo i 80% (případně byla stanovena minimální částka na 1 den).

Během epidemie, byl nárok na ošetřovné i po dobu několika týdnů (či měsíců, když byly uzavřené školy a školky). Na ošetřovné měli nárok i lidé, pracující na dohodu DPP a DPČ (nebo byla i určitá forma „ošetřovného“ pro OSVČ.

V roce 2024, už ale nic z toho neplatí. Aktuálně je nárok na ošetřovné, pouze podle běžných podmínek:

 • Ošetřovné je maximálně po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní (až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného
 • Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (vychází se z hrubé mzdy)
 • Na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci (DPP, DPČ a OSVČ nemají nárok na ošetřovné, mohou mít ale nárok na dlouhodobé ošetřovné)

V roce 2024, se ani neplánují žádné zásadnější změny, které by měly podmínky pro OČR. Od 1. 1. 2024 se pouze zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek (nemocenská během neschopenky, otcovská, mateřská, ošetřovné, apod.).

Větší změna, by mohla přijít až od začátku roku 2025. V roce 2024, se bude projednávat změna zákona o nemocenském pojištění. Jednou z novinek, má být nárok na ošetřovné pro DPP a DPČ. A nárok na OČR by měl být i pro živnostníky (pro OSVČ). Tato změna, by ale měla platit až od 1. 1. 2025.

Kalkulačka OČR na dítě 2024 (standardní podmínky pro výpočet OČR)

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete za OČR (na dítě nebo jiného člena domácnosti). Mimo dobu epidemie COVID (viz výše), je během OČR, nárok na ošetřovné ve výši 60%, po dobu maximálně 9 dní (v případě samoživitelů či samoživitelek, je to až 16 dní).

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2024

Podobně, jako i u jiných nemocenských dávek (jako je například nemocenská nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství), mají na ošetřovné nárok především zaměstnanci (resp. účastníci nemocenského pojištění).

Na rozdíl od klasické nemocenské (dávky vyplácené v době pracovní neschopnosti), na kterou mohou mít nárok i OSVČ, kteří si hradí dobrovolné nemocenské pojištění, na OČR mají nárok pouze zaměstnanci.

Za běžné situace, mezi podmínky nároku na ošetřovné, patří především to, že:

 • Musíte být zaměstnanec (musí se jednat o zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění)
 • Onemocní vám dítě do 10 roků, nebo
 • Dítě do 10 roků je sice zdravé, ale nemůže chodit do školy/školky/jeslí třeba z důvodu chřipkové epidemie, nebo z jiného důvodu, pro který jsou tato zařízení uzavřena), nebo
 • Onemocní vám dítě nad 10 roků nebo jiný člen rodiny, a jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči jiné osoby, nebo
 • Musíte pečovat o dítě, které je sice zdravé, ale jeho matka, která o něj běžně pečuje, onemocněla (typicky se může jednat třeba o ženu, která porodila, jejíž zdravotní stav po porodu neumožňuje, aby se starala o své dítě)

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2024?

Na ošetřovné, mohou mít nárok pouze zaměstnanci (v pracovním nebo služebním poměru, kde za ně zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění).

Na OČR není nárok při práci na dohodu (týká se jak DPP, tak i DPČ). Na ošetřovné nemají nárok ani podnikatelé (OSVČ). Tyto dvě skupiny, ale mohou mít případně nárok na jinou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, které je až na 90 dní (má ale odlišné podmínky, a týká se jiných situací, než je například krátkodobá péče o nemocné dítě).

Na ošetřovné (OČR) mají nárok jak rodiče na děti, tak je nárok i u dalších osob, které sdílí společnou domácnost. Nárok je ale i v případě, že ošetřující a ošetřovaná osoba nesdílí společnou domácnost.

Na ošetřovné mají nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost. Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

Kolik je ošetřovné na dítě nebo jiného člena rodiny v roce 2024?

Podobně, jako i u ostatních nemocenských dávek, i u ošetřovného se výše vyplácené dávky odvíjí od toho, jaký je váš vyměřovací základ. Ten se stanovuje na základě vašeho příjmu ze zaměstnání. Obvykle se posuzuje příjem za posledních 12 měsíců. Pokud ale poslední zaměstnání (poslední činnost, která vám zakládala účast na nemocenském pojištění), trvalo kratší dobu, pak se vyměřovací základ počítá z tohoto posledního zaměstnání.

Takto určený vyměřovací základ (velmi zjednodušeně se dá spočítat jako součet všech příjmů za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), který se vydělá počtem kalendářních dní (365)), se pak redukuje. Tedy pro účely stanovení výše ošetřovného se započítá jen určitá část. Pro rok 2024 jsou aktuálně platné tyto redukční hranice:

Redukční hranice pro výpočet OČR od 1.1.2024:

 • 1 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2024 = 1 466 Kč (započítá se 90%)
 • 2 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2024 = 2 199 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2024 = 4 397 Kč (započítá se 30%)

Výsledkem provedené redukce je pak číslo, které se nazývá redukovaný vyměřovací základ. Výše ošetřovného je pak stanovena jako 60% z tohoto redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad výpočtu: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024 (standardní výpočet)

Z ošetřovného, se stejně jako i z ostatních sociálních dávek, už neplatí sociální nebo zdravotní pojištění, ani daně. Jedná se tedy o čistý příjem:

Hrubá mzda ošetřovné 60% 2024
(1 den)
ošetřovné 60% 2024
(9 dní)
20000 356 Kč za 1 den 3 204 Kč za 9 dní
25000 444 Kč za 1 den 3 996 Kč za 9 dní
30000 533 Kč za 1 den 4 797 Kč za 9 dní
35000 622 Kč za 1 den 5 598 Kč za 9 dní
40000 711 Kč za 1 den 6 399 Kč za 9 dní
45000 797 Kč za 1 den 7 173 Kč za 9 dní
50000 857 Kč za 1 den 7 713 Kč za 9 dní
55000 915 Kč za 1 den 8 235 Kč za 9 dní
65000 1034 Kč za 1 den 9 306 Kč za 9 dní

Jak dlouho mohu zůstat doma s nemocným dítětem?

V případě, že vám onemocní dítě (nebo případně i jiný člen rodiny) a vy s ním potřebujete zůstat doma, tak na ošetřovné máte nárok v tomto rozsahu:

 • 9 kalendářních dní (tj. včetně víkendů nebo státních svátků)
 • 16 kalendářních dní, pokud se jedná o osamělého rodiče (matka samoživitelka, otec samoživitel)

Ošetřovné a vycházky

Zatímco u „klasické“ pracovní neschopnosti musíte dodržovat léčebný režim stanovený lékařem a také režim povolených vycházek, u ošetřovného se žádné vycházky nestanovují. To vyplývá z logiky věci, že vy sami jste zdraví. Máte tedy „neomezené“ vycházky. Současně ale při tom musí být splněna podmínka ošetřovného – že pečujete, resp. ošetřujete nemocné dítě nebo jiného člena rodiny.

Z toho vyplývá, že pokud byste byli v pracovní neschopnosti z důvodu ošetřování nemocného dítěte nebo jiného člena rodiny, a při tom odjeli na týdenní dovolenou do zahraničí, tak by to pochopitelně bylo porušení podmínek. Pokud ale máte doma nemocné dítě a jdete na nákup, nebo kamkoliv jinam tak je vše v pořádku.

Kontroly během OČR

Zatímco kontroly během pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu jsou poměrně běžné, a mohou přijít v zásadě kdykoliv, u ošetřovného kontroly nejsou příliš časté. To ale neznamená, že žádná kontrola nemůže proběhnout.

Je zde totiž ustanovení paragrafu 72, zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

Zaměstnavatel je oprávněn dát příslušnému orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti potřeby ošetřování, je-li pojištěnec, který pobírá ošetřovné, jeho zaměstnancem. Dal-li zaměstnavatel podle věty první podnět ke kontrole, je povinen na žádost orgánu nemocenského pojištění sdělit mu údaje potřebné pro provedení této kontroly.

Takže ve výjimečných případech může proběhnout kontrola i v době, kdy jste doma s nemocným dítětem. V praxi se to ale opravdu příliš často nestává.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka bez doložení příjmů ihned. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka ihned na bankovní účet. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka OČR – výpočet ošetřovné v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...