Kalkulačka – výpočet ošetřovné 2021

<span>Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci, za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel. Podnikatel, OSVČ na ošetřovné nárok nemá. </span> Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci, za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel. Podnikatel, OSVČ na ošetřovné nárok nemá.

V případě, že jste zaměstnáni, a onemocní vám dítě, nebo případně i jiný člen rodiny, máte právo na placenou pracovní neschopnost, abyste se mohli postarat o nemocného. Jedná se o nemocenskou dávku „ošetřovné“. Na této stránce jsme pro vás připravili aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše OČR v roce 2021.

V roce 2021 může být na OČR nárok ve dvou „režimech“

 • běžné ošetřovné = nárok je za běžných podmínek, po dobu 9 nebo 16 dní, ošetřovné je 60%
 • krizové ošetřovné = nárok je při uzavření škol (až do 30.6.2021) během epidemie koronaviru, nárok je po celou dobu uzavření škol, ošetřovné je 70%

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Kalkulačka OČR na dítě 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete za OČR (na dítě nebo jiného člena domácnosti). V kalkulačce pro výpočet v roce 2021, si můžete zvolit, zda chcete spočítat „běžné“ ošetřovné 60% nebo „krizové“ ošetřovné 70%:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2021

Podobně, jako i u jiných nemocenských dávek (jako je například nemocenská nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství), mají na ošetřovné nárok především zaměstnanci (resp. účastníci nemocenského pojištění).

Na rozdíl od klasické nemocenské (dávky vyplácené v době pracovní neschopnosti), na kterou mohou mít nárok i OSVČ, kteří si hradí dobrovolné nemocenské pojištění, na OČR mají nárok pouze zaměstnanci.

Za běžné situace, mezi podmínky nároku na ošetřovné, patří především to, že:

 • Musíte být zaměstnanec (musí se jednat o zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění)
 • Onemocní vám dítě do 10 roků, nebo
 • Dítě do 10 roků je sice zdravé, ale nemůže chodit do školy/školky/jeslí třeba z důvodu chřipkové epidemie, nebo z jiného důvodu, pro který jsou tato zařízení uzavřena), nebo
 • Onemocní vám dítě nad 10 roků nebo jiný člen rodiny, a jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči jiné osoby, nebo
 • Musíte pečovat o dítě, které je sice zdravé, ale jeho matka, která o něj běžně pečuje, onemocněla (typicky se může jednat třeba o ženu, která porodila, jejíž zdravotní stav po porodu neumožňuje, aby se starala o své dítě)

Kdo má nárok na prodloužené a zvýšení ošetřovné během epidemie 2021?

Podobně, jako během podzimu 2020, i v roce 2021 může být nárok na prodloužené a zvýšené ošetřovné. Až do 30.6.2021 platí odlišné podmínky pro OČR (pouze ale během doby, kdy jsou uzavřeny školy z důvodu epidemie koronaviru).

Pokud budou během nouzového stavu uzavřeny školy, pak je opět nárok na ošetřovné ve výši 70%. Nárok na toto krizové ošetřovné, je za odlišných podmínek:

 • nárok je u dětí do 10 roků = dítě musí být mladší než 10 roků v době začátku OČR (to, že má 10 narozeniny v průběhu OČR, ale nevadí)
 • nárok je i u starších dětí (až do 26 roků), pokud jsou alespoň v I. stupni závislosti na pomoci jiné osoby
 • nárok je i u těch, kdo pracují na DPP nebo DPČ
 • během OČR se mohou rodiče neomezeně střídat, ošetřovné je možné čerpat i přerušovaně (část dní v měsíci pracovat, část být doma s dětmi)

Nárok na ošetřovné během epidemie 2021, mohou mít i OSVČ – prot ty je případně vypsána příslušná dotace (400 Kč za 1 den), od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kolik je ošetřovné na dítě nebo jiného člena rodiny v roce 2021?

Podobně, jako i u ostatních nemocenských dávek, i u ošetřovného se výše vyplácené dávky odvíjí od toho, jaký je váš vyměřovací základ. Ten se stanovuje na základě vašeho příjmu ze zaměstnání. Obvykle se posuzuje příjem za posledních 12 měsíců. Pokud ale poslední zaměstnání (poslední činnost, která vám zakládala účast na nemocenském pojištění), trvalo kratší dobu, pak se vyměřovací základ počítá z tohoto posledního zaměstnání.

Takto určený vyměřovací základ (velmi zjednodušeně se dá spočítat jako součet všech příjmů za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), který se vydělá počtem kalendářních dní (365)), se pak redukuje. Tedy pro účely stanovení výše ošetřovného se započítá jen určitá část. Pro rok 2021 jsou aktuálně platné tyto redukční hranice

Redukční hranice pro výpočet OČR od 1.1.2021:

 • 1 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2021 = 1182 Kč (započítá se 90%)
 • 2 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2021 = 1773Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2021 = 3545 Kč (započítá se 30%)

Výsledkem provedené redukce je pak číslo, které se nazývá redukovaný vyměřovací základ. Výše ošetřovného je pak stanovena jako 60% z tohoto redukovaného vyměřovacího základu. Nebo 70%, pokud je to OČR během epidemie:

Příklad výpočtu: běžné vs. krizové ošetřovné v roce 2021

Hrubá mzda ošetřovné 60% 2021 Ošetřovné 70% 2021
15200 270 Kč za 1 den 400 Kč za 1 den
20000 356 Kč za 1 den 415 Kč za 1 den
25000 444 Kč za 1 den 518 Kč za 1 den
30000 533 Kč za 1 den 622 Kč za 1 den
35000 622 Kč za 1 den 726 Kč za 1 den
40000 687 Kč za 1 den 801 Kč za 1 den
45000 746 Kč za 1 den 871 Kč za 1 den

Jak dlouho mohu zůstat doma s nemocným dítětem?

V případě, že vám onemocní dítě (nebo případně i jiný člen rodiny) a vy s ním potřebujete zůstat doma, tak na ošetřovné máte nárok v tomto rozsahu:

 • 9 kalendářních dní (tj. včetně víkendů nebo státních svátků)
 • 16 kalendářních dní, pokud se jedná o osamělého rodiče (matka samoživitelka, otec samoživitel)

Pokud je ale na OČR nárok během zavřené školy (z důvodu epidemie koronaviru COVID-19), pak je na ošetřovné nárok delší dobu – po celou dobu, co jsou zavřené školy,  s výjimkou dní, kdy jsou prázdniny.

Ošetřovné a vycházky

Zatímco u „klasické“ pracovní neschopnosti musíte dodržovat léčebný režim stanovený lékařem a také režim povolených vycházek, u ošetřovného se žádné vycházky nestanovují. To vyplývá z logiky věci, že vy sami jste zdraví. Máte tedy „neomezené“ vycházky. Současně ale při tom musí být splněna podmínka ošetřovného – že pečujete, resp. ošetřujete nemocné dítě nebo jiného člena rodiny.

Z toho vyplývá, že pokud byste byli v pracovní neschopnosti z důvodu ošetřování nemocného dítěte nebo jiného člena rodiny, a při tom odjeli na týdenní dovolenou do zahraničí, tak by to pochopitelně bylo porušení podmínek. Pokud ale máte doma nemocné dítě a jdete na nákup, nebo kamkoliv jinam tak je vše v pořádku.

Kontroly během OČR

Zatímco kontroly během pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu jsou poměrně běžné, a mohou přijít v zásadě kdykoliv, u ošetřovného kontroly nejsou příliš časté. To ale neznamená, že žádná kontrola nemůže proběhnout.

Je zde totiž ustanovení paragrafu 72, zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

Zaměstnavatel je oprávněn dát příslušnému orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti potřeby ošetřování, je-li pojištěnec, který pobírá ošetřovné, jeho zaměstnancem. Dal-li zaměstnavatel podle věty první podnět ke kontrole, je povinen na žádost orgánu nemocenského pojištění sdělit mu údaje potřebné pro provedení této kontroly.

Takže ve výjimečných případech může proběhnout kontrola i v době, kdy jste doma s nemocným dítětem. V praxi se to ale opravdu příliš často nestává.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka bez doložení příjmů ihned. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Pujcka ihned na bankovni ucet. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet ošetřovné 2021

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Za práci přes čas, máte nárok na náhradní volno nebo na příplatek ve výši ...
 • Irena: Dobrý den, pracuji na úvazek 40hod/týd.a dovolenou za rok 20dnů. Za měsíc má...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Podobně, jako i u předchozího KB, by měla mít nárok i spolupracující osoba, p...
 • Jan Boháč: Je možné žádat o kompenzační bonus i za osobu spolupracující ? Děkuji Jan B...
 • Martina: ne nemate protoze vam to skončilo pred schvalenim...