Kalkulačka – výpočet ošetřovné v roce 2022 (po skončení epidemie COVID)

<span>Do konce února 2022 (do 28. 2. 2022), byl nárok na zvýšené ošetřovné během OČR (80%, po celou dobu karantény, izolace nebo při omezení výuky). Od 1. 3. 2022 je už ale nárok jen na běžné ošetřovné ve výši 60%, a pouze po dobu 9 kalendářních dní (nebo 16 dní u samoživitelů a samoživitelek).</span> Do konce února 2022 (do 28. 2. 2022), byl nárok na zvýšené ošetřovné během OČR (80%, po celou dobu karantény, izolace nebo při omezení výuky). Od 1. 3. 2022 je už ale nárok jen na běžné ošetřovné ve výši 60%, a pouze po dobu 9 kalendářních dní (nebo 16 dní u samoživitelů a samoživitelek).

V případě, že jste zaměstnáni, a onemocní vám dítě, nebo případně i jiný člen rodiny, máte právo na placenou pracovní neschopnost, abyste se mohli postarat o nemocného. Jedná se o nemocenskou dávku „ošetřovné“. Na této stránce jsme pro vás připravili aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše OČR v roce 2022.

Zvýšené ošetřovné 2022 – epidemie COVID

Na začátku roku 2022, byl v souvislosti s pokračující epidemií COVID, nárok na zvýšené (a případně i prodloužené) ošetřovné. Podobně, jako již několikrát před tím, bylo ošetřovné zvýšeno na 80% a nárok byl po celou dobu karantény, izolace nebo omezení výuky ve třídě, škole či školce (a v dalších podobných případech). Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Na „krizové“ ošetřovné byl nárok pouze do 28. 2. 2022. Od začátku března 2022, je aktuálně nárok pouze na standardní OČR, ve výši 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní.

Kalkulačka OČR na dítě 2022 od 1. 3. 2022 (po „skončení“ epidemie COVID)

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete za OČR (na dítě nebo jiného člena domácnosti). Mimo dobu epidemie COVID (viz výše), je během OČR, nárok na ošetřovné ve výši 60%, po dobu maximálně 9 dní (v případě samoživitelů či samoživitelek, je to až 16 dní).

Kalkulačka ošetřovné 2022
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Maximum je 9 dní (u samoživitelů až 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2022

Podobně, jako i u jiných nemocenských dávek (jako je například nemocenská nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství), mají na ošetřovné nárok především zaměstnanci (resp. účastníci nemocenského pojištění).

Na rozdíl od klasické nemocenské (dávky vyplácené v době pracovní neschopnosti), na kterou mohou mít nárok i OSVČ, kteří si hradí dobrovolné nemocenské pojištění, na OČR mají nárok pouze zaměstnanci.

Za běžné situace, mezi podmínky nároku na ošetřovné, patří především to, že:

 • Musíte být zaměstnanec (musí se jednat o zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění)
 • Onemocní vám dítě do 10 roků, nebo
 • Dítě do 10 roků je sice zdravé, ale nemůže chodit do školy/školky/jeslí třeba z důvodu chřipkové epidemie, nebo z jiného důvodu, pro který jsou tato zařízení uzavřena), nebo
 • Onemocní vám dítě nad 10 roků nebo jiný člen rodiny, a jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči jiné osoby, nebo
 • Musíte pečovat o dítě, které je sice zdravé, ale jeho matka, která o něj běžně pečuje, onemocněla (typicky se může jednat třeba o ženu, která porodila, jejíž zdravotní stav po porodu neumožňuje, aby se starala o své dítě)

Změny ošetřovné 2022

Kromě toho, že se od 1. 1. 2022, zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (což může u některých zaměstnanců znamenat mírné zvýšení ošetřovného), může mít v roce 2022 nárok na ošetřovné více osob.

Nově mají na ošetřovné nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost (měnilo se již u krizového ošetřovného během epidemie, nově platí i pro „běžné“ ošetřovné). Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

Kolik je ošetřovné na dítě nebo jiného člena rodiny v roce 2022?

Podobně, jako i u ostatních nemocenských dávek, i u ošetřovného se výše vyplácené dávky odvíjí od toho, jaký je váš vyměřovací základ. Ten se stanovuje na základě vašeho příjmu ze zaměstnání. Obvykle se posuzuje příjem za posledních 12 měsíců. Pokud ale poslední zaměstnání (poslední činnost, která vám zakládala účast na nemocenském pojištění), trvalo kratší dobu, pak se vyměřovací základ počítá z tohoto posledního zaměstnání.

Takto určený vyměřovací základ (velmi zjednodušeně se dá spočítat jako součet všech příjmů za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), který se vydělá počtem kalendářních dní (365)), se pak redukuje. Tedy pro účely stanovení výše ošetřovného se započítá jen určitá část. Pro rok 2022 jsou aktuálně platné tyto redukční hranice:

Redukční hranice pro výpočet OČR od 1.1.2022:

 • 1 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2022 = 1 298 Kč (započítá se 90%)
 • 2 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2022 = 1 946 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice pro nemocenské dávky v roce 2022 = 3 892 Kč (započítá se 30%)

Výsledkem provedené redukce je pak číslo, které se nazývá redukovaný vyměřovací základ. Výše ošetřovného je pak stanovena jako 60% z tohoto redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad výpočtu: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2022 (po skončení epidemie)

Z ošetřovného, se stejně jako i z ostatních sociálních dávek, už neplatí sociální nebo zdravotní pojištění, ani daně. Jedná se tedy o čistý příjem:

Hrubá mzda ošetřovné 60% 2022
(1 den)
ošetřovné 60% 2022
(9 dní)
16200 288 Kč za 1 den 2 592 Kč za 9 dní
20000 356 Kč za 1 den 3 204 Kč za 9 dní
25000 444 Kč za 1 den 3 996 Kč za 9 dní
30000 533 Kč za 1 den 4 797 Kč za 9 dní
35000 622 Kč za 1 den 5 598 Kč za 9 dní
40000 708 Kč za 1 den 6 372 Kč za 9 dní
45000 767 Kč za 1 den 6 903 Kč za 9 dní

Jak dlouho mohu zůstat doma s nemocným dítětem?

V případě, že vám onemocní dítě (nebo případně i jiný člen rodiny) a vy s ním potřebujete zůstat doma, tak na ošetřovné máte nárok v tomto rozsahu:

 • 9 kalendářních dní (tj. včetně víkendů nebo státních svátků)
 • 16 kalendářních dní, pokud se jedná o osamělého rodiče (matka samoživitelka, otec samoživitel)

Poznámka: Do 28. 2. 2022, platily odlišné podmínky  – tzv. „krizové“ ošetřovné. Ošetřovné bylo zvýšeno a nárok byl po celou dobu karantény, izolace nebo omezení výuky ve třídě, škole či školce (a v dalších podobných případech).

Ošetřovné a vycházky

Zatímco u „klasické“ pracovní neschopnosti musíte dodržovat léčebný režim stanovený lékařem a také režim povolených vycházek, u ošetřovného se žádné vycházky nestanovují. To vyplývá z logiky věci, že vy sami jste zdraví. Máte tedy „neomezené“ vycházky. Současně ale při tom musí být splněna podmínka ošetřovného – že pečujete, resp. ošetřujete nemocné dítě nebo jiného člena rodiny.

Z toho vyplývá, že pokud byste byli v pracovní neschopnosti z důvodu ošetřování nemocného dítěte nebo jiného člena rodiny, a při tom odjeli na týdenní dovolenou do zahraničí, tak by to pochopitelně bylo porušení podmínek. Pokud ale máte doma nemocné dítě a jdete na nákup, nebo kamkoliv jinam tak je vše v pořádku.

Kontroly během OČR

Zatímco kontroly během pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu jsou poměrně běžné, a mohou přijít v zásadě kdykoliv, u ošetřovného kontroly nejsou příliš časté. To ale neznamená, že žádná kontrola nemůže proběhnout.

Je zde totiž ustanovení paragrafu 72, zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

Zaměstnavatel je oprávněn dát příslušnému orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti potřeby ošetřování, je-li pojištěnec, který pobírá ošetřovné, jeho zaměstnancem. Dal-li zaměstnavatel podle věty první podnět ke kontrole, je povinen na žádost orgánu nemocenského pojištění sdělit mu údaje potřebné pro provedení této kontroly.

Takže ve výjimečných případech může proběhnout kontrola i v době, kdy jste doma s nemocným dítětem. V praxi se to ale opravdu příliš často nestává.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka bez doložení příjmů ihned. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Pujcka ihned na bankovni ucet. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet ošetřovné v roce 2022 (po skončení epidemie COVID)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Michaela: Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na řádnou dovolenou čerpanou bezp...
 • Petr: Jsem invalida III. stupně 90% práce neschopný s poznámkou zákaz jakékoliv prác...
 • vlasta suchý: Zapojit do diskuse je sice dobré, ale když nikdo neodpoví je celá diskuse k hovnu...
 • Lenka: Nezdá se mi rozhodnutí vlády rozumné. Přece ten, kdo bydlí společně s Ukrajin...
 • Václav Staněk: Moc Vám děkuji za sdělení.Václav Staněk...