Mzdová kalkulačka 2023 – výpočet čisté výplaty v zaměstnání

<span>Od začátku roku 2023 se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč (103,80 Kč za hodinu – týká se i DPP a DPČ). Zvyšuje se i zaručená mzda, minimální zdravotní pojištění nebo limit pro zvýšenou daň. Během roku bude vláda projednávat zrušení některých daňových slev, nebo možné zvýšení daní.</span> Od začátku roku 2023 se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč (103,80 Kč za hodinu – týká se i DPP a DPČ). Zvyšuje se i zaručená mzda, minimální zdravotní pojištění nebo limit pro zvýšenou daň. Během roku bude vláda projednávat zrušení některých daňových slev, nebo možné zvýšení daní.

Od začátku ledna 2023, se zvýšila minimální mzda (zvýšení o 1 100 Kč na 17 300 Kč). O dalším zvýšení minimální výplaty by se mělo jednat během roku 2023. Společně se zvýšením minimální mzdy, se mění i zaručená mzda (pouze ale částečně – jenom u první a osmé skupiny).

Kvůli zvýšení minimální výplaty, se současně mění i minimální zdravotní pojištění (na 2 336 Kč v roce 2023). Zvýšil se i minimální vyměřovací základ – u dohody o pracovní činnosti (DPČ) se od 1. 1. 2023, platí pojištění až při příjmu od 4 000 Kč.

Díky růstu průměrné mzdy v minulém roce, se od ledna 2023 zvyšuje limit pro zvýšenou daň z výplaty. Vyšší daň 23% se bude platit až při příjmu nad 161 296 Kč.

Daňové slevy (a daňové zvýhodnění na dítě) se v roce 2023, zatím nijak významně nemění (zvýší se pouze školkovné – až na 17 300 Kč, ale to se projeví až později).

V roce 2023, by ale mohlo dojít k řadě změn – vláda bude projednávat možné zrušení některých daňových slev (v „ohrožení“ je daňová sleva na manželku, na studenta či školkovné). Velmi „opatrně“ se začíná mluvit i o možném zvýšení daně z výplaty (až na 17%) – viz dále.

Výpočet čisté mzdy 2024 – změny od 1. ledna 2024

Od ledna 2024, začíná platit mnoho změn. Některé změny, mají vliv i na výpočet výplaty v zaměstnání:

Pro výpočet čisté mzdy v roce 2024, můžete použít tuto kalkulačku:

Kromě toho od 1. 1. 2024, platí i mnoho dalších změny (zvýší se daň z nemovitostí, mění se sazby DPH, a mnoho dalšího).

Výpočet výplaty: Kalkulačka čisté mzdy 2023

Pro výpočet čisté mzdy, výplaty v zaměstnání, zadejte svoji hrubou mzdu, a zvolte příslušné volby v kalkulačce. Informace o výpočtu a o tom, na jaké daňové slevy můžete mít nárok v roce 2023, najdete níže.

Kalkulačka čistá mzda 2023
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Výpočet výplaty 2023 – sociální, zdravotní a daně

Výpočet výplaty se provádí z hrubé mzdy (časová, úkolová, podílová nebo kombinovaná mzda) a z různých nárokových i nenárokových příplatků. Při výpočtu čisté výplaty se provádí i různé srážky. Mezi základní patří sociální a zdravotní pojištění a daň.

Další srážky mohou být i z důvodu exekuce nebo insolvence. Nebo to mohou být srážky sjednané dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Sociální pojištění z výplaty 2023:

Sociální (důchodové) pojištění se vypočítá z hrubé mzdy. Sociální (důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), platí i zaměstnavatel:

Sociální pojištění

 • Zaměstnanec zaplatí z hrubé mzdy 6,5%
 • Zaměstnavatel zaplatí dalších 24,8%

Pro zaměstnavatele platí v roce 2023 jedna novinka – z plateb sociálního pojištění si mohou odečíst slevu až 5%, pokud zaměstnávají nějaké zaměstnance, kteří spadají do vybraného okruhu osob (lidé od 55 roků a více, osoby pečující o dítě, nebo o jinou osobou, mladší zaměstnanci do 21 roků, apod.).

Sleva na sociálním pojištění se týká zaměstnavatele. Ten ji ale v nějaké formě může přenést i na zaměstnance.

O další slevě na sociálním pojištění se zatím jenom mluví – nově by měli mít slevu na sociálním pojištění i pracující starobní důchodci.

Pokud budou během důchodu dále pracovat (pracující důchodce), nebudou muset platit sociální pojištění. Změna měla původně platit již v roce 2023, došlo ale k odložení, a zřejmě bude až v roce 2024 nebo dokonce později.

Zdravotní pojištění z výplaty 2023

Zdravotní pojištění se vypočítá z hrubé mzdy. Platí ho zaměstnanec i zaměstnavatel. Pokud je hrubá mzda nižší než minimální mzda, může vznikat i doplatek do minimálního pojištění:

Zdravotní pojištění

 • Zaměstnanec zaplatí z hrubé mzdy 4,5%
 • Zaměstnavatel zaplatí dalších 9%
 • Pokud je součet zdravotního pojištění od zaměstnance + zaměstnavatele nižší než 2 336 Kč (13,5% z minimální mzdy), pak se může platit ještě doplatek do minimálního pojištění

Díky zvýšení minimální mzdy (od 1. 1. 2023 je to 17 300 Kč) se zvýšilo i minimální zdravotní pojištění. Minimální ZP v roce 2023 je  13,5% z 17 300 Kč, tj. 2 336 Kč (něco jiného je minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, to se v roce 2023 zvyšuje na 2722 Kč)

Toto minimální zdravotní pojištění si musí platit i všichni ti, kdo nejsou zaměstnaní (nebo mají dohodu s příjmem do 10 000 Kč u DPP nebo do 4000 Kč u DPČ) a za které neplatí zdravotní pojištění stát (děti, studenti, nezaměstnaní, lidé na mateřské, rodičovské, na neschopence, starobní nebo invalidní důchodci, apod.).

Daň z výplaty 2023

Daň může být srážková nebo zálohová. Daň se vypočítá z hrubé mzdy, a může být snížena o daňové slevy nebo o daňové zvýhodnění na dítě (může vznikat i nárok na daňový bonus):

Daň z výplaty

 • Z hrubé mzdy se platí daň 15%
 • Pokud je hrubá mzda vyšší než 161 296 Kč, pak je daň 23%
 • Zaměstnanec má možnost uplatnit různé daňové slevy nebo daňové zvýhodnění na dítě

Zvýšení minimální mzdy v roce 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023) se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč (v minulém roce to bylo 16 200 Kč). Minimální hodinová mzda je nově 103,80 Kč.

Minimální mzda, se týká všech zaměstnanců (státních i v soukromé sféře, včetně těch kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ).

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2023, by ale nemuselo být jediné letošní zvýšení. Mimo jiné i z důvodu vysoké inflace (za minulý rok, i na začátku roku 2023), budou odboráři navrhovat další zvýšení i během roku 2023.

Odbory by chtěli prosadit další růst minimální mzdy o dalších 1 000 Kč měsíčně (zvýšení o cca 50 Kč za den). Například v Německu, by se letos měla minimální mzda zvýšit o 2 eura za hodinu (zvýšení o 50 Kč za hodinu).

Zvýšení zaručené mzdy v roce 2023

Kromě minimální mzdy, je stanovena i minimální zaručená mzda. V zákoníku práce (a v souvisejících právních předpisech), je definováno 8 skupin (profese jsou rozděleny podle náročnosti práce, podle požadavků na kvalifikaci, nebo podle zodpovědnosti).

Od začátku roku 2023, se zvyšuje zaručená mzda pro první skupinu (zvýší se na 17 300 Kč) a dále se zvyšuje zaručená mzda i pro osmou skupinu (zvýší se na 34 600 Kč).

Pro ostatní skupiny, se v roce 2023, zaručená mzda zatím nemění – viz tabulka níže.

Tabulka: Minimální zaručená mzda 2023

Skupina Minimální zaručená mzda 2023 Minimální hodinová mzda 2023
1 17 300 Kč 103,80 Kč
2 17 900 Kč 106,50 Kč
3 19 700 Kč 117,50 Kč
4 21 800 Kč 129,80 Kč
5 24 100 Kč 143,30 Kč
6 26 600 Kč 158,20 Kč
7 29 400 Kč 174,70 Kč
8 36 600 Kč 207,60 Kč

Výpočet výplaty 2023 – Daňové slevy a daňové zvýhodnění

Při výpočtu výplaty (nebo následně při ročním zúčtování/v daňovém přiznání), je možné uplatit různé daňové slevy (viz tabulka níže). Při nižší hrubé mzdě a při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, může vzniknout nárok i na daňový bonus.

V roce 2023, bude vláda navrhovat zrušení některých daňových slev. Oficiálně je cílem zjednodušení a zpřehlednění daňového systému – současně ale vláda na rovinu říká, že je potřeba řešit „manko“ 110 miliard korun, které má státní rozpočet v důsledku zrušení superhrubé mzdy.

Během roku 2023, by se měly projednávat daňové změny – mezi navrhované možnosti patří zrušení některých daňových slev (na nevydělávající/nizkopříjmovou manželku/manžela, školkovné, nebo i jiné).

Mezi další daňové změny, patří i možné zvýšení základní daně z výplaty na 17% (nyní je 15%).

Nebo může být nastavena i výraznější daňová progrese (nyní se vyšší daň 23% platí až od 161 296 Kč, nově by to mohlo být i při nižších příjmech, nebo bude nově více pásem).

Tabulka: Daňové slevy v roce 2023

V následující tabulce můžete najít přehled aktuálních daňových slev. Některé z nich je možné uplatit i při výpočtu čisté výplaty v zaměstnání, pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů (můžete mít jen u jednoho zaměstnavatele).

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Daňová sleva za dítě ve školce 17 300 Kč
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) 5 000 Kč

Daňové zvýhodnění na dítě a daňový bonus 2023

Kromě základních daňových slev, je ve výplatě možné uplatnit i daňové zvýhodnění na dítě. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

Daňová sleva na dítě, má jako jediná daňová sleva speciální vlastnost – pokud vám díky ní vyjde záporný výsledek výpočtu daně – může vznikat nárok na daňový bonus.

Na daňový bonus je nárok pouze v případě, že máte za rok celkový příjem alespoň šestinásobek minimální mzdy (v roce 2022 to bylo 97 200 Kč za rok; v roce 2023 je to 103 800 Kč za rok).

Díky nároku na daňový bonus, mohou vznikat situace, kdy je čistá výplata ze zaměstnání vyšší, než hrubá mzda.

Tabulka: Daňová sleva na dítě 2023

Daňová sleva na dítě 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Výpočet výplaty 2023 – dohoda DPP a DPČ

Výpočet výplaty (odměny) za práci na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) a dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti), probíhá podobně, jako výpočet u práce na HPP.

Rozdílem může být to, že u dohody DPP a DPČ se někdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. Daň 15% (zálohová nebo srážková) se ale platí vždy i u dohody.

Dohoda o provedení práce (DPP)

 • Sociální a zdravotní pojištění se platí při příjmu nad 10 000 Kč
 • Limitem je 300 hodin za rok pro jednoho zaměstnavatele
 • Počet dohod DPP pro jednoho člověka není omezen (omezení se vztahuje na zaměstnavatele)
 • I u DPP je v roce 2023 minimální hodinová mzda 103,80 Kč

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • Sociální a zdravotní pojištění se platí při příjmu od 4 000 Kč
 • Limitem je maximálně 20 hodin týdně (resp. jedna polovina běžné pracovní doby)
 • I u DPČ je v roce 2023 minimální hodinová mzda 103,80 Kč

Nárok na dovolenou u práce na dohodu a další změny

V roce 2023, se bude schvalovat velká změna zákoníku práce. Ta bude mimo jiné měnit i některé podmínky, které se týkají práce na dohodu DPP a DPČ. I u dohody by měl být nově nárok na dovolenou. Bude také nárok na různé příplatky, zaměstnavatel bude muset řešit rozpis směn, a další změny.

Novela zákoníku práce, bude řešit i další změny. Mimo jiné i podmínky práce doma (home-office). Dojde k upřesnění podmínek zkušební doby. Budou se měnit podmínky pro doručování písemností (například výpovědi ze zaměstnání).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá online půjčka do 100 000 Kč – schválení do 60 minut, peníze do 24 hodin. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka na směnku ihned a bez poplatků předem. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Mzdová kalkulačka 2023 – výpočet čisté výplaty v zaměstnání

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...