Zvýšení důchodů od ledna 2024 – důchody se zvýší o 360 Kč (průměrný důchod bude 20 693 Kč)

<span>Od 1. ledna 2024, by se měly důchody zvýšit o 360 Kč. Průměrný důchod by měl vzrůst na 20 693 Kč. Pro výpočet valorizace důchodů v roce 2024, již budou platit nové podmínky. Ty již byly schváleny a začínají platit od 1. října 2023 (nové podmínky mění i pravidla pro předčasný důchod).</span> Od 1. ledna 2024, by se měly důchody zvýšit o 360 Kč. Průměrný důchod by měl vzrůst na 20 693 Kč. Pro výpočet valorizace důchodů v roce 2024, již budou platit nové podmínky. Ty již byly schváleny a začínají platit od 1. října 2023 (nové podmínky mění i pravidla pro předčasný důchod).

Ministerstvo práce a sociálních věcí, zveřejnilo první odhad, o kolik by se měly zvyšovat důchody na začátku roku 2024. Při pravidelné lednové valorizaci důchodů (od 1. 1. 2024), by se měly penze zvýšit o 360 Kč. Průměrný důchod by se měl zvýšit na cca 20 693 Kč.

Zatím se jedná pouze o pravděpodobný odhad růstu penzí. Přesné údaje, které jsou nutné pro výpočet valorizace (údaje o průměrné mzdě a inflaci), budou přesně známy až během září 2023. Je ale poměrně pravděpodobné, že výsledná valorizace se bude pohybovat zhruba takto.

Zvýšení důchodů v roce 2024 – pravidelná valorizace od 1. ledna 2024

Od začátku roku (od 1. 1. 2024), dojde k pravidelné valorizaci důchodů. Zvýší se všechny důchody – jak starobní penze, tak i invalidní důchody (I., II. a III. stupeň), nebo pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).

Na rozdíl od mimořádných valorizací (kdy se zohledňuje jen inflace), se u řádné lednové valorizace zohlední i růst průměrné mzdy.Bude se tedy zvyšovat jak základní složka důchodu (stejná pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodových dávek, aktuálně je to 4 040 Kč)

O kolik se zvýší důchody v roce 2024 – valorizace od 1. ledna 2024?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo, že by se důchody měly v průměru zvýšit o 360 Kč. Průměrný důchod (nyní je cca 20 300 Kč), by se měl zvýšit na cca 20 693 Kč (od 1. 1. 2024).

Pro výpočet valorizace důchodů, by se již měly použít nové podmínky – nyní se schvaluje změna v Parlamentu a v Senátu. Důchody se budou zvyšovat o inflaci (zohlední se celá inflace, stejné jako dříve), a dále o jednu třetinu růstu výplat (zde je změna, dříve se zohledňovala jedna polovina růstu průměrné mzdy).

Podmínky pro výpočet valorizace v roce 2024, tak budou jiné než v předchozích letech. Důvodem je vysoké zvýšení průměrné mzdy = proto se od ledna zvýší jenom základní složka důchodu (procentní/zásluhová část důchodu se na začátku roku 2024 zvyšovat nebude).

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů od 1. ledna 2024

Pro výpočet zvýšení důchodů od ledna 2024, zadejte do následující důchodové kalkulačky, kolik byl/je váš důchod v roce 2023.

Výpočet zvýšení důchodů je stejný pro všechny druhy důchodů – můžete zadat, kolik je váš starobní důchod, invalidní důchod nebo vdovský či vdovecký důchod.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Zvýšení důchodů v roce 2023 – zvýšení od ledna a od června 2023

V roce 2023, se důchody zvyšovaly 2x (další zvýšení letos již nebude).

 • Pravidelná valorizace od ledna 2023 – základní složka se zvýšila na 4040 Kč, procentní složka se zvýšila o 5,1%, nově začal být nárok na příplatek výchovné (500 Kč za dítě) – viz zvýšení důchodů od ledna 2023
 • Mimořádná valorizace od června 2023 – základní složka se neměnila, procentní složka se zvýšila o 2,3%, všechny důchody se zvyšovaly fixní částku 400 Kč (průměrný důchod se zvýšil o cca 760 Kč, průměrný důchod v ČR překročil 20 000 Kč) – viz zvýšení důchodů od června 2023

Nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů – platí již od 1. října 2023

Během roku 2023, představila vláda řadu plánovaných změn. Část změn se bude týkat důchodů (některé se již projednávají, a začnou platit již v roce 2023; o dalších změnách se teprve bude jednat, a budou platit až později;  některé v roce 2024, a další pravděpodobně až od roku 2025 a dále).

Kromě důchodové reformy, se pro rok 2024, připravují i daňové změny, a velká sada úsporných opatření (konsolidační balíček).

Bude se měnit DPH, zvyšovat daně z nemovitostí, zruší se některé daňové slevy. OSVČ i zaměstnanci budou státu odvádět více peněz na povinných odvodech. Více budou platit i firmy.

Jednou z plánovaných změn, jsou i nové podmínky pro valorizace důchodů:

 • Důchody se budou valorizovat pouze jednou za rok (pouze od ledna)
 • Při vysoké inflaci (v roce 2024 už snad bude inflace nižší) bude nárok pouze na dočasný příplatek (na ten bude nárok jen do další valorizace)
 • Důchody se budou zvyšovat (valorizovat) o celou inflaci
 • Důchody se budou zvyšovat o jednu třetinu růstu reálné mzdy

Nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů, jsou aktuálně projednávány a je poměrně velmi pravděpodobné, že budou již brzdy finálně schváleny. Platily by tedy již při lednové valorizaci v roce 2024 (kde ale ve výsledku nebudou hrát žádnou roli, kvůli specifické situaci díky vysokému růstu průměrné mzdy).

Další změny u důchodů v roce 2024 (a v následujících letech)

V oblasti důchodů se toho má ale měnit podstatně více, než jenom valorizace. Mezi aktuálně projednávané změny, patří i zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. I tato změna, by měla být již poměrně brzy schválena.

Zpřísnění podmínek pro předčasné důchody:

 • Na předčasný důchod bude nárok jenom 3 roky před řádným termínem pro starobní důchod
 • Minimální odpracovaná doba pro nárok na předčasný důchod bude 40 roků (včetně náhradní doby)
 • Předčasné důchody se nebudou valorizovat (po dobu až 3 roky; důchod se bude valorizovat až po dosažení řádného důchodového věku)
 • Předčasné důchody budou nižší (změní se výpočet)

V roce 2024, by se také měly začít zvyšovat povinné platby pro podnikatele (na sociální, resp. důchodové pojištění). Zvýšení se bude týkat jak minimální částky, tak i toho co platí všichni ostatní OSVČ (zvýší se vyměřovací základ).

V roce 2024, by se také měly zpřísnit podmínky pro dohody. Nově se budou všechny dohody evidovat u ČSSZ a od určitého příjmu, bude povinně placeno sociální (důchodové) pojištění. Podle aktuálních informací by to mělo být při příjmu nad cca 10 000 Kč (od jednoho zaměstnavatele) nebo při příjmu nad cca 16 000 Kč (od více firem).

Připravují se ale i další změny důchodů – o nich se zatím jedná. Vláda by chtěla zvýšit hranici věku pro odchod do důchodu (nově by se věk pro odchod do důchodu určoval podle průměrné délky dožití; je pravděpodobné, že současných 65 roků se bude postupně navyšovat).

V plánu je také mírné snížení důchodů v budoucnu – mělo by dojít ke změně výpočtu důchodu, tak aby se budoucí důchody postupně snižovaly o cca 120 – 200 Kč měsíčně.

Budou se měnit i výplatní termíny pro důchody, nebo nově bude možné vyřizovat důchody i jen online (přes internet).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka pro matky na mateřské dovolené – až 70000 Kč v hotovosti. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 50000 Kč bez registru. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Zvýšení důchodů od ledna 2024 – důchody se zvýší o 360 Kč (průměrný důchod bude 20 693 Kč)

Diskuse: 4
 • Custom avatar Zuzka

  Navýšeni důchodu o 360 kč to je pouze výsměch všem důchodcum, ale že jste si schvalili vánočni platy círka za 1 miliardu tím se českým občanum nepochlubite?

 • Custom avatar Frantisek

  Protože důchodci se namají jak bránit , tak jste se rozhodli jim vzít peníze , bez ohledu na inflaci a celkovou drahotu všech komodit potřebných k životu – je to tedy přežívání.Hlavně , že poslanci a senátoři zvýšili svoje příjmy / v průměru o 13.000 Kč/ s vysvětlením , že při zrušení tohoto zvýšení , by to nemělo vylný dopad na čerpání rozpočtu. Mělo by to však psychologický dopad na občany,že i naši představitelé jsou solidární . Takto se mezi občany říká , že na obyčejné lidi /důchodce/ se nehledí a ža jsou to nenažranci – hlavně , že maJÍ oni.Chtělo by to si vyměnit jejich příjmy , za náš důchod.Aby se to nepletlo , to ještě mají další příjmy v dozorčích radách a komisích.

 • Custom avatar Valešová Eva

  Od 1.1.2024 zvýšení důchodu, pobírám i vdovský důchod, nějak mi uniklo, že vdovský důchod by měl být také samostatně valorizován a můj řádný také. Takhle jsou oba důchody sečteny a zvalorizovány, takže částka byla poměrně rozdělena tak, že mám nárok jen na 360 Kč zvýšení. Takže můj důchod vlastně byl valorizován méně a ne 360 Kč. Není to spravedlivé!

  Děkiuji za odpověď – Valešová

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Každý důchod se skládá ze dvou částí – základní složka + procentní složka. Pokud pobíráte souběžně více důchodových dávek, pak dostáváte základní složku jenom jednou, a k tomu dostáváte 2x procentní složku složku.

   V roce 2024 se zvyšuje pouze základní složka důchodu = tj. důchod se vám zvýšil pouze o 360 Kč.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...