Kalkulačka otcovská 2022: Prodloužení a zvýšení otcovské od 1. 1. 2022

<span>Od 1. 1. 2022, se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 dní). Na otcovskou je nárok, během prvních 6 týdnů, po narození dítěte. Nárok mohou mít zaměstnanci nebo OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude otcovská v roce 2022.</span> Od 1. 1. 2022, se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 dní). Na otcovskou je nárok, během prvních 6 týdnů, po narození dítěte. Nárok mohou mít zaměstnanci nebo OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude otcovská v roce 2022.

Od 1. 1. 2022, se podstatně mění podmínky pro otcovskou. Otcovská dovolená, se od začátku ledna 2022, prodlužuje na 2 týdny (doposud byl jenom jeden týden, resp. 7 kalendářních dní). Na delší otcovskou mohou mít nárok i ti, komu se dítě narodí ještě 6 týdnů, před koncem roku 2021.

Od 1. 1. 2022, se také zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i otcovská). Pro někoho to může znamenat zvýšení otcovské, i o několik stokorun.

Co je to otcovská a kdo na ni má nárok?

Otcovská dovolená (resp. dávka otcovské poporodní péče), je „placená dovolená“, na kterou mají nárok tatínci, po narození dítěte. I když pochopitelně mohou mít případně nárok i na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, otcovská je trochu něco jiného:

 • Na otcovskou, mohou mít nárok zaměstnanci nebo OSVČ (obecně účastníci nemocenského pojištění)
 • Otcovská, musí být čerpána během prvních 6 týdnů po porodu (během šestinedělí)
 • Od 1. 1. 2022 se otcovská prodlužuje na 14 kalendářních dní (2 týdny), do konce roku 2021 to byl jen jeden týden (7 kalendářích dní)
 • Otcovská, je ve stejné výši, jako „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství) = 70% z redukovaného vyměřovacího základu (do hrubé mzdy cca 39 500 Kč, je to 70% z hrubé mzdy)
 • Během otcovské dovolené, nesmí muž (otec dítěte), pracovat v zaměstnání, na základě kterého má nárok na otcovskou
 • Otcovskou je možné čerpat i v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2022

Pro výpočet otcovské v roce 2022, můžete použít tuto naši kalkulačku. Výpočet výše otcovské, vychází z denního vyměřovacího základu (nemocenské pojištění).

V této kalkulačce, používáme zjednodušený výpočet, na základě průměrné hrubé mzdy (výsledek se oproti skutečnosti, může lišit v řádu jednotek korun).

Pro výpočet, zadejte svoji průměrnou hrubou mzdu v zaměstnání (ideálně za posledních 12 měsíců) a počet dní, po které budete doma s ženou a dítětem. Otcovská může být maximálně 14 dní (nemusí být ale vyčerpána celá).

Kalkulačka otcovská dovolená 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022, začíná platit novela zákona o nemocenském pojištění. Ta přináší několik novinek. Jednou z těchto novinek, je prodloužení otcovské dovolené. Již delší dobu, byl po narození dítěte, nárok na otcovskou, v rozsahu 7 kalendářních dní (1 týden – platí se i za víkend).

Nově, od 1. 1. 2022, se otcovská dovolená, prodlužuje na 14 kalendářních dní (2 týdny). Na delší otcovskou dovolenou, budou mít nárok ti, komu se dítě narodí v roce 2022.

Nárok na delší otcovskou ale může být, i když se dítě narodí, ještě před koncem roku 2021. Zákon na tyto případy pamatuje, a pokud se vám dítě narodí v období 6 týdnů před koncem roku 2021, pak máte nárok na delší otcovskou

Viz zákon číslo 330/2021 Sb., článek II – přechodná ustanovení, bod 1:

1. Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Takže pokud se vám dítě narodí ještě před koncem roku 2021, můžete čerpat jeden týden otcovské dovolené ještě v roce 2021 a další týden pak v roce 2022 (případně pak oba týdny v roce 2022 – záleží i na tom, kdy se dítě narodí).

Zvýšení otcovské v roce 2022

Od 1. 1. 2022, platí nové redukční hranice, které se používají pro výpočet výše nemocenských dávek. Díky tomu, se některým zaměstnancům, může zvýšit otcovská (nebo i jiné nemocenské dávky).

Redukční hranice pro výpočet otcovské v roce 2022:

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) je v roce 2022 = 1 298 Kč (v roce 2021 to bylo 1182 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) je v roce 2022 = 1 946 Kč (v roce 2021 to bylo 1773 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) je v roce 2022 = 3 892 Kč (v roce 2021 to bylo 3545 Kč)
 • Nad 3 892 Kč, se v roce 2022 už nic dalšího nezapočítá

Při výpočtu otcovské se vychází z denního vyměřovacího základu (který se odvíjí od hrubé mzdy). Denní vyměřovací základ, je možné zjednodušeně spočítat, pokud vydělíte vaši hrubou mzdu (za posledních 12 měsíců), počtem kalendářních dní (365).

Výsledný denní vyměřovací základ, se pak redukuje (snižuje), na základě redukčních hranic (zvyšují se od 1. 1. 2022). Otcovská je pak 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pokud máte hrubou mzdu cca 39 500 Kč, pak je otcovská ve výši 70% z hrubé mzdy. Otcovská, se stejně jako i další nemocenské dávky, vyplácí za každý kalendářní den (tedy i za víkend – sobotu a neděli).

Tabulka – příklad výpočtu otcovské v roce 2022

Hrubá mzda Otcovská 2022 (1 den) Otcovská 2022 (14 dní)
20 000 Kč 461 Kč 6 454 Kč
25 000 Kč 576 Kč 8 064 Kč
30 000 Kč 691 Kč 9 674 Kč
35 000 Kč 806 Kč 11 284 Kč
40 000 Kč 917 Kč 12 838 Kč
45 000 Kč 985 Kč 13 790 Kč
50 000 Kč 1 055 Kč 14 770 Kč
55 000 Kč 1 124 Kč 15 736 Kč
60 000 Kč 1 187 Kč 16 618 Kč
65 000 Kč 1 222 Kč 17 108 Kč

Kolik je maximální otcovská v roce 2022?

Pokud by vás zajímalo, jaká je maximální možná otcovská v roce 2022, tak je to dáno tím, jak jsou nastaveny redukční hranice.

Pokud byste měli hrubou mzdu cca 118 350 Kč, pak byste mohli dostat maximální možnou otcovskou ve výši 1 590 Kč za jeden kalendářní den tj.:

 • Maximální otcovská v roce 2022 = 22 260 Kč za 14 dní

Žádost o otcovskou – formulář a kde vyřídit?

Na otcovskou je nárok, během prvních 6 týdnů po narození dítěte (šestinedělí). Zaměstnanci si nejprve vyplní příslušný formulář, který předají svému zaměstnavateli. Ten doplní údaje o příjmu, a vyplněnou žádost předá na ČSSZ.

O otcovskou, nemusíte zaměstnavatele „žádat“ (tak jako o běžnou dovolenou, o které rozhoduje zaměstnavatel). Pouze mu oznámíte, termín začátku otcovské.

Pokud si bude o otcovskou žádat OSVČ, tak ten si o proplacení otcovské žádá, až po jejím čerpání. OSVČ si příslušný formulář vyplňuje sám, a předává rovnou na ČSSZ.

Podmínkou nároku na otcovskou, je u OSVČ to, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění (v roce 2022 je to minimálně 147 Kč měsíčně).

Žádost o dávku otcovské poporodní péče („otcovskou“), je možné najít přímo na webu ČSSZ.

Online formulář – žádost o otcovskou:

 • Online formulář – žádost o otcovskou (elektronická verze, k vyplnění online) je zde
 • PDF formulář – žádost o otcovskou (PDF formulář, ke stažení) je zde

Mateřská a rodičovská dovolená pro muže

Muž (otec dítěte), má kromě otcovské dovolené, případně i nárok na mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Na mateřskou dovolenou, je možné nastoupit od začátku 7 týdne po porodu. Pokud jsou splněny příslušné podmínky, pak je nárok i na peněžitou pomoc v mateřství, po dobu 22 týdnů. Mateřská, je stejně jako otcovská, ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Během mateřské dovolené, nesmí muž (otec dítěte), vykonávat zaměstnání. Na mateřskou, také může mít nárok jen jeden z rodičů (je ale možné, aby část čerpala žena, a část muž).

Na rodičovskou dovolenou, je případně nárok, až do 3 roků dítěte. Rodičovskou dovolenou, mohou oba rodiče čerpat současně. Během rodičovské, může být nárok na rodičovský příspěvek. Na ten má ale nárok vždy jen jeden z rodičů.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 15000 Kč ihned. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka pro začínající podnikatele. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka otcovská 2022: Prodloužení a zvýšení otcovské od 1. 1. 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • stanickova.sona@seznam.cz: Letos mi byl přiznán příspěvek na bydlení 2239,-kč.Při dosazení nákladu na ...
 • Solc: Zdravím Vás: dotaz na odpisy "stravného" do nákladů OSVČ: mohu jako OSVČ př...
 • Eva Šťastná: Známý pobírá existečni minimum a to čast ve stravenkach. Platí si nocleh 1200 ...
 • jarda: měl jsem mozkovou přihodu v praci marodim přičiněno vadou na srdci jak je to s o...
 • PetrS: Dobrý den, nedovedu si představit notáře, který by si takto jednoduše NEchtěl...