Jak se určuje otcovství pomocí krevních testů

Gen, který určuje krevní skupinu, je na dlouhém rameni 9 chromozomu jedná se o gen 9q34.
Poradna a diskuze