Podpora v nezaměstnanosti 2024: Výpočet od ledna 2024, kdy jít na Úřad práce a co sebou?

<span>Lhůta pro evidenci na Úřadu práce jsou 3 pracovní dny. Na podporu může být nárok po skončení zaměstnání. Nárok mohou mít i ti, kdo pracovali na dohodu DPP nebo DPČ (pokud odváděli pojištění), nebo i podnikatelé (OSVČ po ukončení nebo přerušení podnikání). Od 1. 1. 2024 se budou měnit některé podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce.</span> Lhůta pro evidenci na Úřadu práce jsou 3 pracovní dny. Na podporu může být nárok po skončení zaměstnání. Nárok mohou mít i ti, kdo pracovali na dohodu DPP nebo DPČ (pokud odváděli pojištění), nebo i podnikatelé (OSVČ po ukončení nebo přerušení podnikání). Od 1. 1. 2024 se budou měnit některé podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce.

Na konci roku, končí mnoho lidem pracovní smlouva v zaměstnání. Ať už proto, že chtějí od Nového roku nastoupit do nové práce. Nebo proto, že měli pracovní poměr na dobu určitou. Nebo proto, že před koncem roku rozdával zaměstnavatele výpovědi, a oni budou od 1. 1. 2024 nezaměstnaní.

Pokud by vás zajímalo, kolik bude podpora v nezaměstnanosti v roce 2024. Nebo kdy je nutné jít na Úřad práce (jaká je lhůta po skončení zaměstnání). Nebo co si vzít sebou na Úřad práce, pak se podívejte na následující odstavce.

Podpora v nezaměstnanosti 2024 – změny podmínek od ledna 2024

Od začátku roku 2024, by mělo začít platit několik změn, které se budou týkat i podpory v nezaměstnanosti (od ledna 2024, by měla začít platit většina změn, která vláda navrhla jako součást velkého konsolidačního balíčku).

Hlavní změny 2024:

 • Od leda 2024, bude nárok na podporu hned od začátku evidence na Úřadu práce, i když byl nárok na odstupné
 • Mění se podmínky pro nárok na opakovanou podporu (pro nárok na další podporu, je nutné odpracovat 5 nebo 9 měsíců v novém zaměstnání)
 • Zvýší se limit pro přivýdělek z nějaké brigády v době evidence na Úřadu práce (bude se zvyšovat minimální mzda, na ÚP je možný příjem do jedné poloviny minimální mzdy)
 • Od 1. ledna 2024, se také zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč (při rekvalifikaci může být podpora až 27 578 K

Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (především „minimální odpracovaná doba“ 12 měsíců za poslední 2 roky), nebo výpočet podpory, se ale v roce 2024 nemění.

Kalkulačka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od ledna 2024

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrné čisté mzdy (z průměrného čistého měsíčního výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Na podporu v nezaměstnanosti mohou mít nárok zaměstnanci při výpovědi, nebo i při ukončení zaměstnání dohodou. Na podporu může být nárok, i při ukončení zaměstnání ve zkušební době.

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i po skončení práce na dohodu DPP nebo DPČ (pouze ale, pokud u dohody bylo placeno pojištění, a pokud jsou splněny všechny podmínky pro nárok na podporu).

Na podporu je nárok i po skončení nebo při přerušení podnikání. Podnikatelé (OSVČ) mají nárok na podporu za stejných podmínek, jaké platí pro zaměstnance. Výpočet podpory pro OSVČ, se provádí z vyměřovacího základu.

Na podporu je nárok i po skončení rodičovské dovolené (po skončení rodičovského příspěvku), po skončení dlouhodobé neschopenky, nebo i v dalších případech, kdy se nejedná o ukončení zaměstnání. V těchto případech, je ale zpravidla nárok jenom na minimální podporu.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Z jakých měsíců se počítá podpora v nezaměstnanosti? Z jakého čtvrtletí?

U zaměstnanců, se podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrného výdělku, v posledním ukončeném zaměstnání.

Průměrný výdělek, se v zaměstnání vypočítá vždy za předchozí (ukončené) kalendářní čtvrtletí:

 • Pokud zaměstnání končí 31. 12. 2023 (tj. ještě ve 4 čtvrtletí 2023), pak se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí (za červenec, srpen a září)
 • Pokud by zaměstnání končilo 1. 1. 2024 (tj. už v 1 čtvrtletí 2024), pak by se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti použil průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2023 (za říjen, listopad a prosinec)

Průměrný výdělek, se v zaměstnání používá i pro další účely (pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, náhrady mzdy za dovolenou nebo i pro výpočet odstupného).

Průměrný výdělek se určuje čtyřikrát za rok, vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1.10. A takto vypočítaný průměrný výdělek, se používá po celé následující kalendářní čtvrtletí.

Kolik dostanu od Úřadu práce – zvýšení maximální podpory pro nezaměstnané od 1. 1. 2024

Podpora v nezaměstnanosti se sice vypočítá z průměrné mzdy (z průměrného výdělku), současně je ale stanoven maximální limit. I kdyby měl někdo velmi vysokou výplatu, tak na Úřadu práce nedostane v roce 2024 více než:

 • maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
 • maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Kdy jít na Úřad práce po skončení zaměstnání – jaká je lhůta pro evidenci na ÚP?

Po skončení zaměstnání, není povinné se evidovat na Úřadu práce. Je to ale výhodné. Může být nárok na podporu v nezaměstnanosti. A stát také platí za nezaměstnané zdravotní pojištění.

Obecně platí, že na Úřad práce by se mělo jít do 3 pracovních dní od skončení zaměstnání. Pokud pracovní poměr skončí 31. 12. 2023, pak by se na Úřad práce mělo jít nejpozději do 4. 1. 2024.

Na Úřad práce, je ale možné jít i kdykoliv jindy (později). Pak je nezaměstnaný zařazen do evidence k datu, kdy podá žádost. Při dodržení lhůty do 3 pracovních dní, je zařazen do evidence tak, že to bezprostředně navazuje na ukončené zaměstnání.

Musím chodit na Úřad práce v místě trvalého bydliště?

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a žádost o podporu v nezaměstnanosti, je možné podat na kterémkoliv Úřadu práce. Nemusí to být jenom ten v místě trvalého bydliště.

Podporu je možné vyřídit i tam, kde skutečně bydlíte (pokud je to jinde, než máte trvalý pobyt). Nebo v místě, kde si chcete hledat novou práci.

Nebo na Úřad práce vůbec nemusíte chodit, a příslušné formuláře můžete poslat i poštou nebo přes datovou schránku. Formuláře pro žádost o podporu v nezaměstnanosti je možné najít na webu MPSV zde.

Co si vzít sebou na Úřad práce? Co potřebuji pro vyřízení podpory?

Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a pro vyřízení podpory v nezaměstnanosti, bude na Úřadu práce potřeba několik dokumentů a potvrzení:

 • Osobní doklady (občanka)
 • Výpověď ze zaměstnání nebo dohoda o ukončení pracovního poměru
 • Potvrzení o průměrném měsíčním výdělku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění (týká se OSVČ, vystaví ČSSZ po ukončení/přerušení podnikání)
 • Potvrzení o naposledy zjištěném vyměřovacím základu (týká se OSVČ, vystaví ČSSZ po ukončení/přerušení podnikání)
 • Potvrzení o ukončení/absolvování školy (může se týkat studentů)
 • Potvrzení o zdravotním stavu (pokud je nějak omezena/snížena pracovní schopnost)
 • Případně i další dokumenty…

Jak dlouho trvá vyřízení podpory na Úřadu práce? Kdy dostanu peníze na účet?

Obecně platí, že Úřad práce má na vyřízení žádosti lhůtu 30 dní. Podpora v nezaměstnanosti se následně vyplácí zpětně. Stejně jako výplata v zaměstnání, i podpora je vyplácena až zpětně, za předchozí měsíc.

Pokud půjdete na Úřad práce na začátku ledna 2024, a budete mít tedy nárok na podporu za leden, tak byste ji měli dostat na účet během února 2024.

Pro výplatu podpory v nezaměstnanosti (nebo i pro další sociální dávky), není stanoven nějaký jeden konkrétní termín. Jednotlivé Úřady práce, mají stanoveny odlišné výplatní termíny (někdy i několik různých termínů během měsíce).

Brigáda na Úřadu práce – kolik si mohu přivydělat v roce 2024?

Nezaměstnaní, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, si mohou během evidence na Úřadu práce přivydělat v nějakém zaměstnání nebo na brigádě. Možnost práce je omezena:

 • Na Úřadu práce se nesmí pracovat na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Není možné podnikat jako OSVČ (podnikání by se automaticky považovalo za hlavní činnost, a zahájení podnikání by bylo důvodem pro vyřazení z evidence na ÚP)
 • Je možné pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Je možné pracovat v pracovním nebo služebním poměru
 • Příjem z práce v zaměstnání nebo z nějaké brigády během evidence na ÚP, je omezený na jednu polovinu minimální mzdy

Zahájení jakékoliv pracovní/výdělečné činnosti je nutné ihned nahlásit na Úřad páce (nejpozději v den nástupu do takové práce). Pokud má nezaměstnaný nárok na podporu, tak se po dobu práce nárok pozastaví. Jinak je možné mít příjem do jedné poloviny minimální mzdy (hrubý příjem, musí se každý měsíc dokládat výše příjmu).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčky do 10000 Kč rychle. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 10000 Kč ihned na účet. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Podpora v nezaměstnanosti 2024: Výpočet od ledna 2024, kdy jít na Úřad práce a co sebou?

Diskuse: 18
 • Custom avatar Tomáš

  Jako OSVČ uvažuji o ukončení živnosti. Platím minimální odvod sociálního pojištění 2,944 Kč, je mi 59 roků. Je pro mě výhodnější vzhledem k výši podpory a délce vyplácení podpory ukončit živnost ještě v roce 2023, nebo až od 1.1.2024 za nových podmínek? Děkuji, Tomáš

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud platíte jenom minimální zálohu, tak by vám měl vycházet i jenom minimální vyměřovací základ. Přesně vám ho spočítají na ČSSZ po skončení nebo přerušení podnikání, ale zřejmě to bude cca 10 081 Kč.

   První dav měsíce by podpora vycházela na 6 553 Kč měsíčně, následně dva měsíce 5041 Kč, a pak po zbytek doby 4536 Kč. pokud je vám 59 roků, pak máte na podporu nárok až 11 měsíců.

   Jestli živnost ukončíte ještě letos nebo až v lednu 2024, může hrát nějakou drobnou roli (bude mírně odlišné rozhodné období), ale rozdíl nebude až tak velký. Změna podmínek pro podporu v nezaměstnanosti, ke které by mělo dojít od ledna 2024, u vás nebude hrát velkou roli.

   • Custom avatar Tomáš

    Velice děkuji za odpověď. Jako OSVČ jsem vykázal nulovou daň z přijmu za rok 2022 a nulová daň bude i za rok 2023. Má to v souvislosti se změnami k 1. lednu 2024 negativní dopad na výši a délku podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ? Děkuji. Tomáš

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Ne, podpora v nezaměstnanosti se u OSVČ počítá z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění, daň z příjmu s tím nemá nic společného.

     • Custom avatar Tomáš

      Velice děkuji. Tomáš

 • Custom avatar Marie

  Pěkný den, pobírala jsem letos podporu 2 měsíce (od 5-7/2023) a následně jsem našla zaměstnání jenž mi končí 31.12.2023 (zaměstnání bylo na celkem 5 měsíců od 8-12/2023). Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • Custom avatar Simona

  Dobrý den,
  prosím o informaci. K 31.12. mi končí pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti.
  Ráda bych se zeptala, zda platí, že podporu v nezaměstnanosti budu pobírat již za leden v únoru v případě, že dostanu 3 odstupné platy. Mám 1.ID, ale to asi nemá žádný vliv.
  Děkuji vám mnohokrát za informaci.
  S pozdravem,
  SV

 • Custom avatar Karel Abraham

  Dobrý den prosím o radu 🙏 jsem zaregistrován na úřadu práce od 15.10.23 stále čekám na vyjádření o přiznání podpory které bylo pozastaveno z důvodu čekání na dokumenty U1.

  Také by mne zajímalo zda se budou změny vztahovat i na mne pokud by přiznání podpory proběhlo po 1.1.24.

  Děkuji za váš čas a profesionální přístup.

  S pozdravem Karel

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud jste si podal žádost v roce 2023, tak by pro vás měly platit podmínky platné v roce 2023. Změny od 1. 1. 2024, by se měly vztahovat až na žádosti podané od tohoto data (až na vzácné výjimky neplatí změny zákona zpětně, ale od nějakého data dále).

 • Custom avatar Miroslav

  dobrý den,
  manželce bylo před pár dny sděleno ukončení výroby po cca 5 letech trvání pracovního poměru (výpověď ze strany zaměstnavatele k 30.4.2024) Máme ale již od léta zaplacený pobyt u rodiny v zahraničí na 3 týdny (28.4-17.5.) a nemá tedy možnost se v danné lhůtě nahlásit na úřadu práce. Prosím, jak postupovat aby vznikl již v květnu nárok na podporu, lze se nahlásit dříve bez patřičných dokladů, lze pověřit jinou osobu s plnou mocí, nebo jak postupovat?
  Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den
  Miroslav T.

 • Custom avatar Naďa

  Dobrý den, v lednu mi bude 62 let. Mám ID1 stupně a celý rok 2023 jsem na nemocenské. V únoru 2024 mi končí podpůrčí doba. Do zaměstnání se vrátit nemohu protože to vzhledem k mému omezení již fyzicky nezvládám a tak zvažuji, že dám výpověď dohodou ale nevím z čeho by se mi vypočítávala podpora když jsem byla rok na nemocenské. Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Eva

  Dobrý den, měla jsem dlouhodobé ošetřovné 3 měsíce (říjen, listopad, prosinec přesněji 9.10. 2023 – 6.1.2024). V lednu 2024 musím dát výpověď z důvodu péče o sobu blízkou ( z vážných důvodů). Z čeho se mi bude vypočte podpora v nezaměstnanosti, když průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2023 bude zřejmě 0Kč. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud máte v rozhodném období (kalendářní čtvrtletí) méně než 21 odpracovaných dní, pak se namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek – viz paragraf 355, zákoník práce

 • Custom avatar Tereza

  Dobrý den,
  můj pracovní poměr končí 31.3., budu si dělat rekvalifikaci od Úřadu práce. Z jakého rozhodného období se bude počítat podpora při rekvalifikaci, prosím? Rekvalifikace poběží od poloviny dubna do června. A podpora v nezaměstnanocsti bude vyplácena teprve potom? Rozhodné období pro ni bude 4. Q 2023? A prosím, započítává se období rekvalifikace do času, po který mám pobírat podporu v nezaměstnosti, nebo se nekrátí touto podporou při rekvalifikaci? Budu pobírat 3 měsíce podporu při rekvalifikaci a poté normálně celých 5 měsíců podporu v nezaměstnanosti?
  Moc děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Rozhodné období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci je shodné.

   Pokud vám zaměstnání skončí 31. 3. 2024, pak je to ještě během Q1/2024, pro výpočet podpory se použije průměrný výdělek za Q4/2023.

   Na podporu při rekvalifikaci je nárok, pouze pokud je to rekvalifikace zprostředkovaná Úřadem práce (pozor na to, že ÚP kromě rekvalifikace nabízí i různé vzdělávací kurzy).

   Na podporu při rekvalifikaci může být nárok po celou dobu rekvalifikace. Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok 5 až 11 měsíců podle věku (tato podpůrčí doba se týká pouze podpory v nezaměstnanosti).

   Po skončení rekvalifikace (zprostředkované Úřadem práce), vám ÚP pravděpodobně nabídne nějaké zaměstnání odpovídající nové kvalifikaci, pokud byste ho odmítla, tak by dále nebyl nárok na podporu v nezaměstnanosti (před schválením rekvalifikace Úp zkoumá, jestli s novou kvalifikací bude šance na pracovní uplatnění v dané lokalitě).

   • Custom avatar Tereza

    Paní Králová,
    děkuji za Vaši odpověď. Zaskočila mne však informace ohledně druhu rekvalifikace. Ta moje JE zprostředkovaná Úřadem práce, avšak nevím, zda se jedná či nejedná o Vámi zmiňové – (pozor na to, že ÚP kromě rekvalifikace nabízí i různé vzdělávací kurzy). Na ÚP jsem volala, abych se zeptala, zda v mém případě vznikne nárok na podporu při rekvalifikaci, ovšem přesné odpovědi jsem se nedočkala. Prosím, nevěděla byste? Žádost na ÚP byla nazvána „zvolená rekvalifikace dle § 109a zákona č. 435/2004 Sb“ a kurz, do kterého jsem přihlášena je Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, typ kurzu „kurz dalšího vzdělávání, kvalifikační kurz“. Děkuji za Vaši odpověď, nenapadá mne, kdo by mi neodpověděl, když příslušný ÚP nikoliv.

 • Custom avatar Honza

  Dobrý den,
  po 24 letech k 31.12.2023 byl ukončen pracovní poměr (dohodou). Kvůli zdraví jsem byl k 1.1. 2024 na neschopence, která bude trvat pravděpodobně do konce března. Z čeho se mí bude prosím počítat podpora v nezaměstnanosti? Z posledního zaměstnání? Nebo z neschopenky?
  Popř. má vliv, jestli neschopenka bude ukončená koncem března nebo 1.4. ?

  Děkuji moc předem za odpověď a přejí krásný den.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Chovanec Stefan: Rychlá půjčka je nyní dostupná Kontaktujte nás Rychlá a spolehlivá finanční...
 • Soňa: Zajímavá diskuse.Můj tatínek zemřel v DD. Po jeho smrti jsme vyklízeli věci, a...
 • Simča: Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnankyně nastoupila na nemocenskou 12.6.2023, nas...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Obávám se, že nikoho nenapadlo, že Úřad práce bude mít více pravomocí zkoum...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Tam kde budete uplatňovat daňové slevy (je možné jenom u jedné firmy v jednom m...