Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti – zvýšení od 1. 1. 2023

<span>Od začátku roku 2023, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti. Ta se od 1. 1. 2023 zvýší na 22 798 Kč. Zvyšuje se i výše přivýdělku pro nezaměstnané. V roce 2023 si na Úřadu práce můžete na nějaké brigádě přivydělat až 8 650 Kč měsíce. Zvyšuje se i podpora po rodičovské nebo po nemocenské.</span> Od začátku roku 2023, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti. Ta se od 1. 1. 2023 zvýší na 22 798 Kč. Zvyšuje se i výše přivýdělku pro nezaměstnané. V roce 2023 si na Úřadu práce můžete na nějaké brigádě přivydělat až 8 650 Kč měsíce. Zvyšuje se i podpora po rodičovské nebo po nemocenské.

Od začátku roku 2023, se zvýší maximální podpora v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci). Zatímco v minulém roce, byla maximální možná podpora ve výši 21 488 Kč, od začátku roku 2032, to bude o cca 1300 Kč více. Od 1. 1. 2023, může být maximální podpora v nezaměstnanosti až 22 798 Kč.

Pokud vás zajímá, kolik byste dostávali od Úřadu práce, při ztrátě zaměstnání v roce 2023, pak si to můžete sami spočítat v této kalkulačce, pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023.

Výpočet v kalkulačce, je určen pro zaměstnance (nebo i po skončení DPP či DPČ). Kalkulačku pro výpočet podpory pro podnikatele (OSVČ, živnostníky), najdete zde.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti – zvýšení od 1. 1. 2023

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrného čistého výdělku (za poslední kalendářní čtvrtletí, v posledním ukončeném zaměstnání). Jak a z čeho se vypočítá průměrný výdělek, je popsáno dále.

Na výpočet podpory v nezaměstnanosti, má dále vliv i důvod pro ukončení pracovního poměru (podpora při ukončení zaměstnání bez vážného důvodu je nižší). Nebo i to, zda jste při výpovědi dostali vyplaceno odstupné.

Doba, po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, zase závisí na věku.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Od začátku roku 2023, se zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti. Výpočet podpory, sice vychází z toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda (resp. průměrný výdělek), v posledním zaměstnání. Současně je ale stanoveno omezení – maximální částka, kterou je možné dostat.

Výše maximální podpory v nezaměstnanosti (a podpory při rekvalifikaci) se odvíjí od průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí předchozího roku. Tato průměrná mzda je pro rok 2023 stanovena na 39 306 Kč (což je skoro 2,3 tisíce korun více než v předchozím roce). Díky tomu může mít řada nezaměstnaných nárok na vyšší podporu:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 = 22 798 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2023 = 25 549 Kč

Výše podpory, která se počítá z platu, se ale nijak nemění. I v roce 2023, tedy platí, že podpora v nezaměstnanosti od Úřadu práce je:

 • 65% za první dva měsíce (maximálně 22 798 Kč)
 • 50% za druhé dva měsíce (maximálně 22 798 Kč)
 • 45% za zbytek doby (podle věku je to 1 až 7 měsíců, maximálně 22 798 Kč)

Délka podpory v nezaměstnanosti – jak dlouho budu dostávat podporu?

Doba, po kterou vám Úřad práce může vyplácet podporu v nepamětnosti, závisí na vašem věku:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 roků do 55 roků
 • 11 měsíců od 55 roků

Doba výplaty podpory v nezaměstnanosti, je také něco jiného než doba, po kterou můžete být vedeni na Úřadu práce (v evidenci uchazečů o zaměstnání).

Snížená podpora v nezaměstnanosti – ukončení zaměstnání bez vážného důvodu

Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora po celou dobu jen 45%.

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání, jsou vyjmenovány v paragrafu 5, odstavec c, zákona o zaměstnanosti. Patří sem například nutnost pečovat o dítě do 4 roků, docházka dítěte do školy či školky, zdravotní důvody, místo výkonu zaměstnání manžela, péče o jinou osobu závislou na pomoci (stupeň II. až IV.), a jiné.

Nízká podpora v nezaměstnanosti po rodičovské nebo po nemocenské

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je účast na důchodovém pojištění, alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.

Doba účasti na důchodovém pojištění, může být splněna v nějakém zaměstnání (počítá se i práce na DPČ s příjmem od 4000 Kč, nebo práce na DPP s příjmem nad 10 000 Kč), nebo při podnikání.

Do „minimální odpracované doby“ pro nárok na podporu, ale může být započítána i náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění).  Takto se započítává například i rodičovská (obecně péče o dítě do 4 roků). Nebo i nemocenská, po skončení zaměstnání.

Takže pokud byl někdo poslední 3 roky doma s dítětem na rodičovské, nebo byl třeba rok po skončení zaměstnání na neschopence, přesto může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

V takovém případě se ale podpora nepočítá na základě předchozího příjmu. Pokud dojde k započítání náhradní doby zaměstnání, tak se výpočet podpory provádí na základě průměrné mzdy v ČR. Ta je pro rok 2023 stanovena na 39 306 Kč.

Kolik je podpora po rodičovské nebo po skončení neschopenky v roce 2023?

Podpora po rodičovské nebo po skončení nemocenské, vychází velmi nízká:

 • První 2 měsíce je to 15% z průměrné mzdy = 5 896 Kč
 • Druhé 2 měsíce je to 12% z průměrné mzdy = 4 717 Kč
 • Zbytek doby (1 až 7 měsíců podle věku) je to 11% z průměrné mzdy = 4 324 Kč

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti, jak určit průměrný výdělek?

Podpora v nezaměstnanosti se nepočítá z průměrné mzdy (nebo platu), jak se řada lidí mylně domnívá. Výpočet podpory se provádí z průměrného výdělku (což je něco jiného).

Postup výpočtu průměrného výdělku, je popsán v zákoníku práce, paragraf 351 až 362. Průměrný výdělek, pro výpočet podpory, vám na konci zaměstnání spočítá zaměstnavatel (mzdová účetní) a vystaví příslušné potvrzení, které potřebujete pro Úřad práce.

Průměrný výdělek, se vypočítá z příjmů, které jste měli v posledním zaměstnání, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Pokud vám tedy zaměstnání končí v prosinci (například 31. 12. 2023), pak je pro vás posledním ukončeným čtvrtletím to 3 (červenec až září 2023).

Výpočet průměrného výdělku pro podporu v nezaměstnanosti

Průměrný výdělek se spočítá z hrubé mzdy (započítávají se i různé příplatky, jako například za práci přesčas, naopak se nepočítá například náhrada mzdy za nemoc, nebo za dovolenou). Hrubá mzda se vydělí počtem odpracovaných hodin (včetně přesčasů) a výsledkem je průměrný hrubý hodinový výdělek.

Hrubý hodinový výdělek se násobí týdenní pracovní dobou (např. 40 hodin, nebo 38,5 či 37,5, nebo jiná). To celé se pak násobí koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v měsíci). Výsledkem je průměrný hrubý měsíční výdělek. A z něj se běžným způsobem vypočítá ten čistý (odečte se sociální, zdravotní, daně).

Průměrný čistý výdělek se tedy může lišit od toho, kolik by vám vyšla průměrná čistá výplata, pokud byste si ji spočítali jen prostým matematickým průměrem, z posledních 3 výplat.

Pokud jste ale v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí neodpracovali alespoň 21 dní (například z důvodu rodičovské, mateřské, nebo kvůli neschopence), tak se namísto průměrného výdělku použije pravděpodobný (kolik byste si vydělali, kdybyste pracovali).

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné při výpovědi ze zaměstnání

Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď, nebo i v případě ukončení pracovního poměru dohodou, z některého důvodu vyjmenovaných v zákoníku práce (paragraf 52 a) až c)), tak máte nárok na odstupné.

Minimální zákonné odstupné, je ve výši jeden až trojnásobek průměrného měsíčního výdělku (zaměstnavatel vám ale může vyplatit i vyšší odstupné).

Po dobu, za kterou bylo vyplaceno minimální zákonné odstupné (1 až 3 měsíce), od Úřadu práce, nedostáváte podporu v nezaměstnanosti:

 • délka podpory se tím nezkracuje
 • stále máte nárok na podporu po dobu 5, 8 nebo 11 měsíců
 • dochází jen k odkladu začátku výplaty podpory v nezaměstnanosti

Zvýšení přivýdělku pro nezaměstnané na Úřadu práce od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje minimální mzda. Ta je pro rok 2023 stanovena na 17 300 Kč. Zvýšení minimální mzdy, má vliv i na to, kolik si mohou nezaměstnaní přivydělat na Úřadu práce.

Pokud od Úřadu práce již nedostáváte podporu v nezaměstnanosti, tak můžete mít nějakou brigádu (přivýdělek). Je možné pracovat v  pracovním poměru, nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pracovat na dohodu o provedení práce (DPP), ale možné není.

Maximální výše příjmu, je omezena na jednu polovinu minimální mzdy. V roce 2023 je to tedy 8 650 Kč měsíčně (o 550 Kč více, než v předchozím roce).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka: peníze ještě dnes. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka na směnku od lichváře – peníze v hotovosti ještě dnes. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti – zvýšení od 1. 1. 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Zuzka: Navýšeni důchodu o 360 kč to je pouze výsměch všem důchodcum, ale že jste si...
 • Marie: Pěkný den, pobírala jsem letos podporu 2 měsíce (od 5-7/2023) a následně jsem ...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Vzhledem k tomu, že pracovní poměr bude v době ukončení trvat již déle než d...
 • Iveta: Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost 10.11....
 • Vlasta: Byl mi přiznán příspěvek ve výši 880,,-Kč a to nezvládnu vaření,úklid,ko...