Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od ledna 2024 (srážky, nezabavitelná částka)

<span>Od 1. 1. 2024 se bude měnit nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce na mzdu. Podle předběžných údajů, může dojít ke snížení nezabavitelné částky. Srážky na exekuci se mohou v roce 2024 zvýšit o 500 – 1000 Kč měsíčně (a o to méně zůstane z výplaty po srážkách).</span> Od 1. 1. 2024 se bude měnit nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce na mzdu. Podle předběžných údajů, může dojít ke snížení nezabavitelné částky. Srážky na exekuci se mohou v roce 2024 zvýšit o 500 – 1000 Kč měsíčně (a o to méně zůstane z výplaty po srážkách).

Od začátku roku 2024, se budou měnit podmínky pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci. Podle aktuálně dostupných informací to zatím vypadá, že by se nezabavitelná částka mohla v roce 2024 snížit.

To je dosti velký rozdíl oproti předchozím rokům, kdy se nezabavitelné minimum pořád jenom zvyšovalo (a někdy i dosti výrazně).

Od ledna 2024, by se ale nezabavitelná částka mohla snížit o cca 900 Kč. Což by ve výsledku znamenalo vyšší srážky ze mzdy (exekutor dostane více peněz, z výplaty zůstane o něco málo méně).

Kolik bude nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024?

Výpočet nezabavitelné částky (a tím pádem i to, kolik peněz zůstává při exekuci), závisí na dvou údajích:

 • Normativní náklady na bydlení 2024 = podle aktuálních informací se normativní náklady nebudou zvyšovat, naopak dojde k reálnému snížení, protože v roce 2024 už nebude nárok na mimořádné zvýšení; pro výpočet exekuce by to předběžně mělo být 14 197 Kč
 • Životní minimum 2024 = o zvýšení životního minima zatím vláda nerozhodla (může tak učinit do konce 2023), pokud by se životní minimum nezvýšilo, pak by to pro výpočet exekuce bylo 4 860 Kč

Nezabavitelné minimum při exekuci 2024

 • Základní částka jsou 2/3 ze součtu normativních nákladů + životní minimum
 • V roce 2023 to bylo 13 638 Kč
 • V roce 2024 to může být 12 704,67 Kč
 • Od 1. 1. 2024 by došlo ke snížení o 933,33 Kč

Společně se snížením základní nezabavitelné částky, by došlo i k adekvátnímu snížení částek, které se připočtou k základní částce za manželku, manžela nebo dítě.

 • Za manžela, manželku nebo dítě se připočítá 1/4 ze základní částky (viz výše)
 • V roce 2023 to bylo 3 409,50 Kč
 • V roce 204 to může být 3 176,17 Kč
 • Od 1. 1. 2024 by došlo ke snížení o 233,25 Kč

Kalkulačka: výpočet exekučních srážek z platu od ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na kolik by mohly vycházet srážky na exekuci v roce 2024.

Pro výpočet je nutné zadat čistou mzdu (nebo jiný čistý příjem – například důchod, odměnu za práci na dohodu DPP nebo DPČ, nebo i jiné příjmy, na které se vztahuje exekuce).

POZOR: Výpočet v kalkulačce pro rok 2024, je zatím jenom předběžný. Do konce roku, ještě může dojít ke zvýšení životního minima, nebo ke schválení i nějakých dalších změn. V tuto chvíli, je to jenom velmi teoretický výpočet

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik peněz mi zůstane ze mzdy při exekuci v roce 2024?

Výpočet, kolik přesně zůstane z výplaty při exekuci, je závislý na několika proměnných:

 • Kolik je čistá mzda = čím vyšší výplata, tím jsou vyšší i srážky; při exekuci se sráží jedna nebo dvě třetiny z toho, co zůstává po odečtení nezabavitelné částky + vše co je nad hranicí plně zabavitelné částky (v roce 2024 zřejmě nad 28 586 Kč)
 • Druh pohledávky (exekuce) – při přednostní exekuci, je nárok jenom na nezabavitelnou částku a k tomu už jenom jedna třetina; při nepřednostní exekuci, je nárok na nezabavitelné minimum + dvě třetiny
 • Manžel, manželka a vyživované dítě/děti = za každého z nich se nezabavitelné minimum zvyšuje; pro zaměstnance s manželkou a dvěma dětmi, může být v roce 2024 nezabavitelné minimum 22 234 Kč

Od ledna 2024, se dá očekávat, že minimálně u části zaměstnanců, se bude zvyšovat výplata. Bude se zvyšovat minimální mzda a zvýší se i zaručená mzda. Budou se zvyšovat platy u některých státních zaměstnanců. A vyšší výplata, bude od ledna i v některých firmách.

Čím vyšší je čistá mzda, tím jsou následně vyšší i srážky na exekuci (a současně zůstává i více peněz).

Jak konkrétně se projeví změna nezabavitelné částka od 1. 1. 2024, si můžeme ukázat na modelovém příkladu – viz tabulky níže.

Výpočet exekuce 2024 – srážky se zvýší o 500 – 1000 Kč

Níže nejdete 3 příklady výpočtu exekuce v roce 2024, pro čistou mzdu 25 000 Kč, 35 000 Kč a 45 000 Kč.

Ve všech 3 případech se bude jednat o zaměstnance, který má manželku a dvě děti. Výpočet srážek je vždy proveden jak pro přednostní pohledávku, tak i pro nepřednostní pohledávky.

V modelových příkladech vychází, že bez ohledu na výši mzdy, jsou srážky na exekuci o cca 500 – 1000 Kč vyšší (podle typu exekuce). A z výplaty tedy zůstává o 500 – 1000 Kč méně.

Pokud by to byl bezdětný zaměstnanec, nebo měl jiný počet dětí, pak ale bude rozdíl jiný.

Příklad: Výpočet exekuce 2024 pro čistou mzdu 25 000 Kč

Výpočet exekuce 2023 2024 Změna
Čistá mzda 25 000 Kč 25 000 Kč
Základní nezabavitelná částka 13 638 Kč 12 705 Kč
Manželka + 2 děti 3×3409,50 Kč 3×3176,17 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Přednostní exekuce
Srážky na exekuci 754 Kč 1 844 Kč +1090 Kč
Zbytek výplaty 24 246 Kč 23 156 Kč -1090 Kč
Nepřednostní exekuce
Srážky na exekuci 377 Kč 922 Kč +545 Kč
Zbytek výplaty 24 623 Kč 24 078 Kč -545 Kč

Příklad: Výpočet exekuce 2024 pro čistou mzdu 35 000 Kč

Výpočet exekuce 2023 2024 Změna
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Základní nezabavitelná částka 13 638 Kč 12 705 Kč
Manželka + 2 děti 3×3409,50 Kč 3×3176,17 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Přednostní exekuce
Srážky na exekuci 7 422 Kč 8 510 Kč +1088 Kč
Zbytek výplaty 27 578 Kč 26 490 Kč -1088 Kč
Nepřednostní exekuce
Srážky na exekuci 3 711 Kč 4 255 Kč +544 Kč
Zbytek výplaty 31 289 Kč 30 745 Kč -544 Kč

Příklad: Výpočet exekuce 2024 pro čistou mzdu 45 000 Kč

Výpočet exekuce 2023 2024 Změna
Čistá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Základní nezabavitelná částka 13 638 Kč 12 705 Kč
Manželka + 2 děti 3×3409,50 Kč 3×3176,17 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Přednostní exekuce
Srážky na exekuci 14 088 Kč 15 176 Kč +1088 Kč
Zbytek výplaty 30 912 Kč 29 824 Kč -1088 Kč
Nepřednostní exekuce
Srážky na exekuci 7 044 Kč 7 588 Kč +544 Kč
Zbytek výplaty 37 956 Kč 37 412 Kč -544 Kč

Od kdy se projeví změna výpočtu exekuce v roce 2024?

I když se nezabavitelné minimum zřejmě změní hned od začátku roku (od 1. 1. 2024), reálně se to může projevit až později.

Například u výplaty ze zaměstnání, se to projeví až v únoru 2024, kdy je vyplácena mzda za leden 2024. U lednové výplaty (za prosinec), se budou používat ještě stejné parametry pro výpočet, jako v roce 2023.

Jiné to ale bude například u důchodu – důchodci dostávají během ledna už „lednový“ důchod. Takže u nich se výpočet exekuce na důchod v lednu 2024, provede už podle nových podmínek.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od ledna 2024 (srážky, nezabavitelná částka)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...