Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2022

<span>Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jednou z oblíbených možností, jak realizovat výkon zaměstnání menšího rozsahu. Pokud je uzavřena na maximálně 3500 Kč, pak není placeno ani sociální, ani zdravotní pojištění. </span> Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jednou z oblíbených možností, jak realizovat výkon zaměstnání menšího rozsahu. Pokud je uzavřena na maximálně 3500 Kč, pak není placeno ani sociální, ani zdravotní pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se podobně, jako dohoda o provedení práce (DPP), hodí pro výkon „zaměstnání“ menšího rozsahu. Dohoda o pracovní činnosti je vhodnější pro zaměstnání a brigády trvalejšího charakteru. Na rozdíl od DPP není limitována rozsahem 300 hodin ročně. Dohoda o pracovní činnosti je omezena pouze tím, že rozsah práce by neměl překračovat polovinu běžné pracovní doby (např. 20 hodin za týden).

V následujícím článku jsme pro vás připravili kalkulačku pro výpočet čisté mzdy u práce na DPČ v roce 2022. V doprovodném textu se podíváme na to, jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nebo, jaké se platí daně, jak je to s nárokem na neschopenku, a další užitečné informace.

Hlavní změny v roce 2022

V minulém roce (2021), došlo u výpočtu čisté mzdy k poměrně velké změně – zrušila se super hrubá mzda. Díky tomu se u velké většiny zaměstnanců poměrně výrazně zvyšovala čistá mzda.

V roce 2022, takto zásadní změny, u výpočtu výplaty nejsou. Přesto je zde několik novinek:

  • od 1. 1. 2022 se zvyšuje daňová sleva na poplatníka o 250 Kč měsíčně ( v roce 2021 to bylo 2320 Kč měsíčně, v roce 2022 je to 2570 Kč měsíčně)
  • od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda o 1000 Kč, nově je to 16 200 Kč měsíčně, resp. 96,40 Kč hrubého za hodinu

Výpočet čisté mzdy – práce na DPČ v roce 2022

Do kalkulačky zadávejte svoji hrubou mzdu. Pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně („takový ten růžový papír“) vyberte příslušnou volbu a zadejte, jaké případně uplatňujete daňové slevy (prohlášení je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele).

Pokud vás zajímá výpočet čisté mzdy z DPP, použijte tuto kalkulačku: Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2022. Pro výpočet čisté mzdy u „klasického“ zaměstnání pak tuto kalkulačku: Kalkulačka čistá mzda v roce 2022.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2022
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jaké jsou podmínky a omezení u práce na DPČ

Dohoda o pracovní činnosti je jednou z oblíbených možností, jak realizovat výkon zaměstnání menšího rozsahu. Pokud je uzavřena na maximálně 3500 Kč, pak není placeno ani sociální, ani zdravotní pojištění. Na rozdíl od DPP, není DPČ omezena limitem 300 hodin ročně. Hodí se tedy i pro dlouhodobější, časově náročnější práce.

Pro krátkodobější práce (brigády), ale může být vhodnější spíše dohoda o provedení práce (DPP). Zvláště s ohledem na to že u DPP se do 10000 Kč neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Co musí obsahovat dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena písemně. Měla by obsahovat popis sjednané práce (pracovní činnosti), dále pak rozsah pracovní doby (ta může být pevná nebo volná), a také by mělo být uvedeno, na jakou dobu se dohoda uzavírá – na dobu určitou nebo neurčitou.

Sociální a zdravotní pojištění u DPČ

Při práci na DPČ záleží mimo jiné na tom, jaký je skutečný příjem za konkrétní kalendářní měsíc, nebo i na tom, jak vysoký příjem byl sjednán v pracovní smlouvě.

U zdravotního pojištění rozhoduje pouze výše skutečného příjmu. Pokud je příjem vyšší než 3500 Kč, pak je zaplaceno zdravotní pojištění. Pokud je příjem nižší, zdravotní pojištění se neplatí. V některých případech ale danému zaměstnanci může vznikat povinnost zaplatit si minimální zdravotní pojištění ve výši 2187 Kč měsíčně (pokud za zaměstnance neplatí zdravotní pojištění třeba stát, nebo jiný zaměstnavatel).

U sociálního pojištění pak záleží na tom, jaký je skutečný příjem – pokud je vyšší než 3500 Kč, platí se sociální pojištění. Ale i když je skutečný měsíční příjem nižší než 3500 Kč, tak pokud byl ve smlouvě sjednán příjem ve výši minimálně 3500 Kč, platí se sociální pojištění i tak.

Kolik je zdravotní pojištění u DPČ

Zdravotní pojištění se u dohody o pracovní činnosti platí ve chvíli, kdy je měsíční příjem vyšší než 3500 Kč (pokud je příjem nižší, zdravotní pojištění se neplatí). V takovém případě zaměstnanec z hrubé mzdy zaplatí 4,5% (a zaměstnavatel dalších 9%).

Pokud zaměstnanec nespadá do některé z kategorií, za které platí zdravotní pojištění stát (student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce apod.), pak se vám dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění – což je 13,5% z rozdílu mezi minimální mzdou (v roce 2022 je to 16200 Kč) a skutečnou mzdou.

Kolik je sociální pojištění u DPČ

Sociální pojištění se u dohody o pracovní činnosti platí, pokud je příjem vyšší než 3500 Kč. V takovém případě zaměstnanec zaplatí 6,5% z hrubé mzdy (a zaměstnavatel dalších 25%, součástí této platby je pak i nemocenské pojištění).

Sociální pojištění se ale platí, i když je ve smlouvě sjednán příjem nejméně 3500 Kč. Pokud bychom očekávali, že v některém měsíci/v některých měsících bude příjem z DPČ nižší, pak je vhodné, aby ve smlouvě nebyl sjednáván příjem a výše byla uvedena formou „sazba odměny podle počtu hodin (podle potřeby“ nebo „podle druhu vykonávané činnosti“.

Jinak vzniká povinnost zaplatit sociální pojištění, i když je měsíční příjem v aktuálním měsíci nižší než 3500 Kč.

Pro sociální pojištění platí určitý „strop“ – je stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 1 867 728 za rok (resp. 155 644 Kč měsíčně). Pokud byste měli příjem vyšší než tento maximální vyměřovací základ, pak se z toho co je „nad“ již sociální pojištění nevypočítává (ani u zaměstnance, ani u zaměstnavatele)

Daně u práce na dohodu (DPČ)

U práce na DPČ se odvádí daň, bez ohledu na výši přijmu, ve výši 15%. V roce 2020 se daň počítala ze superhrubé mzdy (součet hrubá mzda + sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem + zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem). Reálná výše daně tak byla 22,1%. V roce 2021 se superhrubá mzda zrušila a daň je od té doby jenom 15% z hrubé mzdy

Pokud má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmu (růžový papír) může si u daného zaměstnavatele uplatit daňové slevy (prohlášení je možné podepsat v daném měsíci jen u jednoho zaměstnavatele).

Mezi daňové slevy, které je takto možné uplatnit, patří například sleva za poplatníka – ta se v roce 2022 zvýšila na 30 840 Kč za rok (tj. 2570 Kč měsíčně). Nebo sleva za studenta ve výši 355 Kč měsíčně. Nebo sleva za dítě nebo i jiné slevy.

Pokud je 15% daň vyšší než případné slevy, pak se strhne příslušná částka (pokud by byla nižší, než slevy pak se nic neplatí). Na konci roku (nebo při ukončení zaměstnání) pak zaměstnavatel vydá potvrzení o příjmu, a zaměstnanec si zahrne tento příjem do svého daňového přiznání a může případně požadovat vrácení zaplacených daní.

Práce na DPČ – nezaměstnaný na Úřadu práce

Pokud je někdo nezaměstnaný a vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, pak má v některých případech možnost, přivydělat si formou nějaké brigády nebo zaměstnání s omezeným příjmem.

V době, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, ale není možné vykonávat žádnou práci (mít nějaký příjem). Pokud by byl v této době jakýkoliv příjem (bez ohledu na výši), pak je to důvodem k ukončení nebo přerušení výplaty podpory.

V době, kdy již nezaměstnaný nemá nárok na podporu, tak může vykonávat zaměstnání –  dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud výše měsíčního příjmu nepřevýší jednu polovinu minimální mzdy – ta je v roce 2022 ve výši 16 200 Kč. Příjem z DPČ tedy nesmí překročit 8100 Kč měsíčně.

Exekuce a práce na DPČ

V případě, že bude mít zaměstnanec pracující na DPČ nějaké dluhy a „najde“ si ho exekutor, tak pro srážky z DPČ platí stejná pravidla jako u běžné výplaty. Příjem z DPČ tedy není před exekucí nijak „ochráněn“. Jsou prováděny stejné srážky a zůstává jen příslušné nezabavitelné minimum.

Nezabavitelná částka v případě exekuce v roce 2022 je 8298,75 Kč nebo 9138,75 Kč. Ta pak může být i vyšší, a to o 2766,25 Kč nebo 3046,25 Kč, pokud má zaměstnanec manželku (manžela), nebo děti. Ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelné částky), probíhají standardní srážky – zůstává jedna třetina při přednostní pohledávce, nebo dvě třetiny , při nepřednostní pohledávce.

Výpověď a práce na DPČ

Dohoda o pracovní činnosti může být ukončena ke konkrétnímu datu – pokud je uzavřena na dobu určitou.

Nebo může být dána výpověď – zaměstnancem nebo zaměstnavatelem – i před uplynutím sjednané doby (nebo pokud je DPČ sjednána na dobu neurčitou). Pak zde platí obdobná ustanovení jako u klasického zaměstnání. Výpověď může být dána na základě nějakého z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce.

V případě, že je dohoda o pracovní činnosti ukončena výpovědí, pak je zde výpovědní lhůta 15 dní. Ta začíná dnem, kdy byla výpověď (ideálně v písemné formě) doručena (zaměstnanci/zaměstnavateli).

Případně je možné ještě okamžité ukončení dohody o pracovní činnosti. Opět pouze dle zákoníku práce – konkrétně pak paragraf 76.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka i pro ženy na mateřské. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní půjčka i pro ženy na MD. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
  • Veronika: Dobrý den,máme 2 děti a jedno uplatňuje manžel a jedno já. V daňovém přizná...
  • stanickova.sona@seznam.cz: Letos mi byl přiznán příspěvek na bydlení 2239,-kč.Při dosazení nákladu na ...
  • Solc: Zdravím Vás: dotaz na odpisy "stravného" do nákladů OSVČ: mohu jako OSVČ př...
  • Eva Šťastná: Známý pobírá existečni minimum a to čast ve stravenkach. Platí si nocleh 1200 ...
  • jarda: měl jsem mozkovou přihodu v praci marodim přičiněno vadou na srdci jak je to s o...