Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2024

<span>Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jednou z oblíbených možností, jak realizovat výkon zaměstnání menšího rozsahu. Pokud je uzavřena na maximálně 3999 Kč, pak není placeno ani sociální, ani zdravotní pojištění (platí se od 4000 Kč).</span> Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jednou z oblíbených možností, jak realizovat výkon zaměstnání menšího rozsahu. Pokud je uzavřena na maximálně 3999 Kč, pak není placeno ani sociální, ani zdravotní pojištění (platí se od 4000 Kč).

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se podobně, jako dohoda o provedení práce (DPP), hodí pro výkon „zaměstnání“ menšího rozsahu. Dohoda o pracovní činnosti je vhodnější pro zaměstnání a brigády trvalejšího charakteru.

Na rozdíl od DPP není limitována rozsahem 300 hodin ročně. Dohoda o pracovní činnosti je omezena pouze tím, že rozsah práce by neměl překračovat polovinu běžné pracovní doby (např. 20 hodin za týden).

V následujícím článku jsme pro vás připravili kalkulačku pro výpočet čisté mzdy u práce na DPČ v roce 2024. V doprovodném textu se podíváme na to, jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nebo, jaké se platí daně, jak je to s nárokem na neschopenku, a další užitečné informace.

Hlavní změny v roce 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn, které mohou mít vliv i na dohody DPP:

 • od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč měsíčně, resp. 112,50 Kč hrubého za hodinu (minimální mzda se týká i DPP)
 • od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění na 2552 Kč (u práce na DPP se zdravotní pojištění platí při příjmu nad 10 000 Kč; v některých případech může být stržen doplatek do minimálního ZP, nebo lidem může vznikat povinnost, aby si sami platili minimální ZP)
 • od 1. 1. 2024 je i u dohody DPP nárok na placenou dovolenou (musí být ale nejprve odpracováno minimálně 80 hodin)
 • od 1. 1. 2025 se zavádí limity pro placení sociálního pojištění – jedna dohoda se bude evidovat u ČSSZ (příjem do 25% průměrné mzdy bez placení pojištění) + u dalších souběžných dohod bude limit 4000 Kč (bez placení pojištění)

Novela zákoníku práce  změny u DPP a DPČ

V minulém roce byla schválena novela zákoníku práce. Ta zahrnuje několik různých změn, z nichž část se týká i práce na dohodu DPP a DPČ:

 • u dohody DPP a DPČ je nově nárok na dovolenou (pro nárok na dovolenou, musí být odpracovány alespoň 4 týdny, resp. alespoň 80 hodin, ostatní podmínky budou stejné jako u dalších zaměstnanců)
 • u DPP a DPČ bude nově nárok na příplatky za svátky, přesčasy
 • zaměstnavatel bude muset dohodářům připravit rozvrh směn – alespoň 3 dny předem
 • po odpracování alespoň 180 hodin za posledních 12 měsíců, bude možné požádat zaměstnavatele o trvalý pracovní poměr

Plánují se i další změny, které se budou projednávat během roku 2024, a mohly by platit už od začátku roku 2025. Jedná se například o nárok na ošetřovné. Na OČR by od 1. 1. 2025 mohl být nárok i u DPP nebo DPČ.

Výpočet čisté mzdy – práce na DPČ v roce 2024

Do kalkulačky zadávejte svoji hrubou mzdu. Pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně („takový ten růžový papír“) vyberte příslušnou volbu a zadejte, jaké případně uplatňujete daňové slevy (prohlášení je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele).

Pokud vás zajímá výpočet čisté mzdy z DPP, použijte tuto kalkulačku: Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2024. Pro výpočet čisté mzdy u „klasického“ zaměstnání pak tuto kalkulačku: Kalkulačka čistá mzda v roce 2024.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2024
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jaké jsou podmínky a omezení u práce na DPČ

Dohoda o pracovní činnosti je jednou z oblíbených možností, jak realizovat výkon zaměstnání menšího rozsahu. Pokud je uzavřena na maximálně 3999 Kč, pak není placeno ani sociální, ani zdravotní pojištění. Na rozdíl od DPP, není DPČ omezena limitem 300 hodin ročně. Hodí se tedy i pro dlouhodobější, časově náročnější práce.

Pro krátkodobější práce (brigády), ale může být vhodnější spíše dohoda o provedení práce (DPP). Zvláště s ohledem na to že u DPP se do 10000 Kč neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Co musí obsahovat dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena písemně. Měla by obsahovat popis sjednané práce (pracovní činnosti), dále pak rozsah pracovní doby (ta může být pevná nebo volná), a také by mělo být uvedeno, na jakou dobu se dohoda uzavírá – na dobu určitou nebo neurčitou.

Sociální a zdravotní pojištění u DPČ

Při práci na DPČ záleží mimo jiné na tom, jaký je skutečný příjem za konkrétní kalendářní měsíc, nebo i na tom, jak vysoký příjem byl sjednán v pracovní smlouvě.

U zdravotního pojištění rozhoduje pouze výše skutečného příjmu. Pokud je příjem od 4000 Kč, pak je zaplaceno zdravotní pojištění. Pokud je příjem nižší, zdravotní pojištění se neplatí. V některých případech ale danému zaměstnanci může vznikat povinnost zaplatit si minimální zdravotní pojištění ve výši 2336 Kč měsíčně (pokud za zaměstnance neplatí zdravotní pojištění třeba stát, nebo jiný zaměstnavatel).

U sociálního pojištění pak záleží na tom, jaký je skutečný příjem – pokud je od 4000 Kč, platí se sociální pojištění. Ale i když je skutečný měsíční příjem nižší než 4000 Kč, tak pokud byl ve smlouvě sjednán příjem ve výši minimálně 4000 Kč, platí se sociální pojištění i tak.

Od července 2024, se budou měnit podmínky pro placení sociálního pojištění u dohody. Tato změna se ale týká především dohody o provedení práce DPP. Od 1. 7. 2024, budou zavedeny dva limity – nad 10 500 Kč měsíčně a nad 17 500 Kč měsíčně. Při překročení jednoho z limitů, bude vznikat povinnost platit odvody státu.

Kolik je zdravotní pojištění u DPČ

Zdravotní pojištění se u dohody o pracovní činnosti platí ve chvíli, kdy je měsíční příjem od 4000 Kč (pokud je příjem nižší, zdravotní pojištění se neplatí). V takovém případě zaměstnanec z hrubé mzdy zaplatí 4,5% (a zaměstnavatel dalších 9%).

Pokud zaměstnanec nespadá do některé z kategorií, za které platí zdravotní pojištění stát (student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce apod.), pak se vám dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění – což je 13,5% z rozdílu mezi minimální mzdou (v roce 2024 je to 18 900 Kč) a skutečnou mzdou.

Kolik je sociální pojištění u DPČ

Sociální pojištění se u dohody o pracovní činnosti platí, pokud je příjem vyšší než 4000 Kč. V takovém případě zaměstnanec zaplatí 7,1% z hrubé mzdy (a zaměstnavatel dalších 25%, součástí této platby je pak i nemocenské pojištění).

Sociální pojištění se ale platí, i když je ve smlouvě sjednán příjem nejméně 4000 Kč. Pokud bychom očekávali, že v některém měsíci/v některých měsících bude příjem z DPČ nižší, pak je vhodné, aby ve smlouvě nebyl sjednáván příjem a výše byla uvedena formou „sazba odměny podle počtu hodin (podle potřeby“ nebo „podle druhu vykonávané činnosti“. Jinak vzniká povinnost zaplatit sociální pojištění, i když je měsíční příjem v aktuálním měsíci nižší než 4000 Kč.

V roce 2024, se v rámci sociálního pojištění, nově platí i nemocenské pojištění – sociální pojištění pro zaměstnance se tedy od začátku roku zvýší na 7,1% (6,5% na důchodové pojištění + 0,6% na nemocenské pojištění. Tato změna platí pro všechny zaměstnance, včetně DPP.

Daně u práce na dohodu (DPČ)

U práce na DPČ se odvádí daň, ve výši 15% (i z příjmu pod 4000 Kč měsíčně). V případě velmi vysokého příjmu (nad 131 901 Kč v roce 2024) se platí daň 23%.

Pokud má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmu (růžový papír) může si u daného zaměstnavatele uplatit daňové slevy (prohlášení je možné podepsat v daném měsíci jen u jednoho zaměstnavatele).

Mezi daňové slevy, které je takto možné uplatnit, patří například sleva za poplatníka – ta se v roce 2024 to je 30 840 Kč za rok (tj. 2570 Kč měsíčně). . Nebo sleva za dítě nebo i jiné slevy.

Pokud je 15% daň vyšší než případné slevy, pak se strhne příslušná částka (pokud by byla nižší, než slevy pak se nic neplatí). Na konci roku (nebo při ukončení zaměstnání) pak zaměstnavatel vydá potvrzení o příjmu, a zaměstnanec si zahrne tento příjem do svého daňového přiznání a může případně požadovat vrácení zaplacených daní.

Práce na DPČ – nezaměstnaný na Úřadu práce

Pokud je někdo nezaměstnaný a vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, pak má v některých případech možnost, přivydělat si formou nějaké brigády nebo zaměstnání s omezeným příjmem.

V době, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, ale není možné vykonávat žádnou práci (mít nějaký příjem). Pokud by byl v této době jakýkoliv příjem (bez ohledu na výši), pak je to důvodem k ukončení nebo přerušení výplaty podpory.

V době, kdy již nezaměstnaný nemá nárok na podporu, tak může vykonávat zaměstnání –  dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud výše měsíčního příjmu nepřevýší jednu polovinu minimální mzdy – ta je v roce 2024 ve výši 18 900 Kč. Příjem z DPČ tedy nesmí překročit 9450 Kč měsíčně.

Exekuce a práce na DPČ

V případě, že bude mít zaměstnanec pracující na DPČ nějaké dluhy a „najde“ si ho exekutor, tak pro srážky z DPČ platí stejná pravidla jako u běžné výplaty. Příjem z DPČ tedy není před exekucí nijak „ochráněn“. Jsou prováděny stejné srážky a zůstává jen příslušné nezabavitelné minimum.

Nezabavitelná částka v případě exekuce v roce 2024 je 12 705 Kč . Ta pak může být i vyšší, a to o 3176 Kč, pokud má zaměstnanec manželku (manžela), nebo děti. Ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelné částky), probíhají standardní srážky – zůstává jedna třetina při přednostní pohledávce, nebo dvě třetiny , při nepřednostní pohledávce.

Výpověď a práce na DPČ

Dohoda o pracovní činnosti může být ukončena ke konkrétnímu datu – pokud je uzavřena na dobu určitou.

Nebo může být dána výpověď – zaměstnancem nebo zaměstnavatelem – i před uplynutím sjednané doby (nebo pokud je DPČ sjednána na dobu neurčitou). Pak zde platí obdobná ustanovení jako u klasického zaměstnání. Výpověď může být dána na základě nějakého z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce.

V případě, že je dohoda o pracovní činnosti ukončena výpovědí, pak je zde výpovědní lhůta 15 dní. Ta začíná dnem, kdy byla výpověď (ideálně v písemné formě) doručena (zaměstnanci/zaměstnavateli).

Případně je možné ještě okamžité ukončení dohody o pracovní činnosti. Opět pouze dle zákoníku práce – konkrétně pak paragraf 76.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka i pro ženy na mateřské. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní půjčka i pro ženy na MD. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar Olga Srnková

  PROSÍM:

  MÁME DVĚ DOHODY NA DPČ DVOU RŮZNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ . MZDA NAD 10TISÍC /MĚS. TO ZNAMENÁ , ŽE U JEDNOHO ZAMĚSTNAVATELE BUDU UPLATŃOVAT DAŃOVÉ SLEVY , U DRUHÉHO NEBUDU.
  Z OBOU DPČ SE BUDE ODVÁDĚT ZP +OSSZ+SRÁŽKOVÁ DAŃ.
  JE TO TAK SPRÁVNĚ?
  DĚKUJI ZA INFO.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Tam kde budete uplatňovat daňové slevy (je možné jenom u jedné firmy v jednom měsíci), to nebude srážková daň, ale zálohová (stále je to ale 15%). Při příjmu nad 10 000 Kč se z obou DPP odvádí povinné odvody (od 1. 7. 2024 se podmínky budou měnit)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...