Kalkulačka: Termín nástupu na mateřskou dovolenou (začátek mateřské a rodičovské)

<span>Mateřská dovolená začíná v době 8 až 6 týdnů před porodem. Termín nástupu na mateřskou si může nastávající maminka zvolit sama. Společně se začátkem mateřské dovolené, je obvykle nárok i na peněžitou pomoc v mateřství. Rodičovská dovolená, začíná po skončení mateřské (nebo i jindy – viz informace v článku).</span> Mateřská dovolená začíná v době 8 až 6 týdnů před porodem. Termín nástupu na mateřskou si může nastávající maminka zvolit sama. Společně se začátkem mateřské dovolené, je obvykle nárok i na peněžitou pomoc v mateřství. Rodičovská dovolená, začíná po skončení mateřské (nebo i jindy – viz informace v článku).

Mateřská dovolená, začíná už před narozením dítěte. Konkrétní termín nástupu na mateřskou dovolenou (a začátek peněžité pomoci v mateřství), si může zvolit každá nastávající maminka sama. Mateřská dovolená může mít začátek v období 8 až 6 týdnů před porodem (před očekávaným termínem porodu).

Rodičovská dovolená, začíná obvykle ihned, po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů), nebo po skončení dovolené, která navazuje na předchozí mateřskou (po skončení mateřské, je možné v zaměstnání vyčerpat nárok na řádnou dovolenou a teprve poté začít s rodičovskou). Rodičovská případně může začít i jindy (viz dále).

Kalkulačka: Výpočet termínu, kdy začíná mateřská dovolená (nástup na mateřskou)

Pro výpočet termínu, kdy může začít mateřská dovolená, je rozhodující termín (datum), kdy by mělo dojít k porodu.

Očekávaný termín porodu, by vám měl sdělit váš lékař (relativně přesný termín porodu, se dá zjistit už na konci prvního trimestru).

Přibližný termín porodu, se dá vypočítat i na základě data početí (začátek těhotenství). Nebo i podle termínu začátku poslední menstruace, před začátkem těhotenství.

Kalkulačka - termín začátku mateřské dovolené
Druh termínu
Datum
Výpočet

Kdy začíná mateřská dovolená – nástup na mateřskou

Mateřská dovolená, je definována v zákoníku práce (viz paragraf 195). Na mateřskou dovolenou, mohou mít nárok jenom těhotné zaměstnané ženy. V jiných případech (OSVČ, nezaměstnané ženy, otec dítěte, apod., se ve faktickém slova smyslu nejedná o mateřskou dovolenou).

Začátek mateřské dovolené, může být nejdříve na začátku osmého týdne před porodem. A nejpozději by k nástupu na mateřskou dovolenou, mělo dojít na začátku šestého týdne před porodem.

O mateřskou dovolenou se nemusí „žádat“. Termín začátku mateřské dovolené, pouze stačí oznámit. A předat zaměstnavateli žádost o peněžitou pomoc v mateřství.

Kdy začíná peněžitá pomoc v mateřství – nástup na PPM

S mateřskou dovolenou, je obvykle spojen i nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Zatímco na mateřskou dovolenou, mají nárok jenom zaměstnané maminky, na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok i podnikatelky (OSVČ), nebo nezaměstnané ženy.

Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) musí být splněno více podmínek, než jak je tomu u mateřské dovolené:

 • Je požadována minimální doba účasti na nemocenském pojištění (doba v zaměstnání či při podnikání), v délce nejméně 270 kalendářích dní za poslední 2 roky
 • Kromě toho, je nutná účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, nebo je nutné, být alespoň v ochranné době (až 180 dní od skončení posledního zaměstnání)

Termín začátku peněžité pomoci v mateřství, je stanoven v zákoně o nemocenském pojištění (viz paragraf 34 – začátek a ukončení PPM).

Opět se jedná nejdříve o začátek osmého týdne před očekávaným termínem porodu a nejpozději začátek šestého týdne, před narozením dítěte.

Pokud si nastávající maminka sama nezvolí termín nástupu na PPM, tak se za začátek mateřské, automaticky považuje začátek šestého týdne před porodem.

Jak dlouho budu na mateřské – délka PPM?

Doba, po kterou je nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM) se liší podle počtu narozených dětí (u dvojčat je to déle), nebo i podle toho, kdo má nárok na mateřskou:

 • Na 28 týdnů mateřské má nárok maminka, které se narodí jedno dítě
 • Na 37 týdnů mateřské má nárok maminka, které se narodí dvojčata (nebo trojčata, atd.)
 • Na 22 týdnů mateřské, má nárok otec dítěte (na PPM má nárok až od začátku 7 týdne po porodu, před tím je nárok na 2 týdny otcovské dovolené)
 • Na 22 týdnů mateřské je nárok i při převzetí dítěte do péče

Kdy začíná rodičovská dovolená – nástup na rodičovskou

Podobně jako mateřská dovolená, i rodičovská dovolená je definována v zákoníku práce (viz paragraf 196).

Na rodičovskou dovolenu, opět mohou mít nárok jenom zaměstnaní rodiče (nárok má muž i žena, matka či otec dítěte). U podnikatelů (OSVČ) nebo u nezaměstnaných, se nedá mluvit o rodičovské dovolené v pravém slova smyslu.

Začátek rodičovské dovolené, není určen tak přesně, jako začátek mateřské dovolené. Možností, kdy může začínat rodičovská dovolená je více.

Začátek rodičovské dovolené:

 • Rodičovská může začít ihned po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů)
 • Rodičovská může začít, až po skončení řádné dovolené, která je čerpána v zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské (na dovolenou je nárok i za dobu na mateřské; čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské, je jedním z případů, kdy není potřeba souhlas zaměstnavatele s termínem dovolené, ale stačí oznámení o čerpání dovolené v konkrétním termínu)
 • Rodičovská může začít kdykoliv jindy – na rodičovskou dovolenou má nárok i otec narozeného dítěte (otec může mít začátek rodičovské po narození dítěte) nebo se rodiče mohou na rodičovské dovolené i vystřídat (jeden bude doma s dítětem první rok, a druhý další dva roky, nebo jiná kombinace), rodičovskou dovolenou je také možné čerpat i opakovaně – maximálně ale do 3 roků dítěte

Kdy začíná rodičovský příspěvek – od kdy je nárok na rodičovskou?

Něco jiného než rodičovská dovolená, je nárok na rodičovský příspěvek. Na tuto sociální dávku (vyřizuje se na Úřadu práce), mají nárok všichni rodiče, kteří se starají o malé dítě (aktuálně až do 4 roků dítěte). Nárok je i u podnikatelů (OSVČ) nebo u nezaměstnaných.

Na rodičovský příspěvek, je nárok ihned po narození dítěte (pokud není nárok na peněžitou pomoc v mateřství), nebo po skončení čerpání PPM.

Nebo také i později – například v situacích, kdy se dítě narodí v zahraničí, a nárok na rodičovský příspěvek vznikne až později, po návratu zpět do ČR

Na rodičovský příspěvek je nárok maximálně do 4 roků dítěte, nebo do vyčerpání celé částky (aktuálně 300 000 Kč pro jedno dítě nebo 450 000 Kč pro dvojčata).

Podmínky u rodičovského příspěvku, se ale mají v roce 2024 změnit. Plánuje se zvýšení rodičovské na 350 000 Kč (resp. na 525 000 Kč u dvojčat). A současně by mělo dojít i ke zkrácení maximální doby, po kterou je možné čerpat rodičovskou, jen na 3 roky.

Jak dlouho mohu být na rodičovské – kdy končí rodičovská dovolená?

Na rodičovskou dovolenou, je nárok maximálně do 3 roků dítěte. Rodičovská dovolená, tedy končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. A následující pracovní den, by se měla žena (nebo otec dítěte), vracet zpět do zaměstnání.

Rodičovská dovolená, ale může skončit i dříve. Rodičovská do 3 roků, je zákonné maximum (následně je nutné případně požádat o neplacené volno). Délka rodičovské ale může být i kratší – v zaměstnání je možné nahlásit rodičovskou, třeba jen na pár měsíců, nebo na 2 roky, nebo jinou délku.

Kdy končí rodičovský příspěvek? Nárok na příspěvek po skončení rodičovské dovolené

Konec rodičovské dovolené (a návrat do zaměstnání), ale nemusí mít nic společného s ukončením výplaty rodičovského příspěvku.

Výplata rodičovské končí ve chvíli, kdy je vyčerpána celá částka (300 tisíc korun). Nebo ve chvíli, kdy má dítě 4 roky (v roce 2024 se může změnit – viz výše).

Nárok na rodičovský příspěvek také zaniká ve chvíli, kdy se narodí druhé dítě (nebo ve chvíli, kdy vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství u druhého dítěte).

Na rodičovský příspěvek, může být nárok i po skončení rodičovské dovolené (tedy i po návratu zpět do zaměstnání). Stejně tak ale může rodičovský příspěvek skončit už během rodičovské dovolené (je možné být na rodičovské, bez nároku na příspěvek).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka v hotovosti na ruku – velmi nízké úroky. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní hotovostní půjčky do domu – až 50000 Kč ihned. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Termín nástupu na mateřskou dovolenou (začátek mateřské a rodičovské)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Aleš Jan: Převod půjčky do 10 minut po schválení Potřebujete nutně peníze na realizaci ...
 • Josef: Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti. Mohu si nějakým způsobem přivyd...
 • Alicja Skowroska: Nabídka půjčky @2% sazba!!! Naše společnost je právní organizací, která b...
 • Vaše jméno: aa...
 • L.pechar@seznam.cz: Dobrý den, uvádíte, že za každých 20 odpracovaných hodin je nárok na 1,54 ...