Daňové přiznání 2021: Daňové slevy a zvýhodnění 2020/2021

<span>V daňovém přiznání můžete uplatnit řadu různých slev. Některé z nich je možné uplatit i při měsíčním výpočtu čisté mzdy. V roce 2021 se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka. Zvyšuje se i daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné). Mění se limit příjmu pro daňový bonus (na 91 200 Kč).</span> V daňovém přiznání můžete uplatnit řadu různých slev. Některé z nich je možné uplatit i při měsíčním výpočtu čisté mzdy. V roce 2021 se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka. Zvyšuje se i daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné). Mění se limit příjmu pro daňový bonus (na 91 200 Kč).

V daňovém přiznání nebo i při výpočtu měsíční čisté mzdy, je možné uplatnit řadu různých daňových slev. Ať už je to ta základní na poplatníka, nebo na dítě, na manželku, na studenta nebo na invalidu a další. Některé slevy je možné uplatnit jenom v ročním daňovém přiznání.

V následující tabulce můžete vidět přehled, všech aktuálních daňových slev v roce 2020. A dále pak i změny v roce 2021. Pozor na to, že při daňovém přiznání za rok 2020, se uplatní daňové slevy platné v tomto roce. Naopak při výpočtu čisté mzdy v roce 2021, se použijí daňové slevy platné pro rok 2021.

Tabulka: Přehled daňových slev v roce 2020

V daňovém přiznání za rok 2020 (podává se v dubnu 2021, případně v pozdějších termínech), se použijí roční daňové slevy pro za tento rok.

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2020
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - pokud má ZTP/P v roce 2020
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P 48 408 Kč 4 034 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 14600 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2021

V roce 2021, nedochází k žádným velkým změnám. Mění se pouze dvě věci:

Daňová sleva/zvýhodnění 2021 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňová sleva/zvýhodnění 2021 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Umístění dítě ve školce 15 200 Kč

Základní daňová sleva na poplatníka 2020 a 2021

Základní daňovou slevu na poplatníka, si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci. Tedy jak podnikatelé, tak i zaměstnanci, starobní důchodci, maminky na mateřské nebo rodičovské, apod.

Daňová sleva se uplatňuje vždy v plné výši, i když jste byli zaměstnaní jen část roku.

 • V roce 2020 byla tato daňová sleva 24 840 Kč (tj. 2070 Kč měsíčně)
 • V roce 2021 se daňová sleva zvyšuje o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. 2320 Kč měsíčně)
 • Další zvýšení bude v roce 2022, kdy se zvýší opět o 3000 Kč na 30 840 Kč (tj. 2570 Kč měsíčně)

Daňová sleva na manžela nebo manželku 2020 a 2021

Tuto daňovou slevu je možné uplatnit v případě, že manželka/manžel nebo registrovaný partner nemá žádné příjmy nebo jen nízké (příjmy nesmí překročit 68 000 Kč za rok).

Do příjmů manžela/manželky/registrovaného partnera (do limitu 68 000 Kč za rok) se započítávají příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, starobní nebo invalidní důchod, příjmy z pronájmu, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo podpora v nezaměstnanosti

Do příjmů (do limitu 68 000 Kč), se naopak nezapočítá rodičovský příspěvek nebo další sociální dávky.

Pokud bylo manželství nebo registrované partnerství uzavřeno v průběhu roku, pak je možné uplatnit 1/12 slevy za každý měsíc, kdy manželství/registrované partnerství trvalo.

Pokud je manžel, manželka nebo registrovaný partner, držitelem průkazu ZPT/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

 • Daňová sleva na manžela = 24 840 Kč za rok
 • Daňová sleva na manžela ZPT/P = 49 680 Kč za rok

Daňová sleva pro invaliditu a na ZTP/P 2020 a 2021

Daňová sleva na invaliditu je poměrně nízká. Na vyšší daňovou slevu je nárok až při ZTP/P. Tuto daňovou slevu je možné kombinovat i s daňovou slevou na poplatníka nebo i dalšími daňovými slevami:

 • Daňová sleva na invaliditu I. a II. stupeň = 2 520 Kč ročně (tj. 210 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na invaliditu III. stupeň = 5 040 Kč ročně (tj. 420 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro ZPT/P = 16 140 Kč ročně (tj. 1345 Kč měsíčně)

Daňová sleva na studenta 2020 a 2021

Nárok na daňovou slevu na studenta, je až do 26 roků (případně až do 28 roků u doktorského studia). Předpokladem pro tuto daňovou slevu, je studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, přičemž se může jednat o prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia.

Naopak u programů celoživotního vzdělávání, na tuto slevu nárok není.

Pokud je studium zahájeno/přerušeno v průběhu roku (podmínky jsou splněny jen po část roku), pak je možné uplatnit nárok jen 1/12 celkové slevy. A to za měsíce, ve kterém byly podmínky splněny.

 • Sleva na studenta je 4 020 Kč za rok (tj. 335 Kč za měsíc)

Daňová sleva „školkovné“ 2020 a 2021

Daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné), může být uplatněna jen v ročním daňovém přiznání. A jen do výše skutečně zaplacených nákladů – tj. uvedená výše slevy je maximální, záleží na skutečných nákladech (potvrzení vystavuje školka):

 • Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce v roce 2020 = 14 600 Kč
 • Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce v roce 2021 = 15 200 Kč

Maximální výše daňové slevy odpovídá minimální mzdě v daném roce. Tj. v roce 2021 se jedná o 15 200 Kč (minimální mzda se zvýšila od 1. 1. 2021).

Daňové zvýhodnění na dítě 2020 a 2021

Daňovou slevu na dítě si může uplatnit jen jeden rodič (nemohou oba současně). Výše daňové slevy se odvíjí od počtu dětí. Pokud má dítě ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

Pokud díky uplatnění daňové slevy vznikne „záporná daň“, pak může být nárok na daňový bonus – stát tuto částku vyplatí.

Nárok na daňový bonus ale vzniká, jen při určitém minimální výši přijmu:

 • V roce 2020 je nárok na daňový bonus na dítě při příjmu nad 87 600 Kč
 • V roce 2021 je nárok na daňový bonus na dítě při příjmu nad 91 200 Kč

V roce 2021 také již neplatí omezení maximální výše vyplaceného daňového bonusu. Dříve bylo možné formou daňového bonusu získat maximálně 68 000 Kč, v roce 2021 toto omezení neplatí.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Ověřená půjčka před výplatou na účet. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez registru a doložení příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Daňové přiznání 2021: Daňové slevy a zvýhodnění 2020/2021

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze