Daňové přiznání 2023: Daňové slevy a zvýhodnění – změny, zvýšení

<span>V daňovém přiznání můžete uplatnit řadu různých slev. Některé z nich je možné uplatit i při měsíčním výpočtu čisté mzdy. V roce 2023 se zvyšuje se i daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné). Mění se limit příjmu pro daňový bonus (na 103 800 Kč). Vláda také připravuje velkou daňovou reformu - zvýšení daní a zrušení daňových slev od roku 2024.</span> V daňovém přiznání můžete uplatnit řadu různých slev. Některé z nich je možné uplatit i při měsíčním výpočtu čisté mzdy. V roce 2023 se zvyšuje se i daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné). Mění se limit příjmu pro daňový bonus (na 103 800 Kč). Vláda také připravuje velkou daňovou reformu - zvýšení daní a zrušení daňových slev od roku 2024.

V daňovém přiznání nebo i při výpočtu měsíční čisté mzdy, je možné uplatnit řadu různých daňových slev. Ať už je to ta základní na poplatníka, nebo na dítě, na manželku, na studenta nebo na invalidu a další. Některé slevy je možné uplatnit jenom v ročním daňovém přiznání.

V následující tabulce můžete vidět přehled, všech aktuálních daňových slev v roce 2023. Základní daňové slevy (na poplatníka, na manželku nebo na dítě) se v roce 2023 nemění. Díky zvýšení minimální mzdy (od 1. 1. 2023, je to 17 300 Kč), se mění i daňová sleva za umístění dítěte ve školce.

Daňová reforma 2023 – Zvýšení daní, zrušení daňových slev od roku 2024

Během roku 2023, připravuje vláda velkou daňovou reformu. Ta by měla společně s úsporným balíčkem a důchodovou reformou začít platit již od roku 2024.

Součástí navrhovaných změn je i zvýšení daní (pro firmy, i pro zaměstnance, zvýšení a změny u DPH, zvýšení daně z nemovitosti). Budou se také rušit některé daňové slevy a daňové výjimky.

Z daňových slev pro zaměstnance a další fyzické osoby, by se měla zrušit daňová sleva na manželku a školkovné. Změny by mohly platit už od 1. 1. 2024

Tabulka: Přehled daňových slev v roce 2023

Některé daňové slevy, je možné uplatnit již při výpočtu čisté mzdy v zaměstnání. Jiné daňové slevy, se uplatní až při ročním daňovém přiznání (podává se obvykle nejpozději do 1 dubna, resp. mohou být i další termíny, podle toho, zda se DP, podává elektronicky, nebo třeba prostřednictvím daňového poradce).

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2023
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 17 300 Kč uplatní se ročně
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 44 640 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 55 680 Kč 4 640 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 17300 Kč je maximální hranice této daňové slevy

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2023

V roce 2023, nedochází k žádným velkým změnám (o změnách se bude jednat během roku 2023 – připravuje se větší daňová reforma, která by zřejmě platila od roku 2024). V roce 2023, se mění pouze školkovné:

 • Zvyšuje se „školkovné“ (daňová sleva za umístění dítěte ve školce) v důsledku zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023
Daňová sleva/zvýhodnění 2023 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Umístění dítě ve školce 17 300 Kč

Základní daňová sleva na poplatníka 2023

Základní daňovou slevu na poplatníka, si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci. Tedy jak podnikatelé, tak i zaměstnanci, starobní důchodci, maminky na mateřské nebo rodičovské, apod.

Daňová sleva se uplatňuje vždy v plné výši, i když jste byli zaměstnaní jen část roku.

 • V roce 2021 byla tato daňová sleva 27 840 Kč (tj. 2070 Kč měsíčně)
 • V roce 2022 se daňová sleva zvýšila o 3000 Kč na 30 840 Kč (tj. 2570 Kč měsíčně)
 • V roce 2023 se tato daňová sleva nemění = 30 840 Kč za rok (tj. 2570 Kč měsíčně)

Daňová sleva na manžela nebo manželku 2023

Tuto daňovou slevu je možné uplatnit v případě, že manželka/manžel nebo registrovaný partner nemá žádné příjmy nebo jen nízké (příjmy nesmí překročit 68 000 Kč za rok).

Do příjmů manžela/manželky/registrovaného partnera (do limitu 68 000 Kč za rok) se započítávají příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, starobní nebo invalidní důchod, příjmy z pronájmu, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo podpora v nezaměstnanosti

Do příjmů (do limitu 68 000 Kč), se naopak nezapočítá rodičovský příspěvek nebo další sociální dávky.

Pokud bylo manželství nebo registrované partnerství uzavřeno v průběhu roku, pak je možné uplatnit 1/12 slevy za každý měsíc, kdy manželství/registrované partnerství trvalo.

Pokud je manžel, manželka nebo registrovaný partner, držitelem průkazu ZPT/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

 • Daňová sleva na manžela = 24 840 Kč za rok
 • Daňová sleva na manžela ZPT/P = 49 680 Kč za rok

Daňová sleva pro invaliditu a na ZTP/P 2023

Daňová sleva na invaliditu je poměrně nízká. Na vyšší daňovou slevu je nárok až při ZTP/P. Tuto daňovou slevu je možné kombinovat i s daňovou slevou na poplatníka nebo i dalšími daňovými slevami:

 • Daňová sleva na invaliditu I. a II. stupeň = 2 520 Kč ročně (tj. 210 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na invaliditu III. stupeň = 5 040 Kč ročně (tj. 420 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro ZPT/P = 16 140 Kč ročně (tj. 1345 Kč měsíčně)

Daňová sleva na studenta 2023

Nárok na daňovou slevu na studenta, je až do 26 roků (případně až do 28 roků u doktorského studia). Předpokladem pro tuto daňovou slevu, je studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, přičemž se může jednat o prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia.

Naopak u programů celoživotního vzdělávání, na tuto slevu nárok není.

Pokud je studium zahájeno/přerušeno v průběhu roku (podmínky jsou splněny jen po část roku), pak je možné uplatnit nárok jen 1/12 celkové slevy. A to za měsíce, ve kterém byly podmínky splněny.

 • Sleva na studenta je 4 020 Kč za rok (tj. 335 Kč za měsíc)

Daňová sleva „školkovné“ 2023

Daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné), může být uplatněna jen v ročním daňovém přiznání. A jen do výše skutečně zaplacených nákladů – tj. uvedená výše slevy je maximální, záleží na skutečných nákladech (potvrzení vystavuje školka):

 • Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce v roce 2022 = 16 200 Kč
 • Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce v roce 2023 = 17 300 Kč

Maximální výše daňové slevy odpovídá minimální mzdě v daném roce. Tj. v roce 2023 se jedná o 17 300 Kč (minimální mzda se zvýšila od 1. 1. 2023).

Daňové zvýhodnění na dítě 2023

Daňovou slevu na dítě si může uplatnit jen jeden rodič (nemohou oba současně). Výše daňové slevy se odvíjí od počtu dětí. Pokud má dítě ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

Pokud díky uplatnění daňové slevy vznikne „záporná daň“, pak může být nárok na daňový bonus – stát tuto částku vyplatí.

Nárok na daňový bonus ale vzniká, jen při určitém minimální výši přijmu:

 • V roce 2022 je nárok na daňový bonus na dítě při příjmu nad 97 200 Kč
 • V roce 2023 je nárok na daňový bonus na dítě při příjmu nad 103 800 Kč

V roce 2023 také již neplatí omezení maximální výše vyplaceného daňového bonusu. Dříve bylo možné formou daňového bonusu získat maximálně 68 000 Kč, v roce 2023 toto omezení neplatí.

Zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě

Od poloviny roku 2021, došlo ke zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě. Daňová sleva na první dítě, se neměnila. V roce 2023 se daňové zvýhodnění na dítě nemění a zůstává stejné jako v minulém roce.

V případě, že je dítě ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná. Pro rok 2023, jsou na děti tyto daňové slevy:

Daňová sleva na dítě 2023 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
První dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Třetí dítě (a další) 27 840 Kč 2 320 Kč

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Ověřená půjčka před výplatou na účet. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez registru a doložení příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Daňové přiznání 2023: Daňové slevy a zvýhodnění – změny, zvýšení

Diskuse: 1
 • Custom avatar Veronika

  Dobrý den,máme 2 děti a jedno uplatňuje manžel a jedno já. V daňovém přiznání budeme tedy každý uplatňovat slevu ve výši 15 204,- ? Děkuji za odpověď

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: V aktuálním návrhu na změny u předčasných důchodů a změny valorizací (...
 • David Foltyn: Dobrý den, v navrhované důchodové reformě bude povinna odpracovana doba, povinn...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Na základě dostupných informací mohu říci pouze to, že aktuálně se mluví po...
 • habova.byty@seznam.cz: Dobrý den, mám dotaz, jsem ročník 1966, OSVČ, chtěla bych využít předduchod....
 • Luboš: Na účtu mám zobrazen příjem dávky PNB za měsíce 02 a 03/2023, dne 11.4.2023. ...