Důchodová reforma 2024: Nižší důchody, delší odpracovaná doba, pozdější odchod a další změny

<span>Nová důchodová reforma, zahrnuje například nové podmínky pro výpočet důchodů (nižší důchody, nižší valorizace důchodů). Zvýší se věk odchodu do důchodu nebo minimální odpracovaná doba. Vyšší sociální pojištění budou platit OSVČ nebo lidé s dohodou DPP a DPČ.</span> Nová důchodová reforma, zahrnuje například nové podmínky pro výpočet důchodů (nižší důchody, nižší valorizace důchodů). Zvýší se věk odchodu do důchodu nebo minimální odpracovaná doba. Vyšší sociální pojištění budou platit OSVČ nebo lidé s dohodou DPP a DPČ.

Vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí, představili podrobné parametry zvažované důchodové reformy (podrobnější informace je možné najít zde).

Změn je poměrně hodně, většina z nich ale ve výsledku znamená, že důchody budou nižší, budou se méně valorizovat, bude nutné pracovat delší dobu, a nárok důchod bude později.

Pozitivních změn, které by mohly potěšit současné/budoucí důchodce je jenom minimum.

V následujícím textu najdete souhrn těch hlavních změn, které přináší navrhovaná důchodová reforma. V tuto chvíli, se jedná ale pouze o návrh vlády. O důchodové reformě, se dále bude jednat a hlasovat v Parlamentu a Senátu.

Většina navrhovaných změn, by také měla začít platit až postupně – některé změny v roce 2024, některé až v roce 2025 (jiné postupně až od roku 2026 – 2035).

Důchodová reforma 2024: Nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů

O změnách ve výpočtu valorizace důchodů, se dlouze diskutovalo již na začátku roku 2023. Pro letošní rok, byla schválena změna zákona. Ta se týká aktuální červnové mimořádné valorizace (která bude o něco málo nižší, než jak by to vycházelo podle původních podmínek).

Navrhovaná důchodová reforma, zahrnuje nové podmínky pro valorizace důchodů. Od roku 2025, by se důchody měly zvyšovat podstatně pomaleji, než jak je tomu nyní.

Valorizace důchodů, by nově probíhala jenom jednou za rok. Byla by jen jedna (řádná) valorizace v lednu daného roku:

 • Důchody by se zvyšovaly o inflaci (v plném rozsahu, to se nemění, zůstane stejné jako nyní)
 • Důchody by se zvyšovaly o jednu třetinu růstu reálných výplat (nyní je to o jednu polovinu)
 • Pokud bude vysoká inflace, bude po zbytek roku nárok na mimořádný příplatek (cca 300 Kč, nebudou už ale žádné mimořádné valorizace během roku)

Vláda argumentuje tím, že nové podmínky pro výpočet valorizace, nebudou „způsobovat rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory“ – ve výsledku to ale znamená, že v budoucnu budou mít všichni důchody nižší (jen ti s nízkým důchodem, ho budou mít nižší méně).

Aktuálně se průměrný důchod v ČR blíží hranici 50% průměrné mzdy v ČR. V budoucnu se to ale zvrátí, a průměrný důchod bude oproti průměrné mzdě nižší. Postupně se to sníží někam ke 40% průměrné mzdy (a možná časem i méně).

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Důchodová reforma 2024: Pozdější odchod do důchodu

Další změnou, se kterou počítá připravovaná důchodová reforma, je pozdější odchod do důchodu. Aktuálně se odchází do důchodu v 65 letech. V budoucnu to může být i podstatně později (klidně i v 70 letech nebo i později).

Změna věku pro odchod do důchodu, by se měla týkat lidí, narozených po roce 1965. Podle nových podmínek, by pro odchod do důchodu nebyla stanovena pevná hranice.

Vláda by chtěla prosadit, aby se věk odchodu do důchodu měnil v závislosti na průměrném věku dožití. Cílem je to, aby bylo zachováno, že průměrná doba vyplácení starobního důchodu je 21,5 roku.

Pokud se bude v budoucnu zvyšovat průměrný věk (doba dožití), tak by se adekvátně posouval i věk odchodu do důchodu.

Vzhledem k tomu, že průměrná doba dožití se dlouhodobě zvyšuje (s výjimkou dvou let epidemie COVID), tak se dá očekávat, že podle nových podmínek se v budoucnu bude odcházet do důchodu třeba i v 68 nebo v 70 letech.

Důchodová reforma 2024: Delší odpracovaná doba pro nárok na důchodu

Další změnou má být zvýšení „minimální odpracované“ doby, pro nárok na důchod.

Aktuálně platí, že pro nárok na starobní důchod je nutné mít „odpracováno“ minimálně 30 roků, resp. minimálně 35 roků (se započítáním náhradní doby důchodového pojištění). V budoucnu, by mělo být nutné „odpracovat“ minimálně 40 roků.

Pro nárok na důchod, totiž nestačí, že máte „správný“ věk (nyní je to 65 roků, v budoucnu to bude více). Pro nárok na důchod, je nutné splnit i podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění („odpracovaná doba“ + náhradní doba, jako je například mateřská/rodičovská, nemocenská, nezaměstnanost, invalidita, apod.).

Důchodová reforma 2024: Snížení důchodů – nové podmínky pro výpočet penzí

Budoucí důchody by měly být nižší. Během roků 2026 – 2035 by mělo docházet k postupnému snižování nově vypočítaných důchodů.

Nové důchody by měly být nižší o cca 150 – 200 Kč (než jak by to vycházelo podle aktuálních podmínek).

Od roku 2026, by mělo docházet k postupnému snižování zápočtu příjmů do první redukční hranice. Nyní se do první redukční hranice započítá 100%, nově by to mělo být postupně o několik procent méně.

Důchodová reforma 2024: Zvýší se minimální důchod

Důchodová reforma by měla současně zahrnovat zvýšení minimálního důchodu. Ten by měl být na úrovni minimálně 20% průměrné mzdy (nyní je to pouze cca 12%).

Podle aktuálních podmínek, by minimální důchod vycházel na cca 4 810 Kč. Podle nových podmínek (které navrhuje důchodová reforma), by se mohl minimální důchod zvýšit na cca 8080 Kč.

Důchodová reforma 2024: Zvýšení sociálního pojištění pro OSVČ

Součástí navrhované důchodové reformy, je i výrazné zvýšení plateb na sociální (důchodové) pojištění pro OSVČ.

Asi 60% všech podnikatelů (OSVČ), nyní platí jen minimální platbu (v roce 2023 je to 2944 Kč). A následně pak mají jen velmi nízký důchod (nebo i nemocenskou či mateřskou). To by se mělo změnit.

Pokud bude nová důchodová reforma schválena, pak se minimální platba na sociální pojištění pro OSVČ, postupně zvýší:

 • Nyní se minimální sociální pojištění vypočítá z 25% průměrné mzdy
 • V budoucnu bude minimální sociální pojištění vypočítáno z 40% průměrné mzdy
 • Minimální sociální by se tak zvýšilo z aktuálních cca 3 tisíc korun na cca 5,5 tisíc korun
 • Zvýšení má být postupné – bude probíhat po 3 roky, aby se nejednalo o skokový nárůst

Důchodová reforma 2024: Sociální pojištění se bude platit i u dohody DPP a DPČ

Aktuálně to mají dohody DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti) nastaveno tak, že sociální (a zdravotní) pojištění se platí jen v případě, že příjem u jednoho zaměstnavatele přesahuje určitou hranici:

 • U dohody DPP se pojištění platí při příjmu nad 10 000 Kč
 • U dohody DPČ se pojištění platí při příjmu od 4 000 Kč

Mnoho lidí, tak má sjednáno i několik dohod, které jsou ale nižší než aktuální limity (například 3x dohoda DPP s příjmem 9000 Kč) a sociální pojištění vůbec neplatí (u zdravotního je to jiné, tam je v některých případech nutné platit alespoň minimální zdravotní pojištění – v roce 2023 je to 2336 Kč měsíčně).

Podle nových podmínek, by se ale všechny dohody evidovaly (evidenci by měla vést ČSSZ) a budou se sčítat. Pokud by měl někdo například dvě dohody DPP s příjmem 6 000 Kč (dohromady 12 tisíc korun), pak by už vznikala povinnost odvést sociální pojištění.

Důchodová reforma 2024: Změna podmínek pro vdovské a vdovecké důchody

Důchodová reforma by měla přinést i mírné zlepšení podmínek pro vdovy a vdovce. Na vdovské a vdovecké důchody, by nově mohlo mít nárok o něco více lidí.

Podle aktuálních podmínek je nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, při splnění určitých podmínek (vdova/vdovec pečuje o dítě, je v důchodovém věku, apod.).

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, pak nárok na důchod zanikne (resp. nárok na důchod je „automaticky“ 1 rok, delší dobu už jen při splnění podmínek).

Aktuálně je možné obnovení vdovského nebo vdoveckého důchodu, po dobu 2 roků od zániku nároku na tuto pozůstalostní dávku. Nově by mělo být možné obnovení až po dobu 5 roků.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Nebankovní půjčky bez registru pro každého. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Peníze ihned i o víkendu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Důchodová reforma 2024: Nižší důchody, delší odpracovaná doba, pozdější odchod a další změny

Diskuse: 2
 • Custom avatar habova.byty@seznam.cz

  Dobrý den, mám dotaz, jsem ročník 1966, OSVČ, chtěla bych využít předduchod. S tím,
  že v době pobírání bych i nadále provozovala svoji malou živnost. Nově se bude krátit z nynějších
  5 let na 3 roky pro odchod do předčasného důchodu.
  Dotaz : bude v rámci důch. reformy možno pobírat předduchod 5 let před dosažením řádného
  důchod. věku, tak jak bylo doposud, nebo se také mění ?
  Děkuji za zprávu, Habová

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Na základě dostupných informací mohu říci pouze to, že aktuálně se mluví pouze o omezení předčasných důchodů. Předdůchod je něco jiného, řídí se zákonem o doplňkovém penzijním spoření. O tom, že by se v rámci důchodové reformy mělo něco měnit i v této oblasti nic nevím.

   Budu-li ale vycházet z logiky, že cílem důchodové reformy, je především ušetřit peníze, které platí stát, pak oblast předdůchodů stojí trochu bokem. Můj osobní názor je ten, že toto by mělo zůstat stejné. Je zde ale pořád určitá míra nejistoty = ke všemu, co by měla zahrnovat důchodová reforma, ještě ani nejsou dostupné všechny příslušné legislativní návrhy na změny zákonů, a také ještě není nic definitivně schváleno (něco je schváleno na úrovni vlády, nic není projednáno v Parlamentu a Senátu, tj. stále je možnost změn, pozměňovacích návrhů, atd.).

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Aleš Jan: Převod půjčky do 10 minut po schválení Potřebujete nutně peníze na realizaci ...
 • Josef: Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti. Mohu si nějakým způsobem přivyd...
 • Alicja Skowroska: Nabídka půjčky @2% sazba!!! Naše společnost je právní organizací, která b...
 • Vaše jméno: aa...
 • L.pechar@seznam.cz: Dobrý den, uvádíte, že za každých 20 odpracovaných hodin je nárok na 1,54 ...