Kalkulačka: Výpočet podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024

<span>Od začátku roku 2024, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ. Od 1. 1. 2024, může být podpora v nezaměstnanosti až 24 608 Kč měsíčně. V roce 2024, se díky zvýšení minimálního vyměřovacího základu, zvyšuje i teoretická minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ.</span> Od začátku roku 2024, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ. Od 1. 1. 2024, může být podpora v nezaměstnanosti až 24 608 Kč měsíčně. V roce 2024, se díky zvýšení minimálního vyměřovacího základu, zvyšuje i teoretická minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ.

Na podporu v nezaměstnanosti, mohou mít nárok i podnikatelé (živnostníci, OSVČ), při přerušení nebo ukončení podnikání. Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, jsou pro OSVČ stejné, jako pro zaměstnance. Rozdíl je v tom, z čeho se podpora vypočítá.

Od 1. 1. 2024, se zvyšuje limit, pro maximální podporu v nezaměstnanosti. Pokud podnikáte jako OSVČ, a plánujete přerušení nebo ukončení podnikání, tak si v naší kalkulačce můžete vypočítat, na jakou podporu v nezaměstnanosti můžete mít nárok, kolik dostanete od Úřadu práce.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti (přerušení / ukončení podnikání OSVČ) v roce 2024

U zaměstnanců se výpočet podpory v nezaměstnanosti, provádí na základě průměrné mzdy za poslední 3 měsíce ve skončeném zaměstnání (průměrný čistý výdělek za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí).

U OSVČ se výpočet podpory v nezaměstnanost provádí jinak – vychází se z vyměřovacího základu. Pro zjednodušení se tedy dá podpora v nezaměstnanost spočítat i na základě toho, kolik platíte sociální pojištění (sociální pojištění je 29,2% z vyměřovacího základu).

Doba, po kterou je pak vyplácena podpora v nezaměstnanosti, závisí na tom, kolik je vám roků.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti po ukončení/přerušení podnikání?

Podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, jsou pro OSVČ (živnostníky) podobné, jako pro zaměstnance.

Základní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je účast na důchodovém pojištění, alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.

Účast na důchodovém pojištění, vzniká zaměstnancům v zaměstnání (od začátku do konce pracovního poměru). OSVČ je účastníkem důchodového pojištění, po dobu podnikání (od zahájení podnikání, do ukončení nebo přerušení).

Zmíněných 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění, nemusí být splněno jenom díky podnikání. Započítává se vše, během posledních 2 roků. Tedy i případné předchozí zaměstnání, pokud spadá do posledních 2 roků a nepřekrývá se s dobou podnikání.

Jako „odpracovaná doba“ (účast na důchodovém pojištění) se může započítat i náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění), což může být například rodičovská dovolená (obecně péče o dítě až do 4 roků), dlouhodobá pracovní neschopnost (i po skončení zaměstnání nebo podnikání, pokud je nárok na nemocenskou), výkon dobrovolnické činnosti, a jiné.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024?

Základní výpočet podpory v nezaměstnanosti je pro všechny stejný. Jak pro zaměstnance, tak i pro OSVČ platí, že jejich podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od jejich příjmu (u zaměstnanců je to průměrný výdělek, u OSVČ vyměřovací základ):

 • První dva měsíce je podpora ve výši 65%
 • Druhé dva měsíce je podpora ve výši 50%
 • Zbytek doby (*) je podpora ve výši 45%

(*) Celkové délka podpory v nezaměstnanosti, závisí na věku. Do 50 roků je nárok na 5 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Od 50 roků do 55 roků je nárok na 8 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Od 55 roků je nárok na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti.

Z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti u OSVČ

Pokud zaměstnanec ukončí zaměstnání, tak mu zaměstnavatel vystaví příslušné potvrzení o výši průměrného výdělku. Zjednodušeně je tedy možné říci, že u zaměstnanců se podpora v nezaměstnanosti počítá z čisté výplaty (mzdy).

U OSVČ je výpočet podpory v nezaměstnanosti prováděn odlišně. Základem pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je u OSVČ jejich vyměřovací základ.

Od vyměřovacího základu, se odvíjí i to, kolik si OSVČ platí na sociální pojištění (29,2% z vyměřovacího základu, nebo na zdravotní pojištění (13,5% z vyměřovacího základu).

Roční vyměřovací základ OSVČ, je jedna polovina (50%) ze zisku. Podpora se pak počítá na základě měsíčního vyměřovacího základu, což je 1/12 z roční částky.

Příklad výpočtu podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ od 1. 1. 2024

Pan Novák podniká jako OSVČ a v posledním daňovém přiznání měl celkové příjmy (obrat z podnikání) ve výši 800 tisíc. Pan Novák v daňovém přiznání uplatňuje náklady paušálem ve výši 60%:

 • Roční obrat z podnikání = 800 000 Kč
 • Náklady (60%) = 480 000 Kč
 • Zisk z podnikání = 320 000 Kč
 • Roční vyměřovací základ (55%) = 176 000 Kč
 • Měsíční vyměřovací základ (1/12) = 14 666 Kč

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, se u tohoto OSVČ, bude provádět z částky 14 666 Kč. Výše podpory v nezaměstnanosti pak bude stejná, jako u zaměstnance s průměrnou čistou mzdou (s průměrným výdělkem) ve výši 14 666 Kč:

 • První dva měsíce (65%) = 9 533 Kč
 • Druhé dva měsíce (50%) = 7 333 Kč
 • Zbytek doby (45%) = 6 600 Kč

I přes relativně vysoký obrat 800 tisíc za rok (tj. cca 65 000 Kč měsíčně), je následná podpora v nezaměstnanosti jen poměrně nízká. A to především z toho důvodu, že zisk z podnikání je nízký (a jsou tedy placeny jen nízké odvody na sociální/zdravotní pojištění a jen minimální daně).

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024?

I když se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí z vyměřovacího základu, neznamená to, že by podpora mohla být libovolně vysoká.

Pokud byste měli vysoké příjmy z podnikání (vysoký vyměřovací základ – maximální vyměřovací základ pro rok 2024 je 2 110 416 Kč), tak se při výpočtu podpory narazí na „strop“ – maximální výši.

V roce 2024 je sice nárok na podstatně vyšší podporu v nezaměstnanosti, než v předchozích letech. Stále je to ale relativně „málo“ peněz.

Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024 = 24 608 Kč (*)
 • Maximální podpora při rekvalifikaci od 1. 1. 2024 = 27 578 Kč

(*) Takto vysoká podpora v nezaměstnanosti, by pro OSVČ znamenala, mít měsíční vyměřovací základ alespoň cca 38 tisíc korun Kč. Tj. roční zisk z podnikání ve výši cca 850 tisíc korun. Při 60% výdajovém paušálu, to odpovídá obratu cca 2,1 milióny korun.

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024?

Žádná minimální podpora v nezaměstnanosti, není pro OSVČ (ani pro zaměstnance) přímo stanovena. Vychází se vždy z konkrétního výpočtu – tj. u OSVČ z toho, jaký mají vyměřovací základ.

Pro OSVČ, ale minimální podpora v nezaměstnanosti nepřímo vyplývá z toho, že podnikatelé mají stanoven minimální vyměřovací základ.

Jako OSVČ musíte platit alespoň minimální sociální pojištění (v roce 2024 je to 3852 Kč), které odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu (v roce 2024 je to 158 292 Kč za rok, tj. 13 191 Kč měsíčně).

Minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024, tak odpovídá výpočtu podpory u zaměstnance, s průměrnou čistou mzdou 13 191 Kč:

 • První dva měsíce = 8 574 Kč
 • Druhé dva měsíce = 6 596 Kč
 • Zbytek doby = 5 936 Kč

Má nárok na podporu i OSVČ vedlejší, po ukončení či přerušení podnikání?

Pokud máte podnikání, jako vedlejší činnost (během rodičovské, při zaměstnání, při důchodu, během studia, apod.), pak vám při ukončení nebo přerušení podnikání nárok na podporu nevzniká. Tím, že jste ukončili nebo přerušili pouze vedlejší činnost, tak je zde stále ta vaše hlavní činnost.

Platí to ale i obráceně. Pokud byste během podnikání jako OSVČ vedlejší, ukončili hlavní činnost (například zaměstnání), tak také není nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po ukončení zaměstnání, by se vaše podnikání jako OSVČ, stalo automaticky vaší hlavní činností, a na podporu by opět nebyl nárok.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 50000 Kč ihned na účet. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – SMS půjčka 12000 Kč. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Aleš Jan: Převod půjčky do 10 minut po schválení Potřebujete nutně peníze na realizaci ...
 • Josef: Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti. Mohu si nějakým způsobem přivyd...
 • Alicja Skowroska: Nabídka půjčky @2% sazba!!! Naše společnost je právní organizací, která b...
 • Vaše jméno: aa...
 • L.pechar@seznam.cz: Dobrý den, uvádíte, že za každých 20 odpracovaných hodin je nárok na 1,54 ...