Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – sociální, zdravotní a nemocenské pojištění, paušální daň

<span>Od ledna se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální pojištění (3852 Kč v roce 2024) i na zdravotní pojištění (2968 Kč v roce 2024). Zvýší se i paušální daň, nebo minimální zdravotní pojištění pro OBZP. Více budou platit i OSVČ vedlejší.</span> Od ledna se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální pojištění (3852 Kč v roce 2024) i na zdravotní pojištění (2968 Kč v roce 2024). Zvýší se i paušální daň, nebo minimální zdravotní pojištění pro OBZP. Více budou platit i OSVČ vedlejší.

Od 1. ledna 2024 se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění (zvýší se i dobrovolné nemocenské pojištění). Bude se zvyšovat i paušální daň (ve všech 3 pásmech).

V roce 2024, budou podnikatelé platit podstatně více, než jak tomu bylo doposud. Minimální zálohy pro OSVČ hlavní, se zvýší o 1154 Kč. Více budou platit i ti, kdo mají podnikaní jen jako vedlejší činnost.

Vyšší odvody, se ale v roce 2024, nebudou týkat nejenom minimálních záloh. Kvůli vládnímu úspornému balíčku, budou na sociální (důchodové) pojištění odvádět více všichni podnikatelé (u sociálního pojištění se ale změna u většiny OSVČ, projeví až po podání přehledu o příjmech).

Co se dozvíte v tomto článku:

Hlavní změny v roce 2024 (zvýšení minimální zálohy)

Od začátku roku 2024 čeká nejenom podnikatele velmi mnoho změn. Důvodem je vládní úsporný balíček, který mění více než 50 různých zákonů.

Změny se budou týkat i sociálního pojištění – budou se zvyšovat jak minimální zálohy, tak i vyměřovací základ (více budou platit všichni OSVČ). Zvyšuje se i zdravotní pojištění a paušální daň.

Změny u sociálního pojištění 2024

 • Pro rok 2024 je průměrná mzda stanovena na 43 967 Kč
 • Minimální záloha pro OSVČ hlavní bude nově 29,2% z 30% průměrné mzdy (doposud to bylo z 25%)
 • Minimální záloha pro OSVČ vedlejší bude nově 29,2% z 11% průměrné mzdy (doposud to bylo z 10%)
 • Pro začínající OSVČ, kteří zahájí podnikání v roce 2024, se ale minimální záloha i nadále vypočítá z 25% průměrné mzdy
 • Sociální pojištění, bude nově 29,2% z 55% zisku z podnikání (doposud to bylo z 50%)
 • Zvýšená minimální záloha na sociální pojištění, se bude platit už od ledna 2024

Zvýšení minimálních záloh pro OSVČ 2024

 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní se zvýší na 3852 Kč
 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní při zahájení podnikání v roce 2024 bude 3210 Kč
 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší se zvýší na 1413 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění se zvýší na 2968 Kč

Sociální pojištění pro OSVČ 2024 – zvýšení o 908 Kč

Sociální pojištění, čeká v roce 2024 nejvíce změn. Jednak je zde „běžné“ zvýšení průměrné mzdy, ze které se vypočítají minimální zálohy. A současně je zde i změna podmínek – vláda v rámci úsporného balíčku, mění podmínky pro výpočet minimální zálohy, i toho co platí ostatní OSVČ. Bude se měnit i termín, od kdy se platí zvýšená minimální částka.

Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní 2024

 • Minimální záloha bude od ledna 2024 zvýšena na 3852 Kč
 • Jedná se o zvýšení o 908 Kč

Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší 2024

 • Minimální záloha bude od ledna 2024 zvýšena na 1413 Kč
 • Jedná se o zvýšení o 235 Kč

Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní při zahájení podnikání v roce 2024

 • Minimální záloha bude od ledna 2024 zvýšena na 3210Kč

Tabulka: Kolik bude minimální sociální pojištění pro OSVČ od 1. 1. 2024

Sociální pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč +174 864 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 120 972 Kč 158 292 Kč +37 320 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) – zahájení 131 901 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 48 396 Kč 58 044 Kč +9 648 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 10 081 Kč 13 191 Kč +3 110 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ – zahájení 10 992 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 4 033 Kč 4 837 Kč +804 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální měsíční záloha HČ – zahájení 3 210 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 520 Kč +8 744 Kč

Kdy je nutné začít platit zvýšenou zálohu na sociální pojištění?

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální pojištění (pro OSVČ hlavní i vedlejší).

Tato změna se projeví jen u všech podnikatelů, co v roce 2023 platili jenom 2944 Kč (minimální částku). Od ledna 2024, se totiž mění i podmínky pro placení záloh. Nebude se už (jako dříve) čekat na podání přehledu o příjmech. Ale stejně jako u zdravotního pojištění, bude nutné zvýšenou částku platit už za leden 2024  (sociální pojištění za leden je splatné do 31. 1.).

Zdravotní pojištění pro OSVČ 2024 – zvýšení o 246 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění se vypočítá jako 13,5% z 50% aktuální průměrné mzdy. Průměrná mzda je pro rok 2024 stanovena na 43 967 Kč. Od 1. 1. 2024 tedy bude minimální zdravotní pojištění pro OSVČ vycházet na 2968 Kč.

Povinnost, platit minimální odvody na zdravotní pojištění, se týká jenom OSVČ hlavních. Platí se buď minimální záloha, nebo 13,5% z jedné poloviny ze zisku z podnikání v předchozím roce.

Ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost, zpravidla v prvním roce neplatí zdravotní vůbec. A následně platí jenom 13,5% ze příjmů (z vyměřovacího základu, což je jedna polovina zisku).

Jinak za OSVČ vedlejší platí zdravotní pojištění stát (za důchodce, za studenty, za osoby na mateřské/rodičovské, apod.) nebo zaměstnavatel (ti kdo mají podnikání, jako vedlejší příjem k HPP).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2024

 • Minimální záloha bude od ledna 2024 zvýšena na 2968 Kč
 • Jedná se o zvýšení o 246 Kč
 • Zvýšené zálohy se platí hned od začátku roku 2024

Tabulka: Kolik bude minimální zdravotní pojištění pro OSVČ od 1. 1. 2024

Zdravotní pojištění OSVČ 2 023 Kč 2 024 Kč Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

(*) OSVČ vedlejší zpravidla nemusí platit minimální zálohy na sociální pojištění (platí jen podle zisku z podnikání, jinak za ně platí pojištění stát nebo zaměstnavatel)

Od kdy je nutné začít platit zvýšenou zálohu na zdravotní pojištění?

Od ledna 2024 se bude zvyšovat minimální zdravotní pojištění pro OSVČ. Tato změna se projeví hned od začátku roku.

Ti, kdo platí minimální odvody, budou muset zaplatit zvýšenou zálohu do 8. února 2024 (kdy je splatné pojištění za leden 2024).

Nemocenské pojištění pro OSVČ 2024 – zvýšení o 46 Kč

Placení nemocenského pojištění, je pro podnikatele dobrovolné. Pokud OSVČ nechce, pak si nemocenské pojištění platit nemusí.

V takovém případě, ale nemá nárok na placenou neschopenku (OSVČ mohou mít nárok na nemocenské dávky až od 15 dne neschopenky, pokud si platí nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce). Nemůže mít nárok ani na peněžitou pomoc v mateřství (mateřská při narození dítěte). Nebo na otcovskou, ošetřovné, a další nemocenské dávky.

Minimální nemocenské pojištění je stanoveno jako 2,7% z částky 8000 Kč (minimální vyměřovací základ):

 • Minimální nemocenské pojištění 2024 = 216 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění se v roce 2024 nemění. Od ledna 2024 se ale zvyšuje sazba nemocenského pojištění, z dřívějších 2,1% na 2,7%. Kvůli tomu se adekvátně zvýší i minimální platba na dobrovolné nemocenské pojištění.

Při platbě minimálního nemocenského pojištění, jsou ale výsledné nemocenské dávky nebo mateřská, jen minimální. V závislosti na příjmech z podnikání (na vyměřovacím základu), je případně možné platit i vyšší nemocenské pojištění.

Paušální daň pro OSVČ 2024 – zvýšení pro všechna pásma (I., II. a III. pásmo)

Podnikatelé (OSVČ, živnostníci) mají již několik roků možnost rozhodnout se pro tzv. „paušální daň“.

V praxi to znamená pouze jednu měsíční platbu státu, která zahrnuje daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Není už potřeba podávat daňové přiznání nebo přehledy o příjmech.

Aktuálně jsou pro paušální daň stanovena 3 pásma – odvíjí se od druhu podnikatelské činnosti, od ročního obratu, a od dalších faktorů.

Pro jednotlivá pásma, jsou stanoveny povinné měsíční platby. Podle dostupných informací, se v roce 2024 bude paušální daň zvyšovat u všech 3 pásem. Zvýšení by mělo vyplývat z růstu vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

V následující tabulce se můžete podívat, kolik bude paušální daň od 1. 1. 2024. Uvedené zvýšení je minimální – vláda se ještě může rozhodnout pro nějakou změnu, a pak by se paušální daň mohla zvýšit ještě více.

Tabulka: Kolik bude paušální daň pro OSVČ od 1. 1. 2024

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Paušální daň 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč

Zdravotní pojištění pro OBZP 2024 – zvýšení od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat i minimální zdravotní pojištění, které si musí platit osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). To se týká těch, za koho neplatí zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel.

Od 1. 1. 2024, se minimální mzda zvýší o 1600 Kč na 18 900 Kč. Minimální zdravotní pojištění je stanoveno na 13,5% z minimální mzdy. Od 1. 1. 2024 se tedy zvýší i minimální zdravotní pojištění:

 • Minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2024 = 2 552 Kč
 • Zvýšení o 216 Kč

Placení minimálního zdravotního pojištění se týká všech, za koho neplatí pojištění stát (za studenty, za důchodce, za nezaměstnané, za osoby na mateřské, rodičovské, nemocenské, apod.) nebo za koho neplatí pojištění zaměstnavatel (nebo pokud si ho neplatí sami jako OSVČ).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Krátkodobá půjčka 16 000 Kč bez poplatků a bez navýšení – první je zdarma. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 150000 Kč bez ručení nemovitostí a bez poplatků předem. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – sociální, zdravotní a nemocenské pojištění, paušální daň

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...