Minimální sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

<span>Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální sociální pojištění (pro OSVČ hlavní i vedlejší). Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (pro OSVČ hlavní nebo i pro OBZP). OSVČ hlavní si na minimálních zálohách sociálního a zdravotního, v roce 2022 připlatí skoro 500 Kč. </span> Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální sociální pojištění (pro OSVČ hlavní i vedlejší). Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (pro OSVČ hlavní nebo i pro OBZP). OSVČ hlavní si na minimálních zálohách sociálního a zdravotního, v roce 2022 připlatí skoro 500 Kč.

V roce 2022, se opět zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší (nemění se pouze nemocenské pojištění). Zvýšení minimálního pojištění OSVČ, je v roce 2022 výrazně vyšší než v předchozím roce. Minimální zálohy se zvýší téměř o 500 Kč (v roce 2021 se minimální zálohy zvyšovaly jen o 85 Kč).

Minimální odvody pro OSVČ se v roce 2024 zvýší o 1154 Kč

Od 1. Ledna 2024, dochází ke zvýšení minimálních záloh pro OSVČ. Více budou platit OSVČ hlavní i vedlejší. Zvýší se i paušální daň.

Minimální zálohy 2024:

 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní se zvýší na 3852 Kč
 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší se zvýší na 1413 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění se zvýší na 2968 Kč

Podrobné informace pro rok 2024 najdete zde:

Zvýšení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ od 1. 1. 2022

Minimální zálohy pro OSVČ (hlavní i vedlejší), se zvyšují v podstatě každý rok. V roce 2022, ale toto pravidelné zvýšení, OSVČ obzvláště pocítí. Minimální zdravotní a sociální pojištění, se celkem zvýší o 487 Kč (pro OSVČ hlavní).

Od 1. 1. 2022 se zvýší i minimální zdravotní pojištění pro nepodnikatele (osoby bez zdanitelných příjmů). To se zvyšuje díky růstu minimální mzdy, a v roce 2022 bude o 135 Kč vyšší.

Zvýšení minimálních plateb (sociální, zdravotní a nemocenské) od 1. 1. 2021

2021 2022 Zvýšení
Minimální sociální pojištění OSVČ hlavní 2 588 Kč 2 841 Kč +253 Kč
Minimální sociální pojištění OSVČ vedlejší 1 036 Kč 1 137 Kč +101 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 393 Kč 2 627 Kč +234 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 052 Kč 2 187 Kč +135 Kč
Nemocenské pojištění OSVČ (hlavní i vedlejší) 147 Kč 147 Kč 0 Kč

Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2022

Minimální záloha na sociální pojištění, se v roce 2022 zvyšuje o 253 Kč (pro OSVČ hlavní), na 2 841 Kč. K tomu výraznému zvýšení dochází díky zvýšení průměrné mzdy, od které se pak odvíjí minimální vyměřovací základ.

 • Minimální vyměřovací základ pro OSVČ hlavní, je v roce 2022 ve výši 116 736 Kč (za rok, tj. 9 728 Kč měsíčně)
 • Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vedlejší, je v roce 2022 ve výši 46 704 Kč (za rok, tj. 3 892 Kč měsíčně.

Sociální pojištění pro OSVČ, je ve výši 29,2%. Z výše uvedených vyměřovacích základů, tedy pro rok 2022, vyplývají tyto minimální zálohy na sociální pojištění:

 • Minimální záloha sociální pojištění OSVČ hlavní v roce 2022 = 2 841 Kč (zvýšení o 253 Kč)
 • Minimální záloha sociální pojištění OSVČ vedlejší v roce 2022 = 1 137 Kč (zvýšení o 101 Kč)

Placení sociálního pojištění, je pro OSVČ povinné. Minimální sociální pojištění se platí v prvním roce podnikání (neplatí pro OSVČ vedlejší), nebo následně v případě, že OSVČ nemá příliš vysoký zisk z podnikání.

Při vyšším zisku, jsou pak zálohy na sociální pojištění vyšší, než výše uvedené minimum (výše záloh se odvíjí od zisku z podnikání, v naposledy podaném přehledu o příjmech).

Minimální sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního), musí platit i ti, kdo mají podnikání jako OSVČ, jen jako vedlejší příjem (například ke studiu, k důchodu, během rodičovské, při zaměstnání apod.). Pouze ale v některých případech (viz dále).

Tabulka: Sociální pojištění pro živnostníky (OSVČ) v roce 2022

V následující tabulce, najdete přehled všech podstatných údajů pro rok 2022, které se vztahují k sociálnímu pojištění:

Rok 2021 2022
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 701 168 Kč 1 867 728 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 106 332 Kč 116 736 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 42 540 Kč 46 704 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 861 Kč 9 728 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 545 Kč 3 892 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 588 Kč 2 841 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 036 Kč 1 137 Kč
Rozhodná částka pro VČ 85 059 Kč 93 387 Kč

Kdo musí platit zálohy na sociální pojištění?

Placení záloh na sociální pojištění, je povinné pro OSVČ hlavní. Ti musí každý měsíc zaplatit alespoň minimální zálohu, bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají nějaké příjmy z podnikání.

OSVČ vedlejší, sice také mají stanovenu minimální platbu pro sociální pojištění, ale nemusí ji platit vždy. OSVČ vedlejší nemusí například platit sociální v prvním roce podnikání. V dalším roce podnikání, pak záleží na výši příjmu.

Pro OSVČ vedlejší je stanovena tzv. „rozhodná částka“. Pokud jsou příjmy z podnikání nižší, než tato rozhodná částka, pak není nutné platit minimální zálohy. Vychází se přitom z příjmů za předchozí rok (tj. v roce 2022 to bude z příjmů za rok 2021).

Pokud měl tedy OSVČ vedlejší v roce 2021 příjem nižší, než 93 387 Kč, pak nemá povinnost platit minimální zálohu sociálního pojištění.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Minimální zdravotní pojištění, se týká jen těch, kdo mají podnikání jako hlavní činnost. Těm se minimální záloha pro zdravotní pojišťovnu, zvýší o 234 Kč. Od 1. 1. 2022 tedy bude minimální měsíční platba zdravotního ve výši 2 627 Kč.

OSVČ vedlejší (tj. podnikání při studiu, zaměstnání, během důchodu, rodičovské apod.), si minimální zdravotní pojištění platit nemusí. Zdravotní pojištění za ně totiž platí zaměstnavatel (za zaměstnance) nebo stát (za studenty, důchodce, osoby na rodičovské, apod.)

Minimální výše záloh, se opět odvíjí od minimálního vyměřovacího základu. Pokud má OSVČ vyšší příjem (zisk) z podnikání, pak případně platí i vyšší měsíční platby (odvíjí se od naposledy podaného přehledu o příjmech).

2021 2022
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 393 Kč 2 627 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se neplatí se

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2022

Od 1. 1. 2022, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Pokud někdo není zaměstnaný v pracovním poměru, nepodniká jako OSVČ a nespadá ani do žádné ze skupin, za kterou platí zdravotní pojištění stát, pak si ho musí platit zdravotní pojištění sám (týká se například studentů nad 26 roků nebo těch, kdo pracují na dohodu DPP, DPČ).

Stát platí zdravotní pojištění například za studenty, důchodce (invalidní, starobní), za osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, za nezaměstnané na Úřadu práce, za osoby na neschopence, atd.

Zaměstnavatel platí zdravotní pojištění za zaměstnance na HPP, a v některých případech i při práci na dohodu (u DPP je to při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně, u DPČ je to od 3500 Kč měsíčně).

Pokud ale někdo pracuje například na dohodu s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, a současně za něj neplatí zdravotní pojištění stát, tak musí sám každý měsíc, poslat příslušnou platbu své zdravotní pojišťovně.

Minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), je stanoveno jako 13,5% z minimální mzdy. A protože se od 1. 1. 2022 zvyšuje minimální mzda o 1000 Kč, na 16 200 Kč, tak se adekvátně zvýší i minimální zdravotní pojištění pro OBZP

2021 2022
Minimální mzda 15 200 Kč 16 200 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 052 Kč 2 187 Kč

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší) v roce 2022

Kromě sociálního a zdravotního pojištění (které je většinou pro OSVČ povinné), je zde i nemocenské pojištění. Placení nemocenského pojištění je pro podnikatele (OSVČ, živnostníky) nepovinné (dobrovolné).

Pokud si bude OSVČ platit dobrovolné nemocenské pojištění, pak může mít nárok na nemocenské dávky během pracovní neschopnosti (od 15 dne neschopenky) nebo třeba na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) či na otcovskou.

Minimální nemocenské pojištění je stejné pro OSVČ hlavní i vedlejší, a v roce 2022 se nezvyšuje. I v roce 2022, je to stejná částka, jako v předchozím roce.

 • Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně

Od kdy je nutné začít platit zvýšení zálohy na sociální a zdravotní pojištění?

Zvýšení minimální zdravotního pojištění, platí již od 1. 1. 2022. Zálohu je tedy nutné zvýšit už v lednu. I osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) musí zaplatit vyšší minimální zdravotní, už od ledna 2022.

U sociálního pojištění je to trochu jinak:

 • Pro nově začínající podnikatele, platí zvýšená minimální záloha od 1. 1. 2022
 • Pro stávající podnikatele, se ale zvýšení projeví, až po podání přehledu o příjmech

Přehled o příjmech OSVČ, se podává zpravidla nejpozději na začátku května (pouze v případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, se to posouvá až na začátek srpna).

V posledních dvou letech (2020 a 2021), se ale termíny pro podání měnily (daňového přiznání a přehledu o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny). A to z důvodu epidemie COVID.

Do té doby, než OSVČ podá přehled o příjmech, tak dále platí ještě původní minimální zálohu, která platila v roce 2021. Vyšší zálohu, začne platit až po podání přehledu. Buď mu na základě přehledu o příjmech bude vypočítána vyšší záloha (než je ta minimální), nebo bude muset platit alespoň minimální částku (ve zvýšené podobě pro rok 2022).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 10 tisíc ihned na účet v bance – bez úroků a bez poplatků (zadarmo). Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka do hodiny v hotovosti na ruku – první je zdarma. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Minimální sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...