Důchodová kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024 (řádná valorizace)

<span>Od začátku ledna 2023, se budou zvyšovat všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). Všechny důchody by se měly zvýšit o 360 Kč (bude se zvyšovat jenom základní složka). Průměrný důchod by měl být od 1. ledna 2024 ve výši cca 20 693 Kč.</span> Od začátku ledna 2023, se budou zvyšovat všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). Všechny důchody by se měly zvýšit o 360 Kč (bude se zvyšovat jenom základní složka). Průměrný důchod by měl být od 1. ledna 2024 ve výši cca 20 693 Kč.

Od začátku roku 2024, se budou opět zvyšovat všechny důchody, stejně jako je tomu každý rok (ostatně to nařizuje i příslušný zákon). Budou se zvyšovat všechny druhy důchodů – jak starobní penze („klasický“ starobní důchod), tak i invalidní důchody (I., II. a III. stupeň), a také i pozůstalostní důchody (vdovský důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchod).

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2024 (řádná valorizace), ale bude trochu jiné než obvykle. Od začátku roku 2024, se u důchodů bude zvyšovat pouze základní složka. Ta je stejná pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů.

Na začátku roku 2024, tedy dostanou všichni důchodci přidáno stejně. Mělo by se jednat o částku 360 Kč měsíčně. Zvýšení důchodů již potvrdilo i MPSV – viz zde, od 1. 1. 2024 se důchody zvyšují o 360 Kč, průměrný důchod bude 20 693 Kč.

Lednová valorizace: O kolik se zvýší důchody v roce 2024?

Od začátku roku (od ledna 2024), proběhne pravidelná valorizace důchodů. Toto zvýšení je nařízeno zákonem (stejně jako i případné mimořádné valorizace během roku, pokud je vysoká inflace – to se ale bude měnit, podle nových podmínek už nebudou mimořádné valorizace během roku, ale bude jen dočasný příplatek k důchodu; důchody se budou valorizovat jen na začátku roku).

V roce 2024, by se od 1. ledna 2024, měla zvýšit pouze základní složka pro všechny důchody. Očekávané zvýšení je o cca 360 Kč. Procentní (zásluhová) část důchodu se v roce 2024 měnit nebude.

Zvýšení důchodů tedy bude stejné pro všechny důchodce – všem se důchod zvýší o identickou částku (stejné zvýšení se bude týkat penzistů pobírajících starobní důchod a bude stejné i pro invalidní důchodce nebo pro vdovce, vdovy či sirotky).

Valorizace důchodů od 1. 1. 2024

 • Od začátku roku 2024 se budou zvyšovat všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí)
 • Základní složka důchodů se zvýší o 360 Kč
 • Základní složka důchodu by v roce 2024 měla být 4400 Kč (v roce 2023 je to 4040 Kč)
 • Procentní složka důchodů se zvyšovat nebude
 • Průměrný důchod by se měl od ledna 2024 zvýšit na 20 693 Kč

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů od ledna 2024 (řádná valorizace)

Pro výpočet zvýšení důchodů od ledna 2024, zadejte do následující důchodové kalkulačky, kolik byl/je váš důchod v roce 2023.

Výpočet zvýšení důchodů je stejný pro všechny druhy důchodů – můžete zadat, kolik je váš starobní důchod, invalidní důchod nebo vdovský či vdovecký důchod.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Proč se v roce 2024, bude zvyšovat jenom základní složka důchodu?

Valorizace důchodů od ledna 2024, bude trochu jiná než obvykle:

 • Při řádné lednové valorizaci, se obvykle zvyšuje jak základní složka důchodů (ta je v roce 2023 ve výši 4040 Kč, od ledna 2024 by se měla zvýšit až na 4400 Kč), tak i procentní (zásluhová) část důchodu
 • Při mimořádné valorizaci během roku (jako například mimořádné zvýšení důchodů od června 2023), se zase mění jenom procentní složka (zohlední se růst inflace) a základní složka se nemění

V roce 2024, by se ale základní složka důchodů měla zvýšit o tak vysokou částku, že už se nebude zvyšovat i procentní část. To není žádná nová věc (jako byla změna podmínek pro valorizace od června 2023, nebo jako jsou nové podmínky pro valorizace, které se nyní schvalují).

Tato odlišnost pro výpočet valorizace důchodů, je stanovena zákonem (a platí již delší dobu – jen k podobné výjimečné situace obvykle nedochází).

Viz zákon o důchodovém pojištění, zákon číslo 155/1995 Sb., paragraf 67, odstavec 8:

(8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném termínu zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6 a jedné poloviny růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. Procentní výměry vyplácených důchodů se však nezvýší, pokud se v důsledku zvýšení základní výměry důchodu podle odstavce 7 zvýší výše průměrného starobního důchodu alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení stanovené ve větě první.

Parlament již schválil nové podmínky pro valorizace důchodů

Během letních prázdnin, byla v Parlamentu schválena změna zákona o důchodovém pojištění. Ta zahrnuje mimo jiné, i nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů.

Podle nových podmínek, se budou důchody zvyšovat o něco méně (než jak tomu bylo doposud – resp. jedná se o určitý „návrat“ k tomu, co platilo před rokem 2018).

Podle nových podmínek, se budou důchody zvyšovat o inflaci (stejné jako nyní) a dále o jednu třetinu růstu reálné mzdy (nyní se důchody zvyšují o jednu polovinu růstu průměrné mzdy).

Důvodem pro nové podmínky pro zvyšování důchodů, je velmi rychlé zvyšování důchodů během několika posledních roků (za posledních cca 5 roků, se průměrný důchod zvýšil o více než 7 tisíc korun).

Takto rychlý růst penzí, si ale státní rozpočet České republiky nemůže dovolit. I s ohledem na to, že v blízké budoucnosti půjdou do důchodu velmi silné ročníky („husákovi děti“).

Nové podmínky pro nárok na předčasný důchod v roce 2024

Společně s novými podmínkami pro valorizace důchodů, byla schválena i změna podmínek pro nárok na předčasný důchod. Tato změna, by měla začít platit ve druhé polovině roku 2024. Na předčasný důchod, bude mít nárok podstatně méně lidí. Předčasné důchody budou nižší, a už se moc nevyplatí.

Změna podmínek pro předčasný důchod v roce 2024:

 • Na předčasný důchod bude nárok jen 3 roky před řádným termínem pro odchod do důchodu (tj. nejdříve v 62 letech)
 • Minimální odpracovaná doba pro nárok na předčasný důchod se prodlouží na 40 roků (včetně započítání náhradní doby; nyní je to 35 roků)
 • Předčasné důchody budou nižší – při výpočtu předčasného důchodu, se bude procentní výměra krátit o 1,5% za každých 90 dní; tj. předčasný důchod bude až o 18% nižší (rozdíl může být o 4000 Kč méně, než u řádného důchodu)
 • Předčasné důchody se nebudou valorizovat (první 3 roky – resp. do doby, než bude dosažen řádný důchodový věk)

Důchodová reforma – další změny u důchodů v roce 2024 a 2025

Kromě nových podmínek pro valorizace důchodů a předčasné důchody, se ale plánují i další změny. Celou důchodovou reformu, by měla vláda představit během podzimu 2023 (pravděpodobně už v září 2023).

Plánuje se například postupné zvyšování důchodového věku (nově by se věk pro odchod do důchodu, měl odvíjet od průměrné doby dožití). Plánuje se také, že důchody budou nižší (výpočet důchodů by se měl mírně snižovat – změna by byla postupná, až do roku 2036). Plánují se i další změny.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá online půjčka bez doložení příjmů. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky do 25000 Kč i pro ženy na mateřské. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Důchodová kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024 (řádná valorizace)

Diskuse: 7
 • Custom avatar Lev Rudlf

  Můj důchod se skládá ze dvou částí-starobní a vdovecký.Otazka zní: Starobní důchod se zvedá o 360 kč o kolik se zvedá vdovecký důchod? Děkuji za odpověd.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Od ledna 2024 se zvyšuje pouze základní složka důchodu. Ta bude nově 4400 Kč – což je o 360 Kč více. Při souběhu dvou důchodů, dostáváte základní složku pouze 1x + k k tomu procentní část starobního důchodu + procentní část vdovského důchodu.

   Oba důchody se vám tedy zvýší dohromady o 360 Kč – těch 360 Kč je v roce 2024 stejné pro úplně všechny důchodce.

 • Custom avatar Milan Kolařík

  Mám výplatu řádného důchodu18tého dne v měsíci. Dostanu za leden 2024 dorovnání zaprvních 17 dní?
  Děkuji
  Milan

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Od roku 2022, se důchody valorizují od 1. ledna, takže společně s únorovým důchodem (který dostanete 18.ledna 2024), dostanete i doplatek za těch 17 dní v lednu (resp. platí to v případě, že vám důchod vyplácí ČSSZ, pokud byste pobíral důchod od Ministerstva vnitra, tak tam je to trochu jinak)

 • Custom avatar Anna Kotulová

  Chtěla bych se připojit ke stejnému dotazu ohledně zvýšení důchodu starobního a vdovského. Znamená to tedy, že mám nárok i na zvýšení vdovského důchodu o těch 360,- Kč stejně jako u starobního? Protože ten vdovský se mi nezvyšoval vůbec!!!!! A co vím, tak nejsem jediná!!!! Kde se tedy stala chyba?????

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Důchod se skládá ze dvou částí= základní složka (4400 Kč) + procentní složka (vypočítá se individuálně).

   Pokud máte souběh více důchodových dávek, pak dostáváte = základní složku (4400 Kč) + procentní část (starobní) + procentní část (vdovská)

   Od 1.1.2024 se zvyšovala pouze základní částka z 4040 Kč na 4400 Kč. Procentní složka se neměnila. Všichni důchodci v ČR dostali přidáno stejně. Letos vycházela valorizace jinak než jindy, kdy každý dostává přidáno jinak …

 • Custom avatar Pavel

  Vdovecké a ani vdovské důchody se od 1.1.2024 nezvyšují ! Alespoň podle dopisu, který jsem od ČSSP obdržel..

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...