Kalkulačka ošetřovné na dítě – kolik bude za OČR v roce 2024?

<span>Na ošetřovné na dítě mají nárok především zaměstnanci. Ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu a maximální doba OČR je 9 (nebo 16) dní. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice (zvýší se ošetřovné). Nově budou mít nárok na ošetřovné o i OSVČ, nebo bude nárok i u DPP a DPČ.</span> Na ošetřovné na dítě mají nárok především zaměstnanci. Ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu a maximální doba OČR je 9 (nebo 16) dní. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice (zvýší se ošetřovné). Nově budou mít nárok na ošetřovné o i OSVČ, nebo bude nárok i u DPP a DPČ.

Ošetřovné na dítě je jednou z nemocenských dávek vyplácených na základě nemocenského pojištění zaměstnanců. V případě, že vám onemocní dítě, a vy s ním musíte zůstat doma, pak máte nárok na náhradu mzdy touto formou. Na ošetřovné na dítě mají nárok především zaměstnanci.

Podnikatelé (živnostníci, OSVČ) nebo dohodáři (ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ), ale na ošetřovné nárok nemají. To by se mělo v roce 2024 změnit. Vláda připravuje změnu zákona, která by zavedla nárok na ošetřovné i pro OSVČ nebo i u DPP a DPČ.

Od začátku roku 2024, také začnou platit nové redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Někteří zaměstnanci, díky tomu mohou mít od ledna 2024, nárok na zvýšené ošetřovné.

Kalkulačka: Kolik bude ošetřovné v roce 2024

V této kalkulačce pro výpočet výše ošetřovného v roce 2024, si můžete spočítat, kolik peněz máte dostat, pokud musíte zůstat doma s nemocným dítětem (nebo jiným členem rodiny).

Pro výpočet výše ošetřovného je rozhodující vaše průměrná hrubá mzda v zaměstnání za posledních 12 měsíců (přesnější postup výpočet je popsán níže) a doba, po kterou zůstanete doma (aktuálně to může být maximálně 9 nebo 16 dní u krátkodobého ošetřovného a maximálně 90 dní u dlouhodobého ošetřovného).

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Zvýšení ošetřovného od ledna 2024

Od začátku roku 2024, začnou platit nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance to může znamenat, že budou mít během OČR v roce 2024, nárok na více peněz. Může to být až o 9% více – viz následující tabulka.

Tabulka: Zvýšení ošetřovného během OČR od 1. ledna 2024

Hrubá mzda (měsíc) Ošetřovné (9 dní) 2023 Ošetřovné (9 dní) 2024 Zvýšení OČR 2024 Zvýšení OČR %
20 000 Kč 3 204 Kč 3 204 Kč 0 Kč 0%
24 000 Kč 3 843 Kč 3 843 Kč 0 Kč 0%
28 000 Kč 4 482 Kč 4 482 Kč 0 Kč 0%
32 000 Kč 5 121 Kč 5 121 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 6 372 Kč 6 399 Kč +27 Kč +0,42%
48 000 Kč 7 299 Kč 7 497 Kč +198 Kč +2,71%
56 000 Kč 8 154 Kč 8 343 Kč +189 Kč +2,32%
64 000 Kč 8 856 Kč 9 198 Kč +342 Kč +3,86%
72 000 Kč 9 288 Kč 9 774 Kč +486 Kč +5,23%
80 000 Kč 9 711 Kč 10 206 Kč +495 Kč +5,10%
96 000 Kč 10 566 Kč 11 061 Kč +495 Kč +4,68%
112 000 Kč 11 421 Kč 11 907 Kč +486 Kč +4,26%
120 000 Kč 11 844 Kč 12 339 Kč +495 Kč +4,18%
130 000 Kč 11 988 Kč 12 870 Kč +882 Kč +7,36%
140 000 Kč 11 988 Kč 13 068 Kč +1080 Kč +9,01%
150 000 Kč 11 988 Kč 13 068 Kč +1080 Kč +9,01%

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2024

Nárok na ošetřovné mají především zaměstnanci. Na ošetřovné je nárok v případě že:

 • Onemocnělo vám dítě nebo jiný člen domácnosti, který vyžaduje nezbytnou péči jiné osoby
 • Musíte pečovat o zdravé dítě do 10 roků v případě, že došlo k uzavření školy nebo školky z důvodu havárie, epidemie nebo jiné podobné události
 • Pečujete o ženu, která porodila a jejíž stav vyžaduje nezbytnou péči jiné osoby

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Na ošetřovné nemají nárok především OSVČ (a to i v situaci, kdy si platí nemocenské pojištění). Nárok nemají ani nezaměstnaní. Nárok nemají ani zaměstnanci, kteří pracují jen na základě dohody o provedení práce). Podnikatelé a dohodáři, měli nárok na ošetřovné jenom během epidemie. Jednalo se ale pouze o dočasnou výjimku.

Nárok na ošetřovné pro OSVČ a pro dohody DPP a DPČ

V roce 2023, předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh na změnu zákona o nemocenském pojištění.

Mezi hlavní změny, patří především zavedení elektronické komunikace u všech dávek nemocenské pojištění (netýká se pouze nemocenské, kde již nějakou dobu funguje eNeschopenka).

Součástí novely zákona, by ale mělo být zavedení nároku na ošetřovné i pro OSVČ nebo pro dohodáře. Podmínky pro nárok na OČR by byla stejné, jako pro nárok na nemocenskou:

 • Podnikatelé budou mít nárok na ošetřovné, pokud si platí alespoň 3 měsíce dobrovolné nemocenské pojištění
 • Dohodáři (DPP a DPČ) budou mít nárok na ošetřovné, pokud jim u dohody vzniká účast na nemocenském pojištění (nebo pokud jim účast vznikla během předchozích 3 měsíců)

Nárok na ošetřovné pro OSVČ a pro dohodáře (DPP a DPČ), ale bude až  v roce 2025 (změna zákona by měla začít platit až od 1. 1. 2025).

Jak dlouho se vyplácí ošetřovné?

Ošetřovné je vypláceno jen po poměrně krátkou dobu:

 • maximálně 9 kalendářních dní (péče o nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti, péče zdravé dítě do 10 roků)
 • maximálně 16 kalendářních dní (v případě že se jedno o samoživitele nebo samoživitelku, který má alespoň jedno dítě do 16roků)
 • maximálně 90 dní u dlouhodobého ošetřovného (platí pro jen jiné podmínky, než pro krátkodobé OČR)

Ošetřovné se podobně jako i jiné nemocenské dávky vyplácí za každý kalendářní den, tedy včetně sobot a nedělí.

Kolik je ošetřovné v roce 2024?

Ošetřovné se vyplácí ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (podobně jako i jiné nemocenské dávky). V případě zaměstnanců se zpravidla vychází z jejich příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců.

Výpočet výše ošetřovného se provádí na základě příjmu z posledního zaměstnání. Pokud poslední zaměstnání trvá kratší dobu, než 12 kalendářních měsíců, pak se ošetřovné počítá z této kratší doby.

Výpočet výše ošetřovného v roce 2024

Pro výpočet se vychází z rozhodného období, kterým je zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců. Vyměřovací základ pro výpočet výše nemocenských dávek (kam spadá i ošetřovné) se následně vypočítá jako souhrn všech příjmů v daném období (hrubá mzda), který se vydělí počet započitatelných dní (kalendářní dny, pokud by v rozhodném období byly nějaké vyloučené dny jako nemocenská, tak se nezapočítají).

Velmi zjednodušeně se denní vyměřovací základ dá spočítat, jako vaše hrubá mzda za posledních 12 měsíců, vydělená číslem 365 (počet dní). Informaci o vyměřovacím základu pro nemocenské dávky můžete najít třeba na výplatní pásce nebo vám ji sdělí vaše účetní.

Redukční hranice u nemocenských dávek v roce 2024:

Pro další výpočet výše nemocenských dávek do hry vstupují redukční hranice. Jejich účel je ten, aby lidé s velmi vysokou výplatou nedostávali vysoké nemocenské dávky, resp. aby nebyla přímá úměra mezi výší příjmu a výší dávek.

Redukční hranice od 1. 1. 2024:

 • Do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %
 • nad 2 199 Kč do 4 397 Kč redukce na 30 %
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje

Příklad výpočtu: Paní Nováková má průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 42 500 Kč:

 • denní vyměřovací základ = (42500 * 12)/365 = 1397,26 Kč
 • do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 % = 1257,53 Kč
 • celkový redukovaný vyměřovací základ bude 1258 Kč

Ošetřovné se vyplácí ve výši 60% z redukovaného základu. V našem případě by to tedy ošetřovné bylo 755 Kč za jeden kalendářní den. Za 9 dní, tedy za dobu, po kterou by p. Nováková byla doma s dítětem, by dostala 6 795 Kč.

Dlouhodobé ošetřovné

V případě nemoci člena rodiny nebo jiné podobné osoby, kdy je doba nemoci a s ní související potřeba ošetřování delší, je možné využít jinou dávku. A to konkrétně dlouhodobé ošetřovné. U této dávky je možné dostávat podporu až po dobu 90 dnů.

Platí zde ale trochu jiné podmínky, než u běžného ošetřovného. Na dlouhodobé ošetřovné je nárok pouze u osob, které byly hospitalizovány v nemocnici (alespoň 3 dny), a u kterých se po propuštění předpokládá nutnost následné péče, alespoň po dobu 30 dní.

Na dlouhodobé ošetřovné, mohou mít nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ), nebo lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlé půjčky do 20000 Kč v hotovosti. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez doložení příjmu ihned. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka ošetřovné na dítě – kolik bude za OČR v roce 2024?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...