Zvýšení redukčních hranic 2024 pro výpočet nemocenské, náhrady mzdy za nemoc, mateřské, OČR

<span>Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Tyto redukční hranice, mají vliv na to, kolik bude v roce 2024 náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenská během pracovní neschopnosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), otcovská nebo i ošetřovné (během OČR). U některých zaměstnanců dochází ke zvýšení dávek až o 9%.</span> Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Tyto redukční hranice, mají vliv na to, kolik bude v roce 2024 náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenská během pracovní neschopnosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), otcovská nebo i ošetřovné (během OČR). U některých zaměstnanců dochází ke zvýšení dávek až o 9%.

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), začnou platit nové (zvýšené) redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. V roce 2024, dochází k poměrně výraznému zvýšení redukčních hranic (o 9%). Což má vliv na výpočet různých dávek. Může dojít k jejich zvýšení.

Mezi dávky, na které vzniká nárok na základě nemocenského pojištění, patří především nemocenská (vyplácená během neschopenky), peněžitá pomoc v mateřství (během mateřské dovolené), ošetřovné (během OČR), nebo i otcovská (14 dní pro tatínky po porodu).

Zvýšené redukční hranice, ovlivňují i výpočet náhrady mzdy za nemoc (prvních 14 dní neschopenky).

Zvýšení redukčních hranic, může pro některé zaměstnance znamenat, zvýšení nemocenské nebo mateřské i o několik stokorun (či jednotek tisíc korun) za měsíc.

Pro zaměstnance, kteří pracují za podprůměrnou mzdu (nebo i pro většinu OSVČ), se ale v roce 2024 nic nezmění, a dávky jim budou vycházet stěně, jako v roce 2023.

Rychlá navigace:

Kdo bude mít nárok na nemocenské dávky v roce 2024

Základním předpokladem, pro nárok na nemocenské dávky (na nemocenskou, mateřskou, ošetřovné, otcovskou nebo náhradu mzdy za nemoc), je účast na nemocenském pojištění

 • U zaměstnanců v pracovním poměru platí nemocenské pojištění zaměstnavatel (nárok na nemocenskou je od 1 dne v novém zaměstnání)
 • Podnikatelé (OSVČ) si musí platit nemocenské pojištění sami (v roce 2024 to bude minimálně 216 Kč měsíčně)
 • U dohodářů vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu od 4000 Kč (DPČ) nebo nad 10 000 Kč (DPP)

Hranice výše příjmu, pro účast na nemocenském pojištění (4000 Kč), by se v roce 2024 neměla měnit (zvyšovat se zřejmě bude až v roce 2025).

Nemocenské pojištění si budou v roce 2024 platit i zaměstnanci

Od 1. ledna 2024, by měla platit jedna z připravovaných novinek z vládního konsolidačního balíčku. Nemocenské pojištění by si nově měli platit i zaměstnanci (doposud ho platit jenom zaměstnavatel).

Od začátku roku 2024, by se všem zaměstnancům začalo strhávat o 0,6% více z hrubé mzdy (sociální pojištění, které je nyní 6,5% by se od 1. 1. 2024 zvýšilo na 7,1%)

Viz: Výpočet výplaty 2024: Nemocenské pojištění pro zaměstnance – snížení čisté mzdy o 0,6%

Zvýšení nemocenského pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje nemocenské pojištění i pro podnikatele. I pro živnostníky se nemocenské pojištění zvýší o 0,6% z dosavadních 2,1% na 2,7% v roce 2024.

Pro OSVČ je placení nemocenského pojištění dobrovolné. Minimální platba, se jim od ledna 2024 zvýší na 216 Kč.

Jak fungují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek?

Při výpočtu různých nemocenských dávek (nemocenská, mateřská, ošetřovné, otcovská), se během výpočtu redukuje denní vyměřovací základ. Pro výpočet nemocenských dávek se hrubá mzda (vyměřovací základ), tedy zohlední jen z části.

Míra redukce se liší podle druhu dávky. U mateřské (PPM) se do první redukční hranice započítá 100%, u dalších nemocenských dávek jenom 90%. Do druhé redukční hranice se započítá 60%. A do třetí redukční hranice se započítá 30%. Vše, co je nad 3 redukční hranici, už neovlivní výpočet dávky.

V praxi to znamená, že zaměstnanci s vysokou hrubou mzdou, od určité výše příjmu (trojnásobek průměrné mzdy), narazí na „strop“ a dávky se jim již nezvyšují.

Zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek od ledna 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí, předložilo návrh nařízení vlády, o výši všeobecného vyměřovacího základu (od kterého se odvíjí redukční hranice pro rok 2024).

 • Všeobecný vyměřovací základ (za rok 2022), by měl být stanoven na 40 638 Kč
 • Přepočítávací koeficient by měl být stanoven na 1,0819
 • Průměrná mzda pro rok 2024, která bude vycházet na 43 967 Kč

Poznámka: Tato „průměrná“ mzda je pouze technický parametr, který se následně používá v různých zákonech a dalších právních předpisech. Není to úplně přesně „skutečná“ průměrná mzda, kterou průběžně zveřejňuje Český statistický úřad.

Tabulka: Redukční hranice od 1. 1. 2024

Z průměrné mzdy pro rok 2024 (která se odvodí ze všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022), se dají spočítat i redukční hranice.

První redukční hranice je 1/30 z průměrné mzdy, druhá redukční hranice je 1,5 násobek a třetí redukční hranice je 3 násobek.

2023 2024
1 redukční hranice 1 345 Kč 1 466 Kč
2 redukční hranice 2 017 Kč 2 199 Kč
3 redukční hranice 4 033 Kč 4 397 Kč

Zvýšení redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2024

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, se v upravené formě používají i pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (nemocenská, kterou platí firma během prvních 14 dní neschopenky).

Redukční hranice pro výpočet náhrady za nemoc, se vypočítají tak, že výše uvedené redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, se násobí koeficientem 0,175 (a poté se zaokrouhlí na celé haléře směrem nahoru).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy, tedy budou také vyšší (jako ty pro výpočet nemocenských dávek). Což bude v praxi znamenat, že část zaměstnanců bude mít nárok na vyšší nemocenskou od zaměstnavatele.

Tabulka: Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy od 1. ledna 2024

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele v roce 2024, se odvodí z redukčních hranic pro nemocenské dávky – výše uvedené hodnoty se násobí koeficientem 0,175.

2023 2024
1 redukční hranice 235,38 Kč 256,55 Kč
2 redukční hranice 352,98 Kč 384,83 Kč
3 redukční hranice 705,78 Kč 769,48 Kč

Zvýšení náhrady mzdy za nemoc v roce 2024

Náhrada mzdy za nemoc (platí zaměstnavatel během prvních 14 dní neschopenky), se vyplácí za neodpracované hodiny (hodiny zameškané z důvodu pracovní neschopnosti).

Na náhradu mzdy za nemoc, může být nárok i u dohody DPP a DPČ. Podnikatelé (OSVČ), ale nemají nárok na tuto „nemocenskou“.

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, se používá průměrný hrubý hodinový výdělek (redukovaný). V následující tabulce je vidět, že zvýšení redukčních hranic, se projeví až u zaměstnanců, kteří mají průměrnou nebo vyšší výplatu.

Viz: Kalkulačka: Nemocenská od zaměstnavatele (za prvních 14 dní) v roce 2024

Tabulka: Zvýšení náhrady mzdy za nemoc od 1. 1. 2024

Zvýšení nemocenské u 14denní neschopenky, může být až cca o 1680 Kč, tj. o 9%. Pro velkou většinu zaměstnanců, se ale náhrada mzdy za nemoc, zvýší maximálně o 300 – 700 Kč (za 14 dní).

Hrubá mzda Náhrada mzdy 2023 Náhrada mzdy 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 5 184 Kč 5 184 Kč 0 Kč 0%
24 000 Kč 6 211 Kč 6 211 Kč 0 Kč 0%
28 000 Kč 7 258 Kč 7 258 Kč 0 Kč 0%
32 000 Kč 8 295 Kč 8 295 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 10 302 Kč 10 368 Kč +66 Kč +0,64%
48 000 Kč 11 684 Kč 11 989 Kč +305 Kč +2,61%
56 000 Kč 13 067 Kč 13 372 Kč +305 Kč +2,33%
64 000 Kč 14 002 Kč 14 754 Kč +752 Kč +5,37%
72 000 Kč 14 694 Kč 15 457 Kč +763 Kč +5,19%
80 000 Kč 15 385 Kč 16 148 Kč +763 Kč +4,96%
96 000 Kč 16 767 Kč 17 531 Kč +764 Kč +4,56%
112 000 Kč 18 150 Kč 18 913 Kč +763 Kč +4,20%
120 000 Kč 18 636 Kč 19 604 Kč +968 Kč +5,19%
130 000 Kč 18 636 Kč 20 317 Kč +1681 Kč +9,02%
140 000 Kč 18 636 Kč 20 317 Kč +1681 Kč +9,02%
150 000 Kč 18 636 Kč 20 317 Kč +1681 Kč +9,02%

Zvýšení nemocenské (nemocenských dávek) od ledna 2024

Během neschopenky, mají zaměstnanci nárok nejprve na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (viz výše). Od 15 dne neschopenky, pak mají zaměstnanci nebo i podnikatelé (OSVČ) nárok na nemocenské dávky od státu (platí ČSSZ). Nárok mohou mít i dohodáři (DPP a DPČ, pokud jim vzniká účast na nemocenském pojištění).

Nemocenské dávky od 15 dne, se postupně zvyšují – od 15 do 30 dne je nárok na 60%, od 31 do 60 dne je nárok na 66%, a od 61 dne je nárok na 72%.

Nemocenská se platí za všechny kalendářní dny (včetně státních svátků nebo i za víkendu, za sobotu i neděli).

Viz: Kalkulačka neschopenky: Výpočet nemocenské v roce 2024

Tabulka: Zvýšení nemocenských dávek od 1. ledna 2024

Zvýšení nemocenských dávek (od 15 do 30 dne neschopenky), vychází podobně, jako zvýšení náhrady mzdy za nemoc. I nemocenská se může v roce 2024 u některých zaměstnanců zvýšit až o 9%.

Hrubá mzda Nemocenská (15 – 30 den) 2023 Nemocenská (15 – 30 den) 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 5 696 Kč 5 696 Kč 0 Kč 0%
24 000 Kč 6 832 Kč 6 832 Kč 0 Kč 0%
28 000 Kč 7 968 Kč 7 968 Kč 0 Kč 0%
32 000 Kč 9 104 Kč 9 104 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 11 328 Kč 11 376 Kč +48 Kč +0,42%
48 000 Kč 12 976 Kč 13 328 Kč +352 Kč +2,71%
56 000 Kč 14 496 Kč 14 832 Kč +336 Kč +2,32%
64 000 Kč 15 744 Kč 16 352 Kč +608 Kč +3,86%
72 000 Kč 16 512 Kč 17 376 Kč +864 Kč +5,23%
80 000 Kč 17 264 Kč 18 144 Kč +880 Kč +5,10%
96 000 Kč 18 784 Kč 19 664 Kč +880 Kč +4,68%
112 000 Kč 20 304 Kč 21 168 Kč +864 Kč +4,26%
120 000 Kč 21 056 Kč 21 936 Kč +880 Kč +4,18%
130 000 Kč 21 312 Kč 22 880 Kč +1568 Kč +7,36%
140 000 Kč 21 312 Kč 23 232 Kč +1920 Kč +9,01%
150 000 Kč 21 312 Kč 23 232 Kč +1920 Kč +9,01%

Zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2024

Těhotné ženy, mají před porodem (od začátku mateřské dovolené), nárok na peněžitou pomoc v mateřství. I PPM, spadá mezi dávky, které platí stát na základě nemocenské pojištění.

Na mateřskou (PPM) je nárok po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata). Na mateřskou (PPM), mohou mít nárok jak zaměstnanci (včetně těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ), tak i podnikatelky (OSVČ), které si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

I při výpočtu mateřské, hrají významnou roli redukční hranice. Jejich zvýšení se opět projeví především u těch maminek, které mají průměrnou nebo nadprůměrnou výplatu.

Viz: Kalkulačka PPM: Výpočet mateřské dovolené 2024

Tabulka: Zvýšení peněžité pomoci v mateřství (PPM) od 1. 1. 2024

V tabulce je také vidět, že od určité výše příjmu, se mateřská již dále nezvyšuje:

 • V minulém roce, byla maximální možná mateřská (za 30 dní) ve výši 49 440 Kč
 • V roce 2024 se maximální mateřská zvýší na 53 910 Kč
 • zvýšení maximální PPM o 4470 Kč, resp. o 9%

Mateřská (PPM) se může v roce 2024 zvýšit pro některé maminky o 1000 Kč měsíčně. Pro ty s nadprůměrnou mzdou, to může být i více.

Hrubá mzda Mateřská 2023 Mateřská 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč 0%
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč 0%
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč 0%
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 27 660 Kč 27 660 Kč 0 Kč 0%
45 000 Kč 29 970 Kč 30 990 Kč +1020 Kč +3,40%
50 000 Kč 32 040 Kč 33 060 Kč +1020 Kč +3,18%
55 000 Kč 34 110 Kč 35 130 Kč +1020 Kč +2,99%
60 000 Kč 36 180 Kč 37 170 Kč +990 Kč +2,74%
65 000 Kč 37 500 Kč 39 270 Kč +1770 Kč +4,72%
70 000 Kč 38 520 Kč 40 680 Kč +2160 Kč +5,61%
80 000 Kč 40 620 Kč 42 780 Kč +2160 Kč +5,32%
90 000 Kč 42 660 Kč 44 820 Kč +2160 Kč +5,06%
100 000 Kč 44 730 Kč 46 920 Kč +2190 Kč +4,90%
110 000 Kč 46 830 Kč 48 990 Kč +2160 Kč +4,61%
120 000 Kč 48 870 Kč 51 030 Kč +2160 Kč +4,42%
130 000 Kč 49 440 Kč 53 130 Kč +3690 Kč +7,46%
140 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4470 Kč +9,04%
150 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4470 Kč +9,04%

Jak se zvýší ošetřovné (krátkodobé a dlouhodobé) v roce 2024

Jednou z dalších dávek, která je vyplácena na základě nemocenského pojištění, je i ošetřovné. Aktuálně existují dvě dávky – krátkodobé ošetřovné (maximálně 9 nebo 16 dní) a dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Výpočet ošetřovného je v obou případech stejný. Ošetřovné (krátkodobé i dlouhodobé) je 60% z redukovaného vyměřovacího základu. I u ošetřovného se projeví stejné zvýšení jako i nemocenské nebo mateřské.

Na ošetřovné (krátkodobé), mají podle aktuálních podmínek nárok jenom zaměstnanci (OSVČ nebo dohodáři nemají nárok na OČR).

Zde se ale připravuje změna, a na OČR by měl být nárok i u živnostníků a těch kdo pracují na dohodu DPP a DPČ. Ale až od 1. 1. 2025 (změna zákona se bude projednávat až během roku 2024).

Na dlouhodobé ošetřovné mohou mít nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ), nebo i dohodáři (DPP a DPČ). Podmínky jsou ale jiné, než u klasického krátkodobého OČR.

Viz: Kalkulačka ošetřovné na dítě – kolik je za OČR v roce 2024?

Tabulka: Zvýšení ošetřovného během OČR od 1. ledna 2024

V následující tabulce se můžete podívat, jak se projeví zvýšení ošetřovného na dítě u krátkodobého OČR (9 kalendářních dní). I zde je možné vidět zvýšení u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou.

Hrubá mzda Ošetřovné (9 dní) 2023 Ošetřovné (9 dní) 2024 Zvýšení OČR 2024 Zvýšení OČR %
20 000 Kč 3 204 Kč 3 204 Kč 0 Kč 0%
24 000 Kč 3 843 Kč 3 843 Kč 0 Kč 0%
28 000 Kč 4 482 Kč 4 482 Kč 0 Kč 0%
32 000 Kč 5 121 Kč 5 121 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 6 372 Kč 6 399 Kč +27 Kč +0,42%
48 000 Kč 7 299 Kč 7 497 Kč +198 Kč +2,71%
56 000 Kč 8 154 Kč 8 343 Kč +189 Kč +2,32%
64 000 Kč 8 856 Kč 9 198 Kč +342 Kč +3,86%
72 000 Kč 9 288 Kč 9 774 Kč +486 Kč +5,23%
80 000 Kč 9 711 Kč 10 206 Kč +495 Kč +5,10%
96 000 Kč 10 566 Kč 11 061 Kč +495 Kč +4,68%
112 000 Kč 11 421 Kč 11 907 Kč +486 Kč +4,26%
120 000 Kč 11 844 Kč 12 339 Kč +495 Kč +4,18%
130 000 Kč 11 988 Kč 12 870 Kč +882 Kč +7,36%
140 000 Kč 11 988 Kč 13 068 Kč +1080 Kč +9,01%
150 000 Kč 11 988 Kč 13 068 Kč +1080 Kč +9,01%

Zvýšení otcovské pro tatínky v roce 2024

Po narození dítěte, může mít tatínek (otec dítěte), nárok na placenou dovolenou. Jedná se o 14 kalendářních dní, během prvních 6 týdnů po porodu.

Na otcovskou mohou mít nárok zaměstnanci, nebo i podnikatelé (pokud si jako OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Výpočet otcovské je stejný, jako výpočet mateřské (PPM). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Viz: Kalkulačka výpočet otcovská dovolená 2024

Tabulka: Zvýšení otcovské pro tatínky od ledna 2024

Tatínkům, kteří budou v roce 2024 čerpat otcovskou dovolenou (14 dní během prvních 6 týdnů po porodu), se může otcovská zvýšit o 1000 Kč.

Hrubá mzda Otcovská 2023 Otcovská 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 6 454 Kč 6 454 Kč 0 Kč 0%
25 000 Kč 8 064 Kč 8 064 Kč 0 Kč 0%
30 000 Kč 9 674 Kč 9 674 Kč 0 Kč 0%
35 000 Kč 11 284 Kč 11 284 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 12 908 Kč 12 908 Kč 0 Kč 0%
45 000 Kč 13 986 Kč 14 462 Kč +476 Kč +3,40%
50 000 Kč 14 952 Kč 15 428 Kč +476 Kč +3,18%
55 000 Kč 15 918 Kč 16 394 Kč +476 Kč +2,99%
60 000 Kč 16 884 Kč 17 346 Kč +462 Kč +2,74%
65 000 Kč 17 500 Kč 18 326 Kč +826 Kč +4,72%
70 000 Kč 17 976 Kč 18 984 Kč +1008 Kč +5,61%
80 000 Kč 18 956 Kč 19 964 Kč +1008 Kč +5,32%
90 000 Kč 19 908 Kč 20 916 Kč +1008 Kč +5,06%
100 000 Kč 20 874 Kč 21 896 Kč +1022 Kč +4,90%
110 000 Kč 21 854 Kč 22 862 Kč +1008 Kč +4,61%
120 000 Kč 22 806 Kč 23 814 Kč +1008 Kč +4,42%
130 000 Kč 23 072 Kč 24 794 Kč +1722 Kč +7,46%
140 000 Kč 23 072 Kč 25 158 Kč +2086 Kč +9,04%
150 000 Kč 23 072 Kč 25 158 Kč +2086 Kč +9,04%

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá online půjčka před výplatou do 5000 Kč. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 50.000 Kč bez nahlížení do registru. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Zvýšení redukčních hranic 2024 pro výpočet nemocenské, náhrady mzdy za nemoc, mateřské, OČR

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...