Kalkulačka cestovní náhrady pro zaměstnance a pro podnikatele (OSVČ) 2024

<span>Cestovní náhrady, které vám náleží při použití vlastního vozidla na služební cestě, si můžete sami spočítat v následující kalkulačce. Podívejte se, jaké jsou aktuální sazby pro výpočet v roce 2024.</span> Cestovní náhrady, které vám náleží při použití vlastního vozidla na služební cestě, si můžete sami spočítat v následující kalkulačce. Podívejte se, jaké jsou aktuální sazby pro výpočet v roce 2024.

Pokud je zaměstnanec nebo podnikatel (OSVČ) vyslán na pracovní cestu, má podle příslušných zákonů nárok na náhradu nákladů spojených s touto cestou. Cestovní náhrady, které vám náleží při použití vlastního vozidla na služební cestě, si můžete sami spočítat v následující kalkulačce. Kromě cestovních náhrad za spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla, dále můžete mít nárok i na další náhrady spojené s cestou. Může to být stravné nebo náhrada za ubytování. Těm se budeme věnovat v samostatné kalkulačce.

Cestovní náhrady 2024 – diety při služební cestě

Od 1. 1. 2024 se budou zvyšovat diety při tuzemské i zahraniční služební cestě. Při pracovní cestě, je nárok na stravné, na cestovní náhrady a na proplacení i dalších výdajů, které bezprostředně souvisely se služební cestou.

Viz aktuální kalkulačky:

Online výpočet – cestovní náhrady při služební cestě 2024

Kalkulačka cestovní náhrady 2024
Zvolte typ vozidla
Kombinovaná spotřeba

Zadávejte kombinovanou spotřebu dle technického průkazu vozidla (v litrech na 100 km). Pokud údaj o kombinované spotřebě není v TP uveden, stanoví se jako aritmetický průměr spotřeby ve městě a mimo město.
Počet ujetých kilometrů

Cena pohonných hmot
Zadejte skutečně zaplacenou cenu za 1 l PHM (nebo za 1 kW elektřiny). Pokud máte více dokladů o nákupu PHM, zadejte průměrnou cenu za 1 l (1 kW). Pokud nemůžete cenu PHP doložit, zvolte, jestli vozidlo jezdí na benzín 95 oktanů, 98 oktanů, motorovou naftu nebo elektřinu. Při volbě druhu PHM se výpočet provede na základě hodnot stanovených vyhláškou.
Skutečně zaplacená cena

Výpočet

Výpočet cestovní náhrady od ledna 2024

Pro výpočet cestovních náhrad je určující několik základních údajů. Jedná se především o tyto:

 • Typ vozidla – zákon rozlišuje, jestli se jedná o osobní vozidlo nebo jestli to je jednostopé vozidlo (např. motorka) nebo tříkolka.
 • Počet ujetých kilometrů (celková suma všech ujetých kilometrů během služební cesty).
 • Spotřeba vozidla – zde se vychází z údajů v technickém průkazu. Do výpočtu se zahrnuje tzv. kombinovaná spotřeba. Pokud tento údaj není v technickém průkazu daného vozidla uveden, pak se kombinovaná spotřeba stanoví jako aritmetický průměr údajů, které technický průkaz obsahuje (spotřeba ve městě, spotřeba na silnici apod.).
 • Typ pohonných hmot nebo jejich skutečná cena – zákon dává dvě možnosti, buď jsou doloženy skutečně zaplacené náklady na nákup pohonných hmot (je nutné doložit účtenky). Pokud to není možné, používají se tabulková čísla – viz sazby níže.

Samotný výpočet je pak poměrně jednoduchý – počet ujetých kilometrů se vynásobí průměrnou spotřebou (přepočtenou na jeden kilometr) a to celé se vynásobí buď skutečnou, nebo tabulkovou cenou za jeden litr pohonných hmot. K tomu se pak připočte částka příslušející jako náhrada za opotřebení vozidla.

Sazby cestovní náhrady od 1. 1. 2024

Cestovní náhrady za vozidlo použité při služební cestě se skládají ze dvou složek. Ta první zahrnuje částku, která náleží jako náhrada za opotřebení vozidla. Podle typu vozidla jsou pak aktuální sazby tyto:

 • Osobní motorová vozidla = 5,50 Kč na jeden kilometr
 • Jednostopá vozidla a tříkolky = 1,50 Kč na jeden kilometr

Druhá složka zohledňuje náklady za pohonné hmoty. Pokud nejsou doloženy skutečné náklady, pak platí tyto sazby:

 • Benzín 95 oktanů = 39,60 Kč za jeden litr
 • Benzín 98 oktanů = 44,20 Kč za jeden litr
 • Motorová nafta = 40,0 Kč za jeden litr
 • Elektřina = 7,70 za 1 kW

Cestovní náhrady pro zaměstnance 2024

Cestovní náhrady pro zaměstnance se řídí zákoníkem práce. Jedná se především o tyto pasáže: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – paragraf § 157:

(3) Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

(4) Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 5,50 Kč. při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.

Cestovní náhrady pro OSVČ a podnikatele 2024

U podnikatelů a OSVČ se cestovní náhrady řídí především ustanovením zákona o dani z příjmů (OSVČ nebo zaměstnavatel si může cestovní náhrady zahrnout do nákladů). Jedná se především o tyto paragrafy:  Zákon o daních z příjmů – Zákon číslo 586/1992 Sb., paragraf § 24, písmeno k, odstavec 3 a 4:

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance odměňovaného platem, a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů a u silničního motorového vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce, s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, nebo smlouvy o výprose, ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít průměrné ceny pohonných hmot stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance odměňovaného platem,

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla,

Cestovní náhrady u vozidel na LPG

Trochu složitější je to pak v případě uplatnění nároku na cestovní náhrady, pokud bylo ke služební cestě využito vozidlo s pohonem na LPG. Protože ministerská vyhláška neobsahuje průměrné sazby za LPG, je možné cestovní náhrady u vozidel LPG uplatnit pouze v případě, že je doložena skutečně zaplacená cena za tento typ pohonných hmot.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka na směnku na ruku. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka 50000 Kč ihned na účet. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka cestovní náhrady pro zaměstnance a pro podnikatele (OSVČ) 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • repka@vesna.cz: Dobrý den, ptám se za řidiče, zda mají nárok od zaměstnavatele na zajištění...
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...