Důchodová reforma 2024: Nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů a předčasný důchod

<span>Vláda představila návrh na změnu výpočtu valorizace důchodů. Změnily by se i mimořádné valorizace a předčasné důchody. Předčasné důchody by byly nižší a méně výhodné. Změna podmínek zatím nebyla schválena – pokud by byla schválena, mohla by platit od roku 2024.</span> Vláda představila návrh na změnu výpočtu valorizace důchodů. Změnily by se i mimořádné valorizace a předčasné důchody. Předčasné důchody by byly nižší a méně výhodné. Změna podmínek zatím nebyla schválena – pokud by byla schválena, mohla by platit od roku 2024.

V polovině dubna 2023, představila vláda, návrh na změnu podmínek pro výpočet valorizací důchodů. A také plánované změny u předčasného důchodu. Nové podmínky, musí nejprve projít širší debatou a příslušným schválením. Pokud by ale došlo ke schválení, pak by mohly platit již od roku 2024 (zatím to ale není jisté).

Podle nových podmínek, by se měly důchody valorizovat jenom jednou za rok (vždy od ledna, od začátku roku). Při vysoké inflaci (nad 5%), by v budoucnu už neměly být mimořádné valorizace během roku (jako je tomu nyní).

Při vysoké inflaci, by podle nových podmínek, byl nárok jen na dočasný „inflační“ příplatek k důchodu. Ten by byl z částí fixní, a to ve výši poloviny příspěvku odpovídajícímu průměrnému starobnímu důchodu. Druhá část by pak byla vypočítána z růstu procentní části.

Mimořádná valorizace důchodů od června 2023

Letos musela vláda již jednou řešit mimořádné valorizace důchodů. Poprvé se důchody zvyšovaly na začátku roku (od 1. 1. 2023 se zvýšila základní složka důchodů na 4040 Kč a procentní složka se zvýšila o 5,1%).

Kvůli vysoké inflaci (nad 5% od posledního zvýšení), budou splněny podmínky pro další valorizaci už v červnu 2023.

Mimořádnou červnovou valorizaci, se ale vláda rozhodla změnit. Nakonec bude nižší, než jak by vycházel výpočet podle původních podmínek (jen malá část důchodců dostane od června 2023, přidáno více, než podle původních podmínek).

Od června 2023, se všechny důchody zvýší o 400 Kč a dále se zvýší o 2,3% (procentní složka důchodu). Průměrný důchod by se měl zvýšit o cca 750 Kč.

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Řádná valorizace důchodů v roce 2024 – zvýšení od ledna 2024

Od ledna 2024, proběhne řádná valorizace důchodů. Jako obvykle se budou zvyšovat všechny důchody – starobní, invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí.

Od ledna se bude zvyšovat pouze základní složka důchodu – zvýšení se o 360 Kč na 4400 Kč (díky tomu se zvýší i minimální důchod na 5170 Kč).

Procentní složka důchodu, se při lednové valorizaci nemění. Průměrný důchod by se měl zvýšit o 360 Kč (od června bude průměrný důchod v ČR ve výši cca 20 700 Kč.

Předchozí valorizace v roce 2023:

Vláda současně prosadila změny pro výpočet valorizace důchodů do budoucna – nově by se důchody měly zvyšovat jenom jednou za rok (při vysoké inflaci bude nárok už jen na mimořádný „inflační“ příplatek k důchodu – více informací viz zde.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Důchodová reforma 2024: Změna podmínek pro valorizace důchodů

Vláda by chtěla v roce 2023, představit komplexní důchodovou reformu. Aktuální důchodový systém, je dlouhodobě neudržitelný.

Pokud by nedošlo k žádným změnám, pak se bude důchodový účet, dostávat do větších a větších „mínusů“ (údajně se může jednat až o 300 miliard korun).

Jedním z dílčích kroků připravované důchodové reformy (celé řešení by měla vláda prezentovat během května 2023), je i návrh na změnu podmínek pro valorizace penzí.

Nové podmínky pro valorizace důchodů – zřejmě nejdříve od roku 2024

Podle aktuálního návrhu (viz web MPSV), by se v budoucnu měly provádět valorizace důchodů, už jenom jednou za rok (vždy od ledna – od začátku roku).

Nově by se změnil i výpočet valorizace:

 • Důchody by se od ledna zvyšovaly o jednu třetinu růstu reálných výplat (nyní se zvyšuje o jednu polovinu)
 • Důchody by se od ledna zvyšovaly o celou inflaci (stejné jako nyní)

Současně by došlo ke zrušení mimořádných valorizací v průběhu roku. Podle aktuálních podmínek, se musí důchody zvyšovat i během roku (mimořádná valorizace), pokud je inflace vyšší než 5% (sleduje se jak celková inflace v ČR, tak i speciální „inflace pro důchodce“ (odlišný spotřební koš důchodců)).

Mimořádnou valorizaci, by měl do budoucna nahradit jen mimořádný „inflační“ příplatek k důchodu. Ten by se vyplácel vždy od července do konce roku. Nebyl by ale pevnou součástí důchodů. Jednalo by se jen o dočasné řešení (do konce roku) než proběhne další, řádná valorizace. Teprve ta, by měla plně zohlednit změny v ekonomice (růst inflace a růst reálných výplat u zaměstnanců).

Výše nového, mimořádného „inflačního“ příplatku k důchodu, by byla z části pevná (stejná pro všechny důchody) a vycházela by z jedné poloviny zvýšení průměrného důchodu. Druhá část mimořádného příplatku by vycházela ze zvýšení procentní složky důchodu.

Poznámka: Návrh nových podmínek pro valorizace penzí, tak do značné míry vychází z toho, co bylo schváleno pro mimořádné červnové zvýšení důchodů v roce 2023

Důchodová reforma 2024: Změna u předčasných důchodů – budou méně výhodné

Druhou novinkou, kterou představila vláda jako součást důchodové reformy, je změna u předčasných důchodů. Ty by už v budoucnu neměly být tak výhodné jako nyní.

Nová pravidla pro předčasný důchod (návrh změn):

 • Na předčasný důchod bude nárok nejdříve 3 roky před řádným termínem odchodu do důchodu (nyní je to teoreticky až 5 roků před řádným termínem)
 • Na předčasný důchod bude nárok až po 40 „odpracovaných“ letech (nyní je to 30, resp. 35 roků – doba účasti na důchodovém pojištění, včetně započítání náhradní doby; pro náročné profese bude platit nový koeficient pro započítání „odpracovaných“ roků – stačilo by jim pracovat kratší dobu)
 • Na předčasné důchody by se nevztahovala valorizace (předčasné důchody by se začaly valorizovat až po dosažení řádného věku pro odchod do důchodu, tj. například první 3 roky, by se předčasný důchod nezvyšoval o inflaci a nezohlednil by se ani růst reálných výplat)
 • Předčasný důchod by byl celkově nižší než jak je tomu nyní (při výpočtu předčasného důchodu, by se v plném rozsahu krátilo o 1,5% v období od 1 do 720 dne, nyní je za prvních 360 dní krácení o 0,9%, za 361 – 720 den krácení o 1,2% a až nad 720 den je to krácení o 1,5%)

Nové podmínky pro výpočet důchodů od roku 2024?

Aktuální vládní návrhy (změna podmínek pro valorizace a pro předčasné důchody), jsou zatím pouze návrhem – jak by si to představovala vláda. Návrh musí projít další debatou, a teprve poté se o něm bude případně hlasovat v Parlamentu a v Senátu.

Pokud by byl návrh schválen, pak by mohl platit nejdříve od roku 2024 – zatím to ale není jisté.

Důchodová reforma je velmi citlivé téma. Všichni se shodují na tom, že nějaká změna je nutná. Ale už nikdo se není schopný shodnout na tom, jaká změna by to měla být.

Okolo připravované důchodové reformy, se tedy ještě dát čekat velmi dlouhá a velmi „hlasitá“ debata, a není jisté, co přesně nakonec bude výsledkem.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčky pro nezaměstnané ihned?. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v Praze v hotovosti do hodiny. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Důchodová reforma 2024: Nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů a předčasný důchod

Diskuse: 8
 • Custom avatar David Foltyn

  Dobrý den, v navrhované důchodové reformě bude povinna odpracovana doba, povinné pojištění, opravdu stanoveno na 40 let. V Evropě je běžná doba povinného pojištění 15,20 let., takže pokud člověk odpracuje třeba 39 let, má smůlu? Vždyť už teď při stávající době 35 let povinného pojištění, mnoho lidí na důchod nedosáhli. To snad je možné jen v ČR. Tedy ještě jednou prosím o odpověď zda bude nutné mít pro nárok na starobní důchod mít odpracovana 40 let.??? Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   V aktuálním návrhu na změny u předčasných důchodů a změny valorizací (viz zde), se opravdu mluví o minimální době důchodového pojištění v délce 40 roků:

   (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění 40 let a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle předchozí věty se náhradní doby pojištění započítávají v rozsahu podle § 29 odst. 5.

   Tato změna se zatím týká jen předčasných důchodů. Jak to přesně bude s nárokem na řádný důchod, zatím není zcela jisté. Finální podoba všech změn (návrhy na změny zákonů zatím nejsou zveřejněny). Ministr práce a sociálních věcí, před několika dny uvedl:

   Zkrátíme dobu „čekání“ na vznik nároku na starobní důchod při získání kratší doby pojištění (alespoň 15, respektive 20 let). Podle současných pravidel vznikne v takovém případě nárok na starobní důchod při dosažení věku o pět let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození. Nově navrhujeme, aby nárok vznikl dříve, a to už při dosažení věku o dva roky vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození.

 • Custom avatar Romana červinková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné odejít do předdůchodu a ten se mi bude započítávat do odpracovaných (nyní nově 40 let.) Jsem ročník 1964, tak si hlídám, abych měla nárok na starobní důchod.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Předdůchod spadá mezi vyloučené doby – tj. nezapočítává se do „odpracovaných“ roků (ani jako náhradní doba), ale současně se vyloučí při výpočtu (nesnižuje se výsledný vyměřovací základ).

   Minimálně 40 „odpracovaných“ roků, by se podle všeho mělo týkat předčasných důchodů. U nároku na standardní starobní důchod by to měl zůstat na 30, resp. 35 roků (pokud to ještě nějak nebude měnit).

 • Custom avatar Žakova marie

  Co to je speciální inflace pro důchodce a odlišný spotřební koš důchdců ? To mi bude někdo určovat co a kolik mám jíst ?
  Přesně se píše:.
  (sleduje se jak celková inflace v ČR, tak i speciální „inflace pro důchodce“ (odlišný spotřební koš důchodců))

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Jedná se o to, že průměrná domácnost důchodce, má mírně odlišnou strukturu výdajů (například v průměru vyšší výdaje za léky a zdraví), než průměrná domácnost v ČR. Inflaci „pro důchodce“ (stejně jako i ostatní) počítá ČSÚ – viz například zde, čísla za červen, inflace pro důchodce je v této tabulce.

   Sleduje se, jestli náhodou není inflace pro průměrného důchodce vyšší než pro průměrného občana ČR. Pokud ano, tak se to zohlední. Jedná se o průměr – osobní inflace (ta kterou člověk reálně pociťuje) se může i značně lišit …

 • Custom avatar schupplerovaj@seznam.cz

  DOBRÝ DEN LZE SI PŘI PŘEDČASNÉM DŮCHODU STÁLE PŘIVYDĚLAT NA DPP NBO DPČ

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Po dobu „předčasnosti“ (než bude dosažen řádný důchodový věk), může být u předčasného důchodu přivýdělek na DPP pouze do 10 000 Kč, u DPČ do 3999 Kč

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...