Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2017

<span>Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění). </span> Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění).

V období letních prázdnin velká část studentů pracuje na nějaké letní brigádě. Jednou z nejoblíbenějších forem „zaměstnání“, pro podobnou letní brigádu, je pak práce na DPP (dohoda o provedení práce). Ta je „oblíbená“ jak u zaměstnavatelů, tak i u studentů. DPP se ale hodí i pro řadu dalších pracovníků. Pro různé příležitostné, sezónní nebo krátkodobé zaměstnání nebo pracovní činnosti.

V následujícím článku jsme pro vás připravili kalkulačku pro výpočet čisté mzdy u práce na DPP. Kromě toho se podíváme na to, jak je to s placením sociálního nebo zdravotního pojištění při práci na DPP, jaké se platí daně, a na co si dát u DPP pozor.

Výpočet čisté mzdy – práce na DPP v roce 2017

Do kalkulačky zadávejte svoji „hrubou“ měsíční mzdu. Pokud máte u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů (takový ten „růžový papír“), zvolte příslušnou volbu a zadejte, jestli uplatňujete nějaké daňové slevy. Bližší informace najdete v textu níže. Pro výpočet čisté mzdy u klasického zaměstnání použijte tuto kalkulačku: Kalkulačka čistá mzda od 1. 1. 2017. Pro výpočet čisté mzdy u DPČ použijte:  Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2017.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2017
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jaké jsou podmínky a omezení u práce na DPP

Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění). Platí ale i určitá omezení. Pro soustavnější, déletrvající zaměstnání je pak vhodnější dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o provedení práce může být sjednána na maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním roce. Celkový počet takto uzavřených dohod o provedení práce, ale není nijak limitován. Stejně tak není omezena ani výše odměny.

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

Pokud je měsíční příjem z DPP nižší než 10000 Kč, pak zaměstnavatel (ani zaměstnanec) neplatí sociální a zdravotní pojištění. To může být jak výhoda (máte více peněz), tak i nevýhoda (v některých případech si při práci na DPP musíte platit minimální zdravotní pojištění sami).

Pokud je zaměstnanec pracující na DPP třeba student (za kterého platí zdravotní pojištění stát) nebo žena na rodičovské dovolené (také ZP platí stát) nebo nezaměstnaný (také platí stát), tak u příjmu do 10000 Kč není potřeba nic dalšího „řešit“.

Pokud ale zaměstnanec pracující na DPP nespadá do žádné skupiny pojištěnců, za které by platil pojištění stát, a současně ani nemá jiné zaměstnání, kde by za něj zdravotní pojištění platil zaměstnavatel, a pokud taková skutečnost trvá po celý měsíc, pak je povinnost platit si minimální zdravotní pojištění. To je v roce 2017 výši 1485 Kč měsíčně.

Sociální pojištění si takový zaměstnanec platit nemusí (není povinné jako zdravotní). Je ale případně možnost platit si dobrovolné důchodové pojištění. To je v roce 2017 ve výši 1977 Kč.

Kolik je zdravotní pojištění u DPP

Pokud je příjem z DPP vyšší než 10000 Kč za měsíc, platí se zdravotní pojištění. Zaměstnanec zaplatí 4,5% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc Kč je to 450 Kč). Zaměstnavatel pak zaplatí 9% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc je to 900 Kč).

Pokud zaměstnanec nespadá do některé z kategorií, za které platí zdravotní pojištění stát (student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce apod.), pak se vám dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění – což je 13,5% z rozdílu mezi minimální mzdou (v roce 2017 je to 11000 Kč) a skutečnou mzdou.

Kolik je sociální pojištění u DPP

Pokud je příjem z DPP vyšší než 10000 Kč za měsíc, platí se sociální pojištění. Zaměstnanec zaplatí 6,5% z hrubé mzdy (při mzdě 10000 Kč je to 650 Kč) a zaměstnavatel zaplatí dalších 25% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc je to 2500 Kč). V sociálním pojištění placením zaměstnavatelem je pak zahrnuto i nemocenské pojištění.

Daně a super hrubá mzda

Porodně jako u výplaty ze zaměstnání, se i u DPP počítají daně ze super hrubé mzdy. Tedy z hrubé mzdy + sociální pojištění zaplacené zaměstnavatele + zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem.

Pokud je příjem do 10000 Kč, pak se strhne pouze 15% daň – tedy u 10 tisíc korun to bude 15000 Kč.

Pokud by byl ale příjem 10001 Kč, pak již zaměstnavatel (i zaměstnanec) platí sociální a zdravotní pojištění. V tomto případě se již daň nepočítá z 10001 Kč, ale ze super hrubé mzdy – tedy z částky 13402 Kč (zaměstnavatel platí 3400 Kč pojistné na SP a ZP). Daň by tedy byla 2025 Kč.

Rozdíl 1 Kč tedy může zvýšit jen samotnou daň 525 Kč, a kromě toho ještě vznikne povinnost zaplatit pojištění 1100 Kč. A pak že 1 Kč nehraje roli :).

Daně u práce na dohodu (DPP)

Při práci na DPP ve vztahu k placení daní může nastat několik různých situací.

Základní výše daně u DPP je 15% a mohou nastat tyto situace:

 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je nižší než 1000 Kč za měsíc a zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír). Zaměstnavatel v takovém případě strhne daň ve výši 15%. Zaměstnanec pak ale může na konci roku podat daňové přiznání a požádat o vrácení zaplacené daně
 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je nižší než 10000 Kč měsíčně a zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír). Zaměstnavatel opět spočítá daň ve výši 15%. Ta ale nemusí být stržena celá – uplatní se příslušné daňové slevy, jako je například sleva za poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně, nebo sleva za studenta 335 Kč měsíčně, nebo třeba sleva za dítě – viz Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017. Pokud je daň vyšší než uplatněné slevy, tak se příslušná část strhne – opět platí, že je možné žádat o vrácení daně. Daňové slevy je pak možné uplatit pouze u jednoho zaměstnavatele
 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je vyšší než 10000 Kč. Zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění (část platí zaměstnanec, část zaměstnavatel). Daň ve výši 15% se pak neplatí z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + zdravotní a sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem). Opět se mohou započítat příslušné daňové slevy (je-li podepsáno prohlášení). Daňové přiznání se v tomto případě podává povinně (předchozí dva případy jsou dobrovolné – zpravidla pokud požadujeme vrácení daní)

Práce na DPP – nezaměstnaný na Úřadu práce

Práce na DPP (nebo DPČ) je jedinou legální možností, jak mít přivýdělek v době, kdy jste nezaměstnaní, a vedení na Úřadu práce. Pracovat na DPP je ale možné jen v době, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, a jen do příjmu do výše 5500 Kč (platí pro rok 2017).

Resp. pokud by byla vykonávána práce na DPP v době, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti – vede to k ukončení (přerušení) výplaty podpory. Pokud by byl příjem vyšší než 5500 Kč měsíčně, vede to k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Exekuce a práce na DPP

Pokud exekutor vymáhá nějaké dluhy nebo pohledávku, pak může „postihnout“ i příjem z DPP. Příjem z DPP je tak považován za stejný příjem, jako je třeba výplata ze zaměstnání, a platí stejná pravidla pro provádění srážek. Tedy spočítá se nezabavitelná částka (6154,67 Kč za zaměstnance + případní zvýšení o 1538,67 Kč za manželku/manžela nebo děti) a zbytek se pak rozdělí na třetiny. Při nepřednostní pohledávce so pak exekutor „bere“ jednu třetinu, při přednostní pohledávce dvě třetiny ze zbytku (pokud je zbytek vyšší než 9232 Kč, tak exekutor „bere“ vše co je nad 9232 Kč).

Výpověď a práce na DPP

Při výkonu zaměstnání formou dohody o provedení práce se nedá hovořit o „výpovědi“ v pravém slova smyslu, jako u klasického zaměstnání. Tedy není zde dvouměsíční výpovědní doba nebo nárok na odstupné. DPP může být sjednána buď na nějaký konkrétní časový úsek, nebo na nějakou konkrétní práci (úkol nebo množství hodin).

Ukončení práce na DPP je pak možné:

 • Dohoda o ukončení DPP – zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na ukončení k nějakému konkrétnímu dni (může být i ze dne na den)
 • Výpověď DPP – zaměstnavatel/zaměstnanec může dát písemnou výpověď – pak platí výpovědní lhůta 15 dní
 • Okamžité zrušení DPP – například pokud byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin

Nemocenská a práce na DPP

Nemocenské pojištění je při práci na DPP placeno zaměstnavatelem pouze v případě, že měsíční příjem převyšuje 10000 Kč. Z toho pak vyplývá i nárok na nemocenské dávky (nemocenská v pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství ap.). Nárok na nemocenské dávky může vznikat pouze v době, kdy je zaměstnanec pracující na DPP, účasten na nemocenském pojištění. Nárok na nemocenské dávky při práci na DPP pak vzniká až od 15 dne pracovní neschopnosti. Z nemocenského pojištění za dobu práce na DPP také nevzniká ochranná lhůta (7 dní pro nemocenské dávky nebo 180 dní pro „mateřskou“).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka bez registru a doložení příjmu hned. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti a bez potvrzení o příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2017

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • FMach: Tak superhrubá mzda a co to vlastně je. Daň se platí i ze sociálního pojištěn...
 • JANA BARTOŠKOVÁ: Splacím dluh 15 let a pořad nic neni splaceno a ted jsem dostala exekuci jsem z...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Nic anebo také hodně peněz. To bude mít každý právník jinak, neexistuje žád...
 • alexandra kadlecova: Prosím Vás kolik zaplatím právníkovi za konzultaci a koluk v případě,že mne ...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud vaše péče o nemocnou maminku spadala pod paragraf 41, odstavec 3 (zákon o z...