Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2023

<span>Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění). </span> Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění).

V období letních prázdnin velká část studentů pracuje na nějaké letní brigádě. Jednou z nejoblíbenějších forem „zaměstnání“, pro podobnou letní brigádu, je pak práce na DPP (dohoda o provedení práce). Ta je „oblíbená“ jak u zaměstnavatelů, tak i u studentů. DPP se ale hodí i pro řadu dalších pracovníků. Pro různé příležitostné, sezónní nebo krátkodobé zaměstnání nebo pracovní činnosti.

V následujícím článku jsme pro vás připravili kalkulačku pro výpočet čisté mzdy u práce na DPP. Kromě toho se podíváme na to, jak je to s placením sociálního nebo zdravotního pojištění při práci na DPP, jaké se platí daně, a na co si dát u DPP pozor.

Hlavní změny v roce 2023

Od začátku roku 2023, začíná platit několik změn, které mohou mít vliv i na dohody DPP:

 • od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč měsíčně, resp. 103,80 Kč hrubého za hodinu (minimální mzda se týká i DPP)
 • od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění na 2336 Kč (u práce na DPP se zdravotní pojištění platí při příjmu nad 10 000 Kč; v některých případech může být stržen doplatek do minimálního ZP, nebo lidem může vznikat povinnost, aby si sami platili minimální ZP)

Během roku 2023, se bude projednávat větší novela zákoníku práce, která bude měnit podmínky pro dohody DPP a DPČ (viz dále).

Novela zákoníku práce v roce 2023 – změny u DPP a DPČ

Během roku 2023, se projednává novela zákoníku práce. Ta zahrnuje několik různých změn, z nichž část se týká i práce na dohodu DPP a DPČ:

 • u dohody DPP a DPČ bude nově nárok na dovolenou (pro nárok na dovolenou, musí být odpracovány alespoň 4 týdny, resp. alespoň 80 hodin, ostatní podmínky budou stejné jako u dalších zaměstnanců)
 • u DPP a DPČ bude nově nárok na příplatky za svátky, přesčasy
 • u DPP a DPČ bude nově nárok na ošetřovné (pokud jim u dohody vzniká účast na nemocenském pojištění)
 • zaměstnavatel bude muset dohodářům připravit rozvrh směn – alespoň 3 dny předem
 • po odpracování alespoň 180 hodin za posledních 12 měsíců, bude možné požádat zaměstnavatele o trvalý pracovní poměr

Výpočet čisté mzdy – práce na DPP v roce 2023

Do kalkulačky zadávejte svoji „hrubou“ měsíční mzdu. Pokud máte u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů (takový ten „růžový papír“), zvolte příslušnou volbu a zadejte, jestli uplatňujete nějaké daňové slevy. Bližší informace najdete v textu níže. Pro výpočet čisté mzdy u klasického zaměstnání použijte tuto kalkulačku: Kalkulačka čistá mzda v roce 2023 Pro výpočet čisté mzdy u DPČ použijte:  Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2023.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2023
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jaké jsou podmínky a omezení u práce na DPP

Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění). Platí ale i určitá omezení. Pro soustavnější, déletrvající zaměstnání je pak vhodnější dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o provedení práce může být sjednána na maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním roce. Celkový počet takto uzavřených dohod o provedení práce, ale není nijak limitován. Stejně tak není omezena ani výše odměny.

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

Pokud je měsíční příjem z DPP nižší než 10000 Kč, pak zaměstnavatel (ani zaměstnanec) neplatí sociální a zdravotní pojištění. To může být jak výhoda (máte více peněz), tak i nevýhoda (v některých případech si při práci na DPP musíte platit minimální zdravotní pojištění sami).

Pokud je zaměstnanec pracující na DPP třeba student (za kterého platí zdravotní pojištění stát) nebo žena na rodičovské dovolené (také ZP platí stát) nebo nezaměstnaný (také platí stát), tak u příjmu do 10000 Kč není potřeba nic dalšího „řešit“.

Pokud ale zaměstnanec pracující na DPP nespadá do žádné skupiny pojištěnců, za které by platil pojištění stát, a současně ani nemá jiné zaměstnání, kde by za něj zdravotní pojištění platil zaměstnavatel, a pokud taková skutečnost trvá po celý měsíc, pak je povinnost platit si minimální zdravotní pojištění. To je v roce 2023 výši 2336 Kč měsíčně.

Sociální pojištění si takový zaměstnanec platit nemusí (není povinné jako zdravotní). Je ale případně možnost platit si dobrovolné důchodové pojištění. To je v roce 2023 ve výši 2823 Kč.

Kolik je zdravotní pojištění u DPP

Pokud je příjem z DPP vyšší než 10000 Kč za měsíc, platí se zdravotní pojištění. Zaměstnanec zaplatí 4,5% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc Kč je to 450 Kč). Zaměstnavatel pak zaplatí 9% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc je to 900 Kč).

Pokud zaměstnanec nespadá do některé z kategorií, za které platí zdravotní pojištění stát (student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce apod.), pak se vám dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění – což je 13,5% z rozdílu mezi minimální mzdou (v roce 2023 je to 17 300 Kč) a skutečnou mzdou.

Kolik je sociální pojištění u DPP

Pokud je příjem z DPP vyšší než 10000 Kč za měsíc, platí se sociální pojištění. Zaměstnanec zaplatí 6,5% z hrubé mzdy (při mzdě 10000 Kč je to 650 Kč) a zaměstnavatel zaplatí dalších 24,8% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc je to 2480 Kč). V sociálním pojištění placením zaměstnavatelem je pak zahrnuto i nemocenské pojištění.

Daně a super hrubá mzda v roce 2023

Podobně, jako u výplaty ze zaměstnání, se i u DPP počítaly daně ze super hrubé mzdy. Tedy z hrubé mzdy + sociální pojištění zaplacené zaměstnavatele + zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem.

Superhrubá mzda se ale v roce 2021 zrušila. V minulém roce (2021) a i nyní v roce 2023 se tak daň počítá už jen z hrubé mzdy. Daň z příjmu je 15%. Takže u příjmu z dohody o provedení práce (DPP), ve výši například 10 000 Kč, byste měli zaplatit daň 1500 Kč.

Máte ale možnost, uplatnit případně daňovou slevu. Pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů („růžový papír“), tak se vám z vypočítané daně odečte daňová sleva.

Základní daňová sleva na poplatníka, je v roce 2023 ve výši 2570 Kč měsíčně. V takovém případě byste pak žádnou daň neplatili = daň by byla 0 Kč. Kromě toho jsou i další daňové slevy.

Daňové slevy, je ale možné uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud máte práci na DPP jen jako přivýdělek k hlavnímu zaměstnání, pak je pravděpodobné, že si už u příjmu z DPP nebudete moci uplatnit daňové slevy.

Daně u práce na dohodu (DPP)

Při práci na DPP ve vztahu k placení daní může nastat několik různých situací.

Základní výše daně u DPP je 15% a mohou nastat tyto situace:

 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je nižší než 10 000 Kč za měsíc a zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír). Zaměstnavatel v takovém případě strhne daň ve výši 15%. Zaměstnanec pak ale může na konci roku podat daňové přiznání a požádat o vrácení zaplacené daně
 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je nižší než 10000 Kč měsíčně a zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír). Zaměstnavatel opět spočítá daň ve výši 15%. Ta ale nemusí být stržena celá – uplatní se příslušné daňové slevy, jako je například sleva za poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně, nebo sleva za studenta 335 Kč měsíčně, nebo třeba sleva za dítě. Pokud je daň vyšší než uplatněné slevy, tak se příslušná část strhne – opět platí, že je možné žádat o vrácení daně. Daňové slevy je pak možné uplatit pouze u jednoho zaměstnavatele
 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění (část platí zaměstnanec, část zaměstnavatel). Daň ve výši 15% se pak v roce 2023 platí z hrubé mzdy. Opět se mohou započítat příslušné daňové slevy (je-li podepsáno prohlášení). Daňové přiznání se v tomto případě podává povinně (předchozí dva případy jsou dobrovolné – zpravidla pokud požadujeme vrácení daní)

Práce na DPP – nezaměstnaný na Úřadu práce

Práce na DPP pro nezaměstnané na Úřadu práce, není možná. Jediná forma práce, jak mít na Úřadu práce nějaký přivýdělek je práce na DPČ (nebo v pracovním či služebním poměru).

Pracovat na DPČ je ale možné jen v době, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, a jen do příjmu do výše 8650 Kč (platí pro rok 2023).

Resp. pokud by byla vykonávána práce na DPČ v době, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti – vede to k ukončení (přerušení) výplaty podpory. Pokud by byl příjem vyšší než 8650 Kč měsíčně, vede to k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Exekuce a práce na DPP

Pokud exekutor vymáhá nějaké dluhy nebo pohledávku, pak může „postihnout“ i příjem z DPP. Příjem z DPP je tak považován za stejný příjem, jako je třeba výplata ze zaměstnání, a platí stejná pravidla pro provádění srážek. Tedy spočítá se nezabavitelná částka (ta je v roce 2023 ve výši 13 638 Kč za zaměstnance + případní zvýšení o 3409,50 Kč za manželku/manžela nebo děti) a zbytek se pak rozdělí na třetiny. Při nepřednostní pohledávce si pak exekutor „bere“ jednu třetinu, při přednostní pohledávce dvě třetiny ze zbytku.

Výpověď a práce na DPP

Při výkonu zaměstnání formou dohody o provedení práce se nedá hovořit o „výpovědi“ v pravém slova smyslu, jako u klasického zaměstnání. Tedy není zde dvouměsíční výpovědní doba nebo nárok na odstupné. DPP může být sjednána buď na nějaký konkrétní časový úsek, nebo na nějakou konkrétní práci (úkol nebo množství hodin).

Ukončení práce na DPP je pak možné:

 • Dohoda o ukončení DPP – zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na ukončení k nějakému konkrétnímu dni (může být i ze dne na den)
 • Výpověď DPP – zaměstnavatel/zaměstnanec může dát písemnou výpověď – pak platí výpovědní lhůta 15 dní
 • Okamžité zrušení DPP – například pokud byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin

Nemocenská a práce na DPP

Nemocenské pojištění je při práci na DPP placeno zaměstnavatelem pouze v případě, že měsíční příjem převyšuje 10 000 Kč. Z toho pak vyplývá i nárok na nemocenské dávky (nemocenská v pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství ap.). Nárok na nemocenské dávky může vznikat pouze v době, kdy je zaměstnanec pracující na DPP, účasten na nemocenském pojištění. Nárok na nemocenské dávky při práci na DPP pak vzniká až od 15 dne pracovní neschopnosti.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka bez registru a doložení příjmu hned. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti a bez potvrzení o příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Petr Zvířecí: Dobrý den, moc nerozumím, jak to bude od 1.1.2024 se stravenkovým paušálem? Mů...
 • Zuzka: Navýšeni důchodu o 360 kč to je pouze výsměch všem důchodcum, ale že jste si...
 • Marie: Pěkný den, pobírala jsem letos podporu 2 měsíce (od 5-7/2023) a následně jsem ...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Vzhledem k tomu, že pracovní poměr bude v době ukončení trvat již déle než d...
 • Iveta: Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost 10.11....