Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2024

Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPP v roce 2024

Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění).

V období letních prázdnin velká část studentů pracuje na nějaké letní brigádě. Jednou z nejoblíbenějších forem „zaměstnání“, pro podobnou letní brigádu, je pak práce na DPP (dohoda o provedení práce). Ta je „oblíbená“ jak u zaměstnavatelů, tak i u studentů. DPP se ale hodí i pro řadu dalších pracovníků. Pro různé příležitostné, sezónní nebo krátkodobé zaměstnání nebo pracovní činnosti.

V následujícím článku jsme pro vás připravili kalkulačku pro výpočet čisté mzdy u práce na DPP. Kromě toho se podíváme na to, jak je to s placením sociálního nebo zdravotního pojištění při práci na DPP, jaké se platí daně, a na co si dát u DPP pozor.

Hlavní změny v roce 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn, které mohou mít vliv i na dohody DPP:

 • od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč měsíčně, resp. 112,50 Kč hrubého za hodinu (minimální mzda se týká i DPP)
 • od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění na 2552 Kč (u práce na DPP se zdravotní pojištění platí při příjmu nad 10 000 Kč; v některých případech může být stržen doplatek do minimálního ZP, nebo lidem může vznikat povinnost, aby si sami platili minimální ZP)
 • od 1. 1. 2024 je i u dohody DPP nárok na placenou dovolenou (musí být ale nejprve odpracováno minimálně 80 hodin)
 • Od 1. 7. 2024 se zavádí limity pro placení sociálního pojištění – všechny dohody DPP budou evidovány u ČSSZ, pojištění se bude platit nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč (více souběžných dohod)

Novela zákoníku práce  změny u DPP a DPČ

V minulém roce byla schválena novela zákoníku práce. Ta zahrnuje několik různých změn, z nichž část se týká i práce na dohodu DPP a DPČ:

 • u dohody DPP a DPČ je nově nárok na dovolenou (pro nárok na dovolenou, musí být odpracovány alespoň 4 týdny, resp. alespoň 80 hodin, ostatní podmínky budou stejné jako u dalších zaměstnanců)
 • u DPP a DPČ bude nově nárok na příplatky za svátky, přesčasy
 • zaměstnavatel bude muset dohodářům připravit rozvrh směn – alespoň 3 dny předem
 • po odpracování alespoň 180 hodin za posledních 12 měsíců, bude možné požádat zaměstnavatele o trvalý pracovní poměr

Plánují se i další změny, které se budou projednávat během roku 2024, a mohly by platit už od začátku roku 2025. Jedná se například o nárok na ošetřovné. Na OČR by od 1. 1. 2025 mohl být nárok i u DPP nebo DPČ.

Výpočet čisté mzdy – práce na DPP v roce 2024

Do kalkulačky zadávejte svoji „hrubou“ měsíční mzdu. Pokud máte u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů (takový ten „růžový papír“), zvolte příslušnou volbu a zadejte, jestli uplatňujete nějaké daňové slevy. Bližší informace najdete v textu níže. Pro výpočet čisté mzdy u klasického zaměstnání použijte tuto kalkulačku: Kalkulačka čistá mzda v roce 2024 Pro výpočet čisté mzdy u DPČ použijte:  Kalkulačka – výpočet čisté mzdy u DPČ v roce 2024.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2024
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jaké jsou podmínky a omezení u práce na DPP

Dohoda o provedení práce (DPP) je určena především pro jednorázové brigády, či práce příležitostného charakteru. Je s ní spojena celá řada výhod (do určité výše příjmu se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění). Platí ale i určitá omezení. Pro soustavnější, déletrvající zaměstnání je pak vhodnější dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o provedení práce může být sjednána na maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním roce. Celkový počet takto uzavřených dohod o provedení práce, ale není nijak limitován. Stejně tak není omezena ani výše odměny.

Sociální a zdravotní pojištění u DPP – platí do 30. 6. 2024

Pokud je měsíční příjem z DPP nižší než 10000 Kč, pak zaměstnavatel (ani zaměstnanec) neplatí sociální a zdravotní pojištění. To může být jak výhoda (máte více peněz), tak i nevýhoda (v některých případech si při práci na DPP musíte platit minimální zdravotní pojištění sami).

Pokud je zaměstnanec pracující na DPP třeba student (za kterého platí zdravotní pojištění stát) nebo žena na rodičovské dovolené (také ZP platí stát) nebo nezaměstnaný (také platí stát), tak u příjmu do 10000 Kč není potřeba nic dalšího „řešit“.

Pokud ale zaměstnanec pracující na DPP nespadá do žádné skupiny pojištěnců, za které by platil pojištění stát, a současně ani nemá jiné zaměstnání, kde by za něj zdravotní pojištění platil zaměstnavatel, a pokud taková skutečnost trvá po celý měsíc, pak je povinnost platit si minimální zdravotní pojištění. To je v roce 2024 výši 2552 Kč měsíčně.

Sociální pojištění si takový zaměstnanec platit nemusí (není povinné jako zdravotní). Je ale případně možnost platit si dobrovolné důchodové pojištění. To je v roce 2024 ve výši 3078 Kč.

Odvody DPP – změna od 1. července 2024

Od začátku letních prázdnin – od 1. 7. 2024 se budou měnit podmínky pro dohody DPP. Nově bude povinnost, aby se všechny dohody evidovaly u ČSSZ.

Pokud dojde k překročení limitu, tak se budou platit odvody:

 • nad 10 500 Kč při práci na dohodu DPP pro jednu firmu
 • nad 17 500 Kč při práci na dohodu DPP pro více firem (více souběžných dohod během jednoho měsíce)

Pro zaměstnance bude platit povinnost, aby hlásili všechny dohody. Pokud tuto povinnost nesplní, tak budou zodpovědní za placení sociálního pojištění. V takovém případě by museli zaplatit i to, co jinak platí  firma (tj. celkem 31,9% z hrubé mzdy na sociální pojištění).

Kolik je zdravotní pojištění u DPP

Pokud je příjem z DPP vyšší než 10000 Kč za měsíc, platí se zdravotní pojištění. Zaměstnanec zaplatí 4,5% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc Kč je to 450 Kč). Zaměstnavatel pak zaplatí 9% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc je to 900 Kč).

Pokud zaměstnanec nespadá do některé z kategorií, za které platí zdravotní pojištění stát (student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce apod.), pak se vám dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění – což je 13,5% z rozdílu mezi minimální mzdou (v roce 2024 je to 18 900 Kč) a skutečnou mzdou.

Kolik je sociální pojištění u DPP

Pokud je příjem z DPP vyšší než 10000 Kč za měsíc, platí se sociální pojištění. Zaměstnanec zaplatí 7,1% z hrubé mzdy (při mzdě 10000 Kč je to 710 Kč) a zaměstnavatel zaplatí dalších 24,8% z hrubé mzdy (při mzdě 10 tisíc je to 2480 Kč).

V roce 2024, se v rámci sociálního pojištění, nově platí i nemocenské pojištění – sociální pojištění pro zaměstnance se tedy od začátku roku zvýší na 7,1% (6,5% na důchodové pojištění + 0,6% na nemocenské pojištění. Tato změna platí pro všechny zaměstnance, včetně DPP.

Výpočet daně u DPP a daňové slevy

V roce 2024 daň vypočítá z hrubé mzdy. Daň z příjmu je 15%. Takže u příjmu z dohody o provedení práce (DPP), ve výši například 10 000 Kč, byste měli zaplatit daň 1500 Kč.

Máte ale možnost, uplatnit případně daňovou slevu. Pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů („růžový papír“), tak se vám z vypočítané daně odečte daňová sleva.

Základní daňová sleva na poplatníka, je v roce 2024 ve výši 2570 Kč měsíčně. V takovém případě byste pak žádnou daň neplatili = daň by byla 0 Kč. Kromě toho jsou i další daňové slevy.

Daňové slevy, je ale možné uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud máte práci na DPP jen jako přivýdělek k hlavnímu zaměstnání, pak je pravděpodobné, že si už u příjmu z DPP nebudete moci uplatnit daňové slevy.

Daně u práce na dohodu (DPP)

Při práci na DPP ve vztahu k placení daní může nastat několik různých situací.

Základní výše daně u DPP je 15% a mohou nastat tyto situace:

 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je nižší než 10 000 Kč za měsíc a zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír). Zaměstnavatel v takovém případě strhne daň ve výši 15%. Zaměstnanec pak ale může na konci roku podat daňové přiznání a požádat o vrácení zaplacené daně
 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je nižší než 10000 Kč měsíčně a zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír). Zaměstnavatel opět spočítá daň ve výši 15%. Ta ale nemusí být stržena celá – uplatní se příslušné daňové slevy, jako je například sleva za poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně, nebo třeba sleva za dítě. Pokud je daň vyšší než uplatněné slevy, tak se příslušná část strhne – opět platí, že je možné žádat o vrácení daně. Daňové slevy je pak možné uplatit pouze u jednoho zaměstnavatele
 • Měsíční příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele je vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění (část platí zaměstnanec, část zaměstnavatel). Daň ve výši 15% se pak v roce 2024 platí z hrubé mzdy. Opět se mohou započítat příslušné daňové slevy (je-li podepsáno prohlášení). Daňové přiznání se v tomto případě podává povinně (předchozí dva případy jsou dobrovolné – zpravidla pokud požadujeme vrácení daní)

Práce na DPP – nezaměstnaný na Úřadu práce

Práce na DPP pro nezaměstnané na Úřadu práce, není možná. Jediná forma práce, jak mít na Úřadu práce nějaký přivýdělek je práce na DPČ (nebo v pracovním či služebním poměru).

Pracovat na DPČ je ale možné jen v době, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, a jen do příjmu do výše 9450 Kč (platí pro rok 2024).

Resp. pokud by byla vykonávána práce na DPČ v době, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti – vede to k ukončení (přerušení) výplaty podpory. Pokud by byl příjem vyšší než 9450 Kč měsíčně, vede to k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Exekuce a práce na DPP

Pokud exekutor vymáhá nějaké dluhy nebo pohledávku, pak může „postihnout“ i příjem z DPP. Příjem z DPP je tak považován za stejný příjem, jako je třeba výplata ze zaměstnání, a platí stejná pravidla pro provádění srážek. Tedy spočítá se nezabavitelná částka (ta je v roce 2024 ve výši 12 705 Kč za zaměstnance + případní zvýšení o 3176 Kč za manželku/manžela nebo děti) a zbytek se pak rozdělí na třetiny. Při nepřednostní pohledávce si pak exekutor „bere“ jednu třetinu, při přednostní pohledávce dvě třetiny ze zbytku.

Výpověď a práce na DPP

Při výkonu zaměstnání formou dohody o provedení práce se nedá hovořit o „výpovědi“ v pravém slova smyslu, jako u klasického zaměstnání. Tedy není zde dvouměsíční výpovědní doba nebo nárok na odstupné. DPP může být sjednána buď na nějaký konkrétní časový úsek, nebo na nějakou konkrétní práci (úkol nebo množství hodin).

Ukončení práce na DPP je pak možné:

 • Dohoda o ukončení DPP – zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na ukončení k nějakému konkrétnímu dni (může být i ze dne na den)
 • Výpověď DPP – zaměstnavatel/zaměstnanec může dát písemnou výpověď – pak platí výpovědní lhůta 15 dní
 • Okamžité zrušení DPP – například pokud byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin

Nemocenská a práce na DPP

Nemocenské pojištění je při práci na DPP placeno zaměstnavatelem pouze v případě, že měsíční příjem převyšuje 10 000 Kč. Z toho pak vyplývá i nárok na nemocenské dávky (nemocenská v pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství ap.). Nárok na nemocenské dávky může vznikat pouze v době, kdy je zaměstnanec pracující na DPP, účasten na nemocenském pojištění. Nárok na nemocenské dávky při práci na DPP pak vzniká až od 15 dne pracovní neschopnosti.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka bez registru a doložení příjmu hned. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti a bez potvrzení o příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.