Daňové přiznání 2021: Daňové slevy a zvýhodnění 2020/2021

Daňové přiznání 2021: Daňové slevy a zvýhodnění 2020/2021

V daňovém přiznání můžete uplatnit řadu různých slev. Některé z nich je možné uplatit i při měsíčním výpočtu čisté mzdy. V roce 2021 se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka. Zvyšuje se i daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné). Mění se limit příjmu pro daňový bonus (na 91 200 Kč).

V daňovém přiznání nebo i při výpočtu měsíční čisté mzdy, je možné uplatnit řadu různých daňových slev. Ať už je to ta základní na poplatníka, nebo na dítě, na manželku, na studenta nebo na invalidu a další. Některé slevy je možné uplatnit jenom v ročním daňovém přiznání.

V následující tabulce můžete vidět přehled, všech aktuálních daňových slev v roce 2020. A dále pak i změny v roce 2021. Pozor na to, že při daňovém přiznání za rok 2020, se uplatní daňové slevy platné v tomto roce. Naopak při výpočtu čisté mzdy v roce 2021, se použijí daňové slevy platné pro rok 2021.

Tabulka: Přehled daňových slev v roce 2020

V daňovém přiznání za rok 2020 (podává se v dubnu 2021, případně v pozdějších termínech), se použijí roční daňové slevy pro za tento rok.

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2020
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - pokud má ZTP/P v roce 2020
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P 48 408 Kč 4 034 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 14600 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2021

V roce 2021, nedochází k žádným velkým změnám. Mění se pouze dvě věci:

Daňová sleva/zvýhodnění 2021 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňová sleva/zvýhodnění 2021 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Umístění dítě ve školce 15 200 Kč

Základní daňová sleva na poplatníka 2020 a 2021

Základní daňovou slevu na poplatníka, si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci. Tedy jak podnikatelé, tak i zaměstnanci, starobní důchodci, maminky na mateřské nebo rodičovské, apod.

Daňová sleva se uplatňuje vždy v plné výši, i když jste byli zaměstnaní jen část roku.

 • V roce 2020 byla tato daňová sleva 24 840 Kč (tj. 2070 Kč měsíčně)
 • V roce 2021 se daňová sleva zvyšuje o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. 2320 Kč měsíčně)
 • Další zvýšení bude v roce 2022, kdy se zvýší opět o 3000 Kč na 30 840 Kč (tj. 2570 Kč měsíčně)

Daňová sleva na manžela nebo manželku 2020 a 2021

Tuto daňovou slevu je možné uplatnit v případě, že manželka/manžel nebo registrovaný partner nemá žádné příjmy nebo jen nízké (příjmy nesmí překročit 68 000 Kč za rok).

Do příjmů manžela/manželky/registrovaného partnera (do limitu 68 000 Kč za rok) se započítávají příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, starobní nebo invalidní důchod, příjmy z pronájmu, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo podpora v nezaměstnanosti

Do příjmů (do limitu 68 000 Kč), se naopak nezapočítá rodičovský příspěvek nebo další sociální dávky.

Pokud bylo manželství nebo registrované partnerství uzavřeno v průběhu roku, pak je možné uplatnit 1/12 slevy za každý měsíc, kdy manželství/registrované partnerství trvalo.

Pokud je manžel, manželka nebo registrovaný partner, držitelem průkazu ZPT/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

 • Daňová sleva na manžela = 24 840 Kč za rok
 • Daňová sleva na manžela ZPT/P = 49 680 Kč za rok

Daňová sleva pro invaliditu a na ZTP/P 2020 a 2021

Daňová sleva na invaliditu je poměrně nízká. Na vyšší daňovou slevu je nárok až při ZTP/P. Tuto daňovou slevu je možné kombinovat i s daňovou slevou na poplatníka nebo i dalšími daňovými slevami:

 • Daňová sleva na invaliditu I. a II. stupeň = 2 520 Kč ročně (tj. 210 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na invaliditu III. stupeň = 5 040 Kč ročně (tj. 420 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro ZPT/P = 16 140 Kč ročně (tj. 1345 Kč měsíčně)

Daňová sleva na studenta 2020 a 2021

Nárok na daňovou slevu na studenta, je až do 26 roků (případně až do 28 roků u doktorského studia). Předpokladem pro tuto daňovou slevu, je studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, přičemž se může jednat o prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia.

Naopak u programů celoživotního vzdělávání, na tuto slevu nárok není.

Pokud je studium zahájeno/přerušeno v průběhu roku (podmínky jsou splněny jen po část roku), pak je možné uplatnit nárok jen 1/12 celkové slevy. A to za měsíce, ve kterém byly podmínky splněny.

 • Sleva na studenta je 4 020 Kč za rok (tj. 335 Kč za měsíc)

Daňová sleva „školkovné“ 2020 a 2021

Daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné), může být uplatněna jen v ročním daňovém přiznání. A jen do výše skutečně zaplacených nákladů – tj. uvedená výše slevy je maximální, záleží na skutečných nákladech (potvrzení vystavuje školka):

 • Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce v roce 2020 = 14 600 Kč
 • Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce v roce 2021 = 15 200 Kč

Maximální výše daňové slevy odpovídá minimální mzdě v daném roce. Tj. v roce 2021 se jedná o 15 200 Kč (minimální mzda se zvýšila od 1. 1. 2021).

Daňové zvýhodnění na dítě 2020 a 2021

Daňovou slevu na dítě si může uplatnit jen jeden rodič (nemohou oba současně). Výše daňové slevy se odvíjí od počtu dětí. Pokud má dítě ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

Pokud díky uplatnění daňové slevy vznikne „záporná daň“, pak může být nárok na daňový bonus – stát tuto částku vyplatí.

Nárok na daňový bonus ale vzniká, jen při určitém minimální výši přijmu:

 • V roce 2020 je nárok na daňový bonus na dítě při příjmu nad 87 600 Kč
 • V roce 2021 je nárok na daňový bonus na dítě při příjmu nad 91 200 Kč

V roce 2021 také již neplatí omezení maximální výše vyplaceného daňového bonusu. Dříve bylo možné formou daňového bonusu získat maximálně 68 000 Kč, v roce 2021 toto omezení neplatí.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Ověřená půjčka před výplatou na účet. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez registru a doložení příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.