Kalkulačka rodičovská dovolená 2023 (zvýšení rodičovské od 1. 1. 2024)

<span>Rodičovský příspěvek je v roce 2023 ve výši 300 000 Kč. Plánuje se ale zvýšení o 50 tisíc korun. Od 1. 1. 2024, by mohl být rodičovský příspěvek 350 000 Kč. Na rodičovský příspěvek, mají nárok všichni rodiče, kteří pečují o nejmladší dítě v rodině – aktuálně až do 4 roků dítěte.</span> Rodičovský příspěvek je v roce 2023 ve výši 300 000 Kč. Plánuje se ale zvýšení o 50 tisíc korun. Od 1. 1. 2024, by mohl být rodičovský příspěvek 350 000 Kč. Na rodičovský příspěvek, mají nárok všichni rodiče, kteří pečují o nejmladší dítě v rodině – aktuálně až do 4 roků dítěte.

Při narození dítěte, mají maminky (nebo i tatínkové), nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Společně s dovolenou v zaměstnání, je nárok i na peněžitou pomoc v mateřství (PPM je prvních 28 týdnů) a na rodičovský příspěvek (může být až do 4 roků dítěte).

Zatímco mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), vám stát spočítá na základě příjmů v zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu při podnikání), u rodičovského příspěvku je možná volba, kolik chcete každý měsíc dostat na účet.

Můžete si sami zvolit, zda tu bude nižší částka, ale delší dobu. Nebo vyšší měsíční příspěvek, ale kratší dobu.

Zvýšení rodičovského příspěvku od začátku roku 2024

Během roku 2023, připravuje vláda velké množství různých změn. Jedná se o větší důchodovou reformu, která zahrnuje změny valorizací důchodů, změny podmínek u předčasných důchodů nebo i změny výpočtu důchodu, a podmínek pro nárok na důchod v budoucnu (zvýšení věku pro odchod do důchodu a další změny).

Dále vláda řeší větší reformu daní, které zahrnují změny u DPH, zvýšení daně z nemovitosti, nové nemocenské pojištění pro zaměstnance, zvýšení minimálních odvodů pro OSVČ, zvýšení daní pro firmy, nebo i pro zaměstnance.

Jsou ale v plánu i změny, které nejsou tak negativní. Jednou z plánovaných změn, je i zvýšení rodičovského příspěvku. Ministerstvo práce a sociálních věcí, má údajně v plánu navrhnout navýšení celkové částky rodičovského příspěvku o 50 000 Kč.

Pokud bude toto zvýšení schváleno, pak by již od 1. 1. 2024, mohl být rodičovský příspěvek vyšší:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2024 = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024 = 525 000 Kč

Návrh na zvýšení, ale zatím nebyl předložen ke schválení v Parlamentu. Zvýšení tedy zatím není finálně potvrzeno – jedná se pouze o záměr, o kterém již několikrát mluvil ministr práce a sociálních věcí.

Podle jeho slov, se ale na zvýšení rodičovské, shodují všechny politické strany, včetně opozice. Ke zvýšení by mělo dojít nejpozději od začátku roku 2024.

Kromě zvýšení rodičovského příspěvku, se plánují i změny některých podmínek:

 • Zkrácení maximální doby rodičovské – nyní je možné pobírat rodičovský příspěvek až do 4 roků dítěte; což by se mohlo změnit, a nově by bylo možné pobírat rodičovskou jen do 3 roků dítěte
 • Zrušení omezení na dobu, kterou může dítě do 2 roků trávit ve školce, v jeslích, apod. – nyní je stále ještě omezení na 92 hodin ve školce za měsíc; nově by to údajně mělo být bez omezení

Ani tyto změny, ale zatím nebyly projednány a schváleny. V roce 2023, zatím zůstává vše při „starém“.  Změny, pokud je schválí Parlament a Senát, budou zřejmě až od 1. 1. 2024.

Aktualizace: Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by mohl být rodičovský příspěvek, v závislosti na vašich příjmech (stačí příjem alespoň u jednoho z rodičů).

V roce 2023, je základní maximální částka 13 000 Kč (u dvojčat je to 19 500 Kč). Vyšší měsíční částku mohou volit jen ti, kdo mají adekvátně vysoký příjem ze zaměstnání (30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM). Teoretické maximum, je v roce 2023 ve výši 49 440 Kč měsíčně.

Kalkulačka rodičovská dovolená 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2023

O možném zvýšení rodičovského příspěvku, se mluvilo již během minulého roku (kdy byla velmi vysoká inflace, a vše velmi výrazně zdražovalo). Minulý rok, ale zvýšení rodičovské nebylo schváleno. O dalším zvýšení se mluví i v letošním roce – viz výše, rodičovská by se údajně měla zvýšit od 1. 1. 2024.

V roce 2023, tedy ale zatím platí stejné částky, jako v předchozích letech:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2023 = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2023 = 450 000 Kč

Kdo má nárok na rodičovskou – jaké jsou podmínky?

Zatímco u „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), jsou podmínky poměrně přísné, u rodičovské je to jednoduší.

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, který pečuje o nejmladší dítě v rodně, až případně do jeho 4 roků (nebo dokud není vyčerpán celý příspěvek).

Na rodičovský příspěvek může mít nárok jak žena (matka dítěte), tak případně i muž (manžel/otec dítěte) – pouze ale jeden z rodičů.

Na rodičovský příspěvek, mají nárok jak zaměstnanci (čerpají ho během rodičovské dovolené), tak i podnikatelé (OSVČ). Nárok mají i nezaměstnané ženy, studentky, nebo i další rodiče malých dětí.

U rodičovského příspěvku, je pouze minimum omezení. Jednou z aktuálně platných omezujících podmínek, je maximální doba ve školce (v jeslích či jiném podobném zařízení), která je u dětí do 2 roků v rozsahu maximálně 92 hodin měsíčně.

U rodičovského příspěvku, se na rozdíl od jiných sociálních dávek, nesledují příjmy.

Během rodičovské, je tak možné podnikat jako OSVČ, pracovat na nějaké brigádě DPP nebo DPČ, nebo i v běžném zaměstnání (na rodičovský příspěvek je nárok i po skončení rodičovské dovolené, po návratu zpět do zaměstnání).

Kolik je maximální a minimální rodičovská v roce 2023

U rodičovského příspěvku, si může každá maminka (nebo tatínek), zvolit částku, kterou chce dostávat každý měsíc na účet:

 • Všichni mají nárok na maximálně 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u dvojčat)
 • Vyšší částku (nad 13 000 Kč, resp. nad 19 500 Kč), si mohou zvolit ti, kdo měli nárok na mateřskou (resp. mají dostatečně vysoký vyměřovací základ pro PPM, stačí u jednoho z rodičů)
 • Maximální možná částka, je v roce 2023 ve výši 49 440 Kč měsíčně

Minimální částka rodičovské není stanovena. Je tedy možné, pobírat třeba 20 měsíců částku 13 000 Kč, a následně dalších 20 měsíců částku 2 000 Kč.  Výši měsíčního rodičovského příspěvku, je možné změnit vždy pouze jednou za 3 měsíce. Můžete ji zvýšit nebo snížit, podle toho jak potřebujete.

Existuje pouze jediné omezení – pokud by vám vycházela částka nižší než 100 Kč, pak by vám rodičovský příspěvek nebyl vyplácen měsíčně, ale například jen čtvrtletně.

Sociální a zdravotní pojištění během rodičovské

V době, kdy je pobírán rodičovský příspěvek, nebo v době kdy jste na rodičovské dovolené, za vás stát platí zdravotní pojištění.

To se týká i podnikatelů (OSVČ), kteří jsou po dobu čerpání rodičovského příspěvku, považování za OSVČ vedlejší (zde se plánuje další změna od roku 2024, nově by OSVČ byly považovány za vedlejší při péči o dítě až do 4 roků, bez ohledu na pobírání RP).

Během rodičovské dovolené nebo v době, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, ale stát neplatí sociální pojištění.

Doba péče o dítě (až do jeho 4 roků, tj. po celou dobu rodičovské dovolené, nebo pobírání rodičovského příspěvku), se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (doba potřebná pro nárok na důchod).

Co je to rodičovská dovolená a kdy končí?

Rodičovská dovolená, je něco jiného než rodičovský příspěvek. Na rodičovskou dovolenou, mají nárok pouze zaměstnanci. OSVČ, nezaměstnaní nebo studentky, mají sice nárok na rodičovský příspěvek, nejedná se u nich ale o rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičům malého dítěte rodičovskou dovolenou (volno v zaměstnání). Rodičovskou dovolenou, mohou mít oba rodiče.

Na rodičovskou dovolenou, je nárok po narození dítěte, nebo po skončení mateřské dovolené. Rodičovská dovolená, je ale maximálně do 3 roků dítěte. Končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte.

Pokud by chtěl být někdo doma s dítětem delší dobu, třeba až do jeho 4 roků, pak si v zaměstnání musí domluvit neplacené volno, nebo to řešit jinou formou.

Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské 2023

Pokud je žena již před porodem nezaměstnaná, nebo pokud jí zaměstnání skončí během mateřské nebo rodičovské dovolené (například kvůli tomu, že měla pracovní poměr na dobu určitou), pak má po skončení rodičovské nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Doba na rodičovské (péče o dítě až do 4 roků), se započítává jako náhradní doba zaměstnání. Na podporu v nezaměstnanosti je tedy nárok, i když byla žena poslední 3 – 4 roky doma s dítětem a nikde nepracovala.

Podpora v nezaměstnanosti, na kterou je nárok z důvodu předchozí péče o dítě, je ale poměrně nízká. Podpora se vypočítá z průměrné mzdy v ČR. V roce 2023 to vychází takto:

Podpora po rodičovské 2023:

 • První a druhý měsíc je nárok na 15% průměrné mzdy = 5 896 Kč
 • Třetí a čtvrtý měsíc je nárok na 12% průměrné mzdy = 4 717 Kč
 • Zbytek doby (5 měsíc a popř. dále) je to 11% průměrné mzdy = 4 324 Kč

Výše uvedená minimální podpora, se týká především situací, kdy bylo poslední zaměstnání ukončeno někdy v minulosti, a následně bylo pečováno o dítě.

Odlišné je to v situaci, kdy žena po skončení rodičovské ukončuje zaměstnání výpovědí nebo dohodou. Pak může být nárok na „běžnou“ podporu v nezaměstnanosti, která se vypočítá z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Nová krátkodobá půjčka 10000 Kč pro všechny. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní půjčka do 100000 Kč ihned a bez ručitele. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka rodičovská dovolená 2023 (zvýšení rodičovské od 1. 1. 2024)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Nezapočítá se to nijak = u nezabavitelné částky, se zohlední pouze manžel/man...
 • Marek Havlíček: Dobrý den,chtěl sem se zeptat,pokud žiji s přítelkyní se dvěmi dětmi,a přisp...
 • Silent Hill: Dobrý den, obávám se, že se to bude týkat jen insolvencí zahájených po 1.1.20...
 • Zdeňka: Dobrý den, od 4.5.2023 mám zažádáno o předčasný důchod bez výplaty, bude k ...
 • ROBERT LAKATOS: DOBRY DEN,CHTEL BYCH SE ZEPTAT JESTLI SE MNE TYKA NOVA MOMENTALNE NOVELA O SKRACENI...