Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 (zvýšení rodičovské od 1. 1. 2024)

<span>Rodičovský příspěvek se od 1. 1. 2024 zvýšil na 350 000 Kč. A současně se zkrátila i maximální doba rodičovské jenom na 3 roky. Změny platí ale jenom pro děti, narozené v roce 2024. Pro děti narozené do konce roku 2023 se nic nemění (mají nárok jenom na 300 tisíc korun po dobu až 4 roky).</span> Rodičovský příspěvek se od 1. 1. 2024 zvýšil na 350 000 Kč. A současně se zkrátila i maximální doba rodičovské jenom na 3 roky. Změny platí ale jenom pro děti, narozené v roce 2024. Pro děti narozené do konce roku 2023 se nic nemění (mají nárok jenom na 300 tisíc korun po dobu až 4 roky).

Při narození dítěte, mají maminky (nebo i tatínkové), nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Společně s dovolenou v zaměstnání, je nárok i na peněžitou pomoc v mateřství (PPM je prvních 28 týdnů) a na rodičovský příspěvek (může být až do 4 roků dítěte, resp. u dětí narozených od 1. 1. 2024 to budou už jenom maximálně 3 roky).

Zatímco mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), vám stát spočítá na základě příjmů v zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu při podnikání), u rodičovského příspěvku je možná volba, kolik chcete každý měsíc dostat na účet.

Můžete si sami zvolit, zda tu bude nižší částka, ale delší dobu. Nebo vyšší měsíční příspěvek, ale kratší dobu.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024

Na konci listopadu 2023 bylo schváleno zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek  bude od ledna 2024 ve výši 350 000 Kč. U dvojčat by to bylo 525 00 Kč.

Současně je schválené i zkrácení maximální doby rodičovské jen do 3 roků dítěte. Stejně jako zvýšení, i tato změna bude platit od začátku roku 2024, a bude se týkat jenom dětí narozených od 1. 1. 2024.

Viz nová kalkulačka rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek 2024

Zvýšení rodičovského příspěvku od začátku roku 2024

Během roku 2023, připravila vláda velké množství různých změn. Jedná se o větší důchodovou reformu, která zahrnuje změny valorizací důchodů, změny podmínek u předčasných důchodů nebo i změny výpočtu důchodu, a podmínek pro nárok na důchod v budoucnu (zvýšení věku pro odchod do důchodu a další změny).

Dále vláda řeší větší reformu daní, které zahrnují změny u DPH, zvýšení daně z nemovitosti, nové nemocenské pojištění pro zaměstnance, zvýšení minimálních odvodů pro OSVČ, zvýšení daní pro firmy, nebo i pro zaměstnance.

Jsou ale v plánu i změny, které nejsou tak negativní. Jednou z plánovaných změn, je i zvýšení rodičovského příspěvku. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo navýšení celkové částky rodičovského příspěvku o 50 000 Kč.

Zvýšení je schváleno a od 1. 1. 2024, bude rodičovský příspěvek vyšší:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2024 = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024 = 525 000 Kč.

Kromě zvýšení rodičovského příspěvku, se plánuje i zkrácení maximální doby:

 • Zkrácení maximální doby rodičovské – nyní je možné pobírat rodičovský příspěvek až do 4 roků dítěte; což se mění, a nově bude možné pobírat rodičovskou jen do 3 roků dítěte

Zvýšení a zkrácení rodičovské, se ale týká jenom dětí, které se narodí od 1. 1. 2024. Pro děti narozené do konce prosince 2023, se nic nemění.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by mohl být rodičovský příspěvek, v závislosti na vašich příjmech (stačí příjem alespoň u jednoho z rodičů).

V roce 2024, je základní maximální částka 13 000 Kč (u dvojčat je to 19 500 Kč). Vyšší měsíční částku mohou volit jen ti, kdo mají adekvátně vysoký příjem ze zaměstnání (30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM). Teoretické maximum, je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč měsíčně.

V roce 2024, je také rozdíl v celkové částce:

 • děti narozené od 1. 1. 2024 = je nárok na 350 000 Kč (u dvojčat na 525 00 Kč)
 • děti narození do 31. 12. 2024 = je nárok na 300 000 Kč (u dvojčat na 450 000 Kč)
Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024

O možném zvýšení rodičovského příspěvku, se mluvilo již během posledních dvou roků (kdy byla velmi vysoká inflace, a vše velmi výrazně zdražovalo). Zvýšení ročovské nakonec bylo schváleno s platností od 1. 1. 2024.

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do konce roku 2023 (do 31. 12. 2023 včetně):

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2024 = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024 = 450 000 Kč

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024 a dále):

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2024 = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024 = 525 000 Kč

Kdo má nárok na rodičovskou – jaké jsou podmínky?

Zatímco u „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), jsou podmínky poměrně přísné, u rodičovské je to jednoduší.

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, který pečuje o nejmladší dítě v rodně, až případně do jeho 4 roků (nebo dokud není vyčerpán celý příspěvek).

Na rodičovský příspěvek může mít nárok jak žena (matka dítěte), tak případně i muž (manžel/otec dítěte) – pouze ale jeden z rodičů.

Na rodičovský příspěvek, mají nárok jak zaměstnanci (čerpají ho během rodičovské dovolené), tak i podnikatelé (OSVČ). Nárok mají i nezaměstnané ženy, studentky, nebo i další rodiče malých dětí.

U rodičovského příspěvku, je pouze minimum omezení. Jednou z aktuálně platných omezujících podmínek, je maximální doba ve školce (v jeslích či jiném podobném zařízení), která je u dětí do 2 roků v rozsahu maximálně 92 hodin měsíčně.

U rodičovského příspěvku, se na rozdíl od jiných sociálních dávek, nesledují příjmy.

Během rodičovské, je tak možné podnikat jako OSVČ, pracovat na nějaké brigádě DPP nebo DPČ, nebo i v běžném zaměstnání (na rodičovský příspěvek je nárok i po skončení rodičovské dovolené, po návratu zpět do zaměstnání).

Kolik je maximální a minimální rodičovská v roce 2024

U rodičovského příspěvku, si může každá maminka (nebo tatínek), zvolit částku, kterou chce dostávat každý měsíc na účet:

 • Všichni mají nárok na maximálně 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u dvojčat)
 • Vyšší částku (nad 13 000 Kč, resp. nad 19 500 Kč), si mohou zvolit ti, kdo měli nárok na mateřskou (resp. mají dostatečně vysoký vyměřovací základ pro PPM, stačí u jednoho z rodičů)
 • Maximální možná částka, je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč měsíčně

Minimální částka rodičovské není stanovena. Je tedy možné, pobírat třeba 20 měsíců částku 13 000 Kč, a následně dalších 20 měsíců částku 2 000 Kč.  Výši měsíčního rodičovského příspěvku, je možné změnit vždy pouze jednou za 3 měsíce. Můžete ji zvýšit nebo snížit, podle toho jak potřebujete.

Existuje pouze jediné omezení – pokud by vám vycházela částka nižší než 100 Kč, pak by vám rodičovský příspěvek nebyl vyplácen měsíčně, ale například jen čtvrtletně.

Sociální a zdravotní pojištění během rodičovské

V době, kdy je pobírán rodičovský příspěvek, nebo v době kdy jste na rodičovské dovolené, za vás stát platí zdravotní pojištění.

To se týká i podnikatelů (OSVČ), kteří jsou po dobu čerpání rodičovského příspěvku, považování za OSVČ vedlejší (zde se plánuje další změna od roku 2024, nově by OSVČ byly považovány za vedlejší při péči o dítě až do 4 roků, bez ohledu na pobírání RP).

Během rodičovské dovolené nebo v době, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, ale stát neplatí sociální pojištění.

Doba péče o dítě (až do jeho 4 roků, tj. po celou dobu rodičovské dovolené, nebo pobírání rodičovského příspěvku), se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (doba potřebná pro nárok na důchod).

Co je to rodičovská dovolená a kdy končí?

Rodičovská dovolená, je něco jiného než rodičovský příspěvek. Na rodičovskou dovolenou, mají nárok pouze zaměstnanci. OSVČ, nezaměstnaní nebo studentky, mají sice nárok na rodičovský příspěvek, nejedná se u nich ale o rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičům malého dítěte rodičovskou dovolenou (volno v zaměstnání). Rodičovskou dovolenou, mohou mít oba rodiče.

Na rodičovskou dovolenou, je nárok po narození dítěte, nebo po skončení mateřské dovolené. Rodičovská dovolená, je ale maximálně do 3 roků dítěte. Končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte.

Pokud by chtěl být někdo doma s dítětem delší dobu, třeba až do jeho 4 roků, pak si v zaměstnání musí domluvit neplacené volno, nebo to řešit jinou formou.

Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské 2024

Pokud je žena již před porodem nezaměstnaná, nebo pokud jí zaměstnání skončí během mateřské nebo rodičovské dovolené (například kvůli tomu, že měla pracovní poměr na dobu určitou), pak má po skončení rodičovské nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Doba na rodičovské (péče o dítě až do 4 roků), se započítává jako náhradní doba zaměstnání. Na podporu v nezaměstnanosti je tedy nárok, i když byla žena poslední 3 – 4 roky doma s dítětem a nikde nepracovala.

Podpora v nezaměstnanosti, na kterou je nárok z důvodu předchozí péče o dítě, je ale poměrně nízká. Podpora se vypočítá z průměrné mzdy v ČR. V roce 2024 to vychází takto:

Podpora po rodičovské 2024:

 • První a druhý měsíc je nárok na 15% průměrné mzdy = 6 365 Kč
 • Třetí a čtvrtý měsíc je nárok na 12% průměrné mzdy = 5 092 Kč
 • Zbytek doby (5 měsíc a popř. dále) je to 11% průměrné mzdy = 4 667 Kč

Výše uvedená minimální podpora, se týká především situací, kdy bylo poslední zaměstnání ukončeno někdy v minulosti, a následně bylo pečováno o dítě.

Odlišné je to v situaci, kdy žena po skončení rodičovské ukončuje zaměstnání výpovědí nebo dohodou. Pak může být nárok na „běžnou“ podporu v nezaměstnanosti, která se vypočítá z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Nová krátkodobá půjčka 10000 Kč pro všechny. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní půjčka do 100000 Kč ihned a bez ručitele. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 (zvýšení rodičovské od 1. 1. 2024)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...