Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 1. 2023 (zvýšení nezabavitelné částky)

<span>V roce 2023 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat). Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení a současně se zvyšuje životní minimum. Mění se i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se zvýší na 13 638 Kč (za další osoby je to 3409,50 Kč).</span> V roce 2023 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat). Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení a současně se zvyšuje životní minimum. Mění se i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se zvýší na 13 638 Kč (za další osoby je to 3409,50 Kč).

Od začátku roku 2023, se mění výpočet exekuce na mzdu (plat), nebo i jiný příjem. Od 1. 1. 2023, se díky zvýšení normativních nákladů na bydlení a zvýšení životního minima, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci).

Kromě toho, se od ledna 2023, mění i výpočet nezabavitelné částky:

 • nezabavitelné minimum do konce roku 2022 = 3/4 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení
 • nezabavitelné minimum od začátku roku 2023 = 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení

Mění se i částka za další osoby (za dítě, za manžela nebo manželku):

 • nezabavitelná částka za další osoby do konce roku 2022 = 1/3 z nezabavitelné částky dlužníka
 • nezabavitelná částka za další osoby od začátku roku 2023 = 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka

Nezabavitelné minimum (při exekuci i při insolvenci) je od 1. 1. 2023 o 2534 Kč vyšší. Nově je to 13 638 Kč (za dítě, manželku nebo manžela, je to dalších 3 409,50 Kč).

Kalkulačka – výpočet exekuce na mzdu (nebo jiný příjem) od 1. 1. 2023

Výpočet exekuce je stejný, ať už se jedná o exekuci na mzdu (plat) nebo i jiný příjem:

 • Exekuční srážky, mohou být prováděny jak z čisté mzdy (výplaty) ze zaměstnání, tak i z různých příjmů z brigády na DPP nebo DPČ.
 • Exekuce je možná i na důchod (invalidní, starobní, či jiný), na podporu v nezaměstnanosti, na mateřskou, rodičovskou, nemocenskou nebo i na některé další příjmy.

Postup výpočtu exekuce, je pro všechny příjmy stejný. Záleží především na tom, kolik je váš čistý příjem, a zda máte manželku nebo manžela, nebo i nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost). Dále záleží na tom, zda je to přednostní nebo nepřednostní exekuce.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci v roce 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení, a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci. V roce 2023, platí nové tabulky a bylo schváleno i mimořádné zvýšení. Pro výpočet exekuce se od 1. 1. 2023, použije částka 15 597 Kč (normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 až 2 osoby, ve městě od 70 tisíc obyvatel).

Od 1. 1. 2023, se zvyšuje životní minimum o 5,2%. Pro výpočet exekuce se v roce 2023 použije částka 4 860 Kč (životní minimum pro jednotlivce od 1. 1. 2023).

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci), je stanovena jako 2/3 ze součtu životního minima (od 1. 4. 2023 je to 4860 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (ty se od 1. 1. 2023 zvyšují na 15597 Kč).

Kromě této základní nezabavitelné částky, může být nárok i na započítání další nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo i za každé dítě (ke které má osoba v exekuci vyživovací povinnost).

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2023:

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2023 zvýší na 13 638 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2023 zvýší na 3 409,50 Kč

Kromě toho, se v roce 2023, zvyšuje i hranice plně zabavitelné částky na 30 686 Kč (jeden a půl násobek ze součtu životního minima a nákladů na bydlení). Pokud by při exekuci, zůstala ze mzdy vyšší částka (to co zbývá po odečtení nezabavitelné částky), tak vše nad 30 686 Kč už dostává exekutor bez omezení.

Výpočet exekuce 2023 – přednostní vs. nepřednostní pohledávky

Na výpočet exekuce má vliv, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní:

 • Při přednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Při nepřednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + dvě třetiny ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Pokud by byl zbytek vyšší než 30 686 Kč, pak vše nad tuto částku je zabaveno na exekuci

Přednostní pohledávky, jsou vyjmenované v zákoně 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), v paragrafu 279, odstavec 2. Jedná se především o:

 • Dluhy za alimenty (výživné) – ty mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění
 • Další dluhy vůči státu (daně, cla, různé poplatky, přeplatky na sociálních či nemocenských dávkách apod.)
 • Náhrada škody, způsobená trestným činem, či náhrada za ublížení na zdraví
 • …atd.

Na přednostní pohledávky, je při exekuci sraženo více peněz (dvě třetiny). Při insolvenci (oddlužení) je výpočet srážek stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Nepřednostní pohledávky (exekuce), jsou pak všechny ostatní („obyčejné“) dluhy, jako nezaplacené půjčky, dluhy za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet, kabelovou televizi apod.

Výpočet exekuce 2023 – co je dobré vědět?

 • Exekuční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata za zaměstnání (mzda/plat), příjem z brigády (práce na dohodu DPP nebo DPČ), z nemocenských dávek, z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství, z rodičovské (z rodičovského příspěvku), apod.
 • Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy
 • Na některé části mzdy se exekuce nevztahuje (například na diety – stravné při služební cestě)
 • Pokud máte více zaměstnání (HPP + práce na DPP nebo DPČ, nebo máte zaměstnání + nemocenskou či důchod), pak je možné provádět srážky ze všech příjmů; nezabavitelná částka se ale započítá jen jednou
 • Při exekuci na mzdu (či jiný příjem) se nejprve splácí „nejstarší“ exekuce (ta která byla zaměstnavateli doručena jako první, ostatní exekuce „čekají“ – výjimkou je situace kdy, máte současně přednostní a nepřednostní pohledávku, pak to může být odlišné)
 • I když máte exekuci na mzdu, exekutor vám může stejně nařídit i exekuci na účet v bance nebo exekuci na majetek (všechny typy exekuce mohou probíhat současně)

Milostivé léto – odpuštění dluhů v roce 2023

Během předchozích let, již 2x probíhala oddlužovací akce Milostivé léto. Během dvou termínů, bylo možné doplatit některé dluhy a po úhradě menšího poplatku, došlo k ukončení exekuce. Milostivé léto, se týkalo řady různých dluhů. Některé ale do předchozích dvou akcí nespadaly.

Z toho důvodu, bude speciální Milostivé léto (nebo také Milostivý podzim) i v roce 2023. Aktuální Milostivé léto, se bude týkat ale jen omezené skupiny dluhů:

 • dluhy na sociálním pojištění (řeší ČSSZ)
 • dluhy na daních a dalších poplatcích (řeší Finanční správa a Celní správa)
 • případně i další dluhy (k oddlužovací akci v roce 2023 se mohou připojit i místní samosprávy – například dluhy za popelnice, pokuty a další podobné poplatky)

Podle dostupných informací, by aktuální Milostivé léto v roce 2023, měla být již opravdu poslední podobná akce, na vyřešení dluhů. Kdo má nějaké dluhy u ČSSZ (sociální pojištění) nebo Finančních úřadů (daně, apod.), má tedy unikátní možnost, jak je vyřešit.

U obou institucí, by navíc měla být možnost i splátkového kalendáře (dluh nemusí být zaplacen celý ihned, ale dá se domluvit postupná úhrada v několika splátkách). Podobně, jako u předchozích akcí, i zde by mělo stačit zaplatit původní dluh, a úroky a další poplatky budu odpuštěny.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka do výplaty i v hotovosti. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Hotovostní půjčky na směnku: Půjčka do hodiny na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 1. 2023 (zvýšení nezabavitelné částky)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • David Kocabek: Dobrý den,rád bych se zeptal na priplatky za víkendy noční,svátky odpracovane n...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Nezapočítá se to nijak = u nezabavitelné částky, se zohlední pouze manžel/man...
 • Marek Havlíček: Dobrý den,chtěl sem se zeptat,pokud žiji s přítelkyní se dvěmi dětmi,a přisp...
 • Silent Hill: Dobrý den, obávám se, že se to bude týkat jen insolvencí zahájených po 1.1.20...
 • Zdeňka: Dobrý den, od 4.5.2023 mám zažádáno o předčasný důchod bez výplaty, bude k ...