Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 4. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

<span>V roce 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat) dvakrát. Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení a od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní minimum. Na konci ledna 2022, došlo také k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, zde jsou ale nejasnosti, jestli má mít vliv na výpočet nezabavitelné částky.</span> V roce 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat) dvakrát. Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení a od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní minimum. Na konci ledna 2022, došlo také k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, zde jsou ale nejasnosti, jestli má mít vliv na výpočet nezabavitelné částky.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2022), dochází k mimořádné valorizaci životního a existenčního minima (ŽM se letos zvyšuje už podruhé, od 1. 7. 2022 je to o 8,8%).

Díky tomu, se automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum, pro výpočet exekučních srážek. Lidem s exekucí na mzdu, bude ve druhém pololetí, zůstávat více peněz.

Nezabavitelná částka od 1. 7. 2022

 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč
 • Za dítě, manželku nebo manžela je to 3 138,75 Kč
 • Plně zabavitelná částka je od 25 110 Kč

Aktuální kalkulačku, pro výpočet exekuce od července 2022 (po zvýšení od 1. 7. 2022), najdete zde.

Od začátku roku 2022, se mění výpočet exekuce na mzdu (plat), nebo i jiný příjem. Od 1. 1. 2022, se díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci).

Na konci ledna 2022, bylo také schváleno i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1120 Kč, platí zpětně od 1. 1. 2022). Ohledně tohoto mimořádného zvýšení, ale panují nejasnosti:

 • Podle doporučení Ministerstva spravedlnosti, se má i toto mimořádné zvýšení zohlednit pro výpočet nezabavitelné částky (doporučení MSp, ale není právně závazné) – pak je od 1. 4. 2022 základní nezabavitelná částka 9138,75 Kč
 • Podle rozhodnutí některých soudů, se ale toto mimořádné zvýšení zohlednit nemá, pak je od 1. 4. 2022, základní nezabavitelná částka 8 298,75 Kč

Mohou tak nastávat případy, kdy dva zaměstnanci, se stejnou čistou mzdou, budou mít vypočítány srážky odlišným způsobem.

K další změně pak dochází i od začátku dubna 2022, kdy se od 1. 4. 2022 zvyšuje životní a existenční minimum. I tato změna, ovlivní výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

Se začátkem nového roku 2022, je také spojeno několik změn, které se týkají exekuce nebo i insolvence. V následujícím článku, se podíváme na to, co je v roce 2022 nového u exekuce. Najdete zde i aktuální kalkulačku, pro výpočet srážek a nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2022.

Nejvyšší soud rozhodl, kolik má být nezabavitelné minimum v roce 2022

Nejvyšší soud, rozhodl 8. června 2022, kolik má být nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci.

V roce 2022, byla ohledně výpočtu nezabavitelné částky nejasnosti – na konci ledna 2022 bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Exekutoři a některé soudy, toto zvýšení ale nechtěli zohlednit při výpočtu exekuce a insolvence.

Nejvyšší soud ale rozhodl, že nezabavitelné minimum má být vyšší. Aktuálně (od 1. 4. 2022) by to mělo být 9138,75 Kč pro dlužníka, a 3046,25 Kč pro manželku, manžela nebo dítě.

Podrobnější informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu k výpočtu nezabavitelné částky, najdete zde.

Kalkulačka – výpočet exekuce na mzdu (nebo jiný příjem) od 1. 4. 2022

Výpočet exekuce je stejný, ať už se jedná o exekuci na mzdu (plat) nebo i jiný příjem:

 • Exekuční srážky, mohou být prováděny jak z čisté mzdy (výplaty) ze zaměstnání, tak i z různých příjmů z brigády na DPP nebo DPČ.
 • Exekuce je možná i na důchod (invalidní, starobní, či jiný), na podporu v nezaměstnanosti, na mateřskou, rodičovskou, nemocenskou nebo i na některé další příjmy.

Postup výpočtu exekuce, je pro všechny příjmy stejný. Záleží především na tom, kolik je váš čistý příjem, a zda máte manželku nebo manžela, nebo i nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost). Dále záleží na tom, zda je to přednostní nebo nepřednostní exekuce.

V roce 2022, jsou zatím možné dva způsoby výpočtu nezabavitelné částky (rozpor mezi Ministerstvem spravedlnosti a soudy, proto jsou v kalkulačce dvě možnosti výpočtu).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci v roce 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení, a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci. Během ledna 2022, bylo schváleno další mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1120 Kč). Od 1. 4. 2022, se zvyšuje životní minimum o 10% (z částky 3860 Kč na 4250 Kč).

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci), je stanovena jako ¾ ze součtu životního minima (od 1. 4. 2022 je to 4250 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (ty se od 1. 1. 2022 zvyšují na 7935 Kč nebo případně 6815, pokud není započítáno mimořádné zvýšení).

Kromě této základní nezabavitelné částky, může být nárok i na započítání další nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo i za každé dítě (ke které má osoba v exekuci vyživovací povinnost).

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Výpočet exekuce 2022 – přednostní vs. nepřednostní pohledávky

Na výpočet exekuce má vliv, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní:

 • Při přednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Při nepřednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + dvě třetiny ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Pokud by byl zbytek vyšší než 24 370 Kč (nebo 22 130 Kč, podle výkladu mimořádného zvýšení), pak vše nad tuto částku je zabaveno na exekuci

Přednostní pohledávky, jsou vyjmenované v zákoně 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), v paragrafu 279, odstavec 2. Jedná se především o:

 • Dluhy za alimenty (výživné) – ty mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění
 • Další dluhy vůči státu (daně, cla, různé poplatky, přeplatky na sociálních či nemocenských dávkách apod.)
 • Náhrada škody, způsobená trestným činem, či náhrada za ublížení na zdraví
 • …atd.

Na přednostní pohledávky, je při exekuci sraženo více peněz (dvě třetiny). Při insolvenci (oddlužení) je výpočet srážek stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Nepřednostní pohledávky (exekuce), jsou pak všechny ostatní („obyčejné“) dluhy, jako nezaplacené půjčky, dluhy za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet, kabelovou televizi apod.

Výpočet exekuce 2022 – co je dobré vědět?

 • Exekuční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata za zaměstnání (mzda/plat), příjem z brigády (práce na dohodu DPP nebo DPČ), z nemocenských dávek, z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství, z rodičovské (z rodičovského příspěvku), apod.
 • Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy
 • Na některé části mzdy se exekuce nevztahuje (například na diety – stravné při služební cestě)
 • Pokud máte více zaměstnání (HPP + práce na DPP nebo DPČ, nebo máte zaměstnání + nemocenskou či důchod), pak je možné provádět srážky ze všech příjmů; nezabavitelná částka se ale započítá jen jednou
 • Při exekuci na mzdu (či jiný příjem) se nejprve splácí „nejstarší“ exekuce (ta která byla zaměstnavateli doručena jako první, ostatní exekuce „čekají“ – výjimkou je situace kdy, máte současně přednostní a nepřednostní pohledávku, pak to může být odlišné)
 • I když máte exekuci na mzdu, exekutor vám může stejně nařídit i exekuci na účet v bance nebo exekuci na majetek (všechny typy exekuce mohou probíhat současně)

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce v roce 2022

Na začátku roku 2022, ještě probíhá akce „Milostivé léto“. Tato akce, kdy je možné ukončení exekuce a odpuštění dluhů, končí až 28. 1. 2022.

Pokud do té doby, zaplatíte původní dluh (jistinu exekuce) a poplatek 908 Kč, pak bude exekuce ihned ukončena. Je ale nezbytné, dluhy zaplatit nejpozději do 28. 1. 2022 a písemně o tom informovat exekutora.

Milostivé léto, se vztahuje především na dluhy vůči státu (sociální nebo zdravotní pojištění, různé poplatky, pokuty a nedoplatky, nebo například i na dluhy za elektřinu u ČEZ, pokuty z MHD u dopravních podniků, aj.). K akci se připojily i některé soukromé firmy (například Česká spořitelna, Komerční banka, Home Credit, Air Bank, Moneta Bank, ČKP – česká kancelář pojistitelů apod.)

Změny u exekuce v roce 2022

V roce 2022, platí u exekuce celá řada různých změn. Od minulého roku například funguje chráněný účet, při exekuci na účet v bance. O ten je možné požádat banku, kde máte zablokovaný běžný účet. Na chráněný účet vám pak mohou chodit některé příjmy a exekutor vám je už nemůže zabavit.

Od 1. 1. 2022, je zakázána exekuce na mzdu, pokud máte nějaké dluhy z doby, než vám bylo 18 roků. Pro dluhy z dětství, může být nově zabaven pouze majetek (či příjmy), který jste získali v dětství. Exekuce na mzdu, kterou dostáváte v dospělosti, už ale nebude moci být exekutorem nařízena.

Od 1. 1. 2022 je možné podat návrh na zastavení exekuce na mzdu, pokud jste poslední 2 roky neměli mzdu, nebo byla poslední 3 roky tak nízká, že nedocházelo k žádným srážkám. Návrh na zastavení exekuce, můžete podat jak vy tak případně i váš zaměstnavatel.

Ukončení exekuce, pokud je dluh do 1500 Kč. Od 1. 1. 2022 budou ukončovány „malé exekuce“, pokud byly zahájeny v roce 2018 a dále. A pokud se u nich v posledních 3 letech nepovedlo nic vymoci.

Od 1. 1. 2022, bude omezena exekuce na majetek u důchodců (pokud mají důchod do 16 200 Kč), nebo jsou invalidní (stupeň II. nebo III.), nebo i u lidí, co mají dluhy z dětství (2/3 dluhu je z doby před 18 rokem).

Od 1. 1. 2022 musí exekutor odložit prodej zabaveného majetku v exekuční dražbě, pokud mu budete splácet alespoň 1500 Kč měsíčně.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka do výplaty i v hotovosti. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Hotovostní půjčky na směnku: Půjčka do hodiny na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 4. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Michaela: Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na řádnou dovolenou čerpanou bezp...
 • Petr: Jsem invalida III. stupně 90% práce neschopný s poznámkou zákaz jakékoliv prác...
 • vlasta suchý: Zapojit do diskuse je sice dobré, ale když nikdo neodpoví je celá diskuse k hovnu...
 • Lenka: Nezdá se mi rozhodnutí vlády rozumné. Přece ten, kdo bydlí společně s Ukrajin...
 • Václav Staněk: Moc Vám děkuji za sdělení.Václav Staněk...