Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 1. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

<span>Od začátku roku 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat) na 8006,25 Kč. Nezabavitelné minimum se dále zvyšuje o 2668,75 Kč za manželku, manžela nebo každé dítě. Od 1. 1. 2022, také začíná platit řada různých změn, které se týkají exekuce.</span> Od začátku roku 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat) na 8006,25 Kč. Nezabavitelné minimum se dále zvyšuje o 2668,75 Kč za manželku, manžela nebo každé dítě. Od 1. 1. 2022, také začíná platit řada různých změn, které se týkají exekuce.

Od začátku roku 2022, se mění výpočet exekuce na mzdu (plat), nebo i jiný příjem. Od 1. 1. 2022, se díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci).

Není to sice nijak dramatické zvýšení (základní nezabavitelné minimum se zvýší o 144 Kč, za manželku, manžela či dítě je to zvýšení o 45 Kč), v exekuci je ale asi každá koruna navíc dobrá.

Se začátkem nového roku 2022, je také spojeno několik změn, které se týkají exekuce nebo i insolvence. V následujícím článku, se podíváme na to, co je v roce 2022 nového u exekuce. Najdete zde i aktuální kalkulačku, pro výpočet srážek a nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2022.

Kalkulačka – výpočet exekuce na mzdu (nebo jiný příjem) od 1. 1. 2022

Výpočet exekuce je stejný, ať už se jedná o exekuci na mzdu (plat) nebo i jiný příjem:

 • Exekuční srážky, mohou být prováděny jak z čisté mzdy (výplaty) ze zaměstnání, tak i z různých příjmů z brigády na DPP nebo DPČ.
 • Exekuce je možná i na důchod (invalidní, starobní, či jiný), na podporu v nezaměstnanosti, na mateřskou, rodičovskou, nemocenskou nebo i na některé další příjmy.

Postup výpočtu exekuce, je pro všechny příjmy stejný. Záleží především na tom, kolik je váš čistý příjem, a zda máte manželku nebo manžela, nebo i nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost). Dále záleží na tom, zda je to přednostní nebo nepřednostní exekuce.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci v roce 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení, a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci.

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci), je stanovena jako ¾ ze součtu životního minima (v roce 2022 je to zatím 3860 Kč, je ale možné, že se zvýší během roku) a z normativních nákladů na bydlení (ty se od 1. 1. 2022 zvyšují na 6815 Kč).

 • Nezabavitelné minimum v roce 2022 je 8006,25 Kč
 • Částka se zvyšuje o 133,50 Kč (v roce 2021 to bylo 7872,75 Kč)

Kromě této základní nezabavitelné částky, může být nárok i na započítání další nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo i za každé dítě (ke které má osoba v exekuci vyživovací povinnost). V takovém případě je nárok na:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě v roce 2022 = 2668,75 Kč
 • Částka se zvyšuje o 44,50 Kč (v roce 2021 to bylo 2624,25 Kč)

Příklad výpočtu nezabavitelné částky 2022: Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a 3 děti, pak je celkové nezabavitelné minimum rovno součtu 8006,25 + 2668,75 + 2668,75 + 2668,75 + 2668,75 = 18 682 Kč

Výpočet exekuce 2022 – přednostní vs. nepřednostní pohledávky

Na výpočet exekuce má vliv, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní:

 • Při přednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Při nepřednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + dvě třetiny ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Pokud by byl zbytek vyšší než 21 350 Kč, pak vše nad tuto částku je zabaveno na exekuci

Přednostní pohledávky, jsou vyjmenované v zákoně 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), v paragrafu 279, odstavec 2. Jedná se především o:

 • Dluhy za alimenty (výživné) – ty mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění
 • Další dluhy vůči státu (daně, cla, různé poplatky, přeplatky na sociálních či nemocenských dávkách apod.)
 • Náhrada škody, způsobená trestným činem, či náhrada za ublížení na zdraví
 • …atd.

Na přednostní pohledávky, je při exekuci sraženo více peněz (dvě třetiny). Při insolvenci (oddlužení) je výpočet srážek stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Nepřednostní pohledávky (exekuce), jsou pak všechny ostatní („obyčejné“) dluhy, jako nezaplacené půjčky, dluhy za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet, kabelovou televizi apod.

Výpočet exekuce 2022 – co je dobré vědět?

 • Exekuční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata za zaměstnání (mzda/plat), příjem z brigády (práce na dohodu DPP nebo DPČ), z nemocenských dávek, z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství, z rodičovské (z rodičovského příspěvku), apod.
 • Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy
 • Na některé části mzdy se exekuce nevztahuje (například na diety – stravné při služební cestě)
 • Pokud máte více zaměstnání (HPP + práce na DPP nebo DPČ, nebo máte zaměstnání + nemocenskou či důchod), pak je možné provádět srážky ze všech příjmů; nezabavitelná částka se ale započítá jen jednou
 • Při exekuci na mzdu (či jiný příjem) se nejprve splácí „nejstarší“ exekuce (ta která byla zaměstnavateli doručena jako první, ostatní exekuce „čekají“ – výjimkou je situace kdy, máte současně přednostní a nepřednostní pohledávku, pak to může být odlišné)
 • I když máte exekuci na mzdu, exekutor vám může stejně nařídit i exekuci na účet v bance nebo exekuci na majetek (všechny typy exekuce mohou probíhat současně)

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce v roce 2022

Na začátku roku 2022, ještě probíhá akce „Milostivé léto“. Tato akce, kdy je možné ukončení exekuce a odpuštění dluhů, končí až 28. 1. 2022.

Pokud do té doby, zaplatíte původní dluh (jistinu exekuce) a poplatek 908 Kč, pak bude exekuce ihned ukončena. Je ale nezbytné, dluhy zaplatit nejpozději do 28. 1. 2022 a písemně o tom informovat exekutora.

Milostivé léto, se vztahuje především na dluhy vůči státu (sociální nebo zdravotní pojištění, různé poplatky, pokuty a nedoplatky, nebo například i na dluhy za elektřinu u ČEZ, pokuty z MHD u dopravních podniků, aj.). K akci se připojily i některé soukromé firmy (například Česká spořitelna, Komerční banka, Home Credit, Air Bank, Moneta Bank, ČKP – česká kancelář pojistitelů apod.)

Změny u exekuce v roce 2022

V roce 2022, platí u exekuce celá řada různých změn. Od minulého roku například funguje chráněný účet, při exekuci na účet v bance. O ten je možné požádat banku, kde máte zablokovaný běžný účet. Na chráněný účet vám pak mohou chodit některé příjmy a exekutor vám je už nemůže zabavit.

Od 1. 1. 2022, je zakázána exekuce na mzdu, pokud máte nějaké dluhy z doby, než vám bylo 18 roků. Pro dluhy z dětství, může být nově zabaven pouze majetek (či příjmy), který jste získali v dětství. Exekuce na mzdu, kterou dostáváte v dospělosti, už ale nebude moci být exekutorem nařízena.

Od 1. 1. 2022 je možné podat návrh na zastavení exekuce na mzdu, pokud jste poslední 2 roky neměli mzdu, nebo byla poslední 3 roky tak nízká, že nedocházelo k žádným srážkám. Návrh na zastavení exekuce, můžete podat jak vy tak případně i váš zaměstnavatel.

Ukončení exekuce, pokud je dluh do 1500 Kč. Od 1. 1. 2022 budou ukončovány „malé exekuce“, pokud byly zahájeny v roce 2018 a dále. A pokud se u nich v posledních 3 letech nepovedlo nic vymoci.

Od 1. 1. 2022, bude omezena exekuce na majetek u důchodců (pokud mají důchod do 16 200 Kč), nebo jsou invalidní (stupeň II. nebo III.), nebo i u lidí, co mají dluhy z dětství (2/3 dluhu je z doby před 18 rokem).

Od 1. 1. 2022 musí exekutor odložit prodej zabaveného majetku v exekuční dražbě, pokud mu budete splácet alespoň 1500 Kč měsíčně.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka do výplaty i v hotovosti. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Hotovostní půjčky na směnku: Půjčka do hodiny na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 1. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Marie: Jak je to prosím v případě, kdy mi do srovnávacího období tří měsíců (v 0...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Za práci přes čas, máte nárok na náhradní volno nebo na příplatek ve výši ...
 • Irena: Dobrý den, pracuji na úvazek 40hod/týd.a dovolenou za rok 20dnů. Za měsíc má...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Podobně, jako i u předchozího KB, by měla mít nárok i spolupracující osoba, p...
 • Jan Boháč: Je možné žádat o kompenzační bonus i za osobu spolupracující ? Děkuji Jan B...