Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2023

<span>Na konci prosince 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč. Pro výpočet vám poslouží naše aktuální kalkulačka.</span> Na konci prosince 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč. Pro výpočet vám poslouží naše aktuální kalkulačka.

Životní a existenční minimum, jsou dvě zákonem definované částky, které jsou považovány za minimální hranici (peněžního) příjmu, která by měla sloužit k pokrytí nezbytných životních potřeb (jídlo, základní oblečení, základní hygienické potřeby, náklady na bydlení se ale nezohledňují, ty řeší jiné sociální dávky).

Životní a existenční minimum samo o sobě, nemá žádný přímý význam. Na jeho výši, je ale navázaný nárok, na různé sociální dávky – například se jedná o dávky pomoci ve hmotné nouzi (když někdo nemá příjem ani ve výši životního minima), příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi.

Od toho, kolik je životní minimum, se odvíjí nárok i na další „běžné“ sociální dávky, jako jsou například přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, a další.

Životní minimum má vliv třeba i na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci nebo insolvenci. Na základě aktuálního životního minima, se totiž vypočítává nezabavitelná částka při exekuci na plat, nebo i při exekuci na účet v bance.

Životní minimum má tedy poměrně výrazný dopad, na sociální dávky a řadu dalších oblastí.

Kolik je životní a existenční minimum od 1. 1. 2023

Výše životního a existenčního minima, je definováno příslušným zákonem (zákon o životním a existenčním minimum, zákon číslo 110/2006 Sb.) a také příslušným nařízením vlády o zvýšení životního minima.

V roce 2023, by mělo dojít ke zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč.

Zvýšení životní a existenční minimum v roce 2023

Ke zvýšení životního minima dochází od 1. 1. 2023, kdy se všechny částky zvyšují o cca 5,2%.

Od 1. 1. 2023, tedy platí, tyto základní částky:

 • Životní minimum jednotlivce = 4860 Kč (v roce 2022 to bylo 4620 Kč)
 • Existenční minimum jednotlivce = 3 130 Kč (v roce 2022 to bylo 2980 Kč)

Pro výpočet životního minima pro rodinu (více osob sdílejících společnou domácnost), můžete použít následující kalkulačku.

Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2023

Životní minimum jednotlivce, je v roce 2023 ve výši 4860 Kč. Pokud se posuzuje životní minimum pro více osob (které sdílejí společnou domácnost), pak se životní minimum vypočítá, jako prostý součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny.

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Výpočet – kolik je životní minimum pro rodinu od 1. 4. 2023

Výpočet životního minima je velmi jednoduchý – jedná se o prostý součet následujících částek (u dospělých záleží na počtu osob v rodině/společné domácnosti, u dětí hraje roli jejich počet a věk):

Životní minimum 2023 2022 Od 1. 1. 2023 Zvýšení
Existenční minimum 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
První osoba v domácnosti 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Dítě do 26 roků (**) 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

(*) Týká se všech dalších osob v rodině (ve společné domácnosti), které nejsou nezaopatřeným dítětem 

(**) Týká se všech dětí až do 26 roků, které jsou nezaopatřeným dítětem, tj. například i student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy

Výpočet pro rodinu by pak mohl vypadat následovně:

Životní minimum pro rodinu 2023 od 1.1.2023 Výpočet
Rodina dva dospělí a jedno dítě do 6 roků 10 990 Kč 4470 + 4040 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků 13 470 Kč 4470 + 4040 + 2480+ 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 14 040 Kč 4470 + 4040 + 2480+ 3050
Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků 15 050 Kč 4470 + 4040 + 3050+ 3490
Rodina dva dospělí a 3 děti 5, 7 a 16 roků 17 530 Kč 4470 + 4040 + 2480+ 3050+ 3490

Výpočet – kolik je životní minimum pro samoživitelku od 1. 1. 2023

Podobně, jako pro rodinu, by se spočítalo i životní minimum pro samoživitelku. Za samotnou samoživitelku (samoživitele), se započítá částka 4470 Kč (první dospělá osoba ve společné domácnosti). A k tomu se přičte částka, připadající na dítě (děti):

Životní minimum pro samoživitelku 2023 od 1.1.2023 Výpočet
Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků 6 950 Kč 4470 + 2480
Samoživitelka a jedno dítě do 15 roků 7 520 Kč 4470 + 3050
Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků 7 960 Kč 4470 + 3490
Samoživitelka a dvě děti do 6 roků 9 430 Kč 4470 + 2480 + 2480
Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků 10 000 Kč 4470 + 2480 + 3050
Samoživitelka a dvě děti do 15 roků 10 570 Kč 4470 + 3050+ 3050

Výpočet – kolik je životní minimum pro důchodce od 1. 1. 2023

Stejně tak, by se vypočítalo i životní minimum pro důchodce. Není zde žádný rozdíl, životní (nebo existenční) minimum, se počítá vždy stejně. U důchodce bude záležet na tom, zda žije sám (osamělý důchodce), nebo jestli žije společně s další osobou (více osobami):

Životní minimum pro důchodce 2023 od 1.1.2023 Výpočet
Osamělý důchodce 4 860 Kč životní minimum jednotlivce
Dva důchodci ve společné domácnosti 8 510 Kč 4470 + 4040

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 203

Od 1. 1. 2023 by se měli navýšit normativní náklady na bydlení – to ovlivní výpočet nároku na příspěvek na bydlení nebo i doplatek na bydlení. Zvýšení normativních nákladů má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Na začátku roku bylo schváleno i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení – kvůli vysoké inflaci a růstu cen energií a plynu.

Společně se mimořádným zvýšením normativních nákladů na bydlení, došlo i ke změně podmínek. Nově je nárok na příspěvek na bydlení, i když se jedná o podnájem (celého bytu). Dříve byl nárok jen při pronájmu nebo u osobního/družstevního vlastnictví.

Díky zvýšení životního a existenčního minima, by od ledna 2023, mohlo mít na sociální dávky nárok více osob:

 • Díky zvýšení životního minima, bude mít nárok na příspěvek na dítě více rodin (nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima)
 • Díky zvýšení životního minima, bude mít nárok na porodné více žen, kterým se narodí první nebo druhé dítě (nárok je při příjmu do 2,7 násobku životního minima
 • Více osob může mít nárok na dávky hmotné nouze, nebo se jim zvýší i to, kolik dostávají
 • U některých osob/rodin to může negativně ovlivnit výši příspěvku na bydlení

Jsou i další změny, které se dotknou sociálních dávek, v roce 2023. O jednotlivých změnách vás budeme průběžně informovat na našem webu.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2023

Diskuse: 4
 • Custom avatar Honza

  Tak teď už víme, kolik dostane samoživitelka. A co samoživitelé?

 • Custom avatar Václav Staněk

  Dobrý den,známý mě sdělil,že má insolvenci a že mu ze mzdy zůstává po stržení všech pohledávek
  měsíčně 800 kč,má pravdu?.Insolvenční správce mu nemusí nechat životní nebo existenční minimum?Václav Staněk

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Při exekuci a insolvenci, je nárok na nezabavitelné minimum (což něco jiného než životní/existenční minimum). Nezabavitelná částka se naposledy zvyšovala od 1.1.2023 a pro jednotlivce je to 13 638 Kč. Pokud má dlužník manželku/manžela/děti, pak je to i více. Při insolvenci je dále nárok (kromě nezabavitelné částky), ještě na 1/3 ze zbylé části mzdy. Pokud by byl příjem nižší než nezabavitelná částka, pak by srážky vůbec nemohly proběhnout. Tj. musí mu zůstat minimálně 13 638 Kč (reálně spíše více) …

   • Custom avatar Václav Staněk

    Moc Vám děkuji za sdělení.Václav Staněk

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • David Kocabek: Dobrý den,rád bych se zeptal na priplatky za víkendy noční,svátky odpracovane n...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Nezapočítá se to nijak = u nezabavitelné částky, se zohlední pouze manžel/man...
 • Marek Havlíček: Dobrý den,chtěl sem se zeptat,pokud žiji s přítelkyní se dvěmi dětmi,a přisp...
 • Silent Hill: Dobrý den, obávám se, že se to bude týkat jen insolvencí zahájených po 1.1.20...
 • Zdeňka: Dobrý den, od 4.5.2023 mám zažádáno o předčasný důchod bez výplaty, bude k ...