Kalkulačka přídavky na bydlení v roce 2020

<span>Příspěvek na bydlení je jedna ze dvou sociálních dávek na bydlení. Ta druhá je doplatek na bydlení. U přídavků na bydlení se od 1. 1. 2020 zvýšili normativní náklady na bydlení. Od 1. 4. 2020 se také zvýšilo životní minimum. V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky a kolik v roce 2020 dostanete.</span> Příspěvek na bydlení je jedna ze dvou sociálních dávek na bydlení. Ta druhá je doplatek na bydlení. U přídavků na bydlení se od 1. 1. 2020 zvýšili normativní náklady na bydlení. Od 1. 4. 2020 se také zvýšilo životní minimum. V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky a kolik v roce 2020 dostanete.

Příspěvek na bydlení spadá mezi dávky státní sociální podpory. Je to jedna ze dvou sociálních dávek na bydlení. Kromě příspěvku na bydlení, může být ještě nárok na doplatek na bydlení. Tato druhá dávka spadá mezi dávky hmotné nouze.

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2020, nárok na přídavky na bydlení, a kolik byste mohli každý měsíc dostat. Podíváme se na to, jak se provádí výpočet přídavků, jaké jsou podmínky, a kdo má nárok na sociální podporu na bydlení.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 4. 2020

Kalkulačka přídavky na bydlení 2020
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Jak se mění příspěvky na bydlení v roce 2020

V roce 2020 se při posuzování nároku na bydlení projeví dvě změny:

Jinak se ale podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení v roce 2020, nijak zásadně neliší od těch, které platily i v předchozích letech. Kdo měl nárok na přídavky v minulém roce, ten je s největší pravděpodobností bude mít i v roce 2020.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení – jaké jsou podmínky?

Základním předpokladem, aby vám vznikl nárok na přídavky na bydlení, je splnění několika kritérií:

 • Příspěvek na bydlení je možné získat na bydlení v nájmu, nebo v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví (na podnájem, pronájem jen části bytu, na bydlení na ubytovně ap., se příspěvek získat nedá – pro tyto případy je spíše doplatek na bydlení)
 • V bytě, na který žádáte příspěvek na bydlení, musíte mít trvalé bydliště – bez něj se nedá příspěvek získat
 • Celkové průměrné příjmy rodiny, nesmí ve sledovaném období překročit určitou hranici (35% průměrného příjmu v Praze a 30% průměrného příjmu v jiných částech ČR, nesmí být vyšší než normativní náklady na bydlení)
 • Pokud nemáte žádné příjmy nebo jen nízké, pak se vám jako příjem započítá životní minimum (to se od 1. 4. 2020 zvýšilo)
 • Musíte doložit doopravdy zaplacené náklady na bydlení (nestačí, že jste se nastěhovali do nového bytu, musíte tam už nějakou dobu bydlet, mít jak doložit, kolik skutečně za byt platíte)
 • Náklady na bydlení by neměli přesahovat normativní náklady (liší se podle typu bydlení, velikosti města, počtu osob)

Budu mít nárok na příspěvek: Co se počítá mezi náklady na bydlení?

U příspěvku na bydlení se dokládají náklady na bydlení za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Musíte být schopni doložit skutečné (zaplacené) náklady. Mezi náklady na bydlení se počítá hlavně:

 • Nájem nebo obdobné platby
 • Platby za energie (voda, elektřina, plyn, teplo apod.)
 • Služby (vodné, stočné, odvoz odpadu, úklid společných prostor, provoz výtahu apod.)

Úřad práce po vás bude požadovat například výpis z bankovního účtu, kde bude možné tyto platby identifikovat. Nebo zaplacené složeny, SIPO.

Pokud máte poplatky za energie a služby, jako součást celkového nájmu, pak je nutné, aby vám majitel bytu tyto platby rozepsal na jednotlivé položky.

V případě, že si topíte sami, pak dokládáte i náklady na paliva. I pro ně existuje tabulka s normativními náklady – kolik „můžete“ zaplatit za topení, podle počtu osob.

Budu mít nárok na příspěvek: Co se nepočítá mezi náklady na bydlení

Některé platby, které uhradíte v souvislosti s bydlením, se ale z hlediska přídavků na bydlení nezapočítávají mezi náklady:

 • Do nákladů na bydlení se nepočítají splátky hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení
 • Do nákladů na bydlení se nezahrnuje zaplacená kauce u nájemních bytů
 • Mezi náklady na bydlení nepatří ani příspěvek do fondu oprav
 • Nepatří sem ani platby za pevnou telefonní linku, internet, kabelovou televizi
 • Do nákladů se nezahrnují ani různé výdaje za opravy/údržbu nemovitosti

Budu mít nárok na přídavky: Z jakého příjmu se počítá nárok na příspěvek?

Podobně, jako náklady na bydlení, se dokládají i příjmy. Také vždy jednou za 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Příjmy se dokládají za všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště (i kdyby tam trvale nežili).

Mezi příjmy se započítá hlavně: čistá výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, nemocenské dávky, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), důchod (starobní, invalidní), výsluhová renta, pěstounské dávky, a různé další příjmy.

Do příjmů se započítávají i příjmy z podnikání OSVČ:

 • Ty skutečné = Tedy na základě posledního daňového přiznání, kde se zisk z podnikání rozdělí na počet měsíců a to se bere jako průměrný měsíční příjem.
 • Nebo se započítá „teoretický příjem“ = Pokud má OSVČ jen nízké příjmy (zisk) nebo pokud třeba ještě nemá daňové přiznání, tak se mu jako příjem započítá jedna polovina z průměrné mzdy v ČR za Q1-Q3 (OSVČ hlavní) nebo případně jedna čtvrtina z průměrné mzdy (OSVČ vedlejší).

Mezi příjmy se také započítají i vrácené přeplatky za služby nebo energie. Pokud vám vrátí například přeplatek za elektřinu, plyn nebo vodu, pak se to musí nahlásit na Úřad práce a ten to zahrne mezi příjmy.

Kde se vyřizuje příspěvek na bydlení

Podobně jako i další sociální dávky, se i příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce (podle vašeho trvalého bydliště). Pro vyřízení přídavku, budete potřebovat příslušný formulář, s žádostí o příspěvek na bydlení viz: PDF Formulář – Žádost o příspěvek na bydlení.

Kromě toho je potřeba ještě „hromada“ dalších formulářů – musíte doložit příjmy (PDF Formulář doklad o výši čtvrtletního příjmu), náklady na bydlení (PDF Formulář – Doklad o výši nákladů na bydlení). A další formuláře – viz podrobný přehled všech formulářů a návod, jak je vyplnit.

Také potřebujete doložit platnou nájemní smlouvu, rozpis plateb za nájem a služby/energie. Potřebujete osobní doklady všech osob, které v bytě bydlí, potvrzení o studiu u dětí atd.

Kdy chodí příspěvek na bydlení na účet?

Příspěvek na bydlení patří mezi opakovaně vyplácené sociální dávky. Na účet tedy chodí pravidelně každý měsíc. Pokud si příspěvek na bydlení žádáte poprvé, tak má Úřad práce lhůtu 30 dní na vyřízení vaší žádosti. Pokud jsou v žádosti nějaké chyby, je potřeba něco doplnit, pak se může vyřizování přídavků prodloužit.

Příspěvek na bydlení dostáváte na účet zpětně. Vždy za předchozí kalendářní měsíc. Každý Úřad práce má stanoven jiný výplatní termín, pro jednotlivé sociální dávky. Třeba ani v Praze, nechodí všechny sociální dávky, po celém městě v jeden den. Takže pokud vás zajímá, kdy dostanete příspěvek na bydlení na účet, pak to závisí na místě, kde žijte. Na konkrétní výplatní termíny jednotlivých sociálních dávek se můžete informovat na místním Úřadu práce.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení v roce 2020

Diskuse: 2
 • Custom avatar Pavla

  Zdravím, zajímá mě , jakým způsobem doložím, že synové jsou v bytě pouze trvale hlášeni a nebydlí zde.
  Děkuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru