Kalkulačka: Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2022 – zvýší se o 10%

<span>Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životné a existenční minimum o 10%. Zvýšení životního minima, má vliv při posuzování nároku na přídavky na dítě, porodné, na přídavky na bydlení, na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci.</span> Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životné a existenční minimum o 10%. Zvýšení životního minima, má vliv při posuzování nároku na přídavky na dítě, porodné, na přídavky na bydlení, na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci.

Vláda rozhodla dne 30. 3. 2022 o zvýšení životního a existenčního minima. To se naposledy zvyšovala před 2 roky (od 1. 4. 2020). Od začátku dubna 2022, se všechny částky pro životní a existenční minimum, zvýší o cca 10%. Životní minimum pro jednotlivce bude nově ve výši 4250 Kč.

Důvodem pro zvýšení částek životního a existenčního minima, je především aktuální vysoká inflace, která dopadá především na nízkopříjmové domácnosti (jednotlivce) nebo i vysoké ceny energií (plyn, elektřina).

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, by mělo dojít ke zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%. Životní minimum jednotlivce, bude od 1. 1. 2023 ve výši 4860 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce, bude od 1. 1. 2023, ve výši 3130 Kč.

Mění se i výpočet životního minima po rodinu (po více osob ve společné domácnosti).

Více viz. Aktuální kalkulačka po výpočet životního minima 2023

Zvýšení životního a existenčního minima, má poměrně výrazný dopad na různé sociální dávky, nebo hraje roli i u exekuce:

 • Životní a existenční minimum ovlivňuje výši dávek hmotné nouze
 • Na přídavky na dítě je nárok, pokud příjem nepřekračuje 3,4 násobek životního minima
 • Na porodné je nárok, pokud příjem nepřekračuje 2,7 násobek životního minima
 • Nezabavitelná částka při exekuci, se zvýší o cca 293 Kč na 9138,75 Kč
 • Životní minimum hraje roli u posuzování nároku na příspěvek na bydlení
 • Životní minimum může hrát roli u výpočtu výše alimentů na dítě

O kolik se zvýší životní minimum od 1. 4. 2022

Od začátku dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% – zvyšuje se jak samotné životní minimum pro jednotlivce (a existenční minimum jednotlivce), tak i částky pro jednotlivé osoby (dospělé, děti) ve společné domácnosti

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

Zvýšení životního minima od 1. července 2022 – druhé zvýšení v roce 2022

V roce 2022, se životní a existenční minimum, mimořádně zvyšuje dvakrát. První zvýšení, bylo od začátku dubna (viz informace zde v článku), kdy se zvyšovalo o cca 10%.

Kvůli vysoké inflaci (15% a více) a rostoucím nákladům na živobytí, bylo schváleno další zvýšení o 8,8%. Druhé zvýšení platí od 1. 7. 2022.

Od 1. července 2022, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 620 Kč (o 370 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 2980 Kč (o 240 Kč více).

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 7. 2022 je zde

Kalkulačka: Výpočet životní minimum od 1. 4. 2022

V této kalkulačce si můžete vypočítat, kolik bude životní minimum pro vás a vaši rodinu, od 1. 4. 2022. Pro výpočet stačí zadat počet osob v rodině (ve společné domácnosti):

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

Zvýšení životního minima a přídavky na dítě od dubna 2022

Podle toho, kolik je životní minimum, se posuzuje nárok na jednotlivé sociální dávky. U přídavků na dítě je nárok, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu v rodině (u osob ve společné domácnosti), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Díky zvýšení životního minima od dubna 2022, tak bude mít na přídavky na dítě nárok více osob (rodin). U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, tak nově bude nárok na přídavky i při příjmu o 3706 Kč vyšším – viz následující tabulky:

Tabulka 1: Životní minimum a nárok na přídavky na dítě pro samoživitelku od 1. 4. 2022

Přídavky na dítě – samoživitelka do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Samoživitelka + 1 dítě do 6 roků 18 768 Kč 20 672 Kč +1 904 Kč
Samoživitelka + 2 děti do 6 roků 26 520 Kč 29 206 Kč +2 686 Kč
Samoživitelka + děti 5 a 8 roků 26 996 Kč 29 750 Kč +2 754 Kč
Samoživitelka + děti 10 a 16 roků 21 488 Kč 23 664 Kč +2 176 Kč

Tabulka 2: Životní minimum a nárok na přídavky na dítě pro rodinu od 1. 4. 2022

Přídavky na dítě pro rodinu do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Rodina + 1 dítě do 6 roků 29 648 Kč 32 674 Kč +3 026 Kč
Rodina + 2 děti do 6 roků 36 346 Kč 40 052 Kč +3 706 Kč
Rodina + děti 5 a 8 roků 37 876 Kč 41 752 Kč +3 876 Kč
Rodina + děti 10 a 16 roků 40 596 Kč 44 744 Kč +4 148 Kč

Zvýšení životního minima a nárok na porodné od dubna 2022

Při narození prvního nebo druhého dítě, může být nárok na jednorázovou sociální dávku porodné.

O nároku opět rozhoduje výše životního minima – nárok je, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima.

V následujících tabulkách je vidět, že od dubna 2022, může mít na porodné nárok více rodin:

Tabulka 3: Životní minimum a nárok na porodné pro samoživitelku od 1. 4. 2022

Porodné – samoživitelka do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Samoživitelka + 1 dítě do 6 roků 14 904 Kč 16 416 Kč +1 512 Kč
Samoživitelka + 2 děti do 6 roků 21 060 Kč 23 193 Kč +2 133 Kč
Samoživitelka + děti 5 a 8 roků 21 438 Kč 23 625 Kč +2 187 Kč
Samoživitelka + děti 10 a 16 roků 17 064 Kč 18 792 Kč +1 728 Kč

Tabulka 4: Životní minimum a nárok na porodné pro rodinu od 1. 4. 2022

Porodné pro rodinu do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Rodina + 1 dítě do 6 roků 23 544 Kč 25 947 Kč +2 403 Kč
Rodina + 2 děti do 6 roků 28 863 Kč 31 806 Kč +2 943 Kč
Rodina + děti 5 a 8 roků 30 078 Kč 33 156 Kč +3 078 Kč
Rodina + děti 10 a 16 roků 32 238 Kč 35 532 Kč +3 294 Kč

Zvýšení životního minima a nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci

Díky zvýšení životního minima, se od 1. 4. 2022 automaticky zvýší i nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci.

Pokud jsou při exekuci (nebo insolvenci), prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako např. důchod, nemocenská, mateřská či podpor v nezaměstnanosti, apod.), tak máte nárok na nezabavitelnou částku.

Její výše se odvíjí od toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení (ty se zvyšovaly od 1. 1. 2022 a následně ještě jednou na konci ledna – mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení se zpětnou platností od začátku roku 2022). A dále se nezabavitelné minimum počítá na základě toho, kolik je životní minimum pro jednotlivce.

Základní nezabavitelná částka, jsou pak 3/4 ze součtu normativních nákladů na bydlení a životního minima.

Od 1. 4. 2022 se tedy základní nezabavitelné minimum zvýší o 292,50 Kč na 9138,75 Kč. Společně se tím, se zvyšuje i nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo i za každé dítě (vůči kterému má dlužník vyživovací povinnost).

Tabulka 5: zvýšení nezabavitelné částky při exekuci od 1. 4. 2022

Nezabavitelné minimum 2022 od 1. 1. 2021 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Náklady na bydlení 7 935 Kč 7 935 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 8 846,25 Kč 9 138,75 Kč +293 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč +98 Kč
Nezabavitelná částka za manželku/manžela 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč +98 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 23 590 Kč 24 370 Kč +780 Kč
Nezabavitelné minimum při exekuci na účet 11 580 Kč 12 750 Kč +1 170 Kč

Zvyšuje se i nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance. Pokud dojde k zablokování bankovního účtu, pak máte nárok na jednorázový výběr částky ve výši trojnásobku životního minima. I zde dochází ke zvýšení na 12 750 Kč.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 20000 Kč ihned na účet – na 14 dní zdarma (bez poplatků). Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nebankovní půjčky ihned na ruku v hotovosti – 100 000 Kč nebo i více. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2022 – zvýší se o 10%

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Michaela: Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na řádnou dovolenou čerpanou bezp...
 • Petr: Jsem invalida III. stupně 90% práce neschopný s poznámkou zákaz jakékoliv prác...
 • vlasta suchý: Zapojit do diskuse je sice dobré, ale když nikdo neodpoví je celá diskuse k hovnu...
 • Lenka: Nezdá se mi rozhodnutí vlády rozumné. Přece ten, kdo bydlí společně s Ukrajin...
 • Václav Staněk: Moc Vám děkuji za sdělení.Václav Staněk...