Kalkulačka: Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

<span>Od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení. Tyto tabulkové náklady, jsou podstatné pro výpočet příspěvku na bydlení. V této nové kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2024, nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste mohli dostat. Žádost si pak můžete vyřídit na Úřadu práce.</span> Od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení. Tyto tabulkové náklady, jsou podstatné pro výpočet příspěvku na bydlení. V této nové kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2024, nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste mohli dostat. Žádost si pak můžete vyřídit na Úřadu práce.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určená pro ty, kdo mají spíše nižší příjem a potřebují pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na přídavky na bydlení má majitel bytu (v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten, kdo bydlí v nájmu nebo v podnájmu. Nárok je i při užívání bytu (domu) na základě věcného břemene. Nárok může být i u chaty nebo chalupy (pokud slouží k trvalému bydlení).

Výše přídavků na bydlení se odvíjí od toho, kolik lidí v bytě (domě) bydlí, jaké jsou jejich příjmy a také jaké jsou doložené (skutečné) náklady na bydlení. Záleží i na tom, jako jsou normativní náklady na bydlení (to jsou tabulkové náklady – maximum, které u příspěvku na bydlení můžete dostat).

Kolik bude příspěvek na bydlení v roce 2024?

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro přídavky na bydlení. A platí i nové tabulky – normativní náklady na bydlení. Což bude mít velký vliv na výpočet příspěvků na bydlení.

Od ledna 2024, se pro některé rodiny mohou snížit dávky na bydlení (zbytek domácností bude mít stejně, někdo i více peněz, než v minulém roce).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2024

Pro výpočet, kolik bude příspěvek na bydlení od 1. 1. 2024, zadejte do kalkulačky všechny potřebné údaje:

 • O jaký typ bytu/domu se jedná (nájem, osobní vlastnictví, družstevní byt apod.)
 • Počet osob, které v bytě skutečně žijí (to kde mají trvalý pobyt, je jedno)
 • Průměrný měsíční příjem (čistý) za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí)
 • Průměrné náklady na bydlení (skutečně zaplacené – nájem, platy za vodu, elektřinu, plyn, topení apod.)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Jak se změní příspěvek na bydlení v roce 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn, díky kterým bude mít na příspěvek na bydlení nárok více domácností. Hlavní změny se týkají normativních nákladů na bydlení. V roce 2024, se nebudou valorizovat tabulky, a ruší se i paragraf 26a (mimořádné zvýšení, které platilo  v roce 2022 a 2023).

Došlo také k prodloužení možnosti žádat o příspěvek na bydlení i při bydlení na chatě nebo chalupě (obecně v rekreačním objektu). A od ledna se také zjednodušuje vyřízení žádosti o tuto sociální dávku.

Úřad práce, si nově může vyžádat informace o nákladech na plyn nebo elektřinu přímo od dodavatele energií. Nebo si může sám zjišťovat informace o příjmech od zaměstnavatele. Nebo i informace o majetkové situaci od banky (to se ale týká především dávek hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Podle aktuálních statistik dostává přídavky na bydlení cca 270 tisíc domácností. A jedná se o průměrnou měsíční částku 6 300 Kč.

Snížení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024

Skoro každý rok, dochází od ledna ke zvýšení normativních (tabulkových) nákladů na bydlení. V roce 2024 to ale tak úplně neplatí. Základní tabulky se v roce 2024 nemění – platí stejné hodnoty jako v předchozím roce.

Od ledna 2024, se ale ruší paragraf 26a, který během posledních 2 roků (2022 a 2023) zajišťoval mimořádné zvýšení normativů o 1400 až 2800 Kč. Na to už ale nebude nárok, a tak se reálné hodnoty, které se používají pro výpočet dávek na bydlení, sníží o 1400 až 2800 Kč. Což může znamenat i snížení dávek.

Na základě toho, kolik jsou v daném roce normativní náklady, je určen i limit pro maximální výši přídavku na bydlení. Výše normativních nákladů také rozhoduje o tom, zda vůbec budete mít nárok, na tuto sociální dávku.

Tabulky normativních nákladů, které se od 1. 1. 2024 mění, najdete zde.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

Podmínky, které musí být splněny pro nárok na přídavky na bydlení:

 • Na příspěvek má nárok ten, kdo je majitelem bytu (osobní nebo družstevní), nebo ten, kdo má nájemní smlouvu, nebo i ten, kdo má podnájemní smlouvu na celý byt
 • Vaše náklady na bydlení, musí být vyšší než 30% vašeho čistého příjmu
 • Současně, těchto 30% příjmu, nemůže být vyšší, než normativní náklady na bydlení pro daný rok
 • 2x za rok (nebo při nějaké změně) je nutné doložit skutečné náklady na bydlení (zaplacené složenky, faktury, SIPO apod.)
 • 2x za rok (nebo při nějaké změně) je nutné doložit příjmy (za všechny osoby, které v bytě/domě bydlí)

Příspěvek na bydlení bez trvalého bydliště

Ještě poměrně nedávno platilo, že o příspěvek na bydlení si mohl požádat jen to, kdo měl v daném bytě (domě) trvalé bydliště. Při posuzování nároku na bydlení, se také zohledňovaly jen ty osoby, které měly v bytě trvalý pobyt.

To se ale již v roce 2020 změnilo. Aktuálně se již neposuzuje trvalé bydliště, ale jen skutečné bydliště.

U příspěvku na bydlení se tedy posuzují všechny osoby, které v bytě skutečně žijí. To, kde mají vedené trvalé bydliště, už nehraje tak velkou roli.

Jak se dokládá příjem pro nárok na příspěvek na bydlení?

V žádosti o příspěvek na bydlení je nutné doložit průměrnou výši měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Po schválení žádosti o příspěvek na bydlení, se pak příjem dokládá opakovaně, 2x za rok – v červenci a v lednu (za předchozí čtvrtletí).

Příjem se dokládá za všechny osoby, které v bytě bydlí. Dokládá se čistý příjem. U příspěvku na bydlení se zohledňují různé příjmy:

Jako příjem, se tedy započítá skoro vše – výjimkou jsou například jednorázové sociální dávky (porodné nebo pohřebné). Dále také dávky ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí).

Co patří do nákladů na bydlení u příspěvku

Podobě jako příjmy, i náklady na bydlení, se dokládají 2x za rok (za předchozí kalendářní čtvrtletí). Je nutné doložit skutečně zaplacené náklady.

Do nákladů se počítá především:

 • Nájemné nebo srovnatelné náklady
 • Platby za energie (voda, elektřina, plyn, teplo, teplá voda apod.)
 • Platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor apod.)

Některé náklady spojené s bydlením se ale nezohlední – jedná se například o splátky hypotéky, příspěvek do fondu oprav. Do nákladů nepatří ani platba za telefon, internet nebo televizní a rozhlasový poplatek. A další.

Žádost o příspěvek na bydlení formulář 2024

Nová žádost – příspěvek na bydlení

V roce 2024 je k dispozici i nový, jednodušší online formulář . Prostřednictvím této nové žádosti, je možné vše vyřídit jen přes internet. Stačí jen naskenované nebo vyfocené doklady a není potřeba osobní návštěva na Úřadu práce.

Žádost o příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Příslušný formulář je možné najít na webu MPSV:

 • Online formulář: Žádost o příspěvek na bydlení najdete zde
 • PDF formulář ke stažení: Žádost o příspěvek na bydlení najdete zde

Kromě samotného formuláře s žádostí o příspěvek na bydlení ale budete potřebovat i další formuláře:

 • Formulář: Doklad o výši nákladů na bydlení najdete zde
 • Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu najdete zde

nebo

 • Formulář: Prohlášení osob, které nemají příjmy najdete zde

U dětí je potřeba:

Mohou být ale potřeba i další formuláře (o výživném, o vedení v evidenci Úřadu práce, potvrzení o zdravotním stavu apod.

Žádost o příspěvek na bydlení vzor

Pokud si nevíte rady, jak vyplnit žádost o příspěvek na bydlení pak se můžete podívat na tento vzor vyplněného formuláře – vzorová žádost o příspěvek na bydlení

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka pro začínající podnikatele bez daňového přiznání. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka bez registru a poplatku předem. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • repka@vesna.cz: Dobrý den, ptám se za řidiče, zda mají nárok od zaměstnavatele na zajištění...
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...