Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2022

<span>Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu, může mít na přídavky nárok více lidí, nebo dostat vyšší příspěvek. Kromě zvýšení od začátku roku 2022, navrhuje vláda další mimořádné zvýšení o 800 až 1500 Kč. V naší kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2022 nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat.</span> Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu, může mít na přídavky nárok více lidí, nebo dostat vyšší příspěvek. Kromě zvýšení od začátku roku 2022, navrhuje vláda další mimořádné zvýšení o 800 až 1500 Kč. V naší kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2022 nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat.

Od začátku roku 2022, dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se mění téměř pravidelně každý rok, vždy od začátku ledna. Zvýšení ale není příliš velké, normativní náklady na bydlení se zvýší jen o cca 2 – 3%.

Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022, může mít na příspěvek na bydlení nárok více osob či rodin. Může se i mírně zvýšit výše příspěvku (ten ale závisí především na skutečných nákladech spojených s bydlením).

Nová kalkulačka – zvýšení přídavků na bydlení v roce 2022

Na začátku ledna 2022, schválila vláda mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení (normativních nákladů) o 1120 Kč až 2147 Kč. O změně zákona musí ještě rozhodnout Senát a Parlament. Změna ale bude platit i zpětně, od ledna 2022. Nově bude nárok na přídavky na bydlení i v podnájmu (doposud je jen v nájmu, v družstevním bytě nebo v osobním vlastnictví).

Viz: Nová kalkulačka: Zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2022 – nárok bude i v podnájmu

Mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2022

Vláda současně navrhuje novelu zákona, o státní sociální podpoře, která by pro rok 2022, mimořádně zvýšila normativní náklady na bydlení. Toto mimořádné zvýšení by bylo podstatně vyšší, jednalo by se o cca 800 – 1500 Kč (zvýšení závisí na formě bydlení a počtu osob).

Důvodem pro mimořádné zvýšení, je především prudké zdražování cen elektřiny a plynu na podzim 2021. Další zdražení se očekává od ledna 2022. Současně je i poměrně vysoká inflace, která na začátku roku 2022, může překročit i 6%.

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022, ale téměř určitě nebude schváleno včas, tak aby mohlo začít platit od 1. 1. 2022. Změna zákona, bude zřejmě schválena až na začátku roku 2022.

Pokud bude schválena změna zákona v navrhované podobě, pak by ale mimořádné zvýšení mohlo platit i zpětně, od 1. 1. 2022. A Úřad práce, by pak případně vyplatil příslušný doplatek.

Kalkulačka: Výpočet nároku na přídavky na bydlení od 1. 1. 2022

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda budete mít od 1. 1. 2022 nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste případně mohli dostat od Úřadu práce. V kalkulačce zatím není zahrnuto plánované mimořádné zvýšení (zatím není schváleno).

Pro výpočet výše přídavků na bydlení, je potřeba zadat několik podstatných údajů:

 • Výše průměrného čistého měsíčního příjmu = jedná se o průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí, za všechny osoby, které v bytě bydlí. Do příjmů se započítává jak výplata, tak i příjem z nějaké brigády DPP/DPČ, podpora v nezaměstnanosti, důchod, nemocenská dávky, mateřská, rodičovská, přídavky na dítě, apod.
 • Průměrné náklady na bydlení = opět průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí, zahrnují se jen skutečně zaplacené náklady typu nájem, platby za energie, platby za služby
 • Počet osob – děti a dospělí, to kde mají trvalé bydliště, nehraje roli, rozhoduje to, že v bytě/domě skutečně bydlí
 • Forma bydlení (nájem, osobní vlastnictví, družstevní byt) a místo (velikost města/obce)
Kalkulačka přídavky na bydlení 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Přídavky na bydlení – zvýšení a změny v roce 2022

V roce 2022, může výši příspěvku na bydlení ovlivnit hned několik změn. Výše příspěvku na bydlení, ale není stanovena jako pevná částka, ale vychází z toho, jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Když má někdo nízké výdaje spojené s bydlením, nemůže dostat vysoký příspěvek. A naopak, pokud má někdo velmi vysoké náklady na bydlení, tak nedostane vše, co skutečně zaplatí, ale maximálně částku odpovídající normativním nákladům pro daný typ bydlení, velikost města a počet osob.

V roce 2022, se přídavků na bydlení, bude týkat několik změn. Některé jsou již schváleny, o jiných se zatím jedná:

 • Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení (o cca 2 – 3%)
 • Od 1. 1. 2022 by mělo dojít k dalšímu mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení o cca 800 – 1500 Kč (není schváleno)
 • Během roku 2022 by se mohlo zvýšit životní minimum (o zvýšení se jednalo v roce 2021, zatím nebylo schváleno)

Zvýšení normativních nákladů od 1. 1. 2022, má vliv na to, kolik osob/rodin, bude mít nárok na sociální dávky na bydlení. Čím jsou normativní náklady vyšší, tím více osob, může mít nárok (pokud bude schváleno mimořádné zvýšení, pak se okruh příjemců této sociální dávky, může podstatně rozšířit).

Normativní náklady současně určují i maximální výši příspěvku na bydlení. Ten je vyplácen jen do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení. Pokud jsou skutečné náklady vysoké, pak maximálně do výše normativních nákladů.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022

Základní podmínky pro nárok na tuto sociální dávku, se v roce 2022, nijak významně nemění:

 • Nárok může mít ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu na byt/dům (nárok není při bydlení v podnájmu, na ubytovně, apod.)
 • Nárok může mít majitel bytu/domu v osobním nebo družstevním vlastnictví
 • Pro nárok na příspěvek je nutné doložit výši průměrného čistého měsíčního příjmu (30% z příjmu nebo 35% z příjmu v Praze, by mělo být stejně nebo méně, než normativní náklady)
 • Pro nárok na příspěvek je nutné doložit skutečné (zaplacené) náklady
 • Příjmy a náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. 4x za rok, v lednu 2022 se dokládá říjen až prosinec 2021)
 • Pro příspěvek na bydlení, již není podmínkou trvalé bydliště, zohledňují se všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí, bez ohledu na to, kde mají trvalý pobyt

Jak se dokládá příjem pro nárok na příspěvek na bydlení?

Podstatnou roli, pro posouzení nároku na přídavky na bydlení, hraje výše čistého měsíčního příjmu. Ta se spočítá, jako prostý matematický průměr za 3 měsíce (příslušné kalendářní čtvrtletí). Zohledňují se příjmy všech osob, které v bytě bydlí.

Mezi příjmy se započítá především čistá mzda ze zaměstnání nebo příjem z nějaké brigády na dohodu DPP či DPČ (příslušné potvrzení vystaví zaměstnavatel). Mezi příjmy se započítává i důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký).

Jako příjem se započítá i podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky vyplácené během pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství během mateřské dovolené, rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené, nebo i přídavky na dítě.

Jako příjem, by se započítal i případný přeplatek (vrácený po vyúčtování služeb či plateb za energie). Všechny příjmy, všech osob, se sčítají za kalendářní čtvrtletí a dělí se třemi.

K žádosti o příspěvek na bydlení, se následně jako příloha přikládají příslušné formuláře:

 • Formulář „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“ – formulář najdete zde
 • Formulář „Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky“ – formulář najdete zde

Jak se dokládají náklady na bydlení pro příspěvek na bydlení?

Dalším podstatným údaje, pro posouzení nároku na přídavky na bydlení, jsou skutečné náklady spojené s bydlením.

Při bydlení v nájmu, se dokládá především zaplacené nájemné (které by mělo být od majitele rozepsané, aby bylo jasné, co je samotný nájem a co jsou platby za služby či energie).

Do nákladů na bydlení se dále zahrnují platby za energie (voda, elektřina, plyn, teplo, atd.) a platby za služby (např. úklid společných prostor v domě, odvoz odpadu, apod.).

Do nákladů na bydlení se nezapočítává například běžná údržba domu či bytu. Mezi náklady na bydlení se nezapočítávají ani splátky hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení. Nezapočítá se ani platba do fondu oprav.

Náklady na bydlení se dokládají na příslušném formuláři:

 • Formulář „Doklad o výši nákladů na bydlení“ – formulář najdete zde

Jak a kde vyřídit žádost o příspěvek na bydlení?

Stejně, jako i ostatní sociální dávky, i příspěvek na bydlení vyřizuje příslušný Úřad práce. Můžete se obracet na Úřad práce v místě, kde skutečně bydlíte (tj. nemusí to být tam, kde máte trvalé bydliště, ale tam, kde je vaše skutečné bydliště).

Příslušnou žádost o příspěvek na bydlení je možné najít na webu MPSV.cz:

 • Formulář „Žádost o příspěvek na bydlení“ – formulář najdete zde

Kromě samotné žádosti o příspěvek na bydlení, budete potřebovat celou řadu příloh. Výše již byl zmíněný doklad o nákladech na bydlení a doklad o výši čtvrtletního příjmu. Kromě toho, může být potřeba například potvrzení o studiu u dětí, doklad o výživném, nebo i další.

Kromě toho jsou potřeba osobní doklady (občanský průkaz nebo rodný list u dětí), za všechny osoby, které v bytě bydlí.

Na vyřízení žádosti, má Úřad práce lhůtu 30 dní. O přídavky na bydlení je možné žádat i zpětně – ale maximálně 3 měsíce zpětně. Příspěvek na bydlení je po schválení vyplácen pravidelně každý měsíc, v obvyklý výplatní termín (výplatní termíny se liší u jednotlivých Úřadů práce).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka před výplatou bez registračního poplatku. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky do 30000 Kč ihned. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Marie: Jak je to prosím v případě, kdy mi do srovnávacího období tří měsíců (v 0...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Za práci přes čas, máte nárok na náhradní volno nebo na příplatek ve výši ...
 • Irena: Dobrý den, pracuji na úvazek 40hod/týd.a dovolenou za rok 20dnů. Za měsíc má...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Podobně, jako i u předchozího KB, by měla mít nárok i spolupracující osoba, p...
 • Jan Boháč: Je možné žádat o kompenzační bonus i za osobu spolupracující ? Děkuji Jan B...