Kalkulačka: Výpočet přídavky na bydlení od 1. ledna 2024

<span>Od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení. Mění se i podmínky – vyřízení dávek na bydlení bude jednodušší. Průměrná částka, kterou stát přispívá na bydlení je cca 6 300 Kč. V naší kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2024 nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat. </span> Od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení. Mění se i podmínky – vyřízení dávek na bydlení bude jednodušší. Průměrná částka, kterou stát přispívá na bydlení je cca 6 300 Kč. V naší kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2024 nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat.

Od začátku roku 2024, dochází ke změně normativních nákladů na bydlení. Tyto tabulky se mění téměř pravidelně každý rok, vždy od začátku ledna. Díky změnám v normativních nákladech na bydlení od 1. 1. 2024, může mít na příspěvek na bydlení nárok méně osob či rodin. Může se i snížit výše příspěvku (ten ale závisí především na skutečných nákladech spojených s bydlením, pro některé rodiny může dojít i ke zvýšení).

Kolik bude příspěvek na bydlení v roce 2024?

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro přídavky na bydlení. A platí i nové tabulky – normativní náklady na bydlení. Což bude mít velký vliv na výpočet příspěvků na bydlení.

Od ledna 2024, se pro některé rodiny mohou snížit dávky na bydlení (zbytek domácností bude mít stejně, někdo i více peněz, než v minulém roce).

Na přídavky na bydlení je nárok při bydlení v nájmu (i v podnájmu), družstevní byty, byty a domy v osobním vlastnictví (včetně věcného břemene, nebo některých rekreačních objektů). Nárok na podporu od státu je v případech, kdy jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu.

Kalkulačka: Výpočet nároku na přídavky na bydlení od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda budete mít od 1. ledna 2024 nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste případně mohli dostat od Úřadu práce.

Pro výpočet výše přídavků na bydlení, je potřeba zadat několik podstatných údajů:

 • Výše průměrného čistého měsíčního příjmu = jedná se o průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí, za všechny osoby, které v bytě bydlí. Do příjmů se započítává jak výplata, tak i příjem z nějaké brigády DPP/DPČ, podpora v nezaměstnanosti, důchod, nemocenská dávky, mateřská, rodičovská, přídavky na dítě, apod.
 • Průměrné náklady na bydlení = opět průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí, zahrnují se jen skutečně zaplacené náklady typu nájem, platby za energie, platby za služby
 • Počet osob – děti a dospělí, to kde mají trvalé bydliště, nehraje roli, rozhoduje to, že v bytě/domě skutečně bydlí
 • Forma bydlení (nájem, osobní vlastnictví, družstevní byt) a místo (velikost města/obce)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Přídavky na bydlení – zvýšení a změny v roce 2024

V roce 2024, může výši příspěvku na bydlení ovlivnit hned několik změn. Výše příspěvku na bydlení, ale není stanovena jako pevná částka, ale vychází z toho, jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Když má někdo nízké výdaje spojené s bydlením, nemůže dostat vysoký příspěvek. A naopak, pokud má někdo velmi vysoké náklady na bydlení, tak nedostane vše, co skutečně zaplatí, ale maximálně částku odpovídající normativním nákladům pro daný typ bydlení, velikost města a počet osob.

V roce 2024, se přídavků na bydlení, bude týkat několik změn. Některé jsou již schváleny, o jiných se zatím jedná:

Změna normativních nákladů od 1. 1. 2024, má vliv na to, kolik osob/rodin, bude mít nárok na sociální dávky na bydlení. Čím jsou normativní náklady vyšší, tím více osob, může mít nárok.

Normativní náklady současně určují i maximální výši příspěvku na bydlení. Ten je vyplácen jen do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení. Pokud jsou skutečné náklady vysoké, pak maximálně do výše normativních nákladů.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

Základní podmínky pro nárok na tuto sociální dávku, se v roce 2024, nijak významně nemění:

 • Nárok může mít ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu na byt/dům (nárok není při bydlení v podnájmu – část bytu/pokoj, na ubytovně, apod.)
 • Nově může být nárok i u podnájmu, pokud je jedná o podnájem celého bytu
 • Nárok může mít majitel bytu/domu v osobním nebo družstevním vlastnictví
 • Pro nárok na příspěvek je nutné doložit výši průměrného čistého měsíčního příjmu (30% z příjmu by mělo být stejně nebo méně, než normativní náklady)
 • Pro nárok na příspěvek je nutné doložit skutečné (zaplacené) náklady
 • Příjmy a náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. 2x za rok)
 • Pro příspěvek na bydlení, již není podmínkou trvalé bydliště, zohledňují se všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí, bez ohledu na to, kde mají trvalý pobyt

Jak se dokládá příjem pro nárok na příspěvek na bydlení?

Podstatnou roli, pro posouzení nároku na přídavky na bydlení, hraje výše čistého měsíčního příjmu. Ta se spočítá, jako prostý matematický průměr za 3 měsíce (příslušné kalendářní čtvrtletí). Zohledňují se příjmy všech osob, které v bytě bydlí.

Mezi příjmy se započítá především čistá mzda ze zaměstnání nebo příjem z nějaké brigády na dohodu DPP či DPČ (příslušné potvrzení vystaví zaměstnavatel). Mezi příjmy se započítává i důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký).

Jako příjem se započítá i podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky vyplácené během pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství během mateřské dovolené, rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené, nebo i přídavky na dítě.

Jako příjem, by se započítal i případný přeplatek (vrácený po vyúčtování služeb či plateb za energie). Všechny příjmy, všech osob, se sčítají za kalendářní čtvrtletí a dělí se třemi.

K žádosti o příspěvek na bydlení, se následně jako příloha přikládají příslušné formuláře:

 • Formulář „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“ – formulář najdete zde
 • Formulář „Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky“ – formulář najdete zde

Jak se dokládají náklady na bydlení pro příspěvek na bydlení?

Dalším podstatným údaje, pro posouzení nároku na přídavky na bydlení, jsou skutečné náklady spojené s bydlením.

Při bydlení v nájmu, se dokládá především zaplacené nájemné (tedy jednak samotný nájem a dále platby za služby či energie).

Do nákladů na bydlení se dále zahrnují platby za energie (voda, elektřina, plyn, teplo, atd.) a platby za služby (např. úklid společných prostor v domě, odvoz odpadu, apod.).

Do nákladů na bydlení se nezapočítává například běžná údržba domu či bytu. Mezi náklady na bydlení se nezapočítávají ani splátky hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení. Nezapočítá se ani platba do fondu oprav.

Náklady na bydlení se dokládají na příslušném formuláři:

 • Formulář „Doklad o výši nákladů na bydlení“ – formulář najdete zde

Online žádost – příspěvek na bydlení přes internet

Aktuálně je k dispozici i nový, jednodušší online formulář . Prostřednictvím této nové žádosti, je možné vše vyřídit jen přes internet. Nejsou potřeba ani žádné doklady, a není potřeba osobní návštěva na Úřadu práce.

Jak a kde vyřídit žádost o příspěvek na bydlení?

Stejně, jako i ostatní sociální dávky, i příspěvek na bydlení vyřizuje příslušný Úřad práce. Můžete se obracet na Úřad práce v místě, kde skutečně bydlíte (tj. nemusí to být tam, kde máte trvalé bydliště, ale tam, kde je vaše skutečné bydliště).

Příslušnou žádost o příspěvek na bydlení je možné najít na webu MPSV.cz:

 • Formulář „Žádost o příspěvek na bydlení“ – formulář najdete zde

Kromě samotné žádosti o příspěvek na bydlení, budete potřebovat celou řadu příloh. Výše již byl zmíněný doklad o nákladech na bydlení a doklad o výši čtvrtletního příjmu. Kromě toho, může být potřeba například potvrzení o studiu u dětí, doklad o výživném, nebo i další.

Kromě toho jsou potřeba osobní doklady (občanský průkaz nebo rodný list u dětí), za všechny osoby, které v bytě bydlí.

Na vyřízení žádosti, má Úřad práce lhůtu 30 dní. O přídavky na bydlení je možné žádat i zpětně – ale maximálně 3 měsíce zpětně. Příspěvek na bydlení je po schválení vyplácen pravidelně každý měsíc, v obvyklý výplatní termín (výplatní termíny se liší u jednotlivých Úřadů práce).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka před výplatou bez registračního poplatku. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky do 30000 Kč ihned. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet přídavky na bydlení od 1. ledna 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar Pavel F.

  Dobrý den, jak je to, když užívám dům rodičů, kteří bydlí jinde, veškeré náklady a na energie hradím já, ale smlouvy jsou vedené na ně a mám děti ve společné péči s bývalou manželkou. Trvalé bydliště dětí je ale psané u bývalé manželky. Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud nejste majitelem domu/bytu, nemáte nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, apod., pak není možné podat žádost o příspěvek na bydlení. Domluvte se s rodiči, a uzavřete s nimi na dům nájemní smlouvu. Pak by eventuálně mohl být nárok na příspěvek.

   Trvalé bydliště vás nebo dětí, není až tak podstatné, rozhoduje faktický stav, kdo v bytě/domě opravdu bydlí …

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...