Kalkulačka: Příspěvek na bydlení v roce 2022

Kalkulačka: Příspěvek na bydlení v roce 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení. Tyto tabulkové náklady, jsou podstatné pro výpočet příspěvku na bydlení. V této nové kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2022, nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste mohli dostat. Žádost si pak můžete vyřídit na Úřadu práce.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určená pro ty, kdo mají spíše nižší příjem a potřebují pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na přídavky na bydlení má majitel bytu (v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten, kdo bydlí v nájmu. Od začátku roku 2022, je nově nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu).

Výše přídavků na bydlení se odvíjí od toho, kolik lidí v bytě (domě) bydlí, jaké jsou jejich příjmy a také jaké jsou doložené (skutečné) náklady na bydlení. Záleží i na tom, jako jsou normativní náklady na bydlení (to jsou tabulkové náklady – maximum, které u příspěvku na bydlení můžete dostat).

Zvýšení příspěvek na bydlení od 1. 1. 2022

Normativní náklady na bydlení se od 1. 1. 2022 zvyšují. Ke zvýšení (valorizaci) normativních nákladů, dochází pravidelně každý rok. V roce 2022, ale bylo schváleni i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů. A to především z důvodu velkého zdražení energií (elektřina a plyn) a také kvůli vysoké inflaci. Mimořádné zvýšení normativních nákladů, sice bylo schváleno až na konci ledna 2022, ale platí zpětně od začátku roku.

Normativní náklady na bydlení v nájmu, se zvyšují o 1120 – 1974 Kč (podle počtu osob), normativní náklady na bydlení v družstevním bytě, nebo v osobním vlastnictví se zvyšují o 1180 – 2147 Kč.

V průběhu roku 2022, dále dochází ke zvýšení životního minima (životní minimum se zvyšuje od 1. 4. 2022) – to může mít vliv i na výpočet příspěvku na bydlení. Životní minimum se zvyšuje dokonce 2x – druhé zvýšení je od 1. 7. 2022.

Od začátku července 2022, se také zjednodušují podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení (příjmy a náklady na bydlení se budou dokládat jen 2x za rok) a je k dispozici nový, jednodušší online formulář (žádost jde vyřídit i bez návštěvy Úřadu práce).

Nová kalkulačka: Zvýšení příspěvku na bydlení od října 2022

Od října (od 1. 10. 2022) by se měly normativní náklady na bydlení zvýšit o 2000 – 45000 Kč. Po zvýšení normativních nákladů na bydlení, by mohlo mít na příspěvek nárok podstatně více domácnosti. Může dojít i ke zvýšení příspěvku.

Spočítejte si, jestli máte nárok na příspěvek, a kolik byste mohli dostat od října 2022. Viz.: Kalkulačka: Zvýšení příspěvku na bydlení od 1. 10. 2022

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 7. 2022

Pro výpočet, kolik bude příspěvek na bydlení od 1. 7. 2022, zadejte do kalkulačky všechny potřebné údaje:

 • O jaký typ bytu/domu se jedná (nájem, osobní vlastnictví, družstevní byt apod.)
 • Počet osob, které v bytě skutečně žijí (to kde mají trvalý pobyt, je jedno)
 • Průměrný měsíční příjem (čistý) za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí)
 • Průměrné náklady na bydlení (skutečně zaplacení – nájem, platy za vodu, elektřinu, plyn, topení apod.)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Jak se změní příspěvek na bydlení v roce 2022

O tom, že by se měly změnit podmínky pro příspěvek na bydlení, se mluví již delší dobu. Aktuální nastavení pravidel, pro výpočet přídavků na bydlení, totiž není zcela optimální.

Například lidé, co bydlí sami (typicky starobní důchodce), v nějakém větším městě (Praha, Brno, krajská města), jsou při výpočtu sociálních dávek na bydlení v nevýhodě. Vzhledem k tomu, kolik stojí bydlení v těchto větších městech, jim vypočítaný příspěvek na bydlení nepokrývá dostatečně náklady.

Druhou, samostatnou kategorií je pak „zneužívání“ dávek na bydlení, kdy řada lidí je nucena bydlet v drahých bytech, kdy vysoký nájem platí stát, prostřednictvím příspěvek na bydlení. Jedná se o různé lokality, kde je vyšší koncentrace osob s nižšími příjmy.

A nakonec je zde i dvojkolejnost sociální podpory na bydlení – existuje totiž jak příspěvek na bydlení, tak i doplatek na bydlení. Dvě různé sociální dávky na bydlení, přičemž každá mají trochu jiné podmínky.

To vše by se mělo (snad) časem vyřešit. Aktuálně ale od 1. 1. 2021, není v této oblasti plánována žádná změna. Od začátku roku 2022, dochází pouze ke zvýšení normativních nákladů na bydlení. A také je nově nárok na příspěvek na bydlení i při bydlení v podnájmu (doposud byl při bydlení v podnájmu, nárok pouze na doplatek na bydlení).

Od začátku července 2022, se také zjednodušují podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení (příjmy a náklady na bydlení se budou dokládat jen 2x za rok) a je k dispozici nový, jednodušší online formulář (žádost jde vyřídit i bez návštěvy Úřadu práce).

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Jako každý rok, i od začátku roku 2022 dochází ke zvýšení normativních (tabulkových) nákladů na bydlení. Ty jsou důležitým vstupním údajem pro výpočet příspěvku na bydlení.

Na základě toho, kolik jsou v daném roce normativní náklad, je určen i limit pro maximální výši přídavku na bydlení. Výše normativních nákladů také rozhoduje o tom, zda vůbec budete mít nárok, na tuto sociální dávku.

Tabulky normativních nákladů, které se od 1. 1. 2022 zvyšují, najdete zde.

V roce 2022 (na konci ledna), bylo schváleno i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které platí zpětně od 1. 1. 2022. Normativní náklady na bydlení v nájmu, se zvyšují o dalších 1120 – 1974 Kč (podle počtu osob), normativní náklady na bydlení v družstevním bytě, nebo v osobním vlastnictví se zvyšují o dalších 1180 – 2147 Kč (podle počtu osob).

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022

Podmínky, které musí být splněny pro nárok na přídavky na bydlení:

 • Na příspěvek má nárok ten, kdo je majitelem bytu (osobní nebo družstevní), nebo ten, kdo má nájemní smlouvu, nebo i ten, kdo má podnájemní smlouvu na celý byt
 • Vaše náklady na bydlení, musí být vyšší než 30% vašeho čistého příjmu (v Praze pak vyšší než 35% příjmu)
 • Současně, těchto 30% příjmu (nebo 35% v Praze), nemůže být vyšší, než normativní náklady na bydlení pro daný rok
 • Jednou za 3 měsíce je nutné doložit skutečné náklady na bydlení (zaplacené složenky, faktury, SIPO apod.)
 • Jednou a 3 měsíce je nutné doložit příjmy (za všechny osoby, které v bytě/domě bydlí)
 • Pokud nemáte žádné (doložitelné) příjmy, pak se vychází z toho kolik je aktuální životní minimum (zvyšuje se od 1. 7. 2022)

Příspěvek na bydlení bez trvalého bydliště

Ještě poměrně nedávno platilo, že o příspěvek na bydlení si mohl požádat jen to, kdo měl v daném bytě (domě) trvalé bydliště. Při posuzování nároku na bydlení, se také zohledňovaly jen ty osoby, které měly v bytě trvalý pobyt.

To se ale již v roce 2020 změnilo. Aktuálně se již neposuzuje trvalé bydliště, ale jen skutečné bydliště.

U příspěvku na bydlení se tedy posuzují všechny osoby, které v bytě skutečně žijí. To, kde mají vedené trvalé bydliště, už nehraje tak velkou roli.

Jak se dokládá příjem pro nárok na příspěvek na bydlení?

V žádosti o příspěvek na bydlení je nutné doložit průměrnou výši měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Po schválení žádosti o příspěvek na bydlení, se pak příjem dokládá opakovaně, každé čtvrtletí. Tj. obvykle v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu (to se od července 2022 mění, nově už to bude jen 2x za rok – v červenci a v lednu).

Příjem se dokládá za všechny osoby, které v bytě bydlí. Dokládá se čistý příjem. U příspěvku na bydlení se zohledňují různé příjmy:

Jako příjem, se tedy započítá skoro vše – výjimkou jsou například jednorázové sociální dávky (porodné nebo pohřebné). Dále také dávky ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí).

Jako příjem, se nepočítají ani některé speciální příjmy – například mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě, který zřejmě bude vyplacen všem dětem do 18 roků (podmínky se ještě řeší) do konce srpna 2022. Jako příjem se nepočítá například ani příspěvek na ubytování Ukrajinců, nebo některé další speciální příjmy.

Co patří do nákladů na bydlení u příspěvku

Podobě jako příjmy, i náklady na bydlení, se dokládají jednou za 3 měsíce (za předchozí kalendářní čtvrtletí). Je nutné doložit skutečně zaplacené náklady.

Do nákladů se počítá především:

 • Nájemné nebo srovnatelné náklady
 • Platby za energie (voda, elektřina, plyn, teplo, teplá voda apod.)
 • Platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor apod.)

Některé náklady spojené s bydlením se ale nezohlední – jedná se například o splátky hypotéky, příspěvek do fondu oprav. Do nákladů nepatří ani platba za telefon, internet nebo televizní a rozhlasový poplatek. A další.

Žádost o příspěvek na bydlení formulář 2022

Nová žádost – příspěvek na bydlení

Od července je k dispozici i nový, jednodušší online formulář . Prostřednictvím této nové žádosti, je možné vše vyřídit jen přes internet. Stačí jen naskenované nebo vyfocené doklady a není potřeba osobní návštěva na Úřadu práce.

Žádost o příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Příslušný formulář je možné najít na webu MPSV:

 • Online formulář: Žádost o příspěvek na bydlení 2022 najdete zde
 • PDF formulář ke stažení: Žádost o příspěvek na bydlení 2022 najdete zde

Kromě samotného formuláře s žádostí o příspěvek na bydlení ale budete potřebovat i další formuláře:

 • Formulář: Doklad o výši nákladů na bydlení najdete zde
 • Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu najdete zde

nebo

 • Formulář: Prohlášení osob, které nemají příjmy najdete zde

U dětí je potřeba:

Mohou být ale potřeba i další formuláře (o výživném, o vedení v evidenci Úřadu práce, potvrzení o zdravotním stavu apod.

Žádost o příspěvek na bydlení vzor

Pokud si nevíte rady, jak vyplnit žádost o příspěvek na bydlení pak se můžete podívat na tento vzor vyplněného formuláře – vzorová žádost o příspěvek na bydlení

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka pro začínající podnikatele bez daňového přiznání. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka bez registru a poplatku předem. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.