Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 1. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

Kalkulačka: Výpočet exekuce od 1. 1. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

Od začátku roku 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (plat) na 8006,25 Kč. Nezabavitelné minimum se dále zvyšuje o 2668,75 Kč za manželku, manžela nebo každé dítě. Od 1. 1. 2022, také začíná platit řada různých změn, které se týkají exekuce.

Od začátku roku 2022, se mění výpočet exekuce na mzdu (plat), nebo i jiný příjem. Od 1. 1. 2022, se díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci).

Není to sice nijak dramatické zvýšení (základní nezabavitelné minimum se zvýší o 144 Kč, za manželku, manžela či dítě je to zvýšení o 45 Kč), v exekuci je ale asi každá koruna navíc dobrá.

Se začátkem nového roku 2022, je také spojeno několik změn, které se týkají exekuce nebo i insolvence. V následujícím článku, se podíváme na to, co je v roce 2022 nového u exekuce. Najdete zde i aktuální kalkulačku, pro výpočet srážek a nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2022.

Kalkulačka – výpočet exekuce na mzdu (nebo jiný příjem) od 1. 1. 2022

Výpočet exekuce je stejný, ať už se jedná o exekuci na mzdu (plat) nebo i jiný příjem:

 • Exekuční srážky, mohou být prováděny jak z čisté mzdy (výplaty) ze zaměstnání, tak i z různých příjmů z brigády na DPP nebo DPČ.
 • Exekuce je možná i na důchod (invalidní, starobní, či jiný), na podporu v nezaměstnanosti, na mateřskou, rodičovskou, nemocenskou nebo i na některé další příjmy.

Postup výpočtu exekuce, je pro všechny příjmy stejný. Záleží především na tom, kolik je váš čistý příjem, a zda máte manželku nebo manžela, nebo i nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost). Dále záleží na tom, zda je to přednostní nebo nepřednostní exekuce.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci v roce 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení, a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci.

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci), je stanovena jako ¾ ze součtu životního minima (v roce 2022 je to zatím 3860 Kč, je ale možné, že se zvýší během roku) a z normativních nákladů na bydlení (ty se od 1. 1. 2022 zvyšují na 6815 Kč).

 • Nezabavitelné minimum v roce 2022 je 8006,25 Kč
 • Částka se zvyšuje o 133,50 Kč (v roce 2021 to bylo 7872,75 Kč)

Kromě této základní nezabavitelné částky, může být nárok i na započítání další nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo i za každé dítě (ke které má osoba v exekuci vyživovací povinnost). V takovém případě je nárok na:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě v roce 2022 = 2668,75 Kč
 • Částka se zvyšuje o 44,50 Kč (v roce 2021 to bylo 2624,25 Kč)

Příklad výpočtu nezabavitelné částky 2022: Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a 3 děti, pak je celkové nezabavitelné minimum rovno součtu 8006,25 + 2668,75 + 2668,75 + 2668,75 + 2668,75 = 18 682 Kč

Výpočet exekuce 2022 – přednostní vs. nepřednostní pohledávky

Na výpočet exekuce má vliv, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní:

 • Při přednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Při nepřednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + dvě třetiny ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
 • Pokud by byl zbytek vyšší než 21 350 Kč, pak vše nad tuto částku je zabaveno na exekuci

Přednostní pohledávky, jsou vyjmenované v zákoně 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), v paragrafu 279, odstavec 2. Jedná se především o:

 • Dluhy za alimenty (výživné) – ty mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění
 • Další dluhy vůči státu (daně, cla, různé poplatky, přeplatky na sociálních či nemocenských dávkách apod.)
 • Náhrada škody, způsobená trestným činem, či náhrada za ublížení na zdraví
 • …atd.

Na přednostní pohledávky, je při exekuci sraženo více peněz (dvě třetiny). Při insolvenci (oddlužení) je výpočet srážek stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Nepřednostní pohledávky (exekuce), jsou pak všechny ostatní („obyčejné“) dluhy, jako nezaplacené půjčky, dluhy za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet, kabelovou televizi apod.

Výpočet exekuce 2022 – co je dobré vědět?

 • Exekuční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata za zaměstnání (mzda/plat), příjem z brigády (práce na dohodu DPP nebo DPČ), z nemocenských dávek, z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství, z rodičovské (z rodičovského příspěvku), apod.
 • Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy
 • Na některé části mzdy se exekuce nevztahuje (například na diety – stravné při služební cestě)
 • Pokud máte více zaměstnání (HPP + práce na DPP nebo DPČ, nebo máte zaměstnání + nemocenskou či důchod), pak je možné provádět srážky ze všech příjmů; nezabavitelná částka se ale započítá jen jednou
 • Při exekuci na mzdu (či jiný příjem) se nejprve splácí „nejstarší“ exekuce (ta která byla zaměstnavateli doručena jako první, ostatní exekuce „čekají“ – výjimkou je situace kdy, máte současně přednostní a nepřednostní pohledávku, pak to může být odlišné)
 • I když máte exekuci na mzdu, exekutor vám může stejně nařídit i exekuci na účet v bance nebo exekuci na majetek (všechny typy exekuce mohou probíhat současně)

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce v roce 2022

Na začátku roku 2022, ještě probíhá akce „Milostivé léto“. Tato akce, kdy je možné ukončení exekuce a odpuštění dluhů, končí až 28. 1. 2022.

Pokud do té doby, zaplatíte původní dluh (jistinu exekuce) a poplatek 908 Kč, pak bude exekuce ihned ukončena. Je ale nezbytné, dluhy zaplatit nejpozději do 28. 1. 2022 a písemně o tom informovat exekutora.

Milostivé léto, se vztahuje především na dluhy vůči státu (sociální nebo zdravotní pojištění, různé poplatky, pokuty a nedoplatky, nebo například i na dluhy za elektřinu u ČEZ, pokuty z MHD u dopravních podniků, aj.). K akci se připojily i některé soukromé firmy (například Česká spořitelna, Komerční banka, Home Credit, Air Bank, Moneta Bank, ČKP – česká kancelář pojistitelů apod.)

Změny u exekuce v roce 2022

V roce 2022, platí u exekuce celá řada různých změn. Od minulého roku například funguje chráněný účet, při exekuci na účet v bance. O ten je možné požádat banku, kde máte zablokovaný běžný účet. Na chráněný účet vám pak mohou chodit některé příjmy a exekutor vám je už nemůže zabavit.

Od 1. 1. 2022, je zakázána exekuce na mzdu, pokud máte nějaké dluhy z doby, než vám bylo 18 roků. Pro dluhy z dětství, může být nově zabaven pouze majetek (či příjmy), který jste získali v dětství. Exekuce na mzdu, kterou dostáváte v dospělosti, už ale nebude moci být exekutorem nařízena.

Od 1. 1. 2022 je možné podat návrh na zastavení exekuce na mzdu, pokud jste poslední 2 roky neměli mzdu, nebo byla poslední 3 roky tak nízká, že nedocházelo k žádným srážkám. Návrh na zastavení exekuce, můžete podat jak vy tak případně i váš zaměstnavatel.

Ukončení exekuce, pokud je dluh do 1500 Kč. Od 1. 1. 2022 budou ukončovány „malé exekuce“, pokud byly zahájeny v roce 2018 a dále. A pokud se u nich v posledních 3 letech nepovedlo nic vymoci.

Od 1. 1. 2022, bude omezena exekuce na majetek u důchodců (pokud mají důchod do 16 200 Kč), nebo jsou invalidní (stupeň II. nebo III.), nebo i u lidí, co mají dluhy z dětství (2/3 dluhu je z doby před 18 rokem).

Od 1. 1. 2022 musí exekutor odložit prodej zabaveného majetku v exekuční dražbě, pokud mu budete splácet alespoň 1500 Kč měsíčně.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka do výplaty i v hotovosti. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Hotovostní půjčky na směnku: Půjčka do hodiny na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.