Online kalkulačka – podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

<span>Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 je 22 798 Kč. Při rekvalifikaci, pak můžete v roce 2023, dostat až 25 549 Kč.</span> Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 je 22 798 Kč. Při rekvalifikaci, pak můžete v roce 2023, dostat až 25 549 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti je dávka, vyplácená lidem, kteří přišli o zaměstnání. Účelem podpory je zajistit lidem alespoň nějaký příjem, v době, kdy jsou bez práce a nedostávají výplatu. Výše podpory a doba jejího vyplácení je odstupňována. V této online kalkulačce si můžete sami spočítat výši podpory, a také zde najdete všechny užitečné informace, spojené s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023.

Online kalkulačka – výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají ti nezaměstnaní, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, a kteří splňují podmínky. Mezi tyto podmínky patří především to, že musí být odpracováno nejméně 12 měsíců v posledních 2 letech (resp. žadatel musí být účastníkem důchodového pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců).

Kromě samotného zaměstnání, se do „odpracované“ doby může započítávat i doba podnikání, jako OSVČ (pokud si OSVČ hradí sociální pojištění). Nebo zde může být započítána i tzv. „náhradní doba“. Sem pak spadá třeba péče o dítě (týká se především žen na rodičovské dovolené), nebo dobrovolnická služba, nebo třeba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3 stupně.

Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Výše podpory v nezaměstnanosti se nejčastěji odvíjí od toho, jaký byl váš průměrný příjem v posledním kalendářním čtvrtletí před ukončením zaměstnání. V takovém případě je pak výše podpory určena takto:

 • První a druhý měsíc je to 65% z průměru
 • Třetí a čtvrtý měsíc je to 50% z průměru
 • Pátý a popř. další měsíce je to 45% z průměru

Současně ale platí, že výše podpory není neomezená. Zákon určuje horní hranici. Tedy to, kolik maximálně peněz můžete formou podpory v nezaměstnanosti dostat. Takže i kdybyste měli hodně vysokou výplatu, vaše podpora nebude nikdy vyšší, než zákonem určená maximální částka. Pro rok 2023 je maximální výše podpory tato:

 • Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 – 22 798 Kč
 • Maximální výše podpory při rekvalifikaci v roce 2023 – 25  K549č

Minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Kromě maximální podpory v nezaměstnanosti, existuje i něco, co by se dalo nazvat „minimální podpora v nezaměstnanosti.

Pokud byste pracovali za minimální mzdu, což je aktuálně v roce 2023 částka 17 300 Kč, pak by vaše podpora byla tato:

 • První a druhý měsíc – 11 245 Kč
 • Třetí a čtvrtý měsíc – 8 650 Kč
 • Pátý a popř. další měsíce – 7 785 Kč

Poznámka: uvádíme jen pro ilustraci, podpora se počítá z průměrného čistého výdělku, který se může lišit od hrubé mzdy, výpočet je proveden na základě minimální hrubé mzdy

Existují ale i situace, kdy u nezaměstnaného není možné spočítat průměrný příjem. To může být situace třeba u ženy, která byla doma s dítětem na rodičovské. A po skončení rodičovské nepracovala. V takovém případě není z čeho vypočítat průměrný příjem. I na to pamatuje zákon a určuje minimální podporu v nezaměstnanosti.

Tato minimální podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné mzdy v ČR za 1 až 3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V roce 2023 se tedy minimální podpora určuje z průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí roku 2022, což byla částka 39 306 Kč.

Minimální podpora je pak v této výši:

 • První a druhý měsíc je to 15% z průměrné mzdy v ČR, tedy 5 896 Kč
 • Třetí a čtvrtý je to 12% z průměrné mzdy v ČR, tedy 4 717 Kč
 • Další měsíce je to 11% z průměrné mzdy v ČR, tedy 4 324 Kč

Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPP

Při práci na DPP (dohoda o provedení práce), zpravidla nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká. Obecně platí, že při práci na dohodu, pokud je měsíční příjem nižší než 10 tisíc korun, zaměstnavatel neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Tato doba se nezapočítává do doby důchodového pojištění. Tím pádem (pokud daná osoba neměla jiné zaměstnání či „náhradní dobu“ aby splnila podmínku 12 měsíců v posledních 2 letech), nárok na podporu u DPP není.

Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPČ

Při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), může v určitých případech vznikat i nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud je u DPP sjednán měsíční příjem na částku minimálně 4000 Kč, pak má zaměstnavatel povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění. Tím pádem se tato doba (práce na DPČ), započítává do doby důchodového pojištění, a můžete tak vznikat i nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti pro důchodce

V současné době celá řada lidí, kteří již mají nárok na starobní důchod, i nadále pracuje. Jak je to s nárokem na podporu v nezaměstnanosti pro důchodce, který pracoval a přišel o zaměstnání? Zde je zákon poměrně striktní. Pokud „nezaměstnaný“ důchodce pobírá starobní důchod, tak nemůže současně dostávat podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti pro studenty

Jak je to nárokem na podporu pro studenty, kteří ukončí studium (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole)? I pro studenty platí stejné podmínky, jako pro ostatní nezaměstnané. I u nich se sleduje, zda splňují podmínky – tedy doba důchodového pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech (nebo započítání nějaké náhradní doby důchodového pojištění).

Vzhledem k tomu, že doba studia nezakládá účast na důchodovém pojištění, tak student, po ukončení studia může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze v případě, že v posledních 2 letech před ukončením studia pracoval. A to buďto v klasickém pracovním poměru, nebo formou práce na DPP (s měsíčním příjmem vyšším než 10 tisíc korun) nebo formou práce na DPČ (se sjednaným příjmem vyšším než 4000 Kč). Pokud tomu tak není, pak student po ukončení studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka ihned do 5000 Kč. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka bez registru a doložení příjmu hned. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Online kalkulačka – podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Diskuse: 1
 • Custom avatar Klára

  Dobrý den

  Není mi jasné, jak vypočítám výši podpory v nezaměstnanosti, když na webu je uvedeno několik různých informací :

  „Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí z poměrného měsíčního výdělku v rozhodném období. Záleželo by tedy na tom, k jakému konkrétnímu datu by bylo vaše nové zaměstnání ukončeno.

  Pro pracovně právní účely se průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně předcházející).

  Příklad:

  Ukončení pracovního poměru 31. 10. 2016.

  Pro stanovení průměrného výdělku pro účely podpory v nezaměstnanosti se použije průměr za 3 čtvrtletí 2016.“

  ale nejasnoti mám z důvodu, že podle formuláře Úřadu práce ČR
  je nutné doložit Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
  vydané podle § 313 odst. 2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu, kde je nutné vyplnit v bodě II. Údaj o výši průměrného výdělku
  Průměrný (popř. pravděpodobný) měsíční čistý výdělek zjištěný podle platných právních předpisů činil

  Podle § 50 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů.

  Při ukončení pracovního poměru k 31. 10. 2016 se tedy chápu-li to správně použije průměrný výdělek platný k 31. 10. 2016, tj. zjištěný k 1. 10. 2016 z výdělků za 3. čtvrtletí (tj. 1. 7. 2016 – 30. 9. 2016)

  Dále pro přepočet hrubého PMV na čistý PMV je dáno zákonné pravidlo, že se čistý PMV zjistí z hrubého PMV podle skutečností, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se čistý PMV zjišťuje (ten se vždy zjišťuje po uplynutí rozhodného období).

  Mlžete mi prosím upřesnit, co tedy pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující a podle čeho si můžu vypočítat čistý průměrný měsíční výdělek pro účely výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti?

  Děkuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: V aktuálním návrhu na změny u předčasných důchodů a změny valorizací (...
 • David Foltyn: Dobrý den, v navrhované důchodové reformě bude povinna odpracovana doba, povinn...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Na základě dostupných informací mohu říci pouze to, že aktuálně se mluví po...
 • habova.byty@seznam.cz: Dobrý den, mám dotaz, jsem ročník 1966, OSVČ, chtěla bych využít předduchod....
 • Luboš: Na účtu mám zobrazen příjem dávky PNB za měsíce 02 a 03/2023, dne 11.4.2023. ...