Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2017

<span>Maximální podpora v nezaměstnanosti 2017 = 15 660 Kč (v roce 2016 byla 15 024 Kč). Maximální podpora při rekvalifikaci 2017 = 17 550 Kč.</span> Maximální podpora v nezaměstnanosti 2017 = 15 660 Kč (v roce 2016 byla 15 024 Kč). Maximální podpora při rekvalifikaci 2017 = 17 550 Kč.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2017, a jak se zvyšuje její maximální výše? Kolik peněz dostanete na Úřadu práce, pokud v roce 2017 přijdete o zaměstnání, a budete nezaměstnaní? Jaké jsou podmínky, abyste dostali podporu? Kolik si můžete jako nezaměstnaní přivydělat? Na to vše se vám pokusíme odpovědět v tomto článku.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020.

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2017

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2017
Kdo dal výpověď?
* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec
Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti v roce 2017

To, kolik peněz dostanete při ztrátě zaměstnání, jako podporu pro nezaměstnané, závisí především na tom, jak vysoký byl váš příjem. Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrné mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před tím, než bylo vaše zaměstnání ukončeno).

Současně ale platí, že podpora v nezaměstnanosti nemůže být vyšší, než určitá částka. Tato maximální podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrné mzdy v ČR. Ta je za rok 2016 (resp. za 1 až 3 čtvrtletí 2016) stanovena na 27 000 Kč. Proto se i výše maximální podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2017 zvyšuje takto:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2017 = 15 660 Kč (v roce 2016 byla 15 024 Kč)
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2017 = 17 550 Kč (v roce 2016 byla 16 837 Kč)

Také platí, že doba, po kterou můžete dostávat podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku:

 • Do 50 roků je to 5 měsíců
 • Nad 50 roků do 55 roků je to 8 měsíců
 • Nad 55 roků je to 11 měsíců

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají typicky zaměstnanci, kteří přišli o zaměstnání. Nárok ale mohou mít třeba i OSVČ, kteří ukončili podnikání, nebo třeba i ženy po skončení mateřské či rodičovské dovolené (nebo případně již během doby, kdy žena pobírá rodičovský příspěvek).

Základní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je účast na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanost pak platí i další, doplňující podmínky. Nárok na podporu tak nemá třeba ten, kdo byl v posledních 6 měsících propuštěn ze zaměstnání z důvodu hrubého porušení povinností.

Složitější jeto pak i v případech, kdy se jedná o opakovanou podporu v nezaměstnanosti. Tedy když jste nezaměstnaní, dostáváte podporu, pak krátce pracujete, a jste znovu nezaměstnaní. Pak mimo jiné závisí na tom, jak dlouho jste pracovali:

 • Pokud jste poprvé (někdy v posledních 2 letech) nevyčerpali celou podporu a poté „odpracovali“ alespoň 3 měsíce, pak je nárok na „novou“ podporu
 • Pokud byste ve výše uvedeném případě odpracovali méně než 3 měsíce, pak je nárok na podporu jen po zbytek doby
 • Pokud jste poprvé (někdy v posledních dvou letech) vyčerpali celou podporu v nezaměstnanosti, pak je nutné „odpracovat“ alespoň 6 měsíců)

Na podporu pak nemáte nárok ani v případě, že bez vážného důvodu ukončíte zaměstnání, které vám bylo zprostředkováno Úřadem práce. Pak nejenomže nemáte nárok na podporu, ale ani nemůžete být zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Tedy ne dříve než po 6 měsících od zahájení takového zaměstnání.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2017

Základní podmínky pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti jsou stejné jako v předchozích letech. I nadále tedy platí, že podpora v nezaměstnanosti je vyplácena v této výši:

 • První dva měsíce je to 65% z průměrné mzdy
 • Druhé dva měsíce je to 50% z průměrné mzdy
 • Pátý měsíc a všechny další je to 45% z průměrné mzdy

Uvedená výše podpory platí v případě, že je výpověď ze zaměstnání dána ze strany zaměstnavatele, nebo v případě, že je zaměstnání ukončeno výpovědí od zaměstnance, ale na základě vážného důvodu (platí i pro ukončení pracovního poměru dohodou).

V případ že je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance (výpověď), nebo i dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak je výše podpory po celou dobu jen 45% z průměrné mzdy.

Co jsou to vážné důvody pro ukončení zaměstnání

Vážné důvodu pro ukončení zaměstnání jsou definovány zákonem o zaměstnanosti, tj. zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 5:

 • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
 • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Z výše uvedeného vyplývá, že některé „vážné důvody“ (třeba ten poslední bod), jsou definovány velmi volně. Proto je třeba jako vážný důvod akceptováno třeba stěhování (ve smyslu do jiného města, v rámci jednoho města, kdy by bylo možné i nadále dojíždět do daného zaměstnání, by to vážným důvodem nebylo).

To, jestli je nějaká konkrétní situace vážný důvodem, pak závisí na posouzení Úřadu práce. Především tedy u těch důvodů, které nejsou explicitně vyjmenovány v zákonu.

Zvýšení výdělku na Úřadu práce v roce 2017

Začátek roku 2017 pak přináší pro nezaměstnané další pozitivní změnu. A tou je zvýšení možného výdělku v době, kdy jste jako nezaměstnaní vedeni v evidenci Úřadu práce. Možnost příjmu z nějakého nekolidujícího zaměstnání je totiž omezena na jednu polovinu minimální mzdy. A ta se od 1. 1. 2017 zvyšuje na 11 000 Kč. Nově je tak možné mít příjem až 5500 Kč (dosud, v roce 2016 to bylo 4 950 Kč).

I nadále ale platí, že v době, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, nesmíte vykonávat žádné zaměstnání (ani to „nekolidující“) a nemůžete tak mít žádný příjem.

Pokud již ale vyčerpáte celou podporu v nezaměstnanosti, tak i nadále můžete být v evidenci úřadu práce, ale současně již můžete mít i nějaký příjem. Může se jednat třeba o práci na dohodu o provedení práce. V takovém případě, kdy je to práce na DPP a příjem je maximálně 5500 Kč (nebo i nižší), pak neplatíte ani sociální ani zdravotní pojištění.

Pokud během doby, kdy jste vedeni na Úřadu práce, zahájíte nějaké (jakékoliv) zaměstnání (bez ohledu na výši příjmu), je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit (nejpozději v den zahájení). Pokud by se jednalo o nekolidující zaměstnání, pak to není důvodem k vyřazení z evidence. Musíte pak ale dokládat výši příjmu.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Srovnání půjček. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Sms půjčka bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2017

komentáře 2
 • Custom avatar Rudolf Pecina

  V r.2015 jsem utrpěl těžky uraz nohy,a od te doby jsem byl z dvěma přerušenimi na neschopence.20 zaři mi byla neschopenka po uplynuti podpurči doby na CSSZ v Pardubicich ukončena a to i přesto,že jsem doložil vystupni zpravu z Janskych lazni kde se uvadi že noha nadale otyka a že neni celkově v pořadku.V noze je i vrozena vada s doporučenim pokračovat v domaci lečbě.O invalidni duchod jsem již žadal dvakrat,ale zastavilo se to na 30 procentech.Tedy mi přiznan nebyl a to i přesto,že jsem měl doporučeni na posudkove řešeni z ortopedie.5 řijna jsem byl odeslan po navratu do zaměstnani na preventivni prohlidku kde mi bylo podnikovim lekařem zamitnuto nadale pokračovat v dosavadnim zaměstnani s tim abych si opět zažadal o invalidni duchod což jsem učinil.V současne době jsem na dovolene s tim,že mi bude po 9 letech pote ukončen pracovni poměr ze zdravotnich duvodu.Zaměsnavatel mi vyplati 3měsični odstupne.Pote se budu muset zaregistrovat na UP.Zajimalo by mě jakou budu mit vyši podpory v nezaměstnanosti,Je mi 53 roku a mam 38 let odělano.Za odpověd Vam děkuji.

 • Custom avatar Clair

  Dobrý den,
  jsem u firmy zaměstnaná již 13 let,ale bohužel jsem skončila na PN z důvodu celkového vyčerpání organismu. Zajímá mě,pokud budu muset práci ukončit ze zdravotních důvodů a poslední tři měsíce budu na PN,tak z čeho se mi bude vypočítávat případná podpora? Z příjmu co jsem měla jako nemocná a nebo z příjmů před obchodem na PN? 🙁

  Moc děkuji předem za odpověď
  Clair

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • FMach: Tak superhrubá mzda a co to vlastně je. Daň se platí i ze sociálního pojištěn...
 • JANA BARTOŠKOVÁ: Splacím dluh 15 let a pořad nic neni splaceno a ted jsem dostala exekuci jsem z...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Nic anebo také hodně peněz. To bude mít každý právník jinak, neexistuje žád...
 • alexandra kadlecova: Prosím Vás kolik zaplatím právníkovi za konzultaci a koluk v případě,že mne ...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud vaše péče o nemocnou maminku spadala pod paragraf 41, odstavec 3 (zákon o z...