Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti z Úřadu práce v roce 2023?

<span>Maximální podpora v nezaměstnanosti, je v roce 2023 do 22 798 Kč. Výpočet a podmínku pro podporu v nezaměstnanosti jsou stejné, jako v předchozích letech. Na podporu mají nárok zaměstnanci, nebo i OSVČ.</span> Maximální podpora v nezaměstnanosti, je v roce 2023 do 22 798 Kč. Výpočet a podmínku pro podporu v nezaměstnanosti jsou stejné, jako v předchozích letech. Na podporu mají nárok zaměstnanci, nebo i OSVČ.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023, a jak se zvyšuje její maximální výše? Kolik peněz dostanete na Úřadu práce, pokud v roce 2023 přijdete o zaměstnání, a budete nezaměstnaní? Jaké jsou podmínky, abyste dostali podporu? Kolik si můžete jako nezaměstnaní přivydělat? Na to vše se vám pokusíme odpovědět v tomto článku.

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, zadejte svoji průměrnou čistou měsíční mzdu (průměrný výdělek) za poslední čtvrtletí, před ukončením zaměstnání. Kalkulačku pro výpočet podpory pro OSVČ v roce 2023 najdete zde.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

To, kolik peněz dostanete při ztrátě zaměstnání, jako podporu pro nezaměstnané od Úřadu práce, závisí především na tom, jak vysoký byl váš příjem. Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrné mzdy (průměrného čistého výdělku), za předchozí kalendářní čtvrtletí (před tím, než bylo vaše zaměstnání ukončeno).

Současně ale platí, že podpora v nezaměstnanosti nemůže být vyšší, než určitá částka. Tato maximální podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrné mzdy v ČR. Ta je pro rok 2023, stanovena na 39 306 Kč. Proto se i výše maximální podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023 zvyšuje takto:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2023 = 21 488 Kč (v roce 2022 byla 21 488 Kč)
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2023 = 25 549 Kč (v roce 2022 byla 24 081 Kč)

Také platí, že doba, po kterou můžete dostávat podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku:

 • Do 50 roků je to 5 měsíců
 • Nad 50 roků do 55 roků je to 8 měsíců
 • Nad 55 roků je to 11 měsíců

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají typicky zaměstnanci, kteří přišli o zaměstnání. Nárok ale mohou mít třeba i OSVČ, kteří ukončili podnikání, nebo třeba i ženy po skončení mateřské či rodičovské dovolené (nebo případně již během doby, kdy žena pobírá rodičovský příspěvek).

Základní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je účast na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanost pak platí i další, doplňující podmínky. Nárok na podporu tak nemá třeba ten, kdo byl v posledních 6 měsících propuštěn ze zaměstnání z důvodu hrubého porušení povinností.

Složitější jeto pak i v případech, kdy se jedná o opakovanou podporu v nezaměstnanosti. Tedy když jste nezaměstnaní, dostáváte podporu, pak krátce pracujete, a jste znovu nezaměstnaní. Pak mimo jiné závisí na tom, jak dlouho jste pracovali:

 • Pokud jste poprvé (někdy v posledních 2 letech) nevyčerpali celou podporu a poté „odpracovali“ alespoň 3 měsíce, pak je nárok na „novou“ podporu
 • Pokud byste ve výše uvedeném případě odpracovali méně než 3 měsíce, pak je nárok na podporu jen po zbytek doby
 • Pokud jste poprvé (někdy v posledních dvou letech) vyčerpali celou podporu v nezaměstnanosti, pak je nutné „odpracovat“ alespoň 6 měsíců)

Na podporu pak nemáte nárok ani v případě, že bez vážného důvodu ukončíte zaměstnání, které vám bylo zprostředkováno Úřadem práce. Pak nejenom, že nemáte nárok na podporu, ale ani nemůžete být zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Tedy ne dříve než po 6 měsících od zahájení takového zaměstnání.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Základní podmínky pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti jsou stejné jako v předchozích letech. I nadále tedy platí, že podpora v nezaměstnanosti je vyplácena v této výši:

 • První dva měsíce je to 65% z průměrné mzdy
 • Druhé dva měsíce je to 50% z průměrné mzdy
 • Pátý měsíc a všechny další je to 45% z průměrné mzdy

Uvedená výše podpory platí v případě, že je výpověď ze zaměstnání dána ze strany zaměstnavatele, nebo v případě, že je zaměstnání ukončeno výpovědí od zaměstnance, ale na základě vážného důvodu (platí i pro ukončení pracovního poměru dohodou).

V případ že je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance (výpověď), nebo i dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak je výše podpory po celou dobu jen 45% z průměrné mzdy.

Co jsou to vážné důvody pro ukončení zaměstnání

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání jsou definovány zákonem o zaměstnanosti, tj. zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 5:

 • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
 • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Z výše uvedeného vyplývá, že některé „vážné důvody“ (třeba ten poslední bod), jsou definovány velmi volně. Proto je třeba jako vážný důvod akceptováno třeba stěhování (ve smyslu do jiného města, v rámci jednoho města, kdy by bylo možné i nadále dojíždět do daného zaměstnání, by to vážným důvodem nebylo).

To, jestli je nějaká konkrétní situace vážný důvodem, pak závisí na posouzení Úřadu práce. Především tedy u těch důvodů, které nejsou explicitně vyjmenovány v zákonu.

Zvýšení výdělku na Úřadu práce v roce 2023

Začátek roku 2023 pak přináší pro nezaměstnané, další pozitivní změnu. A tou je zvýšení možného výdělku v době, kdy jste jako nezaměstnaní vedeni v evidenci Úřadu práce. Možnost příjmu z nějakého nekolidujícího zaměstnání je totiž omezena na jednu polovinu minimální mzdy. A ta se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 17 300 Kč. Nově je tak možné mít příjem až 8650 Kč (dosud, v roce 2022 to bylo 8100 Kč).

I nadále ale platí, že v době, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, nesmíte vykonávat žádné zaměstnání a nemůžete tak mít žádný příjem.

Pokud již ale vyčerpáte celou podporu v nezaměstnanosti, tak i nadále můžete být v evidenci úřadu práce, ale současně již můžete mít i nějaký příjem. Může se jednat třeba o práci na dohodu o pracovní činnosti. Zahájení podobné brigády, ale musíte ihned nahlásit na Úřad práce (nejpozději v den zahájení práce) a na konci měsíce budete muset doložit, kolik jste si vydělali.

Pokud byste na Úřadu práce chtěli pracovat na dohodu o provedení práce (DPP), pak to není možné. Možnost práce na DPP, byla pro nezaměstnané zrušena, již před několika roky.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Srovnání půjček. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Sms půjčka bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti z Úřadu práce v roce 2023?

Diskuse: 2
 • Custom avatar Rudolf Pecina

  V r.2015 jsem utrpěl těžky uraz nohy,a od te doby jsem byl z dvěma přerušenimi na neschopence.20 zaři mi byla neschopenka po uplynuti podpurči doby na CSSZ v Pardubicich ukončena a to i přesto,že jsem doložil vystupni zpravu z Janskych lazni kde se uvadi že noha nadale otyka a že neni celkově v pořadku.V noze je i vrozena vada s doporučenim pokračovat v domaci lečbě.O invalidni duchod jsem již žadal dvakrat,ale zastavilo se to na 30 procentech.Tedy mi přiznan nebyl a to i přesto,že jsem měl doporučeni na posudkove řešeni z ortopedie.5 řijna jsem byl odeslan po navratu do zaměstnani na preventivni prohlidku kde mi bylo podnikovim lekařem zamitnuto nadale pokračovat v dosavadnim zaměstnani s tim abych si opět zažadal o invalidni duchod což jsem učinil.V současne době jsem na dovolene s tim,že mi bude po 9 letech pote ukončen pracovni poměr ze zdravotnich duvodu.Zaměsnavatel mi vyplati 3měsični odstupne.Pote se budu muset zaregistrovat na UP.Zajimalo by mě jakou budu mit vyši podpory v nezaměstnanosti,Je mi 53 roku a mam 38 let odělano.Za odpověd Vam děkuji.

 • Custom avatar Clair

  Dobrý den,
  jsem u firmy zaměstnaná již 13 let,ale bohužel jsem skončila na PN z důvodu celkového vyčerpání organismu. Zajímá mě,pokud budu muset práci ukončit ze zdravotních důvodů a poslední tři měsíce budu na PN,tak z čeho se mi bude vypočítávat případná podpora? Z příjmu co jsem měla jako nemocná a nebo z příjmů před obchodem na PN? 🙁

  Moc děkuji předem za odpověď
  Clair

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Marie: Pěkný den, pobírala jsem letos podporu 2 měsíce (od 5-7/2023) a následně jsem ...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Vzhledem k tomu, že pracovní poměr bude v době ukončení trvat již déle než d...
 • Iveta: Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost 10.11....
 • Vlasta: Byl mi přiznán příspěvek ve výši 880,,-Kč a to nezvládnu vaření,úklid,ko...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud je zaměstnanec celý den/část dne v zahraničí, ale současně ve více rů...