Podpora v nezaměstnanosti 2024: Výpočet od ledna 2024, kdy jít na Úřad práce a co sebou?

Podpora v nezaměstnanosti 2024: Výpočet od ledna 2024, kdy jít na Úřad práce a co sebou?

Lhůta pro evidenci na Úřadu práce jsou 3 pracovní dny. Na podporu může být nárok po skončení zaměstnání. Nárok mohou mít i ti, kdo pracovali na dohodu DPP nebo DPČ (pokud odváděli pojištění), nebo i podnikatelé (OSVČ po ukončení nebo přerušení podnikání). Od 1. 1. 2024 se budou měnit některé podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce.

Na konci roku, končí mnoho lidem pracovní smlouva v zaměstnání. Ať už proto, že chtějí od Nového roku nastoupit do nové práce. Nebo proto, že měli pracovní poměr na dobu určitou. Nebo proto, že před koncem roku rozdával zaměstnavatele výpovědi, a oni budou od 1. 1. 2024 nezaměstnaní.

Pokud by vás zajímalo, kolik bude podpora v nezaměstnanosti v roce 2024. Nebo kdy je nutné jít na Úřad práce (jaká je lhůta po skončení zaměstnání). Nebo co si vzít sebou na Úřad práce, pak se podívejte na následující odstavce.

Podpora v nezaměstnanosti 2024 – změny podmínek od ledna 2024

Od začátku roku 2024, by mělo začít platit několik změn, které se budou týkat i podpory v nezaměstnanosti (od ledna 2024, by měla začít platit většina změn, která vláda navrhla jako součást velkého konsolidačního balíčku).

Hlavní změny 2024:

 • Od leda 2024, bude nárok na podporu hned od začátku evidence na Úřadu práce, i když byl nárok na odstupné
 • Mění se podmínky pro nárok na opakovanou podporu (pro nárok na další podporu, je nutné odpracovat 5 nebo 9 měsíců v novém zaměstnání)
 • Zvýší se limit pro přivýdělek z nějaké brigády v době evidence na Úřadu práce (bude se zvyšovat minimální mzda, na ÚP je možný příjem do jedné poloviny minimální mzdy)
 • Od 1. ledna 2024, se také zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč (při rekvalifikaci může být podpora až 27 578 K

Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (především „minimální odpracovaná doba“ 12 měsíců za poslední 2 roky), nebo výpočet podpory, se ale v roce 2024 nemění.

Kalkulačka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od ledna 2024

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrné čisté mzdy (z průměrného čistého měsíčního výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Na podporu v nezaměstnanosti mohou mít nárok zaměstnanci při výpovědi, nebo i při ukončení zaměstnání dohodou. Na podporu může být nárok, i při ukončení zaměstnání ve zkušební době.

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i po skončení práce na dohodu DPP nebo DPČ (pouze ale, pokud u dohody bylo placeno pojištění, a pokud jsou splněny všechny podmínky pro nárok na podporu).

Na podporu je nárok i po skončení nebo při přerušení podnikání. Podnikatelé (OSVČ) mají nárok na podporu za stejných podmínek, jaké platí pro zaměstnance. Výpočet podpory pro OSVČ, se provádí z vyměřovacího základu.

Na podporu je nárok i po skončení rodičovské dovolené (po skončení rodičovského příspěvku), po skončení dlouhodobé neschopenky, nebo i v dalších případech, kdy se nejedná o ukončení zaměstnání. V těchto případech, je ale zpravidla nárok jenom na minimální podporu.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Z jakých měsíců se počítá podpora v nezaměstnanosti? Z jakého čtvrtletí?

U zaměstnanců, se podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrného výdělku, v posledním ukončeném zaměstnání.

Průměrný výdělek, se v zaměstnání vypočítá vždy za předchozí (ukončené) kalendářní čtvrtletí:

 • Pokud zaměstnání končí 31. 12. 2023 (tj. ještě ve 4 čtvrtletí 2023), pak se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí (za červenec, srpen a září)
 • Pokud by zaměstnání končilo 1. 1. 2024 (tj. už v 1 čtvrtletí 2024), pak by se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti použil průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2023 (za říjen, listopad a prosinec)

Průměrný výdělek, se v zaměstnání používá i pro další účely (pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, náhrady mzdy za dovolenou nebo i pro výpočet odstupného).

Průměrný výdělek se určuje čtyřikrát za rok, vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1.10. A takto vypočítaný průměrný výdělek, se používá po celé následující kalendářní čtvrtletí.

Kolik dostanu od Úřadu práce – zvýšení maximální podpory pro nezaměstnané od 1. 1. 2024

Podpora v nezaměstnanosti se sice vypočítá z průměrné mzdy (z průměrného výdělku), současně je ale stanoven maximální limit. I kdyby měl někdo velmi vysokou výplatu, tak na Úřadu práce nedostane v roce 2024 více než:

 • maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
 • maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Kdy jít na Úřad práce po skončení zaměstnání – jaká je lhůta pro evidenci na ÚP?

Po skončení zaměstnání, není povinné se evidovat na Úřadu práce. Je to ale výhodné. Může být nárok na podporu v nezaměstnanosti. A stát také platí za nezaměstnané zdravotní pojištění.

Obecně platí, že na Úřad práce by se mělo jít do 3 pracovních dní od skončení zaměstnání. Pokud pracovní poměr skončí 31. 12. 2023, pak by se na Úřad práce mělo jít nejpozději do 4. 1. 2024.

Na Úřad práce, je ale možné jít i kdykoliv jindy (později). Pak je nezaměstnaný zařazen do evidence k datu, kdy podá žádost. Při dodržení lhůty do 3 pracovních dní, je zařazen do evidence tak, že to bezprostředně navazuje na ukončené zaměstnání.

Musím chodit na Úřad práce v místě trvalého bydliště?

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a žádost o podporu v nezaměstnanosti, je možné podat na kterémkoliv Úřadu práce. Nemusí to být jenom ten v místě trvalého bydliště.

Podporu je možné vyřídit i tam, kde skutečně bydlíte (pokud je to jinde, než máte trvalý pobyt). Nebo v místě, kde si chcete hledat novou práci.

Nebo na Úřad práce vůbec nemusíte chodit, a příslušné formuláře můžete poslat i poštou nebo přes datovou schránku. Formuláře pro žádost o podporu v nezaměstnanosti je možné najít na webu MPSV zde.

Co si vzít sebou na Úřad práce? Co potřebuji pro vyřízení podpory?

Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a pro vyřízení podpory v nezaměstnanosti, bude na Úřadu práce potřeba několik dokumentů a potvrzení:

 • Osobní doklady (občanka)
 • Výpověď ze zaměstnání nebo dohoda o ukončení pracovního poměru
 • Potvrzení o průměrném měsíčním výdělku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění (týká se OSVČ, vystaví ČSSZ po ukončení/přerušení podnikání)
 • Potvrzení o naposledy zjištěném vyměřovacím základu (týká se OSVČ, vystaví ČSSZ po ukončení/přerušení podnikání)
 • Potvrzení o ukončení/absolvování školy (může se týkat studentů)
 • Potvrzení o zdravotním stavu (pokud je nějak omezena/snížena pracovní schopnost)
 • Případně i další dokumenty…

Jak dlouho trvá vyřízení podpory na Úřadu práce? Kdy dostanu peníze na účet?

Obecně platí, že Úřad práce má na vyřízení žádosti lhůtu 30 dní. Podpora v nezaměstnanosti se následně vyplácí zpětně. Stejně jako výplata v zaměstnání, i podpora je vyplácena až zpětně, za předchozí měsíc.

Pokud půjdete na Úřad práce na začátku ledna 2024, a budete mít tedy nárok na podporu za leden, tak byste ji měli dostat na účet během února 2024.

Pro výplatu podpory v nezaměstnanosti (nebo i pro další sociální dávky), není stanoven nějaký jeden konkrétní termín. Jednotlivé Úřady práce, mají stanoveny odlišné výplatní termíny (někdy i několik různých termínů během měsíce).

Brigáda na Úřadu práce – kolik si mohu přivydělat v roce 2024?

Nezaměstnaní, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, si mohou během evidence na Úřadu práce přivydělat v nějakém zaměstnání nebo na brigádě. Možnost práce je omezena:

 • Na Úřadu práce se nesmí pracovat na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Není možné podnikat jako OSVČ (podnikání by se automaticky považovalo za hlavní činnost, a zahájení podnikání by bylo důvodem pro vyřazení z evidence na ÚP)
 • Je možné pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Je možné pracovat v pracovním nebo služebním poměru
 • Příjem z práce v zaměstnání nebo z nějaké brigády během evidence na ÚP, je omezený na jednu polovinu minimální mzdy

Zahájení jakékoliv pracovní/výdělečné činnosti je nutné ihned nahlásit na Úřad páce (nejpozději v den nástupu do takové práce). Pokud má nezaměstnaný nárok na podporu, tak se po dobu práce nárok pozastaví. Jinak je možné mít příjem do jedné poloviny minimální mzdy (hrubý příjem, musí se každý měsíc dokládat výše příjmu).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčky do 10000 Kč rychle. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 10000 Kč ihned na účet. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.