Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2022

<span>V minulém roce (2021) se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny. V roce 2022, platí stejné (nové) podmínky.</span> V minulém roce (2021) se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny. V roce 2022, platí stejné (nové) podmínky.

V minulém roce (od 1. 1. 2021), začala platit novela zákoníku práce, která (mimo jiné), poměrně výrazně změnila způsob výpočtu dovolené v zaměstnání. Nárok na dovolenou (a její čerpání), už není ve dnech, ale v hodinách. Jsou zde ale i další změny. Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezmění. V roce 2022, pak v této oblasti, nedochází k žádným významným změnám. Platí stejné podmínky, jako v předchozím roce.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2022

Kalkulačka dovolená 2022
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

 Jak se změnil výpočet dovolené v zaměstnání (změna od 1. 1. 2021)

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) změnila to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Základní nárok na dovolenou se ale nezměnil. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 byl nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 je nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Změnilo se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 byl na dovolenou nárok, pokud bylo odpracováno alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 je nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby)

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2022?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platilo, že se dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně například  jako 800 hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2022

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2022 nijak nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2022

Základní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2022 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (díky rozvržení směn) tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2022

Diskuse: 234
 • Custom avatar Marek

  Dobrý den, manželka je na nemocenské od 1.1.2021, tuto práci by už nezvládla, proto podává v dubnu výpověď /2mes.vypov.lhůta/, Dohodla se tedy se zaměstnavatelem na ukončení k 30.červnu. Pokud by zbytek domarodila, nemá tedy nárok na dovolenou? A pokud by třeba oddělala v květnu 4 týdny, má nárok na nějakou část dovolené? Je to dvousměnný provoz, 5 týdnů dovolené – 38,75 x 5 – 194 hod dovolené za rok. Mockrát děkuji. M.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Doba na neschopence se podle nových podmínek pro nárok na dovolenou započítá, pokud je mimo neschopenku odpracováno alespoň 12 týdnů (v aktuálním kalendářním roce).
   Nárok na dovolenou nově vzniká až po odpracování alespoň 4 týdnů. Pokud by tedy v květnu pracovala 4 týdny, pak by jí vycházela dovolená na 15 hodin (4/52 z 194)

 • Custom avatar IVA

  Dobrý den, zaměstnankyně nastoupila 27.9.2020 na mateřskou. Mateřská ji skončila 10.4.2021. Jaký bude mít nárok na dovolenou, když úvazek má na 28 hodin týdně a má nárok na 25 dní dovolené, starou dovolenou nemá. Vyšlo mi 38 hodin dovolené, to je 6,7 dne dovolené. Nebo se do výkonu práce započítá i dovolená, kterou by čerpala, to by bylo pak o něco více dovolené. Jak je to správně? Děkuji.

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den,
  chtěla bych Vás požádat o kontrolu výpočtu dovolené po mateřské. Zapletla jsem se do toho. Zaměstnankyně pracuje 40h /týdně, 4 týdny dovolené. Od 1.1. do 13.8.2020 zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou, od 14.8.20 do 25.2.21 mateřská dovolená. za rok 2020 mi vychází 15 dní (156 dní rodičovské dov. pokrátí 20 dní o 3/12). V roce 2021 končila mateřská 26.2 a čerpání dovolené 15 dní do 18.3.2021 – 10 týdnů. Za 2021 nevzniká žádný nárok na dovolenou za následnou rodičovskou dovolenou. Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano, za 2021 nebude vznikat nárok na dovolenou za rodičovskou („odpracováno“ méně než 12 týdnů), bude vznikat nárok jen za dobu na mateřské dovolené a následné čerpání běžné dovolené (převedení z 2020 a té z roku 2021, pokud bude čerpána také).

 • Custom avatar Zdena

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi vznikl v roce 2021 nárok na dovolenou. U zaměstnavatele jsem byla zaměstnaná na dobu určitou od 20.5.2019 do 31.3.2021. V lednu 2021 jsem pracovala do 15.1.21 dále jsem čerpala do 31.3.2021 nemocenskou. Poté pracovní poměr skončil. Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pro nárok na dovolenou dovolenou, musíte mít v aktuálním kalendářním roce odpracovány alespoň 4 týdny (doba v pracovní neschopnosti se vám, jako „odpracovaná“ doba počítá jen v případě, že máte mimo neschopenku, odpracováno alespoň 12 týdnů) = tj. v roce 2021 vám nárok na dovolenou nevznikl.

 • Custom avatar Josef Hradský

  Pracuji s týdenním úvazkem 38,75h. roční prodlouženou dovolenou mám194hod. V měsíci březnu jsem vybral 2 dny dovolenou bylo mi odečteno 31hod. jak se to počítá děkuji .

 • Custom avatar Václav

  Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat – pokud bych si bral neplacené volno (předpokládám cca 5dní v měsíci a celkem by to bylo 25dní za rok ) jak to bude s dovolenou? Máme 5 týdnu na rok, takže by mi to krátili? případně o kolik?
  Moc děkuji.

 • Custom avatar Dagmar

  Dobrý den, když zaměstnanec končí 30.6.2021, mám to brát, že pracoval 25 týdnů nebo 26?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Záleží na odpracované/zameškané době. Nárok na dovolenou vzniká za odpracované hodiny – násobky týdenní pracovní doby (nejedná se o kalendářní týdny). Záleží tedy na tom, jak pracoval, zda tam byla nějaká zameškaná doba a jaké druhu. Např. dovolená se započítá v plném rozsahu, u neschopenky by záleželo na délce (pokud je mimo neschopenku odpracováno 12 násobků týdenní pracovní doby, tak se může započítat až 20 týdnů).

 • Custom avatar Strnadová Ilona

  Dobrý den,
  prosím o radu ohledně výpočtu dovolené v roce 2021, kdy zaměstnanci (vrátný) pracují dle turnusového režimu po 12h v pracovních dnech bez víkendů. Za rok odpracuje zaměstnanec 1088 hod. Jaký bude mít nárok na dovolenou v hodinách? Ve firmě je pracovní úvazek 8 hod. denně.
  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Jana Marková

  Dobrý den,
  pracovní neschopnost mi začala již v roce 2020. Ke konci 2020 mi zbývalo 8,5 dní dovolené.
  Mám týdenní pracovní dobu na 30 hod (pracuji 4 dny v týdnu po 7,5 hod).
  Předpokládám, že se vrátím po PN do zaměstnání 24.5.21.
  Jaký budu mít nárok na letošní dovolenou a kdy po nástupu po PN.
  Děkuji.
  Marková

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Nárok na dovolenou za aktuální kalendářní rok, vám vzniká pokud máte odpracovány alespoň 4 týdny. Aby se vám doba pracovní neschopnosti, započítala jako odpracovaná doba, musíte mít v daném kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů – pak se vám z pracovní neschopnosti může započítat až 20 týdnů jako „odpracovaná“ doba.

 • Custom avatar Jitka

  Dobrý den, mám dvě otázky

  1, Pracovní neschopnost od 5.1.-31.1. pak od 3.2.-28.3.2021
  Pracovní poměr trval od 1.1.2021 – 15.4.2021 = odpracováno 129 hodin včetně přesčasů.
  Je správně, že v tomto případě nárok na dovolenou nevznikl ?

  2, Pracovní poměr od 12.1.- 30.4.2021 = odpracováno 289 hodin včetně přesčasů.
  Pracovní úraz od 3.3.-30.4.2021
  Kolik bude mít prosím dovolené ?
  Pracuje na 40 hodin týdně a ve firmě je 160 hodin dovolené na rok.
  Děkuji moc za odpovědi.

 • Custom avatar Jana

  Od 1.4.2021 jsem nastoupila k novému zaměstnavateli, pracuji na 0,75 úvazku – 30 hodin týdně.
  Na kolik dní dovolené budu mít nárok a od kdy ji budu moci čerpat?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Po odpracování alespoň 4 týdnů (4 násobků týdenní pracovní doby), máte za každý týden (včetně těch 4), nárok na 1/52 z celkové roční dovolené. Záleží na počtu týdnů dovolené. Při 4 týdnech a 30 hodinách, by vám za každý týden vznikal nárok na 2,308 hodiny dovolené.

 • Custom avatar Petr

  Dobrý den, prosím o kontrolu naše zaměstnankyně nastoupila na MD 7.9.2020 a ukončila MD 31.3.2021. Jaký jí tedy vznikl nárok na řádnou dovolenou v roce 2021, kterou by chtěla začít čerpat ihned po skončení MD a následně po zbytek roku půjde na RD? Dovolená je 4 týdenní při 30 hodinové týdenním úvazku. Děkuji

 • Custom avatar Jolana

  Dobrý den,

  chtěla jsem se vás zeptat, zda se kvůli OČR z důvodu pandemie krátí nárok na dovolenou v roce 2021. Měla jsem OČR v březnu a dubnu (některé pracovní dny odpracovány) a mám zkrácenou dovolenou o 15h. Děkuji

 • Custom avatar Iva

  dobry den, je mozne pri uvazku 8h denne, cerpat dovolenou napr. 6 h denne nebo jen 4h a 8h? dekuji za odpoved

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel, ten může souhlasit s čerpáním dovolené i kratším než je délka pracovní směny, minimálně ale polovina délky pracovní směny, viz paragraf 218 ZP:

   (6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

 • Custom avatar Milena

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na kolik dnů ( hodin ) mám nárok na dovolenou v roce 2021.
  Kdybych odpracovala celý rok tak nárok na dovolenou činí 5 týdnů ( 200 hod. ) za rok.
  Moje pracovní doba je 40hod. týdně.
  Od 11.2.2021 do 24.3.2021 jsem byla nemocná.
  Pracovní poměr mi končí 30.6.2021.
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Tamara

  Dobrý den,

  poprosila bych Vás o radu. Jak vypočítám zaměstnancovi dovolenou, když do 31.5.2021 byl na plný úvazek, ale od 1.6.2021 je po dohodě jen na polovičním úvazku. Od začátku roku vyčerpal 24h dovolené.
  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar jitka

  Dobrý den,prosím o radu ve výpočtu dovolené v roce 2021. . Od 1.1.2021 jsem na nemocenské.Ta mi bude končit 30.6.Do 30.6. jsem měla smlouvu na 8-hodinovou prac.dobu a 20dnů dovolené,od1.7. nastupuji na poloviční ůvazek. Na kolik dní,nebo hodin dovolené budu mít nárok a odkdy ji budu moci čerpat? Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den, prosím o radu ve výpočtu dovolené v roce 2021.
  Pracuji na 12-ti hodinových směnách tkz. krátký a dlouhý týden – jeden týden 5 dnů po dvanácti hodinách a druhý týden 2 dny po dvanácti hodinách, na kolik dnů dovolené mám prosím ročně nárok? Děkuji za odpověď.

  • Custom avatar Jana

   Dobrý den, prosím mám dotaz, pracuji na 12-ti hodinových směnách tzv. krátký a dlouhý týden. Jeden týden 5 dnů a druhý týden 2 dny. Na kolik dnů dovolené ročně mám prosím nárok. Děkuji

   • Jana Králová, kalkulacka.org

    Základní výměra dovolené jsou 4 týdny (můžete mít ale se zaměstnavatele dohodnuto i více), podle toho co píšete vám vychází týdenní pracovní doba na 38,5 hodiny. Tj. základní dovolená je 154 hodin dovolené.

 • Custom avatar Alena

  Dobrý den, prosím o radu ve výpočtu dovolené v roce 2021. Zaměstnankyně byla od 31.8.2021 nemocná do 16.3.2021(rizikové těhotenství). Od 17.3.2021 do 28.9.2021 čerpá MD. Z roku 2020 má nárok na 9 dní nevyčerpané dovolené( 72 hodin). Dovolená je u nás 5 týdnů. Má zaměstnankyně nárok na dovolenou za rok 2021? Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Martina Grimová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli jsem to spočítala dobře.
  Paní pracovala do 30.1.2021, od 31.1.2021 nastoupila na mateřskou dovolenou, kterou čerpala do 14.8.2021, poté by měla čerpat dovolenou a nastoupit na rodičovskou dovolenou. Pracovní doba je 40 hodin týdně, 5 týdnu dovolené ročně. Napočítala jsem, že bude mít nárok na celých 200 hodin dovolené a nevím, jestli to mám dobře.
  Děkuji moc za odpověď.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: posuzují se hrubé příjmy (podle zákona o daních z příjmů) - to že vám nás...
 • Jan Černý: Dobrý den, v roce 2021 jsme byli s manželkou v insolvenci. Milion korun v hrubém ...
 • turms: Dobrý den, zaměstnavatel, možná ani zaměstnavatel, ale kolega za mnou přišel s...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud máte v daném kalendářním roce (2022), odpracováno méně než 12 týdnů ...
 • petr vít: zaměstnán jsem byl od 08.2021 tento rok jsem pracoval od 1.1.2022 a od 14.3.jsem v...