Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

<span>Od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny.</span> Od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny.

Od začátku ledna 2021 začíná platit novela zákoníku práce (konkrétně od 1. 1. 2021). Ta mimo jiné mění způsob, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezmění.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2021

Kalkulačka dovolená 2021
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

 Jak se mění výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) mění to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Základní nárok na dovolenou se ale nemění. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 máte nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 máte nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Mění se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 máte na dovolenou nárok, pokud odpracujete alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 máte nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2021?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden, vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platí, že dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně jako 800 hodin)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2021

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2021 v zásadě nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2021

Ani ostatní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2021 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (díky rozvržení směn) tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2021

Diskuse: 200
 • Custom avatar Andrea

  Dobrý den, týdenní pracovní doba 40, nárok na 5 týdnů dovolené, konec pracovního poměru 28.2.2021. Vychází mi dva rozdílné výpočty nároku na dovolenou v hodinách. Nevím, který je správný. Děkuji za odpověď.

  první výpočet: leden + únor 21 odprac. dní + 20 odprac. dní x 8 (směna) = 328 : 40 = 8 potom
  40 : 52 = 0,769230769 x 5 x 8 = 30,769 = 31 hodin

  druhý výpočet: 31 + 28 = 59 kalendářních dní : 7 = 8,428 týdne
  40 : 52 x 8,428 x 5 = 32,41 hod = 33 hodin

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   V zákoníku práce se mluví o odpracovaných násobcích týdenní pracovní doby, ne o kalendářních týdnech – tj. nárok na dovolenou by vznikal 8/52, tj. 30,769 hodin, zaokrouhleno na 31 hodin

   viz. paragraf 213:
   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

 • Custom avatar Petra

  Dobrý den,
  jak výpočet dovolené ovlivní, že jsem v zaměstnání na překážkách ze strany organizace?
  Mám smlouvu na 20hodin týdně, ale nyní kvůli malé poptávce po službách, reálně odpracuji jen 4 hodiny týdně a zbylých 16 jsem na překážkách (antivirus a+). Budu mít vůbec nárok na nějakou dovolenou, když neodpracuji celý týden? Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Překážky na straně zaměstnavatele se považují za výkon práce = nárok na dovolenou vám vzniká stejně, jako byste chodila do zaměstnání v plném rozsahu své pracovní doby
   viz paragraf 348 ZP:

   § 348
   (1) Za výkon práce se považuje doba
   a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,

 • Custom avatar Kudláčková Žaneta

  Dobrý den,

  jsem zaměstnána 40 hodin týdně 25 dní dovolené (200 hodin). 6.7 mám termín porodu , nástup na mateřskou cca koncem května . Mám nárok na celou dovolenou tj 25 dní ? Pokud ano , musím jí vybrat až po skončení mateřské dovolené /dovolená/ rodičovská . Nebo jej mohu vybrat už pře nástupem na MD.

  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Roman

  Dobrý den,
  pracuji v nepřetržitém směném provozu(12 hodinové směny,placeno 11hod)krátký,dlouhý týden

  2 směny,5 směn tzn. 77h:2=38,5 hodin týdně,zákonná čtyřtýdení dovolená teda byla 14směn(154h)
  teď mám na pásce 150h,to je 13 směn a nějaký zbytek který si ani nemůžu vybrat,co mám dělat
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Záleží na tom, jak máte stanovenou týdenní pracovní dobu v pracovní smlouvě. Vzhledem k udávaným 150 hodinám, to zřejmě bude 37,5 hodiny/týden. Což odpovídá i zákoníku práce pro vícesměnné/nepřetržité provozy – viz paragraf 79, odstavec 2, písmeno b,

 • Custom avatar Anita

  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně té podmínky krácení dovolené z důvodu nemoci. Můžete mi prosím vysvětlit na konkrétním příkladu, názorným výpočtem, proč již nezapadá do podmínky, že se i nemoc započítává do doby odpracované:

  – Zaměstnanec X má smlouvu do 31.3.2021 -> což je 12 celých odpracovaných týdnu -> základ roční dovolené je 5 týdnů -> počet hodin/týden je 40 = má nárok na 47 hodin dovolené
  – v lednu 2021 marodil celkem 120hodin -> ze mzdové účtárny mě informovali, že mu systém spočítal nárok na dovolenou pouze na 35 hodin z důvodu marodění, ale proč nebo kolik by musel mít max. hodin na neschopence, aby mu dovolená krácena nebyla, mi už vysvětlit nedokázali -> tak nějak jsem dopočítala (nevím tedy, zda je to tak správce), že 120 hodin neschopnosti vychází při 40hodinách za týden na rovné 3 týdny, takže výpočet buď:
  a) původních 12 celých odprac. týdnů pokrátím o ty 3 zmeškané týdny = 9 odprac. týdnu, tj.
  nárok je 35 hodin
  b) původní nárok dovolené zaokrouhleně 47hodin pokrátím o tří násobek týdenního nároku,
  tj. (12×3,85)-(3×3,85)=34,65 -> zaokrouhleně 35 hodin

  Ale jak si prosím spočítat tu podmínku (jen do výše 20ti násobku týdenní prac. doby, tj. maximálně jako 800 hodin), kdy se nemocenská ještě počítá do doby odpracované a kdy už ne a proto se mu nárok na dovolenou krátí?

  Předem děkuji za odpověď (jsem už zoufalá, že na to nemohu přijít)

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Viz paragraf 216, ZP – nemocenská se dá pro účely dovolené započítat jako „práce“, jen v případě, že je vdaném kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů:

   (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

   Pokud má zaměstnanec smlouvu jen do 31.3.2021, tak je to celkem 12 pracovních týdnů – tím, že byl 3 týdny na dovolené, tak už nemá možnost odpracovat požadovaných minimálních 12 týdnů, aby se mu započítaly i 3 týdny neschopenky. Takže vznikne nárok na dovolenou je za 9 týdnů = 9/52 z 200 = 36,415, což se zaokrouhlí na 35 hodin

 • Custom avatar SIMONA

  Dobrý den, naše zaměstnankyně má smlouvu na období od 1.2.2020 do 28.2.2021. V lednu 2021 byla 2 týdny v karanténě (nemocenská). Jaký bude mít nárok na dovolenou za leden – únor 2021? Počítám správně 23 hodin? Mockrát děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   v dotazu píšete, že je zaměstnancem od 1.2.2020 do 28.2.2021 = pak je nemocenská v lednu irelevantní. Pokud by pracovala jen v únoru, pak je to maximálně 4/52. Pokud u vás pracovala ale i v lednu, tak by to bylo 6/52. Při 200 hodinách/rok by to bylo 23,07 tj. zaokrouhleně 24 hodin (zaokrouhluje se na celé hodiny nahoru). Při 160 hodinách/rok by to bylo 18,46 = tj. zaokrouhleně 19 hodin

   • Custom avatar SIMONA

    Dobrý den, máme zaměstnankyni na rodičovské dovolené – od 23.7.2019 do 27.7.2021. Za rok 2020 za rodičovskou dovolenou nárok na dovolenou nevznikl, jak je to za období leden – červenec 2021? Dovolená za rok činí 5 týdnů, tedy 200 hodin. Děkuji mockrát za radu.

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Pokud bude zaměstnankyně v roce 2021 zaměstnaná až do konce roku (tj. po skončení rodičovské dovolené bude dále pracovat – alespoň 12 týdnů), pak se z rodičovské pro dovolenou započítá 20 týdnů. Pokud by po rodičovské ale nepracovala, ale ukončila pracovní poměr, tak na dovolenou nárok nevzniká.

     • Custom avatar SIMONA

      Ano, hned po skončení rodičovské nastoupí do práce. Takže za rodičovskou vznikne nárok na 77 hodin? Za období 28.7. – 31.12. 2021 85 hodin (včetně např. nemocenské do 800 hodin). Děkuji mockrát.

     • Jana Králová, kalkulacka.org

      Celkový nárok za rok by byl 42/52. Při 200 hodinách tedy 161,538; zaokrouhleno na 162 hodin. Pokud by byla v druhé polovině nemocenská, tak se už pro dovolenou nezapočítá (limit 20 týdnů je vyčerpán rodičovskou) a dovolená by dále krátila

   • Custom avatar SIMONA

    Takže rozumím tomu správně, že jelikož u nás pracuje už od 1.2.2020 tak lednové 2 týdny nemocenské se „započítá“ do 800 hodinového limitu a nárok ke dni ukončení 28.2.2021 je 8/52*200=31,76, tj. 31 hodin? Nebo se znova počítá od ledna 2021, tj. 24 hodin. Moc moc děkuji.

 • Custom avatar EvaS.

  Dobrý den, mohla bych poprosit o pomoc…
  nevím si rady s výpočtem nároku dovolené pro rok 2021 pro zaměstnance který u nás pracoval od 1.10.-31.12.2020 na poloviční úvazek 20hod/týdně, ale nyní od 1.1.2021 přechází na plný úvazek 40 hod/týdně .. poskytujeme všem 4 týdny dovolené

  Nevím zda chápu správně výpočet, její nárok na dovolenou ve 2021 je 40 hodin dovolené?

  Moc děkuji

  • Custom avatar EvaS.

   ještě dodám, že zaměstnankyně byla v karanténě 21.-31.12.20 ale to by nemělo mít vliv pokud správně chápu, že doba karantény se počítá jako odpracovaná…?
   Moc děkuju

   • Jana Králová, kalkulacka.org

    Pro výpočet nároku na dovolenou v roce 2020, platí podmínky platné v roce 2020. Nová úprava dovolené je platná až od 1.1.2021. V roce 2020 vznikl nárok na dovolenou po odpracování 60 dní (60 směn). Tj. za 2020 dle mého nárok na dovolenou nevzniká …

 • Custom avatar Mirka

  Dobrý den,

  mám, prosím, dotaz. Mám pracovní dobu 4-11h a 15-20h – proplaceno 11,5h. Takto pracuji 2 dny po sobě, 2 dny volno, 2 dny pracuji, 2 dny volno … nepřetržitě. V roce 2020 jsem měla nárok na 17,5 dne dovolené (201,25h). Na kolik hodin mám nárok od 1.1.2021? Děkuji za Vaši odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Záleží na tom, jak máte stanovenou týdenní pracovní dobu (máte ve smlouvě) a na kolik týdnů dovolené máte nárok (základ jsou 4 nebo 5, může to být ale i více)

 • Custom avatar SIMONA

  Dobrý den, rozumím tomu správně, že pokud zaměstnanec u nás pracuje od února 2020 a končí 28.2.2021 a byl v lednu 2021 10 pracovních dnů v karanténě, nárok ke dni ukončení 28.2.2021 je 8/52*200=31 hodin? Nebo se od 1.1.2021 počítá jakoby v roce 2020 u nás nepracoval, tj. 6/52*200=24 hodin. Celkem máme ročně 200 hodin dovolené. Velice děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dovolená se posuzuje za aktuální kalendářní rok. Karanténu byste mu mohla započítat, pokud by u vás mimo to, odpracoval alespoň 12 týdnů – viz paragraf 216 ZP:
   (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

   Tj. pouze těch 24 hodin dovolené …

 • Custom avatar Renata

  Dobrý den,

  v práci máme překážky na straně zaměstnavatele (Povětrnostní vlivy) a máme ji placenou 75%. Za tuto překážku se mi pokrátil nárok na dovolenou. Bohužel nevím proč, když v §348 není určeno % plnění zaměstnavatele.
  Předem děkuji za odpověď 🙂

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   doba přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy se nepovažuje za výkon práce = tj. nezapočítává se jako odpracovaná doba pro nárok na dovolenou – viz paragraf 348

 • Custom avatar Le ka

  Dobrý den.
  mě nyní dobíha rodičovská dovolená do začátku listopadu 2021. O dovolenou jsem si po MD zažádala a již čerpala. Podle novely mi tedy náleží ještě poměrná část dovolené i teď po rodičáku od ledna do toho listopadu? Nebo to chápu úplně špatně. Moc děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud byste v tomto roce (2021) odpracovala alespoň 12 týdnů, pak by se vám pro nárok na dovolenou započítalo i 20 týdnů rodičovské. Pokud po rodičovské ukončíte zaměstnání, nebo odpracujete méně než 12 týdnů do konce roku, tak vám za rodičovskou nárok na dovolenou nevzniká

 • Custom avatar Radek

  Dobrý den.
  Pracuji na směny (2denní, 2noční a 4 dny volna.
  Úvazek mám 37,5 hodiny.
  Mám 5 týdnů dovolené.
  Na kolik hodin dovolené mám nárok podle nového výpočtu?
  Děkuji za odpověď..

 • Custom avatar Markéta

  Dobrý den,

  zaměstnanec pracuje od roku 2020 a smlouva mu skončí 31.03.2021. V lednu pracuje celý měsíc, v únoru bude mít 2 týdny nemocenskou a poté opět do konce března bude pracovat. Zůstává mu nárok na 48 h nebo se to bude krátit?

  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Paragraf 216:
   (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

   Tj. nemocenská se nebude počítat za odpracovanou dobu, protože mimo nemocenskou nebude v aktuálním kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů …

 • Custom avatar Jana

  Prosím Vás, může se zaměstnavatel dohodnout se zaměstnanci (např.vnitřní předpis, který zaměstnanci podepíší), že i když mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (nejedná se o směnný provoz), že budou čerpat dovolenou po 8 hodinách denně – když si vezmou například 1 den dovolené (40 hodinová TPD)? Firma má jen pár zaměstnanců. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano může, o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Pokud to udělá v dostatečném předstihu tak může.Naopak zákoník práce mluví o tom, že čerpání dovolené v kratším rozsahu, než je délka směny, by mělo být jen ve výjímečných případech:
   (6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

   • Custom avatar Jana

    Děkuji.
    Směny mají zaměstnanci např. 9,5h, 8,5h, 7,5h 8,5h, 6h – takže většinou delší směnu než 8h…tak nevím, zda to není problém?

 • Custom avatar Ivana

  Zaměstnankyně zaměstnaná od roku 2017 a od roku 2018 na MD a později RD nastoupila od 5. 2. 2021 na další MD. Po ní by měla vyčerpat dovolenou za rok 2021 a následně nastoupit na RD. Na kolik hodin dovolené jí vznikne nárok? Žádnou „starou“ nemá.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud byla před mateřskou na rodičovské dovolené, nyní bude 28 týdnů na mateřské a pak bude čerpat ještě řádnou dovolenou, pak bude mít nárok na celou dovolenou. Po celý rok bude mít buď výkon práce (28 týdnů MD + min. 4 týdny dovolené) nebo se jí započítá rodičovská (až 20 týdnů) = tj. dohromady 52 týdnů za které vzniká nárok na dovolenou

 • Custom avatar Věra

  Smlouvu mám na 30hodin týdně rozloženou nerovnoměrně a 4týdny dovolené. Měsíčně odpracované hodiny jsou daleko vyšší než 120. (12cti hodinové směny i 168hodin )Jak se počítá dovolená 2021? Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dovolená je počet týdnů (4) krát týdenní pracovní doba (30) = 120 hodin
   Pokud odpracujete více než 52×30 hodin, tak za každých dalších 30 hodin máte nárok na 1/52 dovolené (tj. na 2,307)

 • Custom avatar SIMONA

  Dobrý den,
  naše zaměstnankyně je na rodičovské dovolené (do 27.7.21). Od 1.3.2021 se vrací do práce, ale pouze na poloviční úvazek, tj. po-pá 4 hodiny denně a to na dobu do 31.8.2021. Od 1.9.2021 pak na celých 8 hodin denně. Ročně máme 5 týdnů dovolené. Prosím, jaký nárok na dovolenou ji vznikne? Děkuji moc a přeji krásný den.

 • Custom avatar Simoona

  Hezký večer, chtěla jsem se zeptat , kolik budu mít letos hodin dívolené. Od 1.dubna nastupuji do nového zaměstnání, budu pracovat na dvanáctihodinové směny, ranní, časem i noční. Ve smlouvě mám týdně 40 hodin odpracovat. To mi ale nevychází na směny. Měsíčně 160 hodin děleno 12 , i kdyby 11 je nějakých 13 směn měsíčně. Plus hodiny navíc. Děkuji za výpočet dovolené. p. Simona

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Zákoník práce, pragaraf 213:
   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

   tj. za každých odpracovaných 40 hodin, máte nárok na 1/52 dovolené (při 4 týdnech tedy na 3,07 hodiny, při 5 týdnech 3,85 hodiny)

 • Custom avatar Michal Semera

  Dobrý den.
  Pracuji ve zdravotnictví. Měsíčně v průměru 240 hodin.
  Má množství odpracovaných hodin vliv na délku nárokované dovolené?
  MS

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Paragraf 213, Zákoník práce:
   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

   (5) Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

 • Custom avatar jan

  Dobrý den,
  V jednom z předešlých příspěvků píšete ,že v pracovní smlouvě by měla být „týdenní pracovní doba“.
  Ale ,když jsem hledal, nic takového jsem u mé prac. smlouvě nenašel, je tam jen toto: Pracovní doba je stanovena týdenní pracovní dobou ve smyslu §79 zákoníku práce. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel ,který určí začátek a konec směn podle §81 zákoníku práce dle písemného rozvrhu.
  Rozvrh je stanoven takto: první týden 5 pracovních dní, druhý týden 2 pracovní dny ,takže 7 pracovních dní za dva týdny (1 den = 11pracovních hodin), takže za 2 týdny odpracováno 77hodin.
  Kolik mám nárok na dovolenou ,když máme 5 týdnů dovolené.
  Pak mě zaráží další věc ,že nám (kteří máme 12-tky)mzdovka počítá dovolenou na každý měsíc zvlášť. Za měsíc leden jsem „dostal“ 15 hodin. Takže já si nemohu vzít v lednu 2 dny(22hod) dovolené? 8-mičkáři mají klasicky 200hod/rok.
  Předem moc děkuji za odpověď.

  • Custom avatar Ladislav

   Je mi záhadou ještě jedna věc. Jak píšete tak osmičkářům se počítá denně osm hodin, takže včetně přestávky na jídlo. Tak proč nám se nepočítá 12 hodin pro výpočet dovolené? Někde je něco špatně.

   • Jana Králová, kalkulacka.org

    Při osmi hodinové pracovní době jste v práci 8,5 hodiny (8 hodin práce + 0,5 hodiny přestávka na jídlo) …

    • Custom avatar Ladislav

     Dobrý den, ve třísměnném provozu si neumím představit, že by chodili na 8,5 hodiny.

     • Custom avatar Naiia

      V trismennem provozu chodi na osm, ale uvazek maji na 7.5, tak jak pisete nize, je to 37.5 hodiny tydne, tedy ne 40. V kanclu jsou ti ‚osmickari‘ opravdu na osm hodin, plus pul hodina na jidlo, tedy 8.5. Takhle jednoduche to je, ty uvazky jsou proste ruzne.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Marta Patrajová: Vážení, ráda sleduji Vaše stránky. Dnes jsem zjistila, že neodpovídá k...
 • Pavel: dobry den.chtel bych se zeptat.mam invalidni duchod 1.na zada jsem na neschopence zad...
 • Milena: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kolik dnů ( hodin ) mám nárok na dovolenou ...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel, ten může souhlasit s čerpáním d...
 • Iva: dobry den, je mozne pri uvazku 8h denne, cerpat dovolenou napr. 6 h denne nebo jen 4h...