Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2022

<span>V minulém roce (2021) se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny. V roce 2022, platí stejné (nové) podmínky.</span> V minulém roce (2021) se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny. V roce 2022, platí stejné (nové) podmínky.

V minulém roce (od 1. 1. 2021), začala platit novela zákoníku práce, která (mimo jiné), poměrně výrazně změnila způsob výpočtu dovolené v zaměstnání. Nárok na dovolenou (a její čerpání), už není ve dnech, ale v hodinách. Jsou zde ale i další změny. Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezmění. V roce 2022, pak v této oblasti, nedochází k žádným významným změnám. Platí stejné podmínky, jako v předchozím roce.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2022

Kalkulačka dovolená 2022
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

 Jak se změnil výpočet dovolené v zaměstnání (změna od 1. 1. 2021)

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) změnila to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Základní nárok na dovolenou se ale nezměnil. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 byl nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 je nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Změnilo se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 byl na dovolenou nárok, pokud bylo odpracováno alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 je nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby)

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2022?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platilo, že se dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně například  jako 800 hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2022

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2022 nijak nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2022

Základní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2022 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (díky rozvržení směn) tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2022

Diskuse: 234
 • Custom avatar deny

  Dobrý den, zaměstnankyně bude končit v letošním roce 21. 3. 2021 mateřskou dovolenou, když začne ihned po mateřské čerpat zbylou dovolenou z loňského roku, z roku 2021 bude mít nárok pouze na 2/12 dovolené?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   bude mít nárok na 1/52 dovolené za každý týden, který se považuje za výkon práce (mateřská dovolená + čerpání běžné dovolené), pokud to bude minimálně 12 týdnů, pak má nárok na dovolenou i za 20 týdnů rodičovské dovolené

   • Custom avatar deny

    Děkuji za odpověď.

    • Custom avatar deny

     Tzn., že bude mít nárok na 11/52 – tj. 42,3 hodin?

     • Jana Králová, kalkulacka.org

      Nevím, na kolik dovolené má nárok, kolik bude čerpat loňské dovolené atd … pozor také na to, že celkový nárok na dovolenou se podle nových podmínek zaokrouhluje na celé hodiny nahoru

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den, máme ve firmě část pracovníků, kteří od 1.dubna do 31. října mají týdenní pracovní dobu 40 hodin a od 1.listopadu do 31. března pracovní dobu 38,75 hod. Jak se v tomto případě bude počítat dovolená v roce 2021.

 • Custom avatar Helena

  Dobrý den, pracovnice nastoupila do pracovního poměru 1.1.21, má 40 hodinovou pracovní dobu a výměru 5 týdnů dovolené. Nyní si chce vzít dovolenou (od 1.3.) – více než na jakou má poměrný nárok.
  Lze použít §217 a umožnit jí čerpání dovolené ve vyšším rozsahu ? Stejně tak lze předpokládát, že si pracovnice bude chtít vybrat třeba i celou dovolenou v létě, na což by neměla podle § 213 ještě právo. Z minulého ZP odpadlo ustanovení o odprac. 60 dnech, kdy vzniká nárok na dovolenou, jak je to to tedy letos ?
  Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Nárok na poměrnou část dovolené vzniká po 4 týdnech, nárok na dovolenou za kalendářní rok, vzniká až po 52 týdnech. Lze určitě vycházet z ustanovení paragrafu 217 odstavec a předpokládat, že zaměstnanec bude pracovat celý rok, a splní tak podmínky pro nárok na celou dovolenou

 • Custom avatar Helena

  Dobrý den, prosím, chci se zeptat k novým pravidlům při čerpání dovolené: Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru 1.1.21, má 40 hodinovou prac. dobu a výměru 5 týdnů dovolené.
  Dá se předpokládat, že nárok na celou výměru dovolené splní do konce roku – §217 ZP. Může si vybrat už nyní (od 1.3.21) dovolenou i ve vyšším rozsahu než na kterou mu vzniká poměrný nárok ?
  Do konce ro. 2020 platilo, že nárok na dovolenou vznikal po 60 odpracovaných dnech, ale jak je to nyní ?
  Děkuji

 • Custom avatar JARKA

  Dobrý den,
  prosím o radu, jak se bude počítat dovolená (její část) u zaměstnance, který u nás pracuje už od roku 2019. Nyní od 5.1.2021 zaměstnanec marodí (je v pracovní neschopnosti) a odpracoval v lednu 2021 dva dny. K 28.2.2021 ukončil dohodou se zaměstnavatelem pracovní poměr. Bude mít v tomto případě nárok na dovolenou?
  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud v roce 2021 zaměstnanec neodpracoval alespoň 4 týdny = nevzniká nárok ani na poměrnou část dovolené
   Pokud v roce 2021 zaměstnanec neodpracoval 12 týdnů = zameškaná doba jako je PN, se nepočítá pro dovolenou

   • Custom avatar Ladislav

    Dobrý den, pořád mi tady chybí nutné přestávky na oddech a jídlo. Počítá se 40 hodin, ale je to vlastně 37,5 hodiny. Takže to za rok vyjde, při 25 dní dovolené o den méně. Chodím dvanáctky, a pro výpočet dovolené se mi počítá také 11 hodin. Také o den méně. Dobře oni. Přeji hezký den.

 • Custom avatar horakova

  Dobrý den

  k 31.3.2021 odcházím do důchodu odpracuji tedy 12 týdnů + 3 dny .jaký budu mít nárok na

  dovolenou ?

 • Custom avatar Ing. Dočekalová

  Prosím o informaci, jak to bude s dovolenou, pokud jsou pracovníci na 60 %? Počítá se něco do odpracované doby nebo ne?
  Máme tady jednoho, co nebyl od začátku roku v práci, ale z organizačních důvodů musel být na 60 % doma. Nyní odchází, zda má ještě za tento rok nárok na nějakou dovolenou.
  Podle toho, jak čteme zákon, tak nemá odpracováno, neměl by mít nárok, ale je to tak vskutku?
  Děkuji.

 • Custom avatar Miloslav

  Dobrý den.
  Kolik dní dovolené dostanu,když končím 30.dubna tohoto roku a celý leden jsem marodil s covidem.
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den,
  zaměstnankyně je od 12/2020 na neschopence (rizikové těhotenství) před nástupem na mateřskou 6/2021) by si chtěla vybrat dovolenou. Na kolik dní bude mít nárok? (máme 25 dni dovolené)
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Mateřská dovolená (28 týden) se počítá jako „odpracovaná doba“, pro nárok na dovolenou. Z pracovní neschopnosti + případné rodičovské po mateřské, se dá započítat maximálně 20 týdnů. Čerpání dovolené je také „odpracovaná doba“.

 • Custom avatar Alena

  Dobrý den, chci se zeptat, kolik bude mít nárok na dovolenou zaměstnanec při nároku 5 týdnů a týdenní pracovní době 37,5 hodiny…. Pracovní poměr ukončen k 28.02.2021, přičemž od 1.1. do 14.2.2021 byl nemocný… Nějak se rozcházím vy výpočtu s programem…. Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dle mého by měl mít nárok na 8 hodin dovolené (2/52). Pro dovolenou se mu započítají pouze 2 týdny od 14.2.2021 do 28.2.2021. Neschopenka by se počítala jako odpracovaná doba, jen pokud by měl v tomto kalendářním roce, mimo dobu pracovní neschopnosti, odpracováno alespoň 12 týdnů.
   Tj. nárok na dovolenou je 5×37,5 = 187,5 a z toho má nárok na 2/52, tj. 7,21 hodiny, zaokrouhleno na 8 hodin

 • Custom avatar Zdeny

  Dobrý den , manžel byl na mateřské dovolené a k 7.1.21 ji ukončil a vrátil se do práce ( z home office). Nyní by ale chtěl odejít plně od 1.9. na RD. ( pobírá od února rodičovský příspěvěk) .
  Jak by se mu počítala dovolená?

  Podle dohledaných informací by se mu měl počítat 1 týden z MD a dále odpracovaná doba – zde splní ten 12 násobek odprac. doby.

  Počítala jsem mu podle návodu 1 týden MD + 17 týdnů RD .
  pak následně 8 týdnů dovolené za rok *40hod. týdení doba *18 ( týden MD +17týdnů RD) / 52 = 110,7 to je tedy 2,7 týdne.
  a pak jsem se dočetla že se připočítává pokud výše výpočet dává více jak jeho týdenní doba tak se mu připočítává další dovolená?

  8*40*20/52=123,07?

  Takto nám to vysvětlili v práci ale nevíme , jestli je to správně.
  Děkuji za radu.

 • Custom avatar Karla

  Dobrý den,
  máme ve firmě 6 týdnů dovolené a pracovní úvazek 37,5 týdnů. Novému zaměstnanci, který nastoupil 1.3.2021 jsem spočítala dovolenou na 191 hodin. Nyní po mně zaměstnanec požaduje, abych mu vyčíslila nárok dovolené ve dnech. Logicky mě napadlo spočítat 191/7,5 (denně ) a vyšlo mi 25,46 dní,tedy pokud bych zaokrouhlovala nahoru, bylo by to 25,5dne. Teď si ale nejsem jistá, zda se to dá počítat takto. Další varianta, která mě napadla, je spočítat dovolenou na 25 dní a dopočítat zbytek hodin tj.25x 7,5 je 187,5. 191-187,5, = 3,5, hodin. Nárok by tedy odpovídal 25 dnům + 3,5, hodin. Jak je to správně? Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dovolená za kalendářní rok náleží, pokud zaměstnanec pracoval 52 týdnů. V takovém případě je nárok na výměru dovolené (v týdnech) vynásobenou týdenní pracovní dobou, tj. u vás 225 hodin
   Pokud zaměstnanec nepracuje po celý rok, pak má nárok na poměrnou část 1/52 dovolené za každý odpracovaný násobek týdenní dovolené, tj. u vás 4,326 hodiny

   Dovolená ve dnech, tedy podle aktuálního znění zákoníku práce není. Jediný správný výpočet je v hodinách. Výpočet ve dnech nemá oporu v zákoníku práce.

 • Custom avatar Simona

  Dobrý den,

  máme zaměstnankyni, která čerpala mateřskou do 22.2.21, následně si chce vybrat zbývající dovolenou z loňského roku a letošní jsme vypočítali na 22 hodin při 40 hodinách a 4 týdenní dovolené, je to takto správně?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano, to by odpovídalo, pro nárok na dovolenou se započítá jen mateřská dovolená + doba čerpání řádné dovolené. Na započítání rodičovské nárok nevznikne, protože tam není alespoň 12 týdnů mimo dobu RD

 • Custom avatar Eva

  Dobrý den, prosím o radu na kolik mám nárok dovolené. Účetní mi vypočítala odchod na dovolenou 19.4. s tím že mám nárok na 68 h dovolené + 1 den staré dovolené.
  odchod na mateřskou 6 týdnů před porodem je 3.5 kdy už jí musím zahájit. Takže pokud dobře počítám 28 týdnů od zahájení by mělo končit 8.11.2021
  Dle smlouvy mám pracovní dobu 40 h týdně, smlouva je na neurčito. Celkový počet dovolené je 5 týdnů tj. 200h.
  od nového roku jsem čerpala dovolenou 4.1., dále 12.2 a 20.2., a dále 26.3. vše je čerpáno ze staré dovolené, takže mi zbývá ještě 1 den dovolené
  dále jsem byla na nemocenské covid caranténa 5.1- 15.1.

 • Custom avatar Ivana

  Dobrý den,
  po půl roce mě vyhodili z práce k 28.2.2021. Pracovalo se na 3 směny, tedy 7,5h denně. Od ledna byl útlum výroby a byli jsme 10 dní doma na 60% a já měla 3 dny nemocenskou v únoru. Kolik dovolené by mi měli proplatit za ty 2 měsíce?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby) máte nárok na 1/52 z celkové dovolené. Záleží tedy i na tom, kolik dovolené máte celkem za rok.

 • Custom avatar Ivana

  Za rok jsem měla nárok na 20 dní dovolené, během ledna a února jsem nevybrala žádnou dovolenou a ve výplatnici za únor mi vypočetli dovolenou 18 hodin. Takže to je špatně, nárok má být 24 hodin. Děkuji za ujasnění.

 • Custom avatar Alena

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně výpočtu dovolené. Pracovní smlouva od 11/2020 do 11/2021 s předpokladem prodloužení. Nárok na dovolenou 5 týdnu. Pracovní úvazek 40 hodin týdně. V kalkulačce pro výpočet nároku dovolené vyšlo 184,8 hodin nároku na dovolenou. Avšak zaměstnavatel na výplatnici uvádí 181 hodin. Žádnou dovolenou jsem od počátku roku nevybírala. Je možné, že ještě něco odečítají?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud budu předpokládat pracovní poměr do 30.11.2021, tak je to 47 týdnů, tj. 47/52 z 200 hodin = 180,76 hodiny dovolené

   • Custom avatar Alena

    Moc děkuji.
    Hezký den.

 • Custom avatar Zdena

  Dobrý den,
  mám dotaz na dovolenou r. 2021. Zaměstnankyně je na MD do 2. 4. 2021. Z loňského roku má 180 hodin dovolené, které bude čerpat po MD a chce čerpat i dovolenou z r. 2021. Máme nárok na 5 týdnů dovolené a 37,5 hod pracovní týden. Jaký bude její nárok na dovolenou r. 2021?
  Děkuji Vám za odpověď

 • Custom avatar Irena

  Dobrý den, paní Králová,

  moc bych Vás chtěla poprosit o pomoc, nevím si rady s nárokem na dovolenou po mateřské dovolené. Máme zaměstnankyni, která měla mateřskou dovolenou od 3.7.2020 do 10.2.2021. Po ukončení mateřské dovolené si čerpala dovolenou z roku 2020, a to v délce 13,5 dne (tedy 108 hodin, při 8hodinovém denním úvazku). Rodičovskou dovolenou má do 3 let věku dítěte, tedy do 21.8.2023. Jaký celkový nárok jí, prosím, vznikne na rok 2021? I čerpání rodičovské dovolené se počítá do nároku? Moc Vám předem děkuji za odpověď a pomoc. Irena

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Jako „výkon práce“ pro nárok na dovolenou se jí může počítat pouze čerpání mateřské dovolené, převedené dovolené z 2020 a dovolené za 2021 (pokud ji bude chtít také čerpat). Nárok na dovolenou za rodičovskou vznikat nebude, protože mimo dobu rodičovské dovolené nebude mít alespoň 12 týdnů – viz paragraf 216 ZP:

   (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

   Pokud byla byla čerpána jen mateřská a převedená dovolená z 2020, tj. do 2.3.2021, tak je nárok na 8/52 dovolené (25 nebo 31 hodin, podle toho jestli máte 4 nebo 5 týdnů). Pokud by i tato dovolená byla čerpána po skončení mateřské, pak by to vycházelo na 9/52, tj. 28 nebo 35 hodin.

 • Custom avatar Stanislava

  Dobrý den, jaký nárok na dovolenou bude mít zaměstnankyně, pokud pracuje takto:
  od 1-2/2021 má 4 hodinový pracovní úvazek, tedy týdenní 20 hodin
  od 3/12/2021 bude mít 8 hodinový pracovní úvazek , týden tedy 40 hodin
  Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Vypočítalo by se to podobně, jako běžný nárok na dovolenou:
   1, nejprve kratší pracovní doba tj. 8/52 z např. 80 hodin/rok (pokud máte 4 týdny/160 hodin) = tj. např. 12,3
   2, a k tomu 44/52 ze 160 hodin/rok (pokud tedy bude pracovat celý zbytek roku, pokud je část, tak příslušný kratší počet týdnů), tj. např. 135,38
   3, Celkový výsledek se pak zaokrouhlí na celé hodiny = 148 hodin

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: posuzují se hrubé příjmy (podle zákona o daních z příjmů) - to že vám nás...
 • Jan Černý: Dobrý den, v roce 2021 jsme byli s manželkou v insolvenci. Milion korun v hrubém ...
 • turms: Dobrý den, zaměstnavatel, možná ani zaměstnavatel, ale kolega za mnou přišel s...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud máte v daném kalendářním roce (2022), odpracováno méně než 12 týdnů ...
 • petr vít: zaměstnán jsem byl od 08.2021 tento rok jsem pracoval od 1.1.2022 a od 14.3.jsem v...