Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2022

<span>V minulém roce (2021) se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny. V roce 2022, platí stejné (nové) podmínky.</span> V minulém roce (2021) se změnil způsob výpočtu dovolené za odpracovanou dobu v zaměstnání. Nově máte nárok na 1/52 (dvaapadesátinu) řádné dovolené (4 nebo 5 týdnů) za každý odpracovaný týden (např. za odpracovaných 40 hodin). U zaměstnavatele musíte nově odpracovat minimálně 4 týdny. V roce 2022, platí stejné (nové) podmínky.

V minulém roce (od 1. 1. 2021), začala platit novela zákoníku práce, která (mimo jiné), poměrně výrazně změnila způsob výpočtu dovolené v zaměstnání. Nárok na dovolenou (a její čerpání), už není ve dnech, ale v hodinách. Jsou zde ale i další změny. Pro některé zaměstnance (zvláště pro ty, kdo mají nepravidelnou pracovní dobu), to může znamenat určitou změnu.

Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin, a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho až tak moc nezmění. V roce 2022, pak v této oblasti, nedochází k žádným významným změnám. Platí stejné podmínky, jako v předchozím roce.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v roce 2022

Kalkulačka dovolená 2022
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

 Jak se změnil výpočet dovolené v zaměstnání (změna od 1. 1. 2021)

Novela zákoníku práce (zákon číslo 262/2006) změnila to, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání.

Základní nárok na dovolenou se ale nezměnil. Ten, kdo měl nárok na 4 týdny dovolené, bude mít i nadále nárok na 4 týdny (resp. 160 hodin). Ten, kdo měl nárok na 5 týdnů dovolené, bude mít i nadále nárok na 5 týdnů (resp. 200 hodin), atd.

Co se mění, je to, za jaké období se dovolená vypočítává:

 • Do konce roku 2020 byl nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc
 • Od začátku roku 2021 je nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)

Změnilo se i to, kdy vám nárok na dovolenou vznikne:

 • Do konce roku 2020 byl na dovolenou nárok, pokud bylo odpracováno alespoň 60 dní (60 odpracovaných dní, tj. cca 3 měsíce)
 • Od roku 2021 je nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby)

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2022?

Pokud bychom vycházeli z toho, že zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin, tak za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na:

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.

Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).

Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.

Krácení dovolené při nemocenské, mateřské, rodičovské apod.

Mění se i způsob, jak se krátí dovolená, při omluvené absenci v zaměstnání (nemocenská, ošetřovné, rodičovská dovolená apod.).

 • Do konce roku 2020 platilo, že se dovolená krátila za prvních 100 zameškaných dní o 1/12 a za dalších 21 zameškaných dní se dovolená krátila o 1/12
 • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně například  jako 800 hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době)

Nárok na dovolenou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Doba, kdy je zaměstnaná žena na mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů) se započítává jako „odpracovaná doba“. Za mateřskou tedy vzniká nárok na dovolenou v plném rozsahu.

O celkové délce dovolené, pak bude rozhodovat to, zda po zbytek roku (před mateřskou/po mateřské) žena pracovala, nebo byla na rodičovské dovolené, či v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství apod.).

Rodičovská dovolená se pro nárok na dovolenou, započítá jako odpracovaná doba, jen v rozsahu maximálně 20 týdnů (dvaceti násobek týdenní pracovní doby, tj. např. jako 800 odpracovaných hodin, při 40 hodinové týdenní pracovní době).

Pokud by žena byla od začátku roku 28 týdnů na mateřské dovolené, a následně 24 týdnů (do konce roku) na rodičovské dovolené, bude jí vznikat nárok na dovolenou za 48 „odpracovaných“ týdnů (28 mateřská + 20 týdnů rodičovská).

Tím by měla nárok na 147,69 hodin dovolené (což se zaokrouhlí na 148 hodin. Tj. měla by nárok na 18,5 dne dovolené.

Čerpání dovolené v roce 2022

Základní podmínky pro čerpání dovolené zaměstnancem se v roce 2022 nijak nemění. I nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má právo určit zaměstnanci termín, kdy bude čerpat dovolenou.

O čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnanec pouze v případě, že se jedná o čerpání dovolené z předchozího roku, u které zaměstnavatel neurčil termín čerpání do 30. 6. daného roku. Pak si může zaměstnanec určit sám termín, kdy ji bude čerpat (bez ohledu na souhlas zaměstnavatele).

Obdobně má zaměstnankyně, která byla na mateřské dovolené. Ta má nárok čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené). Není potřeba souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, stačí jej o tom informovat.

Nárok na dovolenou v roce 2022

Základní podmínky ohledně nároku na dovolenou, se v roce 2022 nijak dramaticky nemění. I nadále platí, že na proplacení nevyčerpané dovolené máte nárok, jenom pokud dochází k ukončení zaměstnání.

Obdobně má zaměstnavatel nárok strhnout vám z platu odpovídající částku za přečerpanou dovolenou.

Nově také platí, že pokud u zaměstnavatele odpracujete více než 52 násobků týdenní pracovní doby (díky rozvržení směn) tak vám za každých odpracovaný týden navíc (např. za každých 40 hodin navíc) bude náležet 1/52 dovolené.

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání od 1. 1. 2022

Diskuse: 234
 • Custom avatar Štěpa

  Dobrý den.
  Ráda bych se informovala na možnost čerpání dovolené před odchodem na mateřskou dovolenou. Plánovaný termín odchodu na mateřskou dovolenou mám 2. 8. 2021. Pracuji na celý úvazek 40 týdně s nárokem na dovolenou v celkové výši 25 dní za rok.
  Můj dotaz zní, smím si před odchodem na MD vyčerpat celých 25 dní dovolené?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Od začátku roku 2021, už nemáte dovolenou 25 dní, ale 200 hodin.

   Vzhledem k tomu, že u zaměstnavatele budete zaměstnaná po celý rok (nejprve zaměstnání a následně mateřská dovolené, za kterou vám vzniká standardní nárok na dovolenou), tak se vám nárok na dovolenou nekrátí. Máte tedy nárok na dovolenou za celý kalendářní rok. Pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit (o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel), tak si ji můžete dovolenou vyčerpat před začátkem mateřské. Pokud byste ji nevyčerpala před začátkem mateřské, tak na ni máte nárok bezprostředně po skončení mateřské (tam už nepotřebujete souhlas zaměstnavatele, jen mu to oznamujete).

 • Custom avatar Libuše Smějová

  Dobrý den, ukončuji pracovní poměr k 31.1.2021. K novému zaměstnavateli nastupuji 1.2.2021. Chci se zeptat zda mi vznikne na dovolenou ještě u starého zaměstnavatele.
  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Zákoník práce, paragraf 213:
   (3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.

   Tj, pokud v lednu odpracujete 4 týdny, pak vám vznikne nárok na poměrnou část dovolené, na 4/52:

   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

   • Custom avatar Ilona T.

    Dobrý den. Ale v tom případě budou 4 týdny odpracované až na konci ledna a paní končí. Tzn. že si dovolenu „nestihne“ vzít, pokud to chápu dobře. Děkuji.

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     při ukončení zaměstnání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené či na její převedení k novému zaměstnavateli, zaměstnavatel může umožnit i čerpání dovolené na kterou ještě nevznikl nárok (jinak by si lidé v lednu vlastně nikdy nemohli brát dovolenou, s výjimkou čerpání převedené dovolené ….)

   • Custom avatar Táňa

    Dobrý den, pracovní poměr končí 31.1.2021 a celý leden byla nemoc, Je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené za leden 2021?
    Moc děkuji

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Pokud jste byla celý leden v pracovní neschopnosti, tak vám nevznikl nárok na žádnou dovolenou …
     Pragarf 213:
     (3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.
     a paragraf 216:
     (2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu
     a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
     (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

 • Custom avatar Jan

  Dobrý den
  Na kolik hodin dovolené ,bych měl mít nárok, když mám 12-tky(11 odpracovaných hodin),krátký a dlouhý prac. týden(2 a 5 prac. dní, což je 22 odpracovaných hodin jeden týden a 55 odpracovaných hodin druhý týden).Ve firmě máme 1 týden dovolené navíc, takže 5 týdnů dovolené.
  Předem děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Záleží na tom, jakou máte stanovenou týdenní pracovní dobu, 22+55 hodin by odpovídalo týdenní pracovní době 38,5 hodiny, tj 5*38,5 = 192,5 hodiny dovolené

   • Custom avatar Jan

    Dobrý den,
    Děkuji za odpověď, Takto mě to vyšlo také, ale naše mzdovka přišla s tím, že jsme v kategorii 37,5 hod/týden, tak nám vyměřili jen 188 hod. Když jsem je na to upozornil, odkázali mě na zákonodárce. Mají na to nárok ,nám ubrat dovolenou? Na koho se obrátit? No ,ono to je „jen 5 hod“, ale …..

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     37,5 hodiny je vícesměnný, nebo nepřetržitý provoz nebo náročné provozy (těžba uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkum ap.). V takovém případně by ale vaše průměrná týdenní pracovní doba neměla překročit tuto hodnotu – průměr za období 26 týdnů (resp. 52 týdnů), jinak by se jednalo o práci přes čas

 • Custom avatar Irena

  Dobrý den,
  zaměstnavatel nám stanovil pro rok 2021 nárok na 22 dní dovolené. Přepočteno na týdny 4,4 x 40 hod týdně, činí nárok dovolené 176 hod. Dá se tako postupovat při výpočtu nároku?
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Marta

  Dobrý den,
  na rok 2021 nám zaměstnavatel stanovil 25 dní dovolené, dlouhodobě jsem na PN, přibližný návrat do zaměstnání bude srpen 2021. Mám dotaz, jak se mi bude krátit dovolená na tento rok. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud u zaměstnavatele bude zaměstnaná po celý rok, pak se vám jako za neschopenku započítá 20 týdnů. Pokud byste následně pracovala od srpna, tak to bude 22 odpracovaných týdnů. Celkem tedy budete mít nárok na 42/52 dovolené (za každý násobek týdenní pracovní doby je nárok na 1/52). Pokud máte pracovní dobu 40 hodin, tak je to 200 hodin dovolené celkem. Tj. budete mít nárok na 162 hodin dovolené (při 8 hodinové směně je to 20 dní a 2 hodiny)

 • Custom avatar Olga

  Dobrý den, nesedí mi výpočet u kratších úvazků zaměstnanců. Máme např. zaměstnance s týdenní pracovní dobou 19,5hodiny (směny nastaveny 3 dny v týdnu po 6,5h) doba určitá končí letos 30.9. Nárok na letošní dovolenou mi vyšel 9 dnů po 6,5h = 58,5hodin.. nicméně kalkulačka stanoví 72h, což neodpovídá nastavení směn. Co je tedy správně?
  Děkuji Vám za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Pokud má zaměstnanec týdenní pracovní dobu 19,5 hodiny a nárok na 4 týdny dovolené, tak je to celkem 78 hodin dovolené za rok.

   Pokud bude pracovat do 30.9.2021, tak by to mělo odpovídat tomu, že odpracuje 39 násobků týdenní pracovní doby, tj. bude mít nárok na 39/52 dovolené = 58,5 hodiny, což se zaokrouhlí na celé hodiny = 59 hodin

   Pokud do kalkulačky zadám 4 týdny dovolené + týdenní pracovní dobu 19,5 + 39 odpracovaných týdnů, tak mi vyjdete tento výsledek …. nevím na základě jakých vstupních údajů vám vyšel výsledek 72

   • Custom avatar Olga

    Dobrý den, doplňuji – u nás je zaměstnancům poskytován týden dovolené navíc, takže celková roční výměra dovolené je 25 dnů/ 5 týdnů..

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     5 * 19,5 = 97,5 hodiny dovolené, za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu je pak nárok na 1/52

    • Custom avatar Jana

     Dobrý den, myslím, že to má program správně (celých týdnů do 30.9.2021 je 38) – tedy 38/52*97,5=71,25 tedy 72 hodin dovolené.

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den,
  zaměstnankyně přetahuje do nového roku 10 dní dovolené.
  Do února má práci na plný úvazek, od března zkrácený na 0,3 úvazku.
  Jak to bude s přepočtením dovolené?
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   V případě, že zaměstnanec v průběhu roku změní svůj pracovní úvazek, dojde i ke změně jeho nároku na výměru dovolené. Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru jednotlivých období s různou délkou stanovené pracovní doby.

 • Custom avatar Olga

  problém vidím v tom, že u nás je nárok na dovolenou pouze ve dnech směny, takže zaměstnanec s týdenní pracovní dobou (po-út-st po 6,5h) má nárok na dovolenou jen v tyto dny.. pokud vycházím z počtu dnů, pak mi to nevychází – 25 dnů na rok při odpracování celého roku v plném úvazku, u tohoto úvazku je to 12 dnů a pokráceno dobou určitou do 30.9. = 9 dnů.. a při uvažování směny 6,5h je výsledek 59h.. ty rozdíly jsou markantní a bohužel při použití kalkulačky dochází k rozporu – k neúměrnému zvýhodnění kratších úvazků

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   od 1.1.2021 ale nárok na dovolenou nevzniká ve dnech ale v hodinách, pokud má zaměstnanec nárok na 5 týdnů dovolená a má týdenní pracovní dobu 19,5 hodiny, pak je to 97,5 hodiny dovolené

 • Custom avatar Olga

  u kratších úvazků se stanovenou směnou např. PO-ÚT-ST po 7-7-6h je týdenní pracovní doba 20h,další úvazek např. PO-ÚT-ST po 6,5h = celkem 19,5h.. zde mi vychází rozpor ve výpočtu.Neboť u úvazku 19,5h s dobou určitou do 30.9. to při uvažování 25 dnů/5 týdnů dovolené na rok pro plný úvazek vychází 25/40 x 19,5 = 12 a do 30.9. = 12 . 0,75 = 9 dnů a toto se vynásobí směnou 6,5h = 58,5h.. kalkulačka počítá 72.. čím tento rozpor vzniká?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   plný úvazek = 5 * 40 = 200 hodin dovolené, za každý odpracovaný týden je nárok na 1/52 dovolené = 3,84 hodiny
   zkrácený úvazek = 5 * 19,5 = 97,5 = 200 hodin dovolené, za každý odpracovaný týden je nárok na 1/52 dovolené = 1,875 hodiny
   vypočítaná dovolená se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru

   viz paragraf 213 ZP:
   (4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

 • Custom avatar Lucie

  Dobrý den.

  ráda bych se informovala na možnost čerpání dovolené před odchodem na mateřskou dovolenou. Řešeno na začátku diskuse, jen plánovaný termín odchodu na mateřskou dovolenou mám již od 22. 3. 2021. Pracuji na celý úvazek 40 týdně s nárokem na dovolenou v celkové výši 25 dní za rok.
  Mám nárok na celých 25 dní dovolené? Dle mého názoru ano (odpracováno 11 týdnů, 28 týdnů mateřká a 13 rodičák (limit max 20)). Předem děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Hanka

  Dobrý den,
  ráda bych se informovala na možnost čerpání dovolené před odchodem na mateřskou dovolenou.
  Plánovaný termín odchodu na mateřskou dovolenou mám 3. 3. 2021. Pracuji na celý úvazek 40 týdně s nárokem na dovolenou v celkové výši 20 dní za rok. Od 1. 2. 2021 chci nastoupit na nemocenskou. Zajímalo by mne, zda budu mít nárok na dovolenou a případně kolik dnů? Zda je možné ji vyčerpat před nástupem na nemocenskou (posunula bych nástup např. na další týden v únoru), případně na kolik hodin mi vzniká nárok. Děkuji předem za reakci.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Podle nové úpravy, pokud pro zaměstnavatele pracujete alespoň 4 týdny, pak vám vzniká nárok na poměrnou část dovolené. Při úvazku 40 hodin a 4 týdnech máte nárok na 160 hodin dovolené. Poměrná část je tedy 4/52, tj. 12,3 hodiny, což se zaokrouhlí na 13 hodin, na začátku února si tedy můžete vzít 13 hodin dovolené. Vzhledem k tomu, že následně budete na mateřské dovolené, tak vám v roce 2021 ale bude vznikat nárok na delší dovolenou (i mateřská se vám započítá pro nárok na dovolenou). Pokud se nepletu tak v roce 2021 byste měla mít nárok na celou dovolenou za kalendářní rok (4 týdny práce + 28 týdnů mateřská dovolená + 20 týdnů nemocenská/rodičovská). Dovolenou můžete čerpat i bezprostředně po skončení mateřské, před začátkem rodičovské, nemusíte ji mít vyčerpanou před začátkem mateřské (o nic nepřijdete).

 • Custom avatar Zdeňka

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co se stane se zlomky hodin, které vzniknout z důvodu zaokrouhlování nebo třeba čerpání půl dne dovolené.
  Např. my máme 37,5 h týdenní pracovní dobu a 5 týdnu dovolené, tj 187,5 h/rok po zaokrouhlení 188.
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Viz paragraf 216, Zákoníku práce:
   (5) Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
   Tj. měla byste mít nárok na 188 hodin dovolené. Následně ji čerpáte z této sumy po hodinách (právě s ohledem na to, že den nebo půlden dovolené mohl s ohledem na rozložení směn, znamenat jiný počet hodin se to měnilo na hodiny), tj, nebudete si brát „půl den dovolené“ ale například 4 hodiny …

 • Custom avatar Hana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik týdnů se mi započte do výpočtu dovolené když mám pracovní smlouvu od 1.1.2021 do 31.3.2021. Pracovní smlouva na 40 hod.týdně.
  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar JANA

  Dobrý den, prosím Vás, čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou v roce 2021, nárok 5 týdnů. Paní končí MD 26.5.2021, pak čerpání 20 dní dovolené z 2020 – vychází mi 24 odpracovaných týdnů + 20 týdnů rodičovské dovolené. 24+20= 44 týdnů. 44/52*200= 169,23 tedy nárok na 170 hod. dovolené. Je to prosím, ok? A co s těmito 170hod. dovolené- může si je vybrat také před RD a počítají se do odpracované doby, stejně jako dovolená za rok 2020? To by pak byl nárok ještě jiný? Moc děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano, možnost čerpání dovolené ihned po skončení mateřské a před začátkem rodičovské zůstala zachována, na tom se nic nezměnilo. Tj. paní může být na mateřské, následně čerpat dovolenou (která se počítá jako výkon práce) a následně rodičovskou.

   Takže nárok na dovolenou by vznikal za dobu 20,5 (MD) + 4 (dovolená 2020) + 20 (rodičovská) + 2,5 (dovolená 2021), tj. pokud to počítám správně tak jako „práce“ jí tam bude vycházet 47 týdnů, tj. 181 hodin dovolené

   • Custom avatar Monika

    Dobrý den,
    chápu tedy správně, že v nové úpravě už neexistuje, aby po 60 odpracovaných směnách byl nárok na plné 4 týdny (příp. 5 týdnů) dovolené, ale vždy se musí počítat týdny? Tj. pokud by zaměstnankyni vycházela MD+dovolená na 60 směn, tj. 12 týdnů, tak místo 20 dnů dovolené bude mít 37 hodin a to odpovídá cca 4,5 dnům? I když se v nové úpravě dopočítá za rodičovskou 20 týdnů, tj. 62 hodin, stále je to celkem cca 12,5 dne dovolené místo 20, které by byly dle staré úpravy?
    Děkuji.

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     12 týdnů „práce“ + 20 týdnů RD = 32/52 dovolené, při 160 hodinách je to 99 hodin dovolené. Pokud by byly čerpána ještě před rodičovskou tak jsou to další dva týdny „práce“, tj. ve výsledku 34/52, tj. 105 hodin dovolené

   • Custom avatar JANA

    Dobrý den, prosím Vás, nerozumím u tohoto výpočtu těm 2,5 týdnů dovolené za čerpanou dovolenou roku 2021. Mně vychází 4,25 (170 hod. dovolené/40 týdenní prac. doba). Potom by to bylo 44,5 týdne (MD+dovolená 2020+rodičovská) +4,25 týdne = 48,75 týdne tj. 49 týdnů = 188,46 = 189 hod. dovolené. Co je prosím Vás, tedy správně? Moc děkuji.

 • Custom avatar Václav

  Dobrý den, možná to nechápu zcela správně, ale při základním nastavení pracovního úvazku 40 hodin týdně a při 160 hod (4 týdnech) dovolené, mám na plnou dovolenou nárok až „po“ odpracování 52 týdnů. Po 50 týdnech mám nárok na 154 hodin. Abych získal nárok na zbývající 6 hodin dovolené (resp. půlden), musím odpracovat i poslední 2 týdny v roce, reálně tedy nárok získám až po 31.12.. Kdy si mohu ten poslední půlden vybrat, když do dalšího roku nemohu nic ze základní výměry dovolené převádět? Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   pokud jste zaměstnaný po celý rok, u jednoho zaměstnavatele, tak máte nárok na dovolenou za celý rok, čerpání dovolené se počítá jako „práce“ pro nárok na dovolenou. Tj. 48 týdnů práce a 4 týdny dovolené vám dají dohromady 52 týdnů „odpracované“ doby za kterou máte nárok na 160 hodin dovolené ….

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den,mám dotaz: zaměstnanci pracují v jednom týdnu na ranní směnu pondělí až pátek 5 hod. denně , sobota a neděle volno. Další týden odpolední směnu po-pá po 4 hod. a so-ne po 3 hod denně.. Odpracují 25,5 hod. týdně v průměru. Je správně výpočet 25,5 x 5 týdnů dovolené = 128 hod. dovolené ?
  Ještě prosím , zamsěstnanec, který pracuje nerovnoměrně na 40,25 hod. týdně (11,5hod. směna) bude mít dovolené také při 5 týdnech pouze 200 hod.?
  Děkuji moc za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   viz paragraf 213:
   (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

   při týdenní pracovní době 25,5 a 5 týdnech je to 128 hodin
   při týdenní pracovní době 40,25 a 5 týdnech by to vycházelo na 202 hodin

 • Custom avatar Jitka

  Nastoupila jsem do práce dne 4.1.2021, pracovní doba na dobu neurčitou, dovolená 5 týdnů. Prosím o výpočet, na kolik hodin dovolené mám nárok. Beru to tak, že 4.1.2021 je začátek 1.pracovního týdne v roce, tudíž se ke dni 1.1 nepřihlíží. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Momentálně nemáte nárok na žádnou dovolenou (nejsou odpracovány alespoň 4 týdny). Pokud budete zaměstnaná po celý rok, tak byste na konci roku měla mít 52 týdnů, tj nárok na plnou dovolenou. Při 40 hodinách/týden a 5 týdnech by to bylo 200 hodin (při jiné týdenní pracovní době to bude jiné).

 • Jana Králová, kalkulacka.org

  viz paragraf 213:
  (5) Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

 • Custom avatar Katka

  Pokud v tomto daném roce bude ukončen prac.poměr k 28.1.2021, žádný nárok na dovolenou za r.2021 nevzniká. Nebudou odpracovány 4 týdny. Je to tak? Díky za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Ano, pokud nebyla práce v daném kalendářním roce vykonávána alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovený týdenní doby, tak nevzniká na dovolenou nárok vůbec.

 • Custom avatar Jan

  Dobry den,

  nejsem z toho moudry. U pravidelneho uvazku nemam problem, ale jak u lidi, kteri delaji v nepretrzitem provoze, kdy delaji 12cky a jsou 2dni 2 dni a 4 dni volna? neda se pevne stanovit tydeni uvazek.

  Dekuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Týdenní pracovní dobu byste měl mít stanovenu v pracovní smlouvě. Standardně je to 40 hodin, v dvousměnném provozu je to 38,75 hodiny, v třísměnném nebo nepřetržitém provozuj je to 37,5. je pochopitelně i možné dohodnout se na zkrácené pracovní době.Nebo se může jednat o konto pracovní doby. V takovém případně musíte vaše průměrná pracovní doba, v nějakém vyrovnávacím období (obvykle 26 týdnů) odpovídat sjednané pracovní době. Tj. nějakou konkrétní týdenní pracovní dobu, určitě máte stanovenou (tato povinnost – stanovení týdenní pracovní doby je dána zákoníkem práce).

   Nárok na dovolenou vám vzniká za odpracované násobky pracovní doby. Nárok vám vzniká v hodinách. A následně dovolenou i v hodinách čerpáte.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: posuzují se hrubé příjmy (podle zákona o daních z příjmů) - to že vám nás...
 • Jan Černý: Dobrý den, v roce 2021 jsme byli s manželkou v insolvenci. Milion korun v hrubém ...
 • turms: Dobrý den, zaměstnavatel, možná ani zaměstnavatel, ale kolega za mnou přišel s...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud máte v daném kalendářním roce (2022), odpracováno méně než 12 týdnů ...
 • petr vít: zaměstnán jsem byl od 08.2021 tento rok jsem pracoval od 1.1.2022 a od 14.3.jsem v...