Kalkulačka insolvence 2022 – kolik mi zůstane, a co je nového?

<span>Při insolvenci, oddlužení splátkovým kalendářem, jsou po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky, jako u přednostní exekuce. Základní nezabavitelná částka při insolvenci je od 1. 4. 2022 částka 9138,75 Kč (nebo případně jen 8 298,75 Kč – podle výkladu soudu).</span> Při insolvenci, oddlužení splátkovým kalendářem, jsou po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky, jako u přednostní exekuce. Základní nezabavitelná částka při insolvenci je od 1. 4. 2022 částka 9138,75 Kč (nebo případně jen 8 298,75 Kč – podle výkladu soudu).

Na této stránce najdete aktualizovanou kalkulačku, pro výpočet srážek a nezabavitelné částky, při insolvenci (soudním oddlužení) v roce 2022. Můžete si tak nejenom spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo z platu nebo ze mzdy při insolvenci, ale také si můžete jednoduše ověřit, zda vzhledem k výši svého příjmu, a výši svých závazků, splňujete podmínky pro schválení osobního bankrotu.

Nejvyšší soud rozhodl, kolik má být nezabavitelné minimum v roce 2022

Aktualizace 12. 6. 2022

Nejvyšší soud, rozhodl 8. června 2022, kolik má být nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci.

V roce 2022, byla ohledně výpočtu nezabavitelné částky nejasnosti – na konci ledna 2022 bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Exekutoři a některé soudy, toto zvýšení ale nechtěli zohlednit při výpočtu exekuce a insolvence.

Nejvyšší soud ale rozhodl, že nezabavitelné minimum má být vyšší. Aktuálně (od 1. 4. 2022) by to mělo být 9138,75 Kč pro dlužníka, a 3046,25 Kč pro manželku, manžela nebo dítě.

Podrobnější informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu k výpočtu nezabavitelné částky, najdete zde.

Insolvenční kalkulačka 2022 (výpočet od 1. 4. 2022)

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu (resp. mzdu, která je očekávána v průběhu oddlužení – vysvětlení dále). A také celou výši svých dluhů. To, jak se provádí výpočet srážek při insolvenci, a jak soud hodnotí, zda vám oddlužení povolí nebo ne, si popíšeme v dalších odstavcích. Kalkulačku pro výpočet společného oddlužení manželů pak najdete zde: Kalkulačka společné oddlužení manželů 2022.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Co je nového u insolvence v roce 2022?

Na začátku roku 2022 došlo k úpravě základní nezabavitelné částky. Díky pravidelnému a mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.1.2022, se mírně zvyšuje i základní nezabavitelné minimum pro výpočet insolvence (nebo i exekuce).

Další změnou je pak mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1120 Kč), které bylo sice schváleno až na konci ledna 2022, ale platí zpětně od začátku roku. Zde ale vzniká rozpor.

Podle doporučení Ministerstva spravedlnosti, se má i toto mimořádné zvýšení zahrnout do výpočtu nezabavitelné částky. Podle rozhodnutí některých soudů, se ale zahrnovat nemá.

V roce 2022, jsou tak možné dva různé výpočty nezabavitelné částky. Primárně by měl platit ten, podle doporučení Ministerstva spravedlnosti, pokud ale soud rozhodl jinak, pak platí rozhodnutí soudu.

Od 1. 4. 2022, dochází také ke zvýšení životního minima, což má opět vliv na zvýšení nezabavitelného minima při insolvenci (oddlužení).

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

V roce 2021, také byla předložena novela Insolvenčního zákona, která měla mimo jiné přinést zkrácení doby oddlužení, jen na 3 roky (nyní je v základu 5 roků, 3 roky jen v některých případech). Tato novela se ale nakonec nestihla do podzimních voleb projednat. Je ale možné, že bude v nějaké podobě předložena v roce 2022.

Kolik stojí insolvence (oddlužení) v roce 2022

Žádost o oddlužení u soudu, může podávat buď samotný dlužník, nebo návrh může podávat soudní exekutor, notář nebo insolvenční správce. Ti si mohou za své služby sice účtovat poplatek, ale jeho výše je zákonem stanovena na maximálně 4000 Kč (pokud se jedná od oddlužení jednotlivce) nebo maximálně 6000 Kč (pokud se jedná o společné oddlužení manželů).

Kromě nich mohou ještě s oddlužením pomáhat tzv. „akreditované osoby“ (po dobu jednoho roku pak i bez akreditace), ale ty tak mohou činit pouze bezplatně. Jsou tím myšleny především nejrůznější neziskové organizace, které nabízí bezplatnou pomoc při řešení dluhů.

Co je to insolvence (oddlužení) a jaké jsou podmínky?

O soudní oddlužení si může požádat u Insolvenčního soudu ten, kdo má vysoké dluhy, které nezvládá splácet. Pokud soud oddlužení schválí, pak jsou následujících 5 roků prováděny srážky. V některých případech může soud schválit oddlužení jen na 3 roky. To se týká především invalidních a starobních důchodců. Nebo těch, kdo mají dluhy z doby před 18 rokem. Nebo pokud za 3 roky zaplatíte alespoň 60% svých dluhů.

Oddlužení je možné buď formou prodeje majetku (což ale u většiny dlužníků nic nevyřeší) a formou postupných splátek (pak by se měl dlužník snažit zaplatit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka). Dlužník musí platit alespoň minimální splátku. Ta je při oddlužení jednotlivce ve výši 2 178 Kč měsíčně.

Pokud soud přijme návrh na oddlužení, pozastaví se všechny existující exekuce. Pokud soud návrh schválí, a rozhodne o oddlužení, není pak již možné další exekuce zahajovat.

Po dobu oddlužení (3 až 5 roků), na dlužníka dohlíží insolvenční správce. Po celou tuto dobu jsou prováděny srážky (viz dále). A současně musí dlužník insolvenčnímu správci „odevzdat“ i všechny ostatní, mimořádné příjmy.

Kolik mi zůstane při insolvenci v roce 2022?

Pokud se jedná o oddlužení splátkovým kalendářem, pak jsou u dlužníka po dobu 5 roků prováděny srážky ve stejném rozsahu, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky. Dlužníkovi z jeho platu (nebo i jiného příjmu, jako je například důchod), tedy zůstává nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy (maximálně to v roce 2022 může být 8123 Kč, resp. 7 376 Kč).

Základní nezabavitelná částka je v roce 2022 ve výši 9138,75 Kč nebo 8 298.75 Kč. Oproti předchozímu roku (2021) se zvýšila o 1266 Kč (resp. o 426 Kč). Nezabavitelná částka je stanovena, jako tři čtvrtiny ze součtu životního minima jednotlivce (od 1. 4. 2022 je to 4250 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2022 je to 7935 Kč nebo případně 6 815 Kč).

Pokud má dlužník manželku (manžela) nebo nějaké děti, ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o 3046,75 Kč nebo 2 766,25 za manželku nebo každé dítě.

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 4. 2022

Pro výpočet srážek během insolvence je rozhodující čistá mzda. Z ní se pak odečte nezabavitelná částka. Zbytek – pokud je nižší než 24 370 Kč se rozdělí na třetiny. Dvě třetiny dostává insolvenční správce, jedna třetina zůstává zaměstnanci. Pokud by byl zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelného minima), vyšší než 24 370 Kč, pak vše co je nad, si „bere“ insolvenční správce, a na třetiny se dělí jen 24 370 Kč.

Příklad výpočtu insolvenčních srážek v roce 2022

Pan Novák je zaměstnaný a jeho průměrná mzda je 23 730 Kč. Pan Novák má manželku a dvě děti. Pokud by měl dluhy a řešil je formou osobního bankrotusrážky by vypadaly takto (příklad výpočtu podle metodiky Ministerstva spravedlnosti):

 • Čistá mzda = 23 730 Kč
 • Nezabavitelná částka = 18 278 Kč (9138,75 + 3 x 3046,25)
 • Ze zbytku  po odečtení nezabavitelné částky (5 452 Kč):
 • Jednu třetinu dostává p. Novák = 1 817 Kč
 • Dvě třetiny dostává insolvenční správce = 3 634 Kč
 • Srážky na insolvenci celkem = 4 024 Kč
 • Zbytek mzdy při insolvenci = 20 096 Kč
 • Za 5 roků zaplaceno = 218 040 Kč (*)

(*) Výše uvedená částka, kolik bude při insolvenci zaplaceno za 5 roků, je pouze prostý násobek srážek za 60 měsíců (5 roků). Výše srážek se ale může měnit (třeba tím, že se v některých letech změní nezabavitelná částka, nebo třeba příjem dlužníka). Ze srážek si také bere část insolvenční správce, jako svou odměnu. Při oddlužení jednotlivce je to 900 Kč měsíčně bez DPH (tedy 1089 Kč s DPH). Za 5 roků je to celkem 54 000 Kč bez DPH. O tuto sumu by pak byla nižší celkově splacená částka.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – První půjčka do výplaty zdarma. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 50000 Kč bez registru a bez ručitele. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka insolvence 2022 – kolik mi zůstane, a co je nového?

Diskuse: 10
 • Míša

  Dobrý den, chci se optat. insolvenci platim rok a pul. nyní jsem nastoupila do nove prace a v kazde vyplatni pasce mi schazi 2070. podle vypoctu jsem ztratila narok na danovou slevu na osobu jakožto na mě. toto určuje zaměstnavatel nebo je to v zakoně pro insolvenci že to spada do splátky? dekuji za odpoved.miša

 • Custom avatar kamil

  Dobry den chci se zeptat jestli se v stahuje insolvence na dluh finančnímu úřadu.
  Děkuji za odpovědˇ.

 • Custom avatar Blanka

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, byla mi schválena insolvence a mám předěleného správce, zatím nemám dojednán splátkový kalendář, nebo´t je to cca po schválení 15 dní. Chci se ale zeptat, jak je to se srážkami ze mzdy, dle správce bych měla dostat celou výplatu bez jakýchkoliv srážek na exekuci. V měsíce 10/2017 byla srážka provedena, ale exekutor peníze vrací zpět správci, jak bude mít podklady. Jak je to tedy se srážkami ze mzdy?
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar ema

  Dobrý den,mám v insolvenci třetím rokem, změní se pro mě rokem 2018 nezabavitelna částka?Doposud to činilo 9200kč.Mám jednu vyživovací povinnost.
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Kája

  Dobrý den, chci se zeptat, manžel má nějaké dluhy a přemýšlíme nad Insolvenci, jenomže se bojíme, aby jsme to pak utáhli…zajímá mě toto:manžel má na výplatní pásce určitou částku a pak zvlášť pobírá z práce peníze jako diety(stravné), počítala by se insolvence z celkového platu i s dietama, nebo jen z platu, který ma přiznaný na výplatní pásce?děkuji

 • Custom avatar Dana Horčíková

  Dobrý den,
  mám dotaz. Syn platí insolvenční splátky a chtěl by se stát OSVČ.
  ZJISTIL,ŽE DANĚ,ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ NEMŮŽE PLATIT PAUŠÁLNĚ.
  Nyní je bezradný,kde sehnat informace,ohledně těchto měsíčních plateb.Také neví,jak se mu budou počítat splátky na insolvenci. nemáte tam nějaký příklad,nebo vzor,podle kterého by vše pochopil?
  Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   U OSVČ se zpravidla stanovuje tzv. zálohová splátka. Buď se vychází z daňového přiznání. Nebo pokud není, tak z reálných příjmů/nákladů. Výpočet splátky je pak stejný jako u běžné fyzické osoby (platí stejná pravidla pro nezabavitelnou částku atd.). Zálohová splátka se stanoví pro jedno daňové období, a na jeho konci OSVČ předloží insolvenčnímu správci účetnictví a provede se revize výše splátky. Pokud byla splátka nižší, než mohla být podle skutečného zisku, pak je povinnost uhradit nedoplatek

 • Custom avatar ivana bočková

  jsem důchodce id..splacím rok insolvenci..chci se nechat zaměstnat na zkraceny uvazek v chraněné dílně na 18 hod tydně… z vyplaty mi vezme ins.spravce kolik pěnez ? aby se mi vyplatilo vubec pracovat..díky za odpověd 🙂

 • Custom avatar Miroslava

  Chci se zeptat, proč insolvenční správce prý nezapočítává do měsíčních nákladů i platby za léky? Jsem důchodce a můj advokát tvrdí, že mi platby do měsíčních nákladů nebudu IS započítávat. Jsem na začátku a před soudním jednání u insolvenčního soudu. Můžete mi to nějak vysvětli a hlavně kde to stojí v zákoně o insolvenci. Děkuji Vám

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   V Insolvenčním zákoně, paragraf 207 odstavec 2, se odkazuje na Občanský soudní řád
   (2) Příjmy dlužníka náleží do majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky

   V občanském soudním soudní řádu pak máte řečeno, že při přednostní pohledávce (tedy i insolvenci), máte nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu zbývající části příjmu (paragraf 279, zákon 99/1963 Sb.). Nezbavitelné minimum jsou 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (+ upraveno v nařízení vlády 62/2020 Sb.)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Lenka: 10% bylo přidáno do tabulek, takže je povinnost zaměstnavatele Vám toto navýše...
 • Václav Sedláček: Dobrý den,chtěl jse se zeptat,zda bych měl dostat odstupné,když bych dostal výp...
 • Roman: Dobrý den, mám dotaz na nepřetržitou služební cestu rozdělenou na 2 dny, tj. o...
 • Mirka: Dobrý den, Dne 13.9.22 jsem dostala příspěvek od státu 3.500,-Kč na energii,...
 • Karolinecka.mimi@seznam.cz: Prosím Vás, v květnu jsem se vdala,ale manžel s náma nebydlí.Zije v Mladé Bole...