Kalkulačka insolvence 2024 – kolik mi zůstane, a co je nového?

Kalkulačka insolvence 2024 – kolik mi zůstane, a co je nového?

Při insolvenci, oddlužení splátkovým kalendářem, jsou po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky – výpočet je stejný, jako u přednostní exekuce. Základní nezabavitelná částka při insolvenci je od 1. 1. 2024 snížena na 12 705 Kč (za manželku, manžela nebo dítě je to dalších 3 176 Kč).

Na této stránce najdete aktualizovanou kalkulačku, pro výpočet srážek a nezabavitelné částky, při insolvenci (soudním oddlužení) v roce 2024. Můžete si tak nejenom spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo z platu nebo ze mzdy při insolvenci, ale také si můžete jednoduše ověřit, zda vzhledem k výši svého příjmu, a výši svých závazků, splňujete podmínky pro schválení osobního bankrotu.

Insolvenční kalkulačka 2024 (výpočet od 1. 1. 2024)

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu (resp. mzdu, která je očekávána v průběhu oddlužení – vysvětlení dále). A také celou výši svých dluhů. To, jak se provádí výpočet srážek při insolvenci, a jak soud hodnotí, zda vám oddlužení povolí nebo ne, si popíšeme v dalších odstavcích. Kalkulačku pro výpočet společného oddlužení manželů pak najdete zde: Kalkulačka společné oddlužení manželů 2024.

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Co je nového u insolvence v roce 2024?

Na začátku roku 2024 došlo k úpravě základní nezabavitelné částky. Kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (od 1.1.2024 už neplatí mimořádné zvýšení podle paragrafu 26a), se snižuje i základní nezabavitelné minimum pro výpočet insolvence (nebo i exekuce). Snížení v roce 2024, je poměrně velké – normativní náklady na bydlení se sníží o 1400 Kč, nezabavitelné minimum klesne o 933 Kč.

Nezabavitelná částka při insolvenci jsou 2/3 ze součtu životního minima (4860 Kč) a nákladů na bydlení (14197 Kč). Nezabavitelná částka za další osoby, je  1/4 z nezabavitelné částky dlužníka.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2024:

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2024 sníží na 12 705 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2024 sníží na 3 176 Kč

Během minulého roku, se také začala projednávat novela Insolvenčního zákona, která měla mimo jiné přinést zkrácení doby oddlužení, jen na 3 roky (nyní je v základu 5 roků, 3 roky jen v některých případech). O této změně insolvenčního zákona, by se mělo dále jednat během roku 2024.

Pokud by byla změna schválena, pak by byla kratší doba insolvence (oddlužení), zřejmě až v roce 2025 (zkrácení oddlužení, by se navíc týkalo pouze nových případů – ty, které byly zahájeny před změnou zákona, by dále probíhaly podle původních podmínek).

Kolik stojí insolvence (oddlužení) v roce 2024

Žádost o oddlužení u soudu, může podávat buď samotný dlužník, nebo návrh může podávat soudní exekutor, notář nebo insolvenční správce. Ti si mohou za své služby sice účtovat poplatek, ale jeho výše je zákonem stanovena na maximálně 4000 Kč (pokud se jedná od oddlužení jednotlivce) nebo maximálně 6000 Kč (pokud se jedná o společné oddlužení manželů).

Kromě nich mohou ještě s oddlužením pomáhat tzv. „akreditované osoby“ (po dobu jednoho roku pak i bez akreditace), ale ty tak mohou činit pouze bezplatně. Jsou tím myšleny především nejrůznější neziskové organizace, které nabízí bezplatnou pomoc při řešení dluhů.

Co je to insolvence (oddlužení) a jaké jsou podmínky?

O soudní oddlužení si může požádat u Insolvenčního soudu ten, kdo má vysoké dluhy, které nezvládá splácet. Pokud soud oddlužení schválí, pak jsou následujících 5 roků prováděny srážky. V některých případech může soud schválit oddlužení jen na 3 roky. To se týká především invalidních a starobních důchodců. Nebo těch, kdo mají dluhy z doby před 18 rokem. Nebo pokud za 3 roky zaplatíte alespoň 60% svých dluhů.

Oddlužení je možné buď formou prodeje majetku (což ale u většiny dlužníků nic nevyřeší) a formou postupných splátek (pak by se měl dlužník snažit zaplatit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka). Dlužník musí platit alespoň minimální splátku. Ta je při oddlužení jednotlivce ve výši 2 178 Kč měsíčně.

Pokud soud přijme návrh na oddlužení, pozastaví se všechny existující exekuce. Pokud soud návrh schválí, a rozhodne o oddlužení, není pak již možné další exekuce zahajovat.

Po dobu oddlužení (3 až 5 roků), na dlužníka dohlíží insolvenční správce. Po celou tuto dobu jsou prováděny srážky (viz dále). A současně musí dlužník insolvenčnímu správci „odevzdat“ i všechny ostatní, mimořádné příjmy.

Kolik mi zůstane při insolvenci v roce 2024?

Pokud se jedná o oddlužení splátkovým kalendářem, pak jsou u dlužníka po dobu 5 roků prováděny srážky ve stejném rozsahu, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky. Dlužníkovi z jeho platu (nebo i jiného příjmu, jako je například důchod), tedy zůstává nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy (maximálně to v roce 2024 může být  nezabavitelná částka + 9 528 Kč).

Základní nezabavitelná částka je v roce 2024 ve výši 12 705 Kč. Oproti předchozímu roku (2023) se snížila o 933 Kč. Nezabavitelná částka je stanovena, jako dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (v roce 2024 je to 4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2024 je to 14 197 Kč).

Pokud má dlužník manželku (manžela) nebo nějaké děti, ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o 3 176 Kč za manželku nebo každé dítě.

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2024

Pro výpočet srážek během insolvence je rozhodující čistá mzda. Z ní se pak odečte nezabavitelná částka. Zbytek – pokud je nižší než 28 586 Kč se rozdělí na třetiny. Dvě třetiny dostává insolvenční správce, jedna třetina zůstává zaměstnanci. Pokud by byl zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelného minima), vyšší než 28 586 Kč, pak vše co je nad, si „bere“ insolvenční správce, a na třetiny se dělí jen 28 586 Kč.

Příklad výpočtu insolvenčních srážek v roce 2024

Pan Novák je zaměstnaný a jeho průměrná mzda je 33 730 Kč. Pan Novák má manželku a dvě děti. Pokud by měl dluhy a řešil je formou osobního bankrotusrážky by vypadaly takto (příklad výpočtu podle metodiky Ministerstva spravedlnosti):

  • Čistá mzda = 33 730 Kč
  • Nezabavitelná částka = 22 234 Kč (12 704,67 + 3x 3176,17)

Ze zbytku výplaty po odečtení nezabavitelné částky (11 496 Kč):

  • Jednu třetinu dostává p. Novák = 3 832 Kč
  • Dvě třetiny dostává insolvenční správce = 7 664 Kč
  • Srážky na insolvenci celkem = 7 664 Kč
  • Zbytek mzdy při insolvenci = 26 066 Kč
  • Za 5 roků zaplaceno = 459 840 Kč (*)

(*) Výše uvedená částka, kolik bude při insolvenci zaplaceno za 5 roků, je pouze prostý násobek srážek za 60 měsíců (5 roků). Výše srážek se ale může měnit (třeba tím, že se v některých letech změní nezabavitelná částka, nebo třeba příjem dlužníka). Ze srážek si také bere část insolvenční správce, jako svou odměnu. Při oddlužení jednotlivce je to 900 Kč měsíčně bez DPH (tedy 1089 Kč s DPH). Za 5 roků je to celkem 54 000 Kč bez DPH. O tuto sumu by pak byla nižší celkově splacená částka.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – První půjčka do výplaty zdarma. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 50000 Kč bez registru a bez ručitele. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.