Kalkulačka: Zvýšení ošetřovného na 80% během epidemie

<span>Většina Parlamentu souhlasí se zvýšením ošetřovného na 80% během epidemie COVID-19. Pokud bude návrh schválen, nárok na zvýšené ošetřovné by byl zpětně, od 1. března 2021. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné během OČR v roce 2021.</span> Většina Parlamentu souhlasí se zvýšením ošetřovného na 80% během epidemie COVID-19. Pokud bude návrh schválen, nárok na zvýšené ošetřovné by byl zpětně, od 1. března 2021. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné během OČR v roce 2021.

Poslanci by chtěli schválit zvýšené ošetřovné. Podobně, na jaře 2020, by se i v roce 2021 mělo ošetřovné zvýšit na 80% (z redukovaného denního vyměřovacího základu). Aktuálně je nárok na „krizové“ ošetřovné, které je již od podzimu zvýšeno na 70%.

Vláda by měla v nejbližších dnech připravit návrh změny zákona, který by mohl zvýšit ošetřovné na 80%. Pokud by byla změna schválena, pak by měla platit zpětně od začátku března 2021. Tj. od 1. března 2021, kdy došlo k plošnému omezení výuky i v prvních a druhých třídách a v mateřských školách.

Výpočet OČR – podmínky pro ošetřovné 2024

V roce 2024, platí pro nárok na ošetřovné pouze běžné podmínky (všechny výjimky, které platily během epidemie COVID již skončily):

  • Na OČR je nárok 9 nebo 16 dní
  • Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
  • Na ošetřovné je nárok jen u zaměstnanců (pracovní nebo služební poměr)
  • Nárok na OČR není u DPP, DPČ a OSVČ (plánuje se od 1. 1. 2025)

Aktuální informace, kdo má nárok na ošetřovné a kolik je za OČR, najdete zde:

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Ošetřovné na dítě – COVID (karanténa, nemoc) podzim 2021

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné 80% během epidemie COVID v roce 2021

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by mohlo být ošetřovné, po zvýšení na 80% (v kalkulačce si můžete zvolit i výpočet pro „krizové“ ošetřovné (70%) nebo pro „klasické“ OČR (60%)).

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Zvýšení ošetřovného během epidemie na 80% od března 2021

Když před rokem došlo k úplně prvnímu uzavření škol a mateřských školek, bylo poměrně rychle přijato zvýšené ošetřovné, které bylo ve výši 80% (od dubna 2020).

Když začala druhá vlna epidemie COVID-19, na podzim 2020, byl přijat zákon o krizovém ošetřovném, (zákon číslo 438/2020 Sb.). Tento zákon stanovil výši ošetřovného během epidemie COVID na 70%.

Podmínky zákona jsou nastaveny tak, aby na zvýšené ošetřovné byl nárok, až do konce aktuálního školního roku. Tedy do 30. 6. 2021.

Pokud by nyní vláda chtěla zvýšit ošetřovné, tak stačí jen drobná změna zákona. Podle informací zveřejněných Českou televizí (zde), je v poslanecké sněmovně široká shoda pro schválení této změny. Zvýšení ošetřovného na 80% podporuje 116 z 200 poslanců (tedy nadpoloviční většina).

Pokud by byl zákon schválen ve stavu legislativní nouze, pak by mohl začít platit velmi brzy. V zákoně by bylo stanoveno, že na zvýšené ošetřovné by mohl být nárok už od 1. března 2021 (OČR za březen bude vypláceno až v průběhu dubna, je tedy zatím čas, pro schválení této změny).

Kolik je ošetřovné při OČR v roce 2021

Podle aktuálních podmínek je nárok na ošetřovné ve výši 70%, nebo pokud by se nejednalo o ošetřovné z důvodu zavření školy, tak je to „běžné“ ošetřovné ve výši 60%. U krizového ošetřovného je také stanovena minimální částka 400 Kč na den:

A, Běžné ošetřovné 60% pro případy nesouvisející s epidemií

I během epidemie, platí běžné podmínky pro nárok na ošetřovné. Pokud by se jednalo o případ běžné nemoci dítěte, nebo i jiného člena rodiny, pak je nárok na ošetřovné podle standardních podmínek.

Ošetřovné je v tomto případě „jen“ 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. A na ošetřovné je nárok, jen po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní.

B, Krizové ošetřovné 70% během epidemie v roce 2020 a 2021

Od podzimu 2020, je během epidemie koronaviru COVID-19, nárok na zvýšené ošetřovné. Nárok na zvýšené ošetřovné je ale jenom v souvislosti s uzavřením školy nebo mateřské školky (či obdobného zařízení) nebo například v souvislosti s karanténou.

Nárok na ošetřovné je u dětí do 10 roků (dítě musí být mladší než 10 roků v době zahájení OČR). Nebo případně i u starších dětí (do 26 roků, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby, alespoň ve stupni I.).

Krizové ošetřovné je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Přičemž je nárok na minimálně 400 Kč za jeden kalendářní den (týká se zaměstnanců na plný úvazek, při kratším úvazku je tato minimální částka nižší).

Na ošetřovné mají nárok i zaměstnanci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

OSVČ nemají nárok na klasické OČR, mohou ale dostávat dotaci „Ošetřovné“ ve výši 400 Kč za jeden den od Ministerstva průmyslu a obchodu.

C, Zvýšené ošetřovné 80% od března 2021

Pokud bude schválena změna (zvýšení) ošetřovného, pak by mohl být od 1. března 2021, nárok na zvýšené ošetřovné 80 procent. Zatím není známo přesné znění navrhované změny. Velmi pravděpodobně by ale zůstala zachována minimální částka 400 Kč za jeden kalendářní den (možná by došlo i k jejímu zvýšení).

Nárok na ošetřovné v březnu a v dubnu 2021

Aktuální omezení školní výuky, které se týká všech tříd (včetně prvních a druhých) a současné omezení provozu mateřských škol, mělo být původně jen na 3 týdny (do 21.3.2021). Podle dostupných informací, je ale nemalá pravděpodobnost, že se to protáhne i do dubna 2021.

Podle aktuálních podmínek, je ale na ošetřovné nárok po celou dobu platnosti omezení osobní přítomnosti dětí ve školách nebo školkách. Na ošetřovné by tak měl být nárok po celý měsíc březen nebo i duben 2021 (pokud bude platit toto omezení).

V dubnu může být případně drobná výjimka, v souvislosti s velikonočními prázdninami. Pro ošetřovné platí, že za dny školních prázdnin (jako jsou i velikonoční prázdniny), se ošetřovné nevyplácí (týká se především školních dětí, pro mateřské školky prázdniny obvykle nejsou).

Diskuse: Kalkulačka: Zvýšení ošetřovného na 80% během epidemie

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
  • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
  • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
  • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
  • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
  • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...